Praying Jesus Tamara Patrick

Op weg naar liefdevol Meesterschap

Artikel geplaatst in:

We zijn allemaal op weg naar Meesterschap. Dit klinkt mooi en het is zeker waar. Het valt voor veel (hoog-)gevoelige mensen echter niet mee om te midden van alle dagelijkse drukte verbinding te krijgen met de innerlijke Meester. Toch huist die in elk mens en hij/zij zorgt er voor dat we in onszelf zullen vinden wat we zoeken, op onze weg naar Zelfrealisatie. Via de taal van ons lichaam krijgen we de juiste boodschappen door.
Hoe zijn we dit contact met onze eigen innerlijke Meester kwijtgeraakt?

Velen hebben als kind ‘geleerd’ om zonder protest aan te nemen dat wat onze ouders, juffen of meesters vonden, waarheid was. In elk geval werd ik voor een bijdehandje uitgemaakt als ik het ergens niet mee eens was en dat ook nog eens uitte. Het werd me niet in dank afgenomen als ik me als ‘snotneus’ ergens mee bemoeide. Eigenwijsheid werd in vorige generaties niet bijster gewaardeerd.

Herinneringen en vorige levens

In vorige incarnaties zijn velen van ons overmeesterd of ontkracht; denk aan de rol van de kerk, die ons de zonde, schuld en boete flink heeft ingepeperd. Of denk aan de Hogepriesters en -priesteressen die zich voor God uitgaven en de macht hadden om over ons lot te beschikken. Velen van ons zijn afgewezen of uitgestoten; als je ook maar enigszins afweek van het verwachte gedrag lag je eruit. Juist in tijden waar het bewustzijn tot een minimum gedaald was, zijn de rollen van slachtoffer en dader met verve uitgespeeld. Als je dan als verder ontwikkelde ziel in zo’n omgeving incarneerde kon je het leven meestal niet aan, of je was een bedreiging voor het heersende gezag (bv. omdat je doorzag hoe niet kloppend het was wat er gebeurde).

Jezus, Maria Magdalena en de Heilige Familie, die zo in hun goddelijkheid onder ons waren en het bewustzijn van de mensheid naar een veel hoger plan hebben getild; vanaf het moment dat hun Meesterschap duidelijk werd waren zij hun leven niet meer veilig. Ze moesten vluchten en zijn keer op keer bedreigd en achtervolgd… Zij die het lef hadden om hun waarheid of geloof tegenover die van de heersende machthebbers te zetten, konden het meestal met de dood bekopen. De vele Katharen- en heksenverbrandingen; de eeuwenlange vervolgingen van mystici, Tempeliers, joden; het komt collectief omhoog in ons geheugen en wil verwerkt worden.

Vele zielen hebben ooit, vrijwillig, de rol van dader zelf verkend en geleefd; om ontzielde macht van liefde en wijsheid te leren onderscheiden. Niet zelden werd dan liefdeloos het boekje te buiten gegaan vanuit een machtspositie. Hoe groter de kansen en verleidingen waren om misbruik te maken van die positie, des te meer het ego groeide. Maar hiermee begon ook het proces van vernietiging en afscheiding. Om vervolgens vaak op het slagveld of sterfbed tot bezinning en berouw te komen.

Een ziel die graag tot een volledig doorleefd bewustzijn wil komen, zal alles binnen de dualiteit van goed & fout willen ervaren, doorzien, doorvoelen en verwerken. Om uiteindelijk het inzicht mee te nemen waartoe het gediend heeft en de wonden te helen, die al deze ervaringen in de persoonlijkheid hebben achtergelaten. Met als kroon op het werk dit alles opnieuw te verbinden met de goddelijk waarheid en liefde.

Vertrouwen verloren

Hoe vaak is ons in dit leven, waar van jongs af aan de nadruk lag op de ontwikkeling van het cognitieve denken, wijs gemaakt dat we niet op ons gevoel en intuïtie moesten vertrouwen. Met grote gevolgen, zeker als je hoog sensitief bent (wat velen van ons zijn) en je als kind contact had met de ongeziene wereld. Dan werd je zelden gezien, laat staan begrepen, als de prachtige ziel die je bent. Wist jij veel dat je juist een hoger bewustzijn droeg!

Vaak ben je het tegenovergestelde gaan geloven, namelijk dat er bij jou van alles aan mankeerde, omdat niemand jou kon volgen en jij maar geen aansluiting voelde met de anderen. Velen van ons hebben zich daardoor afgesloten voor hun gevoelswereld, zijn zich gaan aanpassen en gaan overleven. Begrijpelijk dat sommigen op angst stuiten zo gauw je opnieuw, na hard werken aan jezelf, vanuit je eigen waarheid en essentie naar buiten wilt komen. Geen wonder dat het lastig is om kwetsbaar en open te zijn tussen mensen die grotendeels nog in oude patronen en verwachtingen zitten, hun harnas nog dragen en hun masker nog nodig hebben. Blijf dan maar eens in jezelf geloven en dat het klopt wat je allemaal ontdekt over jezelf…

De pijn van het verlaten van de Bron

Als je je afstemt op persoonlijke lagen, kunnen zich ook zielslagen en kosmische lagen aandienen. Er komen momenteel collectief veel oude angst en pijn tevoorschijn die terug te voeren zijn naar de oerafscheiding van de goddelijke Bron (de val uit het Paradijs). Bij ieder van ons staat deze afscheiding, die oerscheur, in de ziel gegrift; het is letterlijk een verscheurende pijn, die meestal door iets getriggerd wordt. Als je in het dagelijks leven te maken krijgt met verlies, afscheid, eenzaamheid, wanhoop, zinloosheid etc. en je verdriet gaat stromen, kan het lijken alsof je in een bodemloze put belandt. En als je eenmaal ontdekt hebt dat de ware vervulling niet buiten jezelf te vinden is, niet in werk of in materieel genot, niet in welke identificatie dan ook en zelfs niet in een zielenmaatje, blijft er weinig over dan je met lege handen rechtstreeks tot je eigen Bron te richten …

Tijdens het doorvoelen van deze leegte komt de gevraagde hulp vanuit de lichtwereld graag in jouw bewustzijn, als een enorme steun en liefdevolle wegwijzer op deze vaak eenzame weg, die je thuis vanuit je proces zo moedig aan gaat.

Het belichamen van je Goddelijkheid

Hoe verder je op deze weg bent, des te groter het verlangen kan worden om de Goddelijkheid werkelijk te gaan belichamen, op aarde te kunnen dragen. Dit kan echter niet zonder een diep uitzuiveren en helen van alles wat met intimiteit en seksualiteit te maken heeft. Hoe ontheiligd zijn mensen geraakt tijdens hun zoektocht naar ware Liefde. Hoeveel hebben er niet geleden onder de pijn en leegte waarmee ze achterbleven, nadat ze zich met hart en ziel voor liefde hadden geopend … Bewustzijnsontwikkeling houdt niet op bij het hart. Juist daar waar het diepste donker in onze persoonlijkheid huist, is licht nodig. Traumatische ervaringen, uit huidige en vorige levens, zijn opgeslagen in onze onderste chakra’s.

Veel verwarringen, vervormingen en het gemis van belangeloze, ware liefde zijn verankerd in ons onderlichaam. Ze komen herkenbaar tevoorschijn in fysieke contactmomenten waarop de aandacht wegvliegt, storende gedachtes komen, blokkades, verkrampingen of angst voelbaar worden. Er ontstaat een spel van aantrekken en afstoten, of we verzanden in een onverzadigbare behoeftestroom waarin we onszelf volledig verliezen.
Om dit alles bewust te krijgen en te helen is veel veiligheid en zorgvuldigheid nodig, een niets verhullende kwetsbaarheid, een diepe overgave en vertrouwen in een partner en/of therapeut die dit proces doorleefd heeft en jou hierin begeleidt.

Als je al veel lichtwerk hebt gedaan, zul je een verfijndere afstemming hebben, waardoor er in hogere dimensies inwijdingen kunnen plaatsvinden. Ontmoetingen met Lichtmeesters en kosmische reizen worden mogelijk. Maar alleen als het vanuit de lichtwereld toegestaan wordt en dienstbaar is vanuit het allerhoogste goed.

Moeiteloos volgen

We leven gelukkig in een vernieuwende tijd, waarin steeds meer mensen op weg gaan om zich hun goddelijke afkomst te herinneren en opnieuw eigen te maken. Waar je ook bent op je weg; er is altijd een moment van uitnodiging om samen te vallen met je hogere zelf. Als jij je overgeeft aan die hogere Wil, zet het universum alles aan het werk om jou op de best passende manier op jouw ZIelenpad voor dit leven te leiden. Vanuit het duale bekeken valt veel van ons menselijk lijden niet te begrijpen, maar vanuit het hoogste perspectief bekeken blijken crisismomenten achteraf zinvol te zijn geweest, zeker als je ze als ‘groeikans’ hebt kunnen oppakken. Je hogere Zelf leidt je door je persoonlijke lagen heen.

Het is levenskunst om opnieuw op je eigen goddelijke waarheid te durven vertrouwen. Dit proces kan altijd via een reading, healing, energetische inwijding of doorgegeven boodschappen ondersteund worden.
Blijf vooral trouw aan de weg die jij met hart en ziel wilt gaan. Dan mag je er vanuit gaan dat je moeiteloos datgene zult aantrekken wat jou dient, op deze reis naar bewust en liefdevol Meesterschap ♥

Met dank aan Tamara Patrick, voor de afbeelding van Yeshua
Zie haar website: https://www.tamarapatrick.com/