MiekeVulink.nl

pixabay book rose-2101475_1920

Artikelen

Zalig Kerstfeest in de Nieuwe Tijd

Het is december 2017. We naderen het einde van een ongekend intensief en transformerend jaar. Velen van ons komen met heel gemengde gevoelens aan bij deze kerstdagen. Voor sommigen zijn de consumptieve gekte en de verplichte familiebezoekjes een reden om tegen Kerst op te zien. Anderen hebben juist naar deze dagen uitgekeken, omdat ze zich steeds bewuster worden dat er wat te vieren valt. Hoe dan ook sluit het kerstfeest dit jaar wel heel erg…

Inwijdingen van Isis, Yeshua en St. Germain

Velen van ons hebben allerlei Inwijdingen ondergaan in vorige levens. Als je de innerlijke weg gaat zullen deze ook weer in je bewustzijn komen. Soms moet je daarvoor op reis, naar plekken waar die Inwijdingen plaats vonden. Tijdens onze reis werden er in Avallon, vlakbij de Basiliek van Maria Magdalena in Vézelay, hierover weer enkele sluiers opgelicht. Dit is het vijfde deel van een serie artikelen met spirituele informatie die een rode draad toont in…

Venus en de ring van Maria Magdalena

Op weg naar de Basiliek van Maria Magdalena in Vézelay komt er  ineens informatie binnen over een ring van haar. Terwijl iedereen de crypte van de Basiliek bezoekt vanwege het vermeende vingerkootje van Maria Magdalena, werden wij verbonden met oude rituelen binnen de Heilige Familie. In oktober heb ik met ‘collega’ Vincent een reisje naar Chartres en Vézelay gemaakt. Rondom huidige collectieve processen ontvingen we veel bijzondere inzichten die we graag via deze artikelen delen….

Terug naar Eenheid: Maria Magdalena en Petrus in ons

In deze aparte serie artikelen kun je mee op reis, waarbij je inzichten aangereikt krijgt die jouw Eenheid met de Bron kunnen ondersteunen. In Chartres ontving ik de boodschap van Maria Magdalena: “Do not neglect Peter”. In de discipel Petrus leefde een bevlogen man, die ons zo veel inzicht gaf rondom de heling van het gewonde mannelijke, dat we besloten hebben om dit in artikelvorm te delen. Vandaag het derde deel, over Petrus en over Maria…

Verbinding met hogere dimensies

In oktober ben ik met ‘collega’ Vincent op reis geweest naar Chartres en Vézelay. We werden over oude en nieuwe Inwijdingswegen geleid. Daar ontvingen we zo veel inzichten die de huidige processen van velen raken dat we besloten om dit in artikelvorm te delen. Deel I vind je hier. Vandaag het vervolg: deel II. Hierin belanden wij in heilige en ontheiligde situaties. Hoe komt het dat velen van ons het nog steeds nodig hebben dat…

Op oude Inwijdingswegen

Ik ben net terug uit Chartres en Vézelay. Samen met mijn ‘collega’ Vincent voelde ik me daarnaartoe geroepen vanwege onze verbinding met de Heilige Familie, het Heilige Hart, esoterische Mysteriescholen en oude Inwijdingswegen. De reis bracht ons op oude en nieuwe Inwijdingswegen. Daarop mochten we veel ervaren en inzichten ontvangen, die naadloos aansluiten bij de huidige processen waar velen van ons momenteel doorheen reizen. Dit heeft tot een aantal artikelen geleid, waarvan je vandaag het…

De kracht van het Heilige Hart

Dit is het vervolg op deel I: ‘Het verlangen van het Hart.’ Om de draad weer even op te pakken is hier de afsluiting van deel I: Anno 2017 worden we steeds wakkerder. We hebben ontdekt dat liefde die we buiten onszelf hebben gezocht ons veel gebroken en gesloten harten heeft opgeleverd. Achter het verlangen naar liefde zit eigenlijk het verlangen naar de Bron; dat zal ons terugbrengen naar ons eigen Heilige Hart. Daar brandt…

Het verlangen van het Hart

Wist je dat ons hart al afgestemd is op de vierde, en bij sommigen al op de vijfde dimensie? De frequentie van ons hart is mee gestegen met ons bewustzijn. Hoe meer bewustzijn we ontwikkelen, des te hoger wij ons via ons hart kunnen afstemmen. Ons hart volgt niets liever dan het verlangen naar die hogere dimensies, omdat het wéét dat dit verlangen ons naar ons ware Thuis terug zal brengen. Liefde Liefde is hierbij een…

Klaar met ontmoediging en kleinheid

In het proces van bewustwording en ontwaken krijgen we te maken met ‘laatste loodjes’ in duale velden. Maar vaak blijken die zo intens te zijn, dat ze regelmatig gevoelens en gedachten van ontmoediging kunnen oproepen. Hoe kan dit, en waarom gebeurt dit? Om dit toe te kunnen lichten moeten we de geschiedenis van onze ontwikkeling induiken. Wij zijn al miljoenen jaren lang op aarde, om naar een volledig ontwaakt bewustzijn te kunnen toegroeien. Daarbij zijn…

Lemurië leeft voort in jou

In Lemurië was elke creatie een expressie van Goddelijke Liefde. Na de ondergang van Lemurië (zie deel I van dit artikel) is die Liefde niet van de aarde verdwenen, maar heeft zij zich gaandeweg dieper teruggetrokken in de harten van de mensheid. Ook hebben niet alle Lemuriërs de aarde verlaten. Vanuit de vijf- (en hogere) dimensionale velden waarin zij op aarde leven houdt een aantal van hen het kristallijnen raster om de aarde zo goed…

De roep van Lemurië: Terugkeer naar ware Liefde

Diep in ons Hart roept een oeroud verlangen: de terugkeer naar ware Liefde. Liefde die niets vraagt, die niets verwacht en die niets nodig heeft. Liefde die er van nature is, overal in de schepping. Pure Liefde is wie wij zijn, en dat hebben we in Lemurië volop geleefd. Moederland Miljoenen jaren geleden daalde er vanuit het universum, onder de meest liefdevolle leiding van Lord Sananda, een groots luchtschip op Aarde neer. Dit schip, ook wel het…

Zwanger van de Goddelijke Bron

Of je nou een vrouw, man of kind bent: we zijn collectief op weg naar de Goddelijke Bron in onszelf. Ooit zijn we er behoorlijk ver van afgedwaald. We dachten dat we ‘slechts’ aardse, sterfelijke mensen waren. Nu kijken steeds minder mensen raar op als je zegt dat je van Goddelijke komaf bent. We zitten verheugend veel dichter bij die liefdevolle Bron. Maar of we dat ook zo ervaren, te midden van alle veranderingsprocessen in en om…

Pasen – de Poort naar de Opstanding

Wat worden we momenteel uitgedaagd in ons dagelijkse leven! De keuze om innerlijk te ontwaken maakt dat we met grote krachten te maken krijgen, die om een totale overgave vragen aan het hogere plan voor ons leven. Vanuit de verbinding met hogere dimensies worden we liefdevol en zorgvuldig geleid naar de innerlijke opstanding van ons Lichtlichaam. Daarbij worden de meest extreme polariteiten in onszelf blootgelegd. Vanuit het hoogste licht kunnen we ineens met diepe donkere stukken te…

Geen nieuwe wereld zonder jou

De hemel wil op aarde komen, en we hebben jou daar bij nodig. Alles staat op scherp in de wereld. Licht en donker tekenen zich in al hun volheid en extremen af, zowel in onszelf als om ons heen. Uit dit spanningsveld zal de Nieuwe Wereld geboren worden. Ooit zijn er delen van de aarde ten onder gegaan, doordat er meer donker (onwetendheid, macht, angst) aanwezig was dan licht. Dit gebeurde o.a. in Lemurië en…

Zielenrelaties en Tweelingstralen-Relaties in de nieuwe tijd

De Nieuwe Tijd opent de poorten naar een Tijd van Genade en onvoorwaardelijke Liefde. Nu we onze incarnatielijnen aan het opschonen zijn van oude karmische ballast uit de voorwaardelijke liefdesvelden, worden veel oude bekenden samengebracht om door deze poorten heen te gaan. Zielenmaatjes, Tweelingzielen, Tweelingvlammen en Tweelingstralen hebben vele levens met elkaar gedeeld en samen al van alles meegemaakt. Daardoor is er vaak vanaf een eerste ontmoeting een opvallend vertrouwd gevoel. Dit maakt dat beiden…

Zelfvertrouwen en eigenwaarde verankeren

Als je op het pad van Zelfrealisatie bent gestapt, en door verschillende transformaties heen gaat, zal er veel rondom het thema zelfvertrouwen en eigenwaarde gebeuren. Het wil en zal helder worden waar je vertrouwen beschadigd is in dat jij, in welke vorm dan ook, ‘genoeg’ bent zoals je bent. Laag voor laag nader je die zelf-delen waarin je de liefde voor jezelf bent kwijtgeraakt. Diep in jou zal je goddelijke Zelf willen gaan opstaan. Een…

Relaties in de Nieuwe Tijd

We staan aan het begin van een ‘groeizaam nieuw jaar’. 2017 wordt een jaar van vernieuwing, van één-Zijn met jezelf – met of zonder relaties – en van ‘Walk your Talk‘. Ofwel: Leven wat je verkondigt. Velen van ons zijn op een weg naar hoger bewustzijn en Liefde gestapt. Bijna alle kennis daarover is, mede dankzij internet, tegenwoordig wel voorhanden. De afgelopen jaren hebben we onszelf met alle mogelijke informatie over transformatie en Zelfrealisatie kunnen…

De geboorte van Liefde en Licht op aarde

Op 21 -12, de dag van de winterzonnewende, breekt er een nieuw Lichtjaar aan. Dit is al ingezet door de portalen die op 11-11 en 12-12 geopend zijn. Golven van Licht, afkomstig uit hogere dimensionale velden raken ons aan. Deze ondersteunen diepgaande transformaties en een wedergeboorte binnen de Goddelijke matrix. Nog nooit eerder is deze wedergeboorte zo intens ingeleid als tijdens het afgelopen jaar. Het is groots, wat er aan het gebeuren is. De krachtige energieën…

Lichtcirkel voorbereiding: Naar een hogere bestemming van je leven

Eerst Zijn, dan doen 

Herken jij het ook, dat jouw leven op een punt lijkt te zijn gekomen waarop je niet meer weet hoe nu verder? Je kunt krap zitten en verlangen naar meer bestedingsruimte, niet vanwege het geld op zich maar omdat je voelt dat armoe, in welke vorm dan ook, eigenlijk niet meer bij je hoort. Misschien voel je jezelf in de wacht staan voor een praktijk die je graag zou willen beginnen, of eigenlijk liever zou willen beëindigen. Je kunt intens aan het zoeken zijn naar ander werk waarin jouw zielenkwaliteiten meer tot hun recht kunnen komen. Misschien ben je op zoek naar een nieuwe woonplek die jou beter zal ondersteunen in wat jij vanuit jouw Zielenplan te doen hebt. Veel mensen verlangen naar een andere partner die zich werkelijk verbonden voelt met spiritualiteit en het gaan van de innerlijke weg. Dit zijn maar een paar voorbeelden van heel veel veranderingen die eigenlijk in de geest al gaande zijn, maar geen idee hoe je dat aards gezien zou moeten aanpakken.

Dat ‘geen idee meer hebben’ is er niet zomaar. Het heeft een hogere bedoeling. De mogelijkheden die we altijd vanuit onze persoonlijkheid konden bedenken zijn nog altijd van een lagere orde dan die jouw Hogere Zelf draagt en kan overzien. Een deel van jou is nog altijd verbonden met de oude mannelijke matrix; dit deel zal altijd geneigd zijn om te gaan handelen, als onmiddellijke respons op een meer voelend deel in jou dat aangeeft dat iets wel klaar is en anders mag gaan lopen.

Stel je dit beeld maar even voor; een man en vrouw zitten naast elkaar. De man staat voor onze mannelijke kant, die impulsen omzet in manifestatiekracht die actieve iimpulsen heef, en energetisch ook uit wil stromen, de wereld in. De vrouw staat voor onze vrouwelijke kant die ontvangt en ons oorspronkelijk oproept om in te keren, zodat het zaadje wat zij ontvangen heeft zich in alle rust kan nestelen, en op het goede moment zal uitgroeien zodat zich zal tonen wat er vanuit het Goddelijke ontvangen is. Beiden zijn nodig om het Goddelijke uiteindelijk zichtbaar, tastbaar en voelbaar te maken op Aarde.

De vrouw zegt “Lieverd, eigenlijk klopt het niet meer zoals ons leven nu gaat. Kun je ook voelen dat het ons niet langer dient om op deze manier door te gaan, en dat er iets nieuws wil gaan gebeuren? Ik weet alleen niet wat, maar ik voel het wel.”
De man hoort haar, ontvangt ook dit signaal, waar waarheid in zit, in zijn hart. Hij voelt ook dat het klopt wat zij zegt. Vanuit de oude overlevingsweg gaat dit signaal door naar zijn hoofd, waarin er, vanuit zijn gevoel voor verantwoordelijkheid, een oud denkpatroon geactiveerd wordt. Vanuit dit oude patroon begint hij een mentaal plan te ontwikkelen rondom hoe nu te gaan handelen. Hoe kan hij het tij laten keren? Wat kan hij bedenken, welke mogelijkheden ziet hij, en kan hij vervolgens gaan uitvoeren, zodat ze uit het oude komen en in het nieuwe kunnen stappen?

Je herkent het al: Dit is de oude weg vanuit de persoonlijkheid van de mens. In dit scenario houdt ons ego, dat zich gevormd heeft om zichzelf staande te kunnen houden in de wereld van dualiteit en lagere bewustzijnslagen, het stuur in handen. Onbewust sluiten we, door dit oude patroon van creëren weer te volgen, eigenlijk veel van wat ons hogere Zelf en de Lichtwereld God hadden willen aanreiken uit.

We zullen onszelf nog vaak betrappen op het herhalen van oude patronen. En gelukkig maar, want het besef van ‘Och, daar was ik weer op de oude manier bezig’ zal ons bewustzijn aanscherpen, Dankzij het gaan herkennen van die ‘split-second-momenten’, waarop ons ego meteen naar voren springt en roept “Ik doe het wel!” komt er onderscheidingsvermogen binnen onszelf over onszelf.
Het zijn ontroerende momenten, wanneer we zelf in de gaten krijgen dat we tijdens deze momenten een gouden ommekeer kunnen maken, door heel liefdevol tegen ons ego te zeggen:
“Nee lieverd, jij HOEFT het niet meer te doen. Laat God nu maar door je heen gaan handelen. Doe maar even niks, geef het de tijd, vraag om hulp en vertrouw dan dat die precies op het goede moment, en in de goede vorm, naar ons toe komt.”

En zo draaien we het patroon van handelen om. In plaats van dat onze mannelijke kant zich verantwoordelijk voelt voor een oplossing of een ommekeer, blijven we met onze volle aandacht in onze vrouwelijke kant, die bezig is om het zaadje in te laten dalen. Geef haar rust en ruimte. Zie deze woorden als een heilige gift:
“Lieverd, eigenlijk klopt het niet meer zoals ons leven nu gaat. Kun je ook voelen dat het ons niet langer dient om op deze manier door te gaan, en dat er iets nieuws wil gaan gebeuren? Ik weet alleen niet wat, maar ik voel het wel.” Indien je erkent dat deze ingeving van God-in-jou afkomstig is, dan kan het zaadje ook ongeschonden indalen in de bedding, die jij vanuit zowel jouw vrouwelijke als mannelijke kant kunt bieden.

Wees geduldig en vertrouw. Ontvang vanuit het besef dat de Goddelijke Aanwezigheid in jou rechtstreeks verbonden is met de Bron, ook al voel je dat niet of ontkent een deel van jou dit nog. Handel even niet, en neem geen overhaaste beslissingen. Keer met je aandacht naar binnen, blijf wakker en alert. Je zult ingevingen ontvangen en de tekens gaan herkennen die de Lichtwereld voor jou zichtbaar maakt. Er komt vanzelf een moment waarop er van binnenuit impulsen zullen ontstaan die je vervolgens kunt gaan volgen. Er zal jou hoe dan ook een nieuwe weg getoond worden dat jou dichter naar jouw werkelijke bestemming voor dit leven zal leiden.

MV 

Dit was een bericht dat verbonden is met de komende Lichtcirkel Intensive ‘Volgen, naar een hogere bestemming’.
Voor meer info, je kunt je nog tot 31/7 aanmelden zodat je alle boodschappen ontvangt:

https://mailchi.mp/73d6367763ea/lichtcirkel-intensive-volgen-naar-een-hogere-bestemming