MiekeVulink.nl

pixabay book rose-2101475_1920

Artikelen

Met alles wie je bent op Aarde komen

Met veel meer zelf-delen dan ooit tevoren zijn we op een glorieuze manier aan het IN-dalen. Voor veel mensen is het nog een vaag gebeuren, maar er zijn grote krachten met ons aan het werk! Hoe komt het dan dat je je zo lamgelegd kunt voelen naarmate je je bewuster wordt van die kosmische krachten en hogere leiding? Waar je eerder altijd gericht was op uitdragen, ontdek je nu dat je pas kunt uitdragen als…

Je eigen Heilige Familie terugvinden

Ieder levend wezen komt uit het grote Eenheidsveld, waarin alles wat leeft met elkaar verbonden is. Nu we op Aarde minstens honderden levens gehad hebben waarin we onszelf van dat prachtige Eenheidsveld afgesneden hebben gevoeld, lopen we met allerlei overtuigingen rond over afgescheiden zijn, over niet genoeg, niet geliefd, uitgestoten, verbannen en vergeten zijn. Deze overtuigingen hebben zich zo in ons verankerd dat we met onze eigen gedachten een soort ballingschap gecreëerd hebben. Het is…

De Stilte in van het Hogere Plan

Er zijn de laatste weken opvallend veel dagen waarop mijn lichaam alleen maar de rust en de stilte in wil. We hebben er net een aantal portaaldagen opzitten; die zetten nog eens extra druk op onze transformaties. Eigenlijk vraagt de Lichtwereld ons om heel dicht bij onszelf te Zijn, en te luisteren. Hoe meer je je verzet tegen wat er is, des te zwaarder je de reis maakt. Niet iedereen kan het zich permitteren, denken…

Pasen * Jij bent de kracht * You are the power

Het blijkt dat JIJ de kracht bent toen ik in nood verdween nadat ik was gevallen zette Jij me op de been Het blijkt dat Jij ‘t geduld hebt om mij te zien verdwalen op de weg die ik juist zocht in eindeloze verhalen Het blijkt dat Jij de vlam bent die in de schemering straalt die de sterren zacht laat schijnen die de morgenstond ophaalt Ik voel – het zijn Jouw armen die mij…

Jij ontwaakt, geen twijfel aan!

Dit ben Jij niet! Dit is jouw ego, je oude ik dat nu sterft. Het is de stem van vele leugens die ’t grote Wonder bederft. De stem die zegt dat het geen zin heeft, dat er geen hoop is, geen licht. Het is de wurggreep van oude angsten die je doet leven met ogen dicht En steeds herhalen de oude riedels dat je niet goed bent, niet van belang. Niet mooi niet krachtig, nog…

* De kroon op ons innerlijke werk * Gebalsemde zielen

Deel 4   Het was vroeg in de avond, een week na de intense processen die ik in het vorige deel beschreven heb. Er kwam een vermoeidheid opzetten die vanuit het hier-en-nu niet te herleiden was; het was oude, zware energie, die vrij wilde komen.Terwijl ik me innerlijk afstemde, en me opende voor leiding vanuit de Lichtwereld zakte ik dieper in mijn lichaam. Ineens dacht ik aan de oliefles van Aura Soma, die al een…

* De kroon op ons innerlijke werk * Hogere leiding en hulp

Deel 3   Ik schrijf dit verhaal voor alle vrouwen en mannen die zich ‘ontheiligd’ voelen. Moge we allen ware Liefde ontdekken ♥   Juist toen ik de afgelopen maanden een nieuwe balans had gevonden, kwam ik opnieuw bij een arts terecht. Maar deze keer was het heel direct verbonden met de ontheiligde vrouw in mij. Met de schrik nog in de benen van mijn ziekenhuisopname na de eerste epileptische aanval, wandelde ik opnieuw het…

* De kroon op ons innerlijke werk * Onze verlossingsweg

Deel 2 Ons leven wordt voor een groot deel bepaald door de zoektocht naar ons ware zelf, naar zingeving en naar onze verloren verbinding met de Lichtwereld. We zijn, ieder op onze eigen manier en de één meer bewuster dan de ander, onze goddelijke afkomst aan het zoeken. Daarbij ontmoeten we het lijden dat we belichamen, de innerlijke ballast die opgebouwd werd tijdens onze lange zielenreis door de dualiteit. In dit deel kun je een…

* De kroon op ons innerlijke werk *

Deel 1 Ik heb dit meerdelige artikel geschreven ter afronding van mijn eigen reis door de dualiteit. Nadat ik in mijn huidige leven meer dan 30 jaar bezig ben geweest om de kern van mijn eigen lijden en de donkere nacht van de ziel te leren begrijpen, voelt deze reis als volbracht en voltooid. Om mezelf enigszins te beschermen, wetende dat alles wat op het internet geplaatst wordt tot in lengte van dagen vindbaar zal…

De beloofde heling volgens jouw zielenplan

Gisterenochtend droomde ik dat ik een groep mensen aan het begeleiden was om opnieuw geboren te worden. Ik was net bezig om een paar vragen, waarmee ze naar hun eigen leven konden kijken, op te schrijven toen ik wakker werd. De eerste vraag stond echter al op papier, en die was: “Waar ben je voor gekomen?” ‘Als ik dát eens wist’, hoor ik al meteen een aantal mensen denken. Velen van ons hebben het oude…

Ziekte? Of juist heling?

Er komen steeds meer openhartige berichten van mensen die iets ‘onder de leden’ blijken te hebben. Het zijn bekentenissen van mensen die onzichtbare taboes doorbreken rondom ‘ziek-zijn. Juist de mensen die al lang met bewustzijnsontwikkeling bezig zijn krijgen te maken met het opschonen van oer-oude, en diep vastgezette ballast. Bijna ieder mens krijgt op Aarde te maken met ziektes, met confrontaties die al eerder voorbij kwamen, of met kwalen die hen ‘als vanuit het niets’…

Een lans breken voor angst

Niet iedereen die ‘last heeft van angst’ komt er openlijk mee voor de dag. Er lijken nog altijd oordelen op angst te liggen, zeker in stromingen binnen de spiritualiteit die maar blijven verklaren wat een illusionaire onzin angst is. Velen van ons worstelen in alle eenzaamheid met hun angsten, nadat ze te vaak gehoord hebben ‘dat je je nog in illusies laat vangen terwijl je gewoon in je licht en kracht moet gaan staan’. Angst…

Schouwen voorbij de sluiers

Als je niet meer kunt functioneren in het oude, let het steeds nauwer waar je je aandacht en energie aan geeft. Iedere stap die we nu bewust kunnen zetten, iedere keuze die we bewust maken kan een enorme ondersteuning betekenen op de weg die ons van ons oude, door de persoonlijkheid beperkte zelf weg kan leiden. Vanuit onze eigen Lichtkracht en met hulp van de Lichtwereld zijn we onszelf van vele illusies en vergissingen aan…

Inwijdingstijd

De meesten van ons bevinden zich momenteel op een brug, die de ontwakende mens naar een heel nieuwe levensfase leidt. We kunnen met onze menselijke zintuigen en ons menselijk verstand niet vatten hoe, wat, wanneer en waarheen; dit wordt zo zorgvuldig mogelijk vanuit hogere dimensies geleid. Het enige wat wij zelf kunnen doen is volgen en vertrouwen, en de oude programmeringen die zich onderweg zullen aandienen liefdevol facen. Deze tijd is één grote oefening in…

Een Ware Kerst -Dankbaarheid en Overgave

Whow, zóóó veel Liefde en dankbaarheid komen er hier langs via al jullie reacties … ze raken me dieper dan ooit! Mede door jullie reacties besef ik hoe groot het netwerk van bewustwording, Liefde en samenwerking met de Lichtwereld geworden is. Het was altijd een grote wens van mij om dáár iets aan bij te dragen. Hier ligt echter ook een persoonlijk aandachtspuntje dat ik graag benoem, en het licht van de Venus-ster op wil…

Advent: het Christus-Licht daalt dieper in

Lieve lezers, Het jaar 2018 gaat haar laatste maand tegemoet. Wat hebben we veel geïnvesteerd, gereset en geïntegreerd! Wat zijn we door diepe dalen en pittige processen heen gegaan. En wat hebben we daarbij veel ontvangen vanuit de Lichtwereld, juist omdat we onszelf er zo oprecht voor geopend hebben. Het beeld wat we van ons hogere en Goddelijke Zelf hadden is verfijnder en helderder geworden, en we hebben meer voeling gekregen met wat het betekent…

Hoge Liefdesfrequenties brengen ontgifting en bevrijding

Ons lichaam maakt overuren om alle nieuwe coderingen, die hogere vibraties bevatten, te kunnen integreren. Ons hogere Zelf geeft ons steeds vaker lichtimpulsen, beelden, gedachten, verlangens en dromen waar de holografische vormen die met ons Goddelijke Zelf verbonden zijn in verweven zijn. Deze wringen soms nog met ons driedimensionale gedrag en met ons verdichte lichaam. Het gevolg is dat we laveren tussen ons ‘niet lekker voelen’ en hondsberoerd zijn, tussen hyperen en oververmoeid zijn, tussen…

De opstanding voorbij de angst

In de aanloop naar de komende groepsdag, met het thema ‘Voorbij angst voor vernietiging en sterfelijkheid’, word ik nog eens extra door de wol geverfd. Ik beleef allerlei momenten die me dichtbij mijn eigen angst voor ziekte, verlies en sterfelijkheid brengen. Dit is voor de persoonlijkheid niet altijd even gemakkelijk, maar ik weet dat het ‘voor het goede doel’ is. Het gebeurt niet omdat ik het opzoek; het gebeurt ‘aan mij’, om het zo diep…

Vanuit je Licht liefdevol schouwen naar de wereld

Lieve allen ❤

Een onverwachte Nieuwsbrief wellicht. Maar voor mijn gevoel is er een urgentie aanwezig om dit bericht uit te zenden. Ja, het heeft te maken met wat er om ons heen gebeurt. Indien je alleen het nieuws uit de dagbladen en sociale media tot je neemt, zul je een andere beeldvorming opgedrongen krijgen dan wanneer je zoekt naar waarheid en licht, die zich achter alle uiterlijke strijd en chaos bevinden.

Ik stuur deze Nieuwsbrief bewust vandaag, op 11-01-2021. Dit heeft alles te maken met de verloren Eenheid, met tegenpolen die na een hele lange tijd van onderlinge strijd weer terug willen keren naar het Eenheidsveld. Het gaat allereerst om onopgeloste en ongeziene tegenpolen in onszelf, deze uiten zich naar buiten toe en veroorzaken uiteindelijk een complete disbalans op Aarde. Deze disbalans beginnen we nu, Januari 2021, met een steeds constantere druk van binnenuit te erkennen en te doorzien.
Het is mogelijk dat we binnenkort grote storingen op internet, Facebook en Whatsapp gaan ervaren. Of dit gebeurt hangt van grote, aardse machtsvelden af waarin enorm veel geld, geweld en eeuwenoude frustraties aanwezig zijn.
Op dit moment komt er vanuit die velden corruptie, onwaarheid, manipulatie en misbruik aan het licht. Er is in het geheim, en zoveel mogelijk voor burgerlijke ogen verborgen, veel meer gaande dan de meeste mensen zouden durven beseffen. Dit heeft alles te maken met het verder uitdoven van duistere krachten, wiens tijd, invloed en macht langzamerhand verstreken zijn op onze dierbare planeet. Ik noem bewust geen namen en feiten; het zal per persoon verschillend zijn met welke velden je te maken zult krijgen.

Weet wel dat wat er nu in het groot gebeurt, een soort reflectie is van de weg die jij innerlijk opgestapt bent. Je zult jouw lasten uit het duale verleden uitvergroot op een heel groot scherm kunnen terug zien. Dit alles zal jou kansen bieden om oeroude misvattingen en leugens op te kunnen ruimen en jezelf krachtiger naar JOUW GODDELIJKE ZIJN leiden.

***

Er is geen enkele reden om je zorgen te maken; integendeel! Jouw (ons) innerlijke werk is vruchten gaan dragen en begint deze ook af te werpen (door te geven in de vorm van bewustzijn, licht en liefde). Alle hoogfrequente velden waarmee jij verbonden bent en aan bijgedragen hebt zijn in deze hectische tijd van onschatbare waarde! Dus dankjewel dat je de moed hebt gehad om je hart te openen, je angsten onder ogen te komen en op zoek te gaan naar je ware Zelf!

Herinner je jouw eigen ontwaken in hogere waarheden over wie jij werkelijk, vanuit jouw Goddelijke Essentie bent. Herinner je jouw pijn van alle liefdeloosheid, onwetendheid en onwaarheid die jou gekwetst hebben, die angst en afscheiding veroorzaakt en blootgelegd hebben.

Weet je nog hoe moeilijk het was om al die oude lagen in jezelf te erkennen, te doorvoelen en omarmen? Hiervoor had je eerst innerlijk een stevig fundament nodig, waarin Zelfvertrouwen en Zelfliefde poortwachters werden die alle gesloten deuren weer konden openen, zodat jij van binnenuit open ging.

Hiermee kon het zware juk van vele levens van je schouders af. Één voor één kwamen ze tevoorschijn: de schrijnende blokkades die verhinderden dat jij de liefdevolle hand van een Goddelijke Vader en Moeder als steun in je rug en als richtingaanwijzers in je leven kon voelen.

Gaandeweg vormde zich een nieuwe, opgeschoonde bodem onder je voeten. Dit innerlijke fundament werd een steeds groter veld van Licht en Liefde waarmee je jezelf leerde te dragen. In de spotlights van dit prachtige veld ontdekte je hoe je de meest moeilijke dingen kon omarmen, en hoe je uit je veld kon vegen wat niet langer voldeed aan de nieuwe, hogere waarheid die jij als anker in jouw veld neer had gelegd.

Lieve mensen, laat dit anker tot krachtplek van Godsvertrouwen worden. Leef volledig vanuit het vertrouwen in het hogere Liefdesplan, dat zich niet alleen voor jou, maar voor steeds meer broeders en zusters op Aarde, voor de Aarde zelf en voor ons Universum begint te ontvouwen.

Whow!! Voel je hoe krachtig het is om te kunnen ervaren dat jouw Lichtkracht onverwoestbaar is, en dat je dit gevoel of besef mede te danken hebt aan jouw eigen moed en inzet? Voel je hoe jij vanuit jouw Lichtkracht moeiteloos van alles door kunt laten stralen in collectieve Lichtvelden?!
Samen zijn we al een hele lange tijd vol toewijding bezig om een – misschien voor velen nog – onzichtbaar, maar oh zo krachtig netwerk van Liefdesbewustzijn te bouwen rond de Aarde. Dit netwerk zal alles, wat nog lagere frequenties draagt dan die resoneren met onze eigen, innerlijk Goddelijke Bron, uitnodigen om terug te keren naar authentieke Bron-energie. Ofwel: alles zal zich uiteindelijk weer openen voor Licht, Licht gaan dragen en Licht gaan uitzenden.

Licht omhelst waarheid, zuiverheid, vrijheid, gelijkheid èn groei, expansie. Blijf dat innerlijke zielsverlangen naar groeien in bewustzijn voorrang geven en volgen! Blijf je aandacht richten op het belichamen van jouw prachtige hogere Zelf, terwijl je jouw intentie vasthoudt om steeds weer IN jouw Licht te Zijn, of er naar terug te keren.

Wat er ook gaat gebeuren, hoe veel chaos er ook zal ontstaan en welke schokkende onthullingen er ook tevoorschijn zullen gaan komen; jij bent en blijft Licht. Schouw met compassie, zonder jouw Bronverbinding los te laten. Verbind je niet met de zuigkrachten van het duister, dat met een enorme snelheid aan het licht zal gaan komen. Je zult getuige zijn van louteringen op ongekend grote schaal. Je zult onder de indruk geraken van een onafwendbaar hergeboorteproces, waarin pijn, angst en macht uitvergrote hoofdthema’s zijn die op dualiteit gebaseerd zijn. Ze zijn er niet om jou opnieuw angst in te boezemen; ze luiden de bevrijding van de Mensheid in 🙏

Blijf die heilige, derde positie houden van waaruit jij zacht doch krachtig jouw doorleefde en verinnerlijkte bewustzijn uitdraagt. Dat is jouw rechtmatige taak en plek! Ja, jij mag je met recht boven de dualiteit verheffen wanneer je jouw persoonlijke louteringen niet geschuwd hebt, wanneer je jouw innerlijke angsten en leugens aangekeken hebt, en ze met heel veel liefde en geduld hebt weten te vervangen door de waarheid die in ons aller, goddelijke essentie bewaard is gebleven.

Blijf jezelf innerlijk dragen vanuit dat radicale vertrouwen in het Goddelijke Plan. Dit is echt nodig, niet alleen voor jouw eigen nieuwe leven, maar zodat de allergrootste transformatie op Wereldniveau plaats kan vinden.
De Grote Omwenteling, die het Aquariustijdperk in zich draagt, wordt geleid en beschermd door vele Meesters en Lichtwezens uit hogere dimensies. Daarnaast hebben we, op Aarde, JOUW LICHT EN LIEFDE nodig. Weet je geliefd en gewaardeerd, de Lichtwereld is je nabij en zal je helpen om in je Licht te kunnen blijven en het overkoepelende plan te blijven zien.

Ik overweeg een Lichtcirkel voor begin Februari, maar het is nu nog te vroeg om dat al vast te leggen. Ondertussen houden we contact, en mocht Facebook tijdelijk uit de lucht verdwijnen; ik post ook alles op mijn website.

Veel liefde, wijsheid en vertrouwen toegewenst!
Mieke Vulink ❤