MiekeVulink.nl

pixabay book rose-2101475_1920

Artikelen

De innerlijke Weg op Aarde gaan

De vibratie van 09 -09 -’18 ( = 999) en 09 -09 -2018 ( = 99 11) begint ons steeds dieper te raken en te vervullen. Enerzijds is het de bekroning van een collectieve afronding van de oude wereld die op angst

Ontdekking van een geheime Crystal City – Ascensie in de binnenaarde

Vorig jaar heb ik een aantal tempels bezocht Malta en Gozo. Bij het zien van Filfla, een klein mystiek eilandje bij de zuidkust, gingen er ineens oude verbindingen open. Ik was gebiologeerd door dat eilandje, en vooral ook door wat er, niet

Lichtwerk met Vergeten Meesters van Atlantis

Vanaf het moment dat wij vanuit hogere dimensies (Lemurië) naar de derde dimensie zijn gedaald (laatste periode Atlantis) hebben we, om de angst, liefdeloosheid en trauma’s aan te kunnen, overlevingsmechanismen en een sterk ego moeten opbouwen. Nu ons bewustzijn en onze frequenties

In de Crystal City of Atlantis

Bij de laatste ondergang van Atlantis hebben een aantal Atlantische Meesters zich in de binnenaarde onder Malta teruggetrokken, en daar een bloeiende Crystal City opgebouwd. De tempels die wij nu nog op de bovenaarde zien, zijn in de aarde nagebouwd maar van

Rosa Mystica ♥ Hergeboorte van het goddelijke vrouwelijke

Een hergeboorte van het goddelijk vrouwelijke op een Godinnen eiland. Dat klinkt mystiek en tegelijkertijd ook heel vanzelfsprekend. Waar zouden de Goden of Godinnen hun werk beter kunnen doen dan daar waar er nog zó veel van de oude (energetische) Lemurische en

Priesteres na Lemurië en Atlantis

Deze serie artikelen gaat over een reis rondom het los komen van de oude, driedimensionale matrix van dualiteit. Veel mensen beginnen zich hun eerste stoffelijke levens in Lemurië te herinneren, waar dualiteit nog niet bestond, waar we nog volkomen één met ons goddelijke

Heling bij een Atlantische Tempel

De innerlijke reis naar jezelf, en de innerlijke processen die daarbij komen kijken gaan altijd door, waar je ook bent. In deze artikelenserie delen we o.a. wat er ‘extra’ kan gebeuren wanneer je op oude, gewijde Atlantische tempelgrond staat. Velen die dit

Sporen van Goddelijke Liefde

Tijdens een reis naar oud Atlantische, gewijde grond was het bijzonder om verbinding te kunnen voelen met zo veel mensen die ons zijn voorgegaan. In welke tijd ze daar ook waren; bij allen was eenzelfde soort bezieling de drijfveer, namelijk het uitdragen

Lemurië en Atlantis herenigd

Een spirituele reis Velen van ons zijn bezig om bewust te krijgen wat er nog geheeld wil worden vanuit vorige levens in Lemurië en Atlantis. Inzicht in, en het doorvoelen van de meest essentiële levens die we daar geleefd hebben, draagt bij

Het Heilige Huwelijk van Mars en Venus

We mogen een nog groter bewustzijn krijgen over wat er met onszelf gebeurt in relaties. In hoeverre is ‘Het Heilige Huwelijk’ bereikbaar binnen onze dagelijks relaties? En heeft het wel met de ander te maken? Er is nog zo veel ontheiligd in

Waar Wijsheid en Liefde elkaar hervinden – Mars en Venus in relaties

Hoe meer licht, liefde, verbinding en vrijheid we in onszelf beginnen te ervaren, des te meer de krachten in ons bewustzijn komen die ons nog vasthouden in oude velden van duisternis, angst, afscheiding en macht die op eigenbelang gericht zijn. Deze polen

De Opstanding van onze Goddelijkheid

Rond de Paastijd komt het levensverhaal rondom de kruisiging en de opstanding van Jezus opnieuw in ons bewustzijn. Misschien merk je zelf dat dit verhaal inmiddels een andere betekenis voor je heeft gekregen dan een paar jaar geleden. Er is al veel

Atlantische grotten en boodschap van Liefde

Tijdens een reis in Noord Frankrijk zijn we innerlijk aan de hand genomen naar allerlei bijzondere krachtplekken. Zonder te weten hoeveel schatten we aangereikt zouden krijgen tijdens ons verblijf in Chartres en Vézelay, reden we op de laatste middag de heuvel af

Op avontuur rond mysterieus Avallon

Lees hier Deel I, deel II, deel III, deel IV, deel V en deel VI. Dit is al weer het zevende deel van een Frans reisavontuur vol openbaringen. Het is letterlijk in oude geschriften terug te vinden dat Koning Arthur en zijn ridders meermaals in het

Een prachtig Nieuw Jij

Dat je geleid moge worden door de stem van je Hart Dat je geheeld moge worden door de kracht van jouw Liefde Dat je geraakt moge worden door de heiligheid van jouw Leven Dat je bevrijd moge worden van de lasten van

Vol vertrouwen met innerlijke leiding op reis

Dit artikel is een bemoediging voor iedereen die meer vertrouwen kan gebruiken in de eigen hogere, innerlijke leiding. De regie vanuit de Lichtwereld is groots, en veel beter afgestemd op ons zielenplan dan waar wij vanuit ons ego bij kunnen komen. Soms

Zalig Kerstfeest in de Nieuwe Tijd

Het is december 2017. We naderen het einde van een ongekend intensief en transformerend jaar. Velen van ons komen met heel gemengde gevoelens aan bij deze kerstdagen. Voor sommigen zijn de consumptieve gekte en de verplichte familiebezoekjes een reden om tegen Kerst

Inwijdingen van Isis, Yeshua en St. Germain

Velen van ons hebben allerlei Inwijdingen ondergaan in vorige levens. Als je de innerlijke weg gaat zullen deze ook weer in je bewustzijn komen. Soms moet je daarvoor op reis, naar plekken waar die Inwijdingen plaats vonden. Tijdens onze reis werden er

Schouwen voorbij de sluiers

Als je niet meer kunt functioneren in het oude, let het steeds nauwer waar je je aandacht en energie aan geeft. Iedere stap die we nu bewust kunnen zetten, iedere keuze die we bewust maken kan een enorme ondersteuning betekenen op de weg die ons van ons oude, door de persoonlijkheid beperkte zelf weg kan leiden. Vanuit onze eigen Lichtkracht en met hulp van de Lichtwereld zijn we onszelf van vele illusies en vergissingen aan het bevrijden.

Zitten we dan nog zo gevangen in illusies? Ja, waarschijnlijk meer dan we beseffen. Maar dat is ons niet kwalijk te nemen. Door de duale lasten van vele levens houden we die illusies vaak zelf onbewust nog in stand. Het aardse leven, zoals we dat door de eeuwen heen vanuit ons beperkte denkvermogen gevormd hebben, staat nog ver weg van hoe een door de geest bevrucht leven op Aarde eruit zou kunnen zien.
Maar het wordt steeds helderder wat er tussen ons ‘oude’, door de dualiteit gevormde zelf en ons bevrijde, verlichte Zelf in staat. De oude zelven gaan ons letterlijk dwars zitten, totdat we ze zó zat worden dat we ze niet meer kunnen negeren. Met een onophoudelijke versnelling krijgen we van alles op onze weg te ‘verstouwen’ en te verteren, met maar één doel: Ontwaken. Wij, en de tijd zijn er rijp voor.

Rondom Kerst en Nieuwjaar zijn er veel geliefden van ons naar het Licht overgegaan. Bij de één voelt het wat minder schrijnend dan bij een ander. Het lijden wat er aan vooraf ging verschilt nogal per persoon. De mate waarin de nabestaanden in staat zijn om het een goede plek te geven hangt samen met de mate waarin ze het gebeuren vanuit hun bewustzijn kunnen ‘vertalen’. Veel mensen die zijn heengegaan waren engelen, in een aardse vermomming. Maar vaak worden we ons daar pas van bewust als de persoonlijkheid er tussenuit is en we door die aardse vermommingen heen kunnen kijken.

Wat voor anderen geldt, geldt net zo goed voor onszelf. Aardse schijn bedriegt, en we hebben onszelf lang genoeg gevangen gehouden (je zou kunnen zeggen: ‘precies zo lang als nodig’) in die oude schijn.
Het is jarenlang zo geweest dat pas wanneer mensen de Aarde verlieten, bij de nabestaanden gaandeweg het proces helder werd hoe diegenen die zijn overgegaan vanuit een krachtig licht bezig zijn geweest om hun Zielenplan voor dat leven te volbrengen. Omdat we niet verder konden zien dan ons bewustzijn ontwikkeld was, hebben we vaak een heel ander plaatje en oordeel geplakt op een mensenleven dan wat zich – vanuit een hoger perspectief gezien – eigenlijk werkelijk voltrokken heeft.

Alleen vanuit dat hogere perspectief kunnen we de volmaaktheid in de schepping zien. Alleen vanuit dat hogere perspectief zijn wij in staat om te vertrouwen in ‘dat het overeenkomstig de Goddelijke Wil is wat er gebeurt’. Wat we echter eeuwenlang gedaan hebben is de focus zetten op de schijnbare onvolmaaktheid op Aarde. We raakten gevangen in illusies over wat er niet goed zou zijn aan ons of aan een ander. Daarmee hebben we onszelf en anderen van onvoorwaardelijke Liefdesvelden afgesneden. Daarmee hebben we onze verbindingen met de geestelijke wereld in de steek gelaten en is ons vertrouwen in hogere leiding verloren geraakt. We zijn gaan geloven in ellende en tekorten, en hebben het ene leven na het andere geleefd in steeds weer die cyclus van dualiteit, van pijn en vernietiging, angst en macht. Want dat was wat we zagen, wat ons belevingsvermogen ingekaderd heeft. Dat was echter ook precies waarin we tot een veel groter bewustzijn konden komen, tot op het punt waarop we niets meer willen dan uitreiken naar dat wat we al die tijd als een diep zielenverlangen in ons droegen.

We mogen echt uit de oude cycli stappen. Steeds meer mensen die nu overgaan naar de andere wereld, of mensen die hier op Aarde in staat zijn om ‘voorbij de sluiers’ te schouwen, maken een statement om ons wakker te schudden en ons naar die hogere werkelijkheid te doen uitreiken. Is het niet zo dat de velden van Liefde, die een mens op Aarde gewoven heeft, hier eeuwig aanwezig en voelbaar blijven, ongeacht of hij/zij nou wel of niet op Aarde is? 
Op dit moment worden vele poorten geopend naar een nog helderder perspectief over wat we hier op Aarde komen doen. Hierdoor stroomt er dagelijks steeds meer licht naar de Aarde, dat steeds krachtiger schijnt op waar we ons nog in laten vangen en hoe we onszelf daaruit kunnen tillen. We mogen allemaal, op onze eigen manier, vóórbij de sluiers gaan schouwen.

Laag voor laag pellen we nu onze persoonlijkheid af. Alle oude denkbeelden die misvormd zijn door angst, macht en schuld, door gevoelens van tekortschieten en falen; laat ze gaan. Un-plug ze. Ze horen niet langer bij je. Ze zijn door eeuwenlange beïnvloeding en overheersing van religieuze instituten, door alle rollen die we als daders en slachtoffers doorleefd hebben tot in onze botten gestampt. Ze willen er nu uit. Er is geen houden meer aan; ALLES komt tevoorschijn wat niet overeen komt met ons ware, Goddelijke Zelf. We mogen al die oude zelfdelen in Liefde ontvangen en ze geruststellen dat er niet over ze geoordeeld wordt. Al deze verwerkingen zorgen voor intense transformaties, die ook veel tijd en energie kosten. Maar ze brengen ons er iets van eeuwigheidswaarde voor terug; een onschendbare liefde voor het leven, voor onszelf en voor elkaar.

Stel je eens voor dat er geen sluiers zouden zijn tussen de aardse en hemelse werelden. Stel je voor dat je regelrecht in hogere sferen zou kunnen kijken, en dat je er eindelijk op zou kunnen vertrouwen dat het leven ook dáár ‘gewoon’ doorgaat. Dat je de weg van bewustwording, die je nu op bent gegaan, daar als het meest belangrijke wat je kunt doen wordt gezien. Dat je daarbij, vanuit onvoorwaardelijke liefde, alle begeleiding die je nodig hebt ontvangt.
En stel je dan eens voor dat je liefde altijd en overal in je huidige leven op de eerste plaats zou zetten. Liefde voor jezelf, liefde voor alle moeilijkheden in je leven die jou tot ontwaken hebben aangespoord. Zou je vanuit die liefde ook alle delen van jou die nog in oude angsten gevangen kunnen raken, kunnen omhelzen? Zou je jezelf op al die momenten naar een hogere waarheid kunnen laten leiden, die jouw eeuwige Goddelijkheid en jouw eeuwige leven bevestigen in plaats van ontkrachten?

Als je als Lichtwerker al vaker op Aarde bent geweest, en daarbij het hogere weten meegedragen hebt, heb je heel veel tegenstand en tegenkrachten ervaren. Nu je weer volop in jouw weten en in je Licht wilt gaan leven komen de diepst weggestopte herinneringen vrij uit je emotionele en mentale lichaam. Enerzijds herinner je je de grootsheid en het weet hebben van het eeuwige leven. Anderzijds raakt dit aan de gruwelijkheden die je hebt ondergaan, omdat je een bedreiging was voor wereldlijke machten en voor ‘zogenaamde’ vertegenwoordigers van het goddelijke op Aarde.

Lichtwerkers, Graaldragers en Graaldraagster zijn leven na leven achtervolgd en uit de weg geruimd, om maar te voorkomen dat de mensheid weer zelfstandig zou gaan denken. De heilige drie-eenheid is eeuwenlang als een twee-eenheid gepresenteerd; de mens op zich was ‘niks’ en had zich te voegen naar de ‘Vader’ , of op te kijken naar de ‘Zoon’. Dat we zelf toegang hadden tot de geest, waarmee we hogere dimensies konden betreden is zo lang mogelijk voor ons verborgen gehouden, om ons klein en afhankelijk te houden. Maar nu we zelf weer verbinding krijgen met die hogere dimensies verandert alles razendsnel, en wandelen we onze vrijheid in het Beloofde Land tegemoet! 
We beginnen ons weer te herinneren dat we goddelijke wezens zijn, geschapen uit Licht en Liefde. We zijn zelf scheppers die onszelf, elkaar en de Aarde komen helen vanuit diezelfde Licht- en Liefdesbron. Alle deuren, die we ooit zelf hebben dichtgedaan, zetten we nu op eigen kracht weer open.

Er valt nog veel te delen, zeker vanuit de Graalreis die Vincent en ik in de voetsporen van Karel de Grote (een rechtstreekse nazaat van Yeshua en Maria Magdalena) hebben ondernomen. De kern leidt ons steeds weer naar het nieuwe, rechtschapen beeld dat we over onszelf en de hogere werelden moeten blijven vasthouden. Afscheiding bestaat alleen in ons denken; de schepping is één en al Liefde en verbinding. Daar maakt ieder van ons deel van uit! Hoe meer je die hogere werkelijkheid hier op Aarde trouw blijft, en je keuzes daar op afstemt, des te meer verbinding je zult gaan ervaren met het eeuwige leven dat ALTIJD vanuit Liefde vorm wil krijgen, via jou en via mij.