MiekeVulink.nl

INSCHRIJVING angel-2432839_1280

Inschrijvingsvoorwaarden

Bij inschrijven voor een evenement, groeps- of cursusdag ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

 1. Inschrijven gaat enkel via het inschrijvingsformulier dat onder elke activiteit op de website geplaatst is.
 2. Vul duidelijk je naam, adresgegevens, mobiele nummer, mailadres en je betalingsvoorkeur in op het inschrijvingsformulier omdat anders de inschrijving niet verwerkt kan worden.
 3. De inschrijving is definitief na de ontvangst van de bevestiging per mail via het secretariaat.
 4. Het betalen van de bijdrage voor deelname geschiedt vooraf per bank, of contant bij aankomst op de dag zelf.
 5. Indien gekozen wordt om per bank te betalen, dient de bijdrage uiterlijk 5 dagen van te voren voldaan te zijn.
 6. Contante betaling gebeurt bij ontvangst bij binnenkomst op de desbetreffende dag zelf.
 7. Voor gespreide betaling kan een verzoek per mail bij het secretariaat worden ingediend.
 8. Bij annulering:
  • tot twee weken vóór aanvang van het programma wordt de reeds betaalde bijdrage volledig gerestitueerd,
  • binnen twee weken tot een week voor aanvang van het betreffende programma vindt 50% restitutie plaats,
  • in de laatste week voor aanvang van het betreffende programma vindt alleen restitutie plaats indien overmacht kan worden aangetoond. In dat geval zal  € 25,- administratiekosten worden ingehouden. Vervoersproblemen uitgezonderd stakingen openbaar vervoer of je niet lekker voelen gelden niet als overmacht.
  • Indien bij annulering nog geen bijdrage betaald is, zal overeenkomstig bovenstaande een factuur worden gestuurd.
 9. In geval van overmacht heeft de ‘Praktijk voor Zelfrealisatie’ het recht om een evenement, groep- of cursusdag te annuleren, waarbij restitutie van de reeds betaalde bijdrage volledig zal plaatsvinden. Hierbij is de ‘Praktijk voor Zelfrealisatie’ nooit tot enige schadevergoeding gehouden.