MiekeVulink.nl

pixabay book rose-2101475_1920

Artikelen

In je authentieke kracht komen

Nu blijkt hoe diep ons verlangen geworteld zit naar een leven waarin we volledig onszelf kunnen zijn, worden we ons ook steeds meer bewust met hoe veel onderdrukte kracht we eigenlijk nog rondlopen.   Met het ooit verlaten van de vijfde dimensie,

Liefde terug op Aarde

Raak jij ook af en toe het overzicht kwijt in alles wat er in en om je heen gebeurt? We zitten nog steeds in versnellingen die mede veroorzaakt worden door de enorme licht- en energiegolven die we naar ons toe gezonden krijgen.

Bewust worden van innerlijke heling

Velen van ons zijn in de afgelopen intense zomerweken flink bezig geweest om helder te krijgen wat er nog geheeld wil worden. Zonder dat je je dat misschien bewust was, waren hier ook vorige levens uit Lemurië en Atlantis mee verbonden. Het

De innerlijke Weg op Aarde gaan

De vibratie van 09 -09 -’18 ( = 999) en 09 -09 -2018 ( = 99 11) begint ons steeds dieper te raken en te vervullen. Enerzijds is het de bekroning van een collectieve afronding van de oude wereld die op angst

Ontdekking van een geheime Crystal City – Ascensie in de binnenaarde

Vorig jaar heb ik een aantal tempels bezocht Malta en Gozo. Bij het zien van Filfla, een klein mystiek eilandje bij de zuidkust, gingen er ineens oude verbindingen open. Ik was gebiologeerd door dat eilandje, en vooral ook door wat er, niet

Lichtwerk met Vergeten Meesters van Atlantis

Vanaf het moment dat wij vanuit hogere dimensies (Lemurië) naar de derde dimensie zijn gedaald (laatste periode Atlantis) hebben we, om de angst, liefdeloosheid en trauma’s aan te kunnen, overlevingsmechanismen en een sterk ego moeten opbouwen. Nu ons bewustzijn en onze frequenties

In de Crystal City of Atlantis

Bij de laatste ondergang van Atlantis hebben een aantal Atlantische Meesters zich in de binnenaarde onder Malta teruggetrokken, en daar een bloeiende Crystal City opgebouwd. De tempels die wij nu nog op de bovenaarde zien, zijn in de aarde nagebouwd maar van

Rosa Mystica ♥ Hergeboorte van het goddelijke vrouwelijke

Een hergeboorte van het goddelijk vrouwelijke op een Godinnen eiland. Dat klinkt mystiek en tegelijkertijd ook heel vanzelfsprekend. Waar zouden de Goden of Godinnen hun werk beter kunnen doen dan daar waar er nog zó veel van de oude (energetische) Lemurische en

Priesteres na Lemurië en Atlantis

Deze serie artikelen gaat over een reis rondom het los komen van de oude, driedimensionale matrix van dualiteit. Veel mensen beginnen zich hun eerste stoffelijke levens in Lemurië te herinneren, waar dualiteit nog niet bestond, waar we nog volkomen één met ons goddelijke

Heling bij een Atlantische Tempel

De innerlijke reis naar jezelf, en de innerlijke processen die daarbij komen kijken gaan altijd door, waar je ook bent. In deze artikelenserie delen we o.a. wat er ‘extra’ kan gebeuren wanneer je op oude, gewijde Atlantische tempelgrond staat. Velen die dit

Sporen van Goddelijke Liefde

Tijdens een reis naar oud Atlantische, gewijde grond was het bijzonder om verbinding te kunnen voelen met zo veel mensen die ons zijn voorgegaan. In welke tijd ze daar ook waren; bij allen was eenzelfde soort bezieling de drijfveer, namelijk het uitdragen

Lemurië en Atlantis herenigd

Een spirituele reis Velen van ons zijn bezig om bewust te krijgen wat er nog geheeld wil worden vanuit vorige levens in Lemurië en Atlantis. Inzicht in, en het doorvoelen van de meest essentiële levens die we daar geleefd hebben, draagt bij

Het Heilige Huwelijk van Mars en Venus

We mogen een nog groter bewustzijn krijgen over wat er met onszelf gebeurt in relaties. In hoeverre is ‘Het Heilige Huwelijk’ bereikbaar binnen onze dagelijks relaties? En heeft het wel met de ander te maken? Er is nog zo veel ontheiligd in

Waar Wijsheid en Liefde elkaar hervinden – Mars en Venus in relaties

Hoe meer licht, liefde, verbinding en vrijheid we in onszelf beginnen te ervaren, des te meer de krachten in ons bewustzijn komen die ons nog vasthouden in oude velden van duisternis, angst, afscheiding en macht die op eigenbelang gericht zijn. Deze polen

De Opstanding van onze Goddelijkheid

Rond de Paastijd komt het levensverhaal rondom de kruisiging en de opstanding van Jezus opnieuw in ons bewustzijn. Misschien merk je zelf dat dit verhaal inmiddels een andere betekenis voor je heeft gekregen dan een paar jaar geleden. Er is al veel

Atlantische grotten en boodschap van Liefde

Tijdens een reis in Noord Frankrijk zijn we innerlijk aan de hand genomen naar allerlei bijzondere krachtplekken. Zonder te weten hoeveel schatten we aangereikt zouden krijgen tijdens ons verblijf in Chartres en Vézelay, reden we op de laatste middag de heuvel af

Op avontuur rond mysterieus Avallon

Lees hier Deel I, deel II, deel III, deel IV, deel V en deel VI. Dit is al weer het zevende deel van een Frans reisavontuur vol openbaringen. Het is letterlijk in oude geschriften terug te vinden dat Koning Arthur en zijn ridders meermaals in het

Een prachtig Nieuw Jij

Dat je geleid moge worden door de stem van je Hart Dat je geheeld moge worden door de kracht van jouw Liefde Dat je geraakt moge worden door de heiligheid van jouw Leven Dat je bevrijd moge worden van de lasten van

In je authentieke kracht komen

20 september 2018 | 0 reacties
Nu blijkt hoe diep ons verlangen geworteld zit naar een leven waarin we volledig onszelf kunnen zijn, worden we ons ook steeds meer bewust met hoe veel onderdrukte kracht we eigenlijk nog rondlopen.
 
Met het ooit verlaten van de vijfde dimensie, ofwel met het betreden van lagere velden waarin dualiteit en afscheiding de scepter zwaaide, hebben we onbeschrijfelijk veel aan kracht, vrijheid en eigen wijsheid ingeleverd.
Het zijn niet de persoonlijke krachten, vrijheden of wijsheid die we achter ons gelaten hebben. Het waren de onuitputtelijke toevoeren van scheppingsenergie en alle velden die verbonden waren met de goddelijke Bron, die we gaandeweg verloren zijn.

Innerlijke dammen

Ieder van ons heeft nog altijd toegang tot die Bron. Maar dat we ons nog zo vaak alleen, machteloos en richtingloos voelen komt door alles wat er ooit tussen ons en die toegang is ingekomen. Deze innerlijke dammen, die ons verhinderen om ons krachtig, vrij en zorgeloos te kunnen voelen, hebben zich opgebouwd gedurende ervaringen binnen de dualiteit.
 
We hebben eindeloze afschuwelijke ervaringen gehad, die tijdens het latere Atlantis hun ‘hoogtepunt’ bereikt hebben. Later hebben velen van ons het nog eens dunnetjes over gedaan, om kennis te maken met de velden van Lucifer, Satan, de duivel of welke namen je er ook maar aan wilt geven. Het zijn velden waarin we zowel ontkracht, verkracht, vernederd, miskend, bespot, misbruikt zijn als hebben. In deze velde konden we zowel daders als slachtoffers zijn.

Duisternis

De meest ‘slechte’, beestachtige ervaringen leiden ons terug naar Atlantis, of naar meer recentelijke oorlogs- of kamplevens waarbij we beul of slachtoffer waren. In een nog mildere versie hebben we allemaal moeizame ervaringen in de Liefde gehad die ons het vertrouwen in de Liefde ontnomen hebben. We hebben elkaar over en weer naar zulke diepe pijnlagen gebracht dat we innerlijk wel aan het werk móesten.
 
Al met al hebben de meest recentelijke levens ons vooral willen terugleiden naar de diepste herinneringen waarbij we onze kracht totaal ingeleverd hebben. Niet zelden hebben we daarbij onze goddelijke afkomst verloochend, bespot of bewust ontkend, om ons eigen leven daarmee te kunnen redden.

Oude erfenissen

Het is misschien niet leuk om hier het licht op te zetten. Maar het is ook niet te vermijden als je jezelf in alle waarachtigheid wilt leren kennen, en wilt gaan begrijpen waarom je in bepaalde levens gekozen hebt voor zulke ervaringen. Zelfs al je dat helder hebt, dan nog zul je op den duur ontdekken dat er innerlijk nog veel oude erfenissen liggen die maar al te graag geventileerd en uit je systeem willen.
 
Velen van ons hebben hun eerste stappen op de weg naar zichzelf gezet vanuit de vrouwelijke, voelende kant. Daarbij was liefde en zachtheid essentieel om überhaupt bij de diepere, gekwetste zelf-delen te kunnen komen. We hebben emmers vol met tranen gehuild, we hebben onze verhalen eindelijk, in alle kwetsbaarheid, kunnen delen met mede-reizigers die herkenden en geloofden wat we zeiden.

Gestolde energie toelaten

En nu ineens lijkt de hemelse wind vanuit een andere hoek door ons systeem heen te willen gaan waaien. Een hoek waarin boosheid, agressie, wrok en haat zich verscholen hebben totdat ook zij verwelkomd zouden kunnen worden.
Nou het is zo ver! Eindelijk hebben we genoeg draagkracht en bewustzijn om aan deze gestolde energieën, die zo lang veroordeeld zijn, te erkennen en vrij te laten stromen.
 
Dat het even geduurd heeft, komt doordat we boosheid lang veroordeeld hebben. Boos zijn was niet spiritueel, alles moest met de mantel der Liefde bedekt worden, en als je genoeg bewustzijn had dan was het überhaupt ‘not done’ om je nog ergens aan te ergeren. Laat staan dat je ergens furieus over zou mogen worden…

Vastgezette kracht uiten

Maar alle herinneringen aan waar we ooit ontkracht zijn, of ontkracht hebben, dienen zich nu in de huidige collectieve velden aan.
Het begint zich innerlijk te roeren waar we gepikt en geslikt hebben, waar we zaken onder het vloerkleed geschoven hebben, waar we onze kelen en onze hara’s (krachtcentrum in het 2e chakra) hebben dichtgeknepen om een schone schijn- harmonie te bewaren en ons leven veilig te stellen.
 
Het wil geuit worden! Maar hoe doe je dat dan, anno 2018 met het bewustzijn wat je inmiddels al verworven hebt? Moet je nog steeds het bos in om alle vogels te verjagen en je keel schor te schreeuwen? Moet je het stof van vele jaren uit een hoop kussens stompen en je handen ergens op stuk slaan?

Meesterschap

Nee hoor. Het mag wel natuurlijk, zeker als je voelt dat er een hardnekkige blokkade op je keelchakra zit. Dan kan het maken van klank ruimte geven en je flink opluchten. Ook kan het helpen om angst die je verlamde te overstijgen door je kracht toe te laten. Zo lang je maar verbonden blijft met je lichaam, in plaats van te verdwijnen in een negatief geladen, lager trillingsveld.
Maar het is niet de bedoeling dat je deze krachten als ongeleide projectielen gaat richten op zogenaamde daders. Want dáármee is het juist ‘fout’ gegaan. Zo gauw de haat en boosheid ingezet gaan worden om te gaan vernietigen draag je juist bij aan het in stand houden van dualiteit en oude programmeringen.
 
Meesterschap over onderdrukte boosheid en ingehouden emoties die geuit willen worden verkrijg je doordat je de energie, die ooit vastgezet is, weer toestaat te gaan stromen. Je blijft zelf volledig getuige van wat je doet, je houdt verbinding met je hart en met je bewustzijn. Je beseft dat het jouw eigen dichtgeslibde verbindingen zijn die je de toegang verhinderen tot het grenzeloze veld van creatiekrachten. Het gaat erom dat je je ware krachtpotentieel weer toe eigent, precies dáár waar je dat ooit hebt weggegeven of waar het je ooit afgepakt is.

Authentieke Zelf

Het is enorm bevrijdend om je verlangen naar voluit leven in alle toonaarden weer te gaan toelaten! Dit verlangen zal je leiden naar de oneindig brandende vlam van universele Liefde. Laat je maar schoon branden terwijl je alles uit wat je dwars zit. Je hoeft niets meer in te houden waar het jouw ware passie betreft!
 
Wanneer je beseft dat er achter je woede, wrok of gevoelens van miskend zijn een kostbaar deel van jezelf staat te wachten, dat heel direct verbonden is met goddelijke scheppingskrachten, zal het toelaten van al die geblokkeerde energie je een stevige aarding en lang gemist zelfvertrouwen teruggeven. Alles wat je ooit onderdrukt hebt zal je, mits het met je hart verbonden blijft, met zevenmijlslaarzen terugbrengen naar je authentieke Zelf.