INSCHRIJVING angel-2432839_1280

Inschrijvingsvoorwaarden

Bij inschrijven voor een evenement, groeps- of cursusdag ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

 1. Inschrijven gaat enkel via het inschrijvingsformulier dat onder elke activiteit op de website geplaatst is.
 2. Vul duidelijk je naam, adresgegevens, mobiele nummer, mailadres en je betalingsvoorkeur in op het inschrijvingsformulier omdat anders de inschrijving niet verwerkt kan worden.
 3. De inschrijving is definitief na de ontvangst van de bevestiging per mail via het secretariaat.
 4. Het betalen van de bijdrage voor deelname geschiedt vooraf per bank, of contant bij aankomst op de dag zelf.
 5. Indien gekozen wordt om per bank te betalen, dient de bijdrage uiterlijk 5 dagen van te voren voldaan te zijn.
 6. Contante betaling gebeurt bij ontvangst bij binnenkomst op de desbetreffende dag zelf.
 7. Voor gespreide betaling kan een verzoek per mail bij het secretariaat worden ingediend.
 8. Bij annulering:
  • tot twee weken vóór aanvang van het programma ben je niets verschuldigd.
   Indien per bank betaald is, wordt de reeds betaalde bijdrage volledig gerestitueerd;
  • binnen twee weken tot een week voor aanvang van het betreffende programma ben je 50 % van je bijdrage verschuldigd. Indien per bank betaald is vindt 50% restitutie plaats. Bij overmacht (zie hieronder * ) rekenen we alleen administratiekosten van €20,-;
  • in de laatste week voor aanvang van het betreffende programma ben je de volledige bijdrage verschuldigd. Indien overmacht*  kan worden aangetoond zal alleen  € 20,- administratiekosten worden gerekend;                                          – * Vervoersproblemen uitgezonderd stakingen openbaar vervoer of je niet lekker voelen gelden niet als overmacht; 
  • Indien bij annulering nog geen bijdrage per bank betaald is, zal overeenkomstig bovenstaande het bedrag per mail in rekening worden gebracht.
 9. In geval van overmacht heeft de ‘Praktijk voor Zelfrealisatie’ het recht om een evenement, groep- of cursusdag te annuleren, waarbij restitutie van de reeds betaalde bijdrage volledig zal plaatsvinden. Hierbij is de ‘Praktijk voor Zelfrealisatie’ nooit tot enige schadevergoeding gehouden.