MiekeVulink.nl

pixabay book rose-2101475_1920

Artikelen

Venus en de ring van Maria Magdalena

Op weg naar de Basiliek van Maria Magdalena in Vézelay komt er  ineens informatie binnen over een ring van haar. Terwijl iedereen de crypte van de Basiliek bezoekt vanwege het vermeende vingerkootje van Maria Magdalena, werden wij verbonden met oude rituelen binnen

Terug naar Eenheid: Maria Magdalena en Petrus in ons

In deze aparte serie artikelen kun je mee op reis, waarbij je inzichten aangereikt krijgt die jouw Eenheid met de Bron kunnen ondersteunen. In Chartres ontving ik de boodschap van Maria Magdalena: “Do not neglect Peter”. In de discipel Petrus leefde een bevlogen

Verbinding met hogere dimensies

In oktober ben ik met ‘collega’ Vincent op reis geweest naar Chartres en Vézelay. We werden over oude en nieuwe Inwijdingswegen geleid. Daar ontvingen we zo veel inzichten die de huidige processen van velen raken dat we besloten om dit in artikelvorm

Op oude Inwijdingswegen

Ik ben net terug uit Chartres en Vézelay. Samen met mijn ‘collega’ Vincent voelde ik me daarnaartoe geroepen vanwege onze verbinding met de Heilige Familie, het Heilige Hart, esoterische Mysteriescholen en oude Inwijdingswegen. De reis bracht ons op oude en nieuwe Inwijdingswegen.

De kracht van het Heilige Hart

Dit is het vervolg op deel I: ‘Het verlangen van het Hart.’ Om de draad weer even op te pakken is hier de afsluiting van deel I: Anno 2017 worden we steeds wakkerder. We hebben ontdekt dat liefde die we buiten onszelf

Het verlangen van het Hart

Wist je dat ons hart al afgestemd is op de vierde, en bij sommigen al op de vijfde dimensie? De frequentie van ons hart is mee gestegen met ons bewustzijn. Hoe meer bewustzijn we ontwikkelen, des te hoger wij ons via ons

Klaar met ontmoediging en kleinheid

In het proces van bewustwording en ontwaken krijgen we te maken met ‘laatste loodjes’ in duale velden. Maar vaak blijken die zo intens te zijn, dat ze regelmatig gevoelens en gedachten van ontmoediging kunnen oproepen. Hoe kan dit, en waarom gebeurt dit?

Lemurië leeft voort in jou

In Lemurië was elke creatie een expressie van Goddelijke Liefde. Na de ondergang van Lemurië (zie deel I van dit artikel) is die Liefde niet van de aarde verdwenen, maar heeft zij zich gaandeweg dieper teruggetrokken in de harten van de mensheid.

De roep van Lemurië: Terugkeer naar ware Liefde

Diep in ons Hart roept een oeroud verlangen: de terugkeer naar ware Liefde. Liefde die niets vraagt, die niets verwacht en die niets nodig heeft. Liefde die er van nature is, overal in de schepping. Pure Liefde is wie wij zijn, en dat

Zwanger van de Goddelijke Bron

Of je nou een vrouw, man of kind bent: we zijn collectief op weg naar de Goddelijke Bron in onszelf. Ooit zijn we er behoorlijk ver van afgedwaald. We dachten dat we ‘slechts’ aardse, sterfelijke mensen waren. Nu kijken steeds minder mensen raar

Pasen – de Poort naar de Opstanding

Wat worden we momenteel uitgedaagd in ons dagelijkse leven! De keuze om innerlijk te ontwaken maakt dat we met grote krachten te maken krijgen, die om een totale overgave vragen aan het hogere plan voor ons leven. Vanuit de verbinding met hogere dimensies worden

Geen nieuwe wereld zonder jou

De hemel wil op aarde komen, en we hebben jou daar bij nodig. Alles staat op scherp in de wereld. Licht en donker tekenen zich in al hun volheid en extremen af, zowel in onszelf als om ons heen. Uit dit spanningsveld

Zielenrelaties en Tweelingstralen-Relaties in de nieuwe tijd

De Nieuwe Tijd opent de poorten naar een Tijd van Genade en onvoorwaardelijke Liefde. Nu we onze incarnatielijnen aan het opschonen zijn van oude karmische ballast uit de voorwaardelijke liefdesvelden, worden veel oude bekenden samengebracht om door deze poorten heen te gaan.

Zelfvertrouwen en eigenwaarde verankeren

Als je op het pad van Zelfrealisatie bent gestapt, en door verschillende transformaties heen gaat, zal er veel rondom het thema zelfvertrouwen en eigenwaarde gebeuren. Het wil en zal helder worden waar je vertrouwen beschadigd is in dat jij, in welke vorm

Relaties in de Nieuwe Tijd

We staan aan het begin van een ‘groeizaam nieuw jaar’. 2017 wordt een jaar van vernieuwing, van één-Zijn met jezelf – met of zonder relaties – en van ‘Walk your Talk‘. Ofwel: Leven wat je verkondigt. Velen van ons zijn op een

De geboorte van Liefde en Licht op aarde

Op 21 -12, de dag van de winterzonnewende, breekt er een nieuw Lichtjaar aan. Dit is al ingezet door de portalen die op 11-11 en 12-12 geopend zijn. Golven van Licht, afkomstig uit hogere dimensionale velden raken ons aan. Deze ondersteunen diepgaande

Verbonden met de Bron

Als je de verbinding met jouw ware ZELF en de Bron herontdekt, zal jouw aardse leven er heel anders uit gaan zien. Je zult innerlijke leiding gaan ervaren. Je gaat voelen dat je vrij bent en dat je altijd vanuit je hart

Voorgoed één met je ware zelf – Onderweg

Veel Lichtwerkers voelen zich momenteel alleen of overbodig. Als er veel uit de oude ‘vertrouwde’ wereld is weggevallen of achtergelaten, kun je in een behoorlijke leegte en eenzaamheid terecht komen. Bepaalde contacten en levensomstandigheden heb je bewust, of noodgedwongen achter je gelaten.

Schouwen voorbij de sluiers

Als je niet meer kunt functioneren in het oude, let het steeds nauwer waar je je aandacht en energie aan geeft. Iedere stap die we nu bewust kunnen zetten, iedere keuze die we bewust maken kan een enorme ondersteuning betekenen op de weg die ons van ons oude, door de persoonlijkheid beperkte zelf weg kan leiden. Vanuit onze eigen Lichtkracht en met hulp van de Lichtwereld zijn we onszelf van vele illusies en vergissingen aan het bevrijden.

Zitten we dan nog zo gevangen in illusies? Ja, waarschijnlijk meer dan we beseffen. Maar dat is ons niet kwalijk te nemen. Door de duale lasten van vele levens houden we die illusies vaak zelf onbewust nog in stand. Het aardse leven, zoals we dat door de eeuwen heen vanuit ons beperkte denkvermogen gevormd hebben, staat nog ver weg van hoe een door de geest bevrucht leven op Aarde eruit zou kunnen zien.
Maar het wordt steeds helderder wat er tussen ons ‘oude’, door de dualiteit gevormde zelf en ons bevrijde, verlichte Zelf in staat. De oude zelven gaan ons letterlijk dwars zitten, totdat we ze zó zat worden dat we ze niet meer kunnen negeren. Met een onophoudelijke versnelling krijgen we van alles op onze weg te ‘verstouwen’ en te verteren, met maar één doel: Ontwaken. Wij, en de tijd zijn er rijp voor.

Rondom Kerst en Nieuwjaar zijn er veel geliefden van ons naar het Licht overgegaan. Bij de één voelt het wat minder schrijnend dan bij een ander. Het lijden wat er aan vooraf ging verschilt nogal per persoon. De mate waarin de nabestaanden in staat zijn om het een goede plek te geven hangt samen met de mate waarin ze het gebeuren vanuit hun bewustzijn kunnen ‘vertalen’. Veel mensen die zijn heengegaan waren engelen, in een aardse vermomming. Maar vaak worden we ons daar pas van bewust als de persoonlijkheid er tussenuit is en we door die aardse vermommingen heen kunnen kijken.

Wat voor anderen geldt, geldt net zo goed voor onszelf. Aardse schijn bedriegt, en we hebben onszelf lang genoeg gevangen gehouden (je zou kunnen zeggen: ‘precies zo lang als nodig’) in die oude schijn.
Het is jarenlang zo geweest dat pas wanneer mensen de Aarde verlieten, bij de nabestaanden gaandeweg het proces helder werd hoe diegenen die zijn overgegaan vanuit een krachtig licht bezig zijn geweest om hun Zielenplan voor dat leven te volbrengen. Omdat we niet verder konden zien dan ons bewustzijn ontwikkeld was, hebben we vaak een heel ander plaatje en oordeel geplakt op een mensenleven dan wat zich – vanuit een hoger perspectief gezien – eigenlijk werkelijk voltrokken heeft.

Alleen vanuit dat hogere perspectief kunnen we de volmaaktheid in de schepping zien. Alleen vanuit dat hogere perspectief zijn wij in staat om te vertrouwen in ‘dat het overeenkomstig de Goddelijke Wil is wat er gebeurt’. Wat we echter eeuwenlang gedaan hebben is de focus zetten op de schijnbare onvolmaaktheid op Aarde. We raakten gevangen in illusies over wat er niet goed zou zijn aan ons of aan een ander. Daarmee hebben we onszelf en anderen van onvoorwaardelijke Liefdesvelden afgesneden. Daarmee hebben we onze verbindingen met de geestelijke wereld in de steek gelaten en is ons vertrouwen in hogere leiding verloren geraakt. We zijn gaan geloven in ellende en tekorten, en hebben het ene leven na het andere geleefd in steeds weer die cyclus van dualiteit, van pijn en vernietiging, angst en macht. Want dat was wat we zagen, wat ons belevingsvermogen ingekaderd heeft. Dat was echter ook precies waarin we tot een veel groter bewustzijn konden komen, tot op het punt waarop we niets meer willen dan uitreiken naar dat wat we al die tijd als een diep zielenverlangen in ons droegen.

We mogen echt uit de oude cycli stappen. Steeds meer mensen die nu overgaan naar de andere wereld, of mensen die hier op Aarde in staat zijn om ‘voorbij de sluiers’ te schouwen, maken een statement om ons wakker te schudden en ons naar die hogere werkelijkheid te doen uitreiken. Is het niet zo dat de velden van Liefde, die een mens op Aarde gewoven heeft, hier eeuwig aanwezig en voelbaar blijven, ongeacht of hij/zij nou wel of niet op Aarde is? 
Op dit moment worden vele poorten geopend naar een nog helderder perspectief over wat we hier op Aarde komen doen. Hierdoor stroomt er dagelijks steeds meer licht naar de Aarde, dat steeds krachtiger schijnt op waar we ons nog in laten vangen en hoe we onszelf daaruit kunnen tillen. We mogen allemaal, op onze eigen manier, vóórbij de sluiers gaan schouwen.

Laag voor laag pellen we nu onze persoonlijkheid af. Alle oude denkbeelden die misvormd zijn door angst, macht en schuld, door gevoelens van tekortschieten en falen; laat ze gaan. Un-plug ze. Ze horen niet langer bij je. Ze zijn door eeuwenlange beïnvloeding en overheersing van religieuze instituten, door alle rollen die we als daders en slachtoffers doorleefd hebben tot in onze botten gestampt. Ze willen er nu uit. Er is geen houden meer aan; ALLES komt tevoorschijn wat niet overeen komt met ons ware, Goddelijke Zelf. We mogen al die oude zelfdelen in Liefde ontvangen en ze geruststellen dat er niet over ze geoordeeld wordt. Al deze verwerkingen zorgen voor intense transformaties, die ook veel tijd en energie kosten. Maar ze brengen ons er iets van eeuwigheidswaarde voor terug; een onschendbare liefde voor het leven, voor onszelf en voor elkaar.

Stel je eens voor dat er geen sluiers zouden zijn tussen de aardse en hemelse werelden. Stel je voor dat je regelrecht in hogere sferen zou kunnen kijken, en dat je er eindelijk op zou kunnen vertrouwen dat het leven ook dáár ‘gewoon’ doorgaat. Dat je de weg van bewustwording, die je nu op bent gegaan, daar als het meest belangrijke wat je kunt doen wordt gezien. Dat je daarbij, vanuit onvoorwaardelijke liefde, alle begeleiding die je nodig hebt ontvangt.
En stel je dan eens voor dat je liefde altijd en overal in je huidige leven op de eerste plaats zou zetten. Liefde voor jezelf, liefde voor alle moeilijkheden in je leven die jou tot ontwaken hebben aangespoord. Zou je vanuit die liefde ook alle delen van jou die nog in oude angsten gevangen kunnen raken, kunnen omhelzen? Zou je jezelf op al die momenten naar een hogere waarheid kunnen laten leiden, die jouw eeuwige Goddelijkheid en jouw eeuwige leven bevestigen in plaats van ontkrachten?

Als je als Lichtwerker al vaker op Aarde bent geweest, en daarbij het hogere weten meegedragen hebt, heb je heel veel tegenstand en tegenkrachten ervaren. Nu je weer volop in jouw weten en in je Licht wilt gaan leven komen de diepst weggestopte herinneringen vrij uit je emotionele en mentale lichaam. Enerzijds herinner je je de grootsheid en het weet hebben van het eeuwige leven. Anderzijds raakt dit aan de gruwelijkheden die je hebt ondergaan, omdat je een bedreiging was voor wereldlijke machten en voor ‘zogenaamde’ vertegenwoordigers van het goddelijke op Aarde.

Lichtwerkers, Graaldragers en Graaldraagster zijn leven na leven achtervolgd en uit de weg geruimd, om maar te voorkomen dat de mensheid weer zelfstandig zou gaan denken. De heilige drie-eenheid is eeuwenlang als een twee-eenheid gepresenteerd; de mens op zich was ‘niks’ en had zich te voegen naar de ‘Vader’ , of op te kijken naar de ‘Zoon’. Dat we zelf toegang hadden tot de geest, waarmee we hogere dimensies konden betreden is zo lang mogelijk voor ons verborgen gehouden, om ons klein en afhankelijk te houden. Maar nu we zelf weer verbinding krijgen met die hogere dimensies verandert alles razendsnel, en wandelen we onze vrijheid in het Beloofde Land tegemoet! 
We beginnen ons weer te herinneren dat we goddelijke wezens zijn, geschapen uit Licht en Liefde. We zijn zelf scheppers die onszelf, elkaar en de Aarde komen helen vanuit diezelfde Licht- en Liefdesbron. Alle deuren, die we ooit zelf hebben dichtgedaan, zetten we nu op eigen kracht weer open.

Er valt nog veel te delen, zeker vanuit de Graalreis die Vincent en ik in de voetsporen van Karel de Grote (een rechtstreekse nazaat van Yeshua en Maria Magdalena) hebben ondernomen. De kern leidt ons steeds weer naar het nieuwe, rechtschapen beeld dat we over onszelf en de hogere werelden moeten blijven vasthouden. Afscheiding bestaat alleen in ons denken; de schepping is één en al Liefde en verbinding. Daar maakt ieder van ons deel van uit! Hoe meer je die hogere werkelijkheid hier op Aarde trouw blijft, en je keuzes daar op afstemt, des te meer verbinding je zult gaan ervaren met het eeuwige leven dat ALTIJD vanuit Liefde vorm wil krijgen, via jou en via mij.