MiekeVulink.nl

pixabay book rose-2101475_1920

Artikelen

Inwijdingstijd

De meesten van ons bevinden zich momenteel op een brug, die de ontwakende mens naar een heel nieuwe levensfase leidt. We kunnen met onze menselijke zintuigen en ons menselijk verstand niet vatten hoe, wat, wanneer en waarheen; dit wordt zo zorgvuldig mogelijk

Een Ware Kerst -Dankbaarheid en Overgave

Whow, zóóó veel Liefde en dankbaarheid komen er hier langs via al jullie reacties … ze raken me dieper dan ooit! Mede door jullie reacties besef ik hoe groot het netwerk van bewustwording, Liefde en samenwerking met de Lichtwereld geworden is. Het

Advent: het Christus-Licht daalt dieper in

Lieve lezers, Het jaar 2018 gaat haar laatste maand tegemoet. Wat hebben we veel geïnvesteerd, gereset en geïntegreerd! Wat zijn we door diepe dalen en pittige processen heen gegaan. En wat hebben we daarbij veel ontvangen vanuit de Lichtwereld, juist omdat we

Hoge Liefdesfrequenties brengen ontgifting en bevrijding

Ons lichaam maakt overuren om alle nieuwe coderingen, die hogere vibraties bevatten, te kunnen integreren. Ons hogere Zelf geeft ons steeds vaker lichtimpulsen, beelden, gedachten, verlangens en dromen waar de holografische vormen die met ons Goddelijke Zelf verbonden zijn in verweven zijn.

De opstanding voorbij de angst

In de aanloop naar de komende groepsdag, met het thema ‘Voorbij angst voor vernietiging en sterfelijkheid’, word ik nog eens extra door de wol geverfd. Ik beleef allerlei momenten die me dichtbij mijn eigen angst voor ziekte, verlies en sterfelijkheid brengen. Dit

Onze Goddelijke dirigent brengt harmonie

Alles wat wij denken, voelen, besluiten en doen wat niet in harmonie is met ons Goddelijke Zelf, vormt een soort wanklank in ons systeem. Als die maar lang genoeg aanhoudt, door bepaalde onbewuste patronen die zich blijven herhalen, raken we ontstemd. Er

Landen en rusten

Werken aan jezelf kent grenzen. Eeuwig wroeten in jezelf ook. Op de grens tussen zinvol vernieuwend en onzinnig vermoeiend staat een bord met een mooie reminder die acute ont-spanning teweeg kan brengen: EN TOEN WAS ER LIEFDE. Liefde haalt ons onvermoeibaar uit

De finale tussen angst en vertrouwen deel 3

Een revolutionaire verschuiving In ons huidige proces van bewustwording stappen we met velen voorgoed uit een voorbereidingsfase. Deze ‘proeftijd’ heeft ons doen inzien dat we het echt blijvend anders willen. Door de erkenning dat de wereld niet anders kan veranderen dan van

De finale tussen angst en vertrouwen deel 2

Vind de waarheid van de Geest Alle krachten die in de schepping aanwezig zijn dragen bij aan ons ontwaken. Dus ook de krachten die wij vanuit de dualiteit duister noemen. Ze zijn in onze beleving duister omdat ze niet opbouwend zijn vanuit

De finale tussen angst en vertrouwen deel 1

Van persoonlijk naar Goddelijk Zelf Gedurende vele levens overheerste onze meer mentale, mannelijke actiekant, en zat onze intuïtieve, vrouwelijke gevoelskant behoorlijk in het nauw. We worden steeds gevoeliger, nu we vanuit een nieuwe balans gaan leven. Door de groei van ons bewustzijn

Mijn ontmoeting met een Meester

Voor veel mensen (en voor mij ook, ooit) waren Meesters ongrijpbare wezens die heel ver van ons bed leken. Tot op een bepaald moment in onze bewustzijnsontwikkeling kunnen we ons amper voorstellen dat hun energie en bewustzijnsvelden zó dichtbij zijn. En dat

Angstvibes deel 2: Hulp vanuit je goddelijke oorsprong

Tijdens ons huidige leven maken we enorm veel energetische veranderingen door. Behalve dat onze eigen frequentie enorm snel aan het stijgen is doordat we steeds bewuster, ‘schoner’ en meer ons ware Zelf worden, verschuiven er om ons heen meer velden dan ooit

Angstvibes, schrikreacties en fatalistisch denken

Leuk is anders, maar op grote schaal krijgen we (en zeker Lichtwerkers die hun persoonlijkheid onder de loep nemen en dus ook voeling hebben met wat er gebeurt) met hele oude angstvelden te maken. Dit komt omdat er voldoende lichtkracht is om

Leven met de Meesters: de hogere Wil

Meester El Morya, ook wel Master More genoemd, dient op de eerste Goddelijke straal van de Goddelijke Wil. Dat betekent dat hij Meesterschap heeft verkregen over alle aspecten die een mens tegenkomt rondom wilskracht en geloof. El Morya heeft op aarde vele

In je authentieke kracht komen

Nu blijkt hoe diep ons verlangen geworteld zit naar een leven waarin we volledig onszelf kunnen zijn, worden we ons ook steeds meer bewust met hoe veel onderdrukte kracht we eigenlijk nog rondlopen.   Met het ooit verlaten van de vijfde dimensie,

Liefde terug op Aarde

Raak jij ook af en toe het overzicht kwijt in alles wat er in en om je heen gebeurt? We zitten nog steeds in versnellingen die mede veroorzaakt worden door de enorme licht- en energiegolven die we naar ons toe gezonden krijgen.

Bewust worden van innerlijke heling

Velen van ons zijn in de afgelopen intense zomerweken flink bezig geweest om helder te krijgen wat er nog geheeld wil worden. Zonder dat je je dat misschien bewust was, waren hier ook vorige levens uit Lemurië en Atlantis mee verbonden. Het

De innerlijke Weg op Aarde gaan

De vibratie van 09 -09 -’18 ( = 999) en 09 -09 -2018 ( = 99 11) begint ons steeds dieper te raken en te vervullen. Enerzijds is het de bekroning van een collectieve afronding van de oude wereld die op angst

Inwijdingstijd

De meesten van ons bevinden zich momenteel op een brug, die de ontwakende mens naar een heel nieuwe levensfase leidt. We kunnen met onze menselijke zintuigen en ons menselijk verstand niet vatten hoe, wat, wanneer en waarheen; dit wordt zo zorgvuldig mogelijk vanuit hogere dimensies geleid. Het enige wat wij zelf kunnen doen is volgen en vertrouwen, en de oude programmeringen die zich onderweg zullen aandienen liefdevol facen.

Deze tijd is één grote oefening in acceptatie van alles wat zich innerlijk en buiten onszelf aandient. Het is ten diepste een heilige tijd, maar voor het ego niet altijd gemakkelijk om zich ondergeschikt te maken aan een ‘onzichtbare’ hogere regie. We kunnen de focus zetten op een zo getrouw mogelijk begeleiden van onszelf naar een liefhebben van al die delen waar we nog niet helemaal in vrede mee kunnen zijn.

Ik schrijf regelmatig artikelen over bewustwording, onze transformaties en ascensie-processen. Dat zal ik ook zeker blijven doen. Op dit moment kan ik wel een boek volschrijven over alles wat er sinds half december is gebeurd. Het is nogmaals niet te vatten, wat we ook zouden proberen. En het is juist beter om het oude ‘willen- begrijpen’ en analyseren los te laten, omdat dat ook oude vormen van controle zijn van het ego. Inzichten komen moeiteloos uit de lucht gevallen tijdens, of na ieder moment van overgave en ont-spanning.

Het overgaan van mijn jonge neef raakt me tot op het bot. Uit respect voor zijn ouders en zus schrijf ik er verder niets over; dit moet binnen onze familie blijven. Maar er is nog veel meer gaande wat nog niet rijp is om verwoord te worden; ik zit midden in een overgang naar een volgende fase waarbij ik even niet moet uitschenken..

Het enige wat ik wel vanuit mijn hart wil meegeven is dit:
we kunnen vanuit ons menselijke zijn nog zó ons best doen, het denken te weten hoe het leven zou moeten gaan of worden, ons (beperkte) bewustzijn en onze nog vervormde en gewonde denkkaders op situaties plakken;
uiteindelijk heeft ons eigen goddelijke Zelf, dat verbonden is met de allerhoogste Goddelijke Bron, altijd het laatste, liefdevolle woord. Dat woord komt regelrecht uit het Licht waar wij mensen ‘U’ tegen kunnen zeggen.

Wat er gesproken en geschapen gaat worden in jouw leven is afhankelijk van jouw zielenplan. Hoe zwaar, onleefbaar en cru dat soms vanuit het menselijke gevoel en zicht kan zijn, uiteindelijk zal toch volbracht worden waarvoor je naar de aarde bent gekomen. Buiten de dualiteit bestaat er geen falen, te vroeg of te laat, goed of fout gedaan. Er is één grote, hogere regie werkzaam; de geest werkt door ons heen bij iedere ademhaling. Daar kunnen wij ons nog maar een heel klein deel van voorstellen. In deze inwijdingstijd wordt iedereen vanuit het eigen ontwikkelde bewustzijn en zielenplan door licht en donker, eb en vloed heengeleid, precies congruent aan het goddelijke pad dat voor jou op Aarde ontstaat.

Het zijn onze eigen menselijke invullingen en gedachten die vinden dat iemand niet goed bezig is. Het is onze eigen oude angst die opspeelt in situaties die oude traumavelden triggeren die maakt dat we oude mentale en emotionele gedachtevormen projecteren, waardoor er weer een nieuwe innerlijke strijd ontstaat. Iedere innerlijke strijd zal je iets opleveren waarmee er weer iets uit je zielenplan ‘afgevinkt’ kan worden, zonder dat je hoeft te weten wat. Elk oordeel dat we nog op onszelf of op een ander hebben, dat wijst op schijnbare tekortkomingen van onszelf of een ander, komt voort uit onverwerkte, oude ervaringen die ons plaatjes doen plakken en belemmeren om onvoorwaardelijk liefdevol en neutraal te kunnen waarnemen.

Achter alles wat we meemaken zit een ongelofelijk groots en eeuwig doorgaand plan. Als je je daar aan over durft te geven, zet je jezelf in beweging op de brug. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Op de meest cruciale momenten in je leven zul je voelen dat je het als mens even niet meer weet. Dat is een gouden moment, want dan kan er door jou heen gehandeld worden. Dan hoef je alleen nog maar te volgen. Waar er dan protesten, emoties of angst de kop opsteken zijn pure, onvoorwaardelijke overgave en liefde nodig. Alles wat als zwaar en onleefbaar voelt is tijdelijk en bestaat alleen in de dualiteit. Het komt voort uit onschuld, uit menselijke beperkingen en oude erfenissen die we nu eenmaal ervaren onder de sluiers.

Konden we maar door de sluiers heen kijken (daar zijn we naar op weg!). Dan zouden we zien dat afscheiding niet bestaat. Daar, in de werelden die we nu nog niet als zo tastbaar kunnen ervaren als onze eigen Aardse wereld, gaat het leven gewoon door. Daar gaan we ‘gewoon’ verder met onze eigen ontwikkeling en groei, en zijn alle verbindingen onschendbaar en eeuwig. 
Wat als een majestueus baken van Licht boven alle werelden uitsteekt en alle harten van alle levende wezens verwarmt, is de Goddelijke Liefde. Ik wens ons toe dat we daar steeds meer van kunnen ervaren. Mogen we onze innerlijke, eeuwige levensstroom steeds intenser kunnen gaan voelen en liefhebben.

PS voorlopig dus geen groepsaanbod vanuit de praktijk, maar stille rijpingstijd voor mezelf, en af en toe een artikel <3