a. Lemurie leeft voort in jou

Lemurië leeft voort in jou

Artikel geplaatst in:

In Lemurië was elke creatie een expressie van Goddelijke Liefde. Na de ondergang van Lemurië (zie deel I van dit artikel) is die Liefde niet van de aarde verdwenen, maar heeft zij zich gaandeweg dieper teruggetrokken in de harten van de mensheid. Ook hebben niet alle Lemuriërs de aarde verlaten. Vanuit de vijf- (en hogere) dimensionale velden waarin zij op aarde leven houdt een aantal van hen het kristallijnen raster om de aarde zo goed mogelijk in stand. Ook beschermen en ondersteunen ze ons bij onze evolutie en onze ascentieprocessen.

Lemurië in onze tijd

Onder Mount Shasta, in California in de USA, en onder Cusco in Peru bevinden zich twee Lemurische nederzettingen, die ondergronds verbonden zijn. Het zijn de oude Wijzen die zich net voor de ondergang van Atlantis hebben terug getrokken in de binnenaarde. Lord Adama is de spirituele leider van Telos, een ondergrondse stad onder Mount Shasta. Daarin wonen meer dan een miljoen inwoners in vrede en overvloed samen.

Lord Adama onderhoudt de galactische contacten met onze broeders en zusters van de sterren en andere planeten. Hij geeft regelmatig energetische boodschappen door met een liefde, compassie en wijsheid die je tot in je ziel raken. Daarmee toont hij ons een weg naar ascentie vanuit het Christus bewustzijn. Net zoals Lord Sananda dat destijds gedaan heeft tijdens zijn incarnatie als Yeshua.

Mount Shasta

Vanuit het Moederschip (zie deel I) is hij, en zijn wij verbonden met Lord Sananda, Lord Buddha, Sanat Kumara en vele andere opgestegen Meesters. Nu zelfs de frequentie van de aarde begint te stijgen, kan dit oorspronkelijke Moederschip de aarde weer naderen. Op bovenstaande foto is mooi te zien hoe Mount Shasta bezocht wordt door luchtschepen. Voor ons oog zijn ze zichtbaar als deze ‘lenticular clouds‘.

In Telos leeft onze oude Lemurische familie voort, in overeenstemming met het Goddelijke plan. Velen van ons dragen een diep gemis en heimwee in zich naar deze vertrouwde zielen. We hebben immers gedurende duizenden, misschien zelfs miljoenen jaren in intense liefdesverbindingen met hen samengeleefd. Dankzij ons toegenomen bewustzijn zullen we elkaar binnen niet al te lange tijd weer fysiek kunnen ontmoeten. Dat zal een groots en vreugdevol weerzien zijn …

Sensitieve lichtwezens

Ten tijde van Lemurië was ons lichaam een fijnbesnaard, sensitief voertuig. Het was vooral nog etherisch, transparant en kristallijn; soepel, bijna vloeibaar (dat Yoga zo veel mensen aanpreekt komt grotendeels door de behoefte om ons soepele en schone, Lemurische lichaam te behouden). Vanuit een collectieve Bronverbinding ontwikkelden we Goddelijk meesterschap op aarde; onze lichte fysieke vorm diende ons daarbij.

Voordat we echt een verdichtere structuur met botten kregen leefden we eerst half in het water, half op aarde. Hier komt ook de gedachte vandaan dat de mens is voortgekomen uit de vis. En ja, zeemeerminnen bestaan nog steeds, maar veilig verborgen voor de driedimensionale wereld.

Sensitive

De Draken en de Hathors, die de liefdesvelden op aarde hoog afgestemd hielden, hebben zich fysiek terug moeten trekken. De frequentie op aarde zakte van zes- en vijf- dimensionaliteit naar drie- dimensionaliteit; te laag om die hogere velden nog te kunnen belichamen. De walvissen en dolfijnen hebben zich verzameld op de meest zuivere plekken in de oceanen, en hebben daardoor hun rechtstreekse verbinding met de Bron kunnen behouden.

Dankzij ons toenemende bewustzijn kunnen we ons steeds meer gaan herinneren van wie we in Lemurië waren, en dat weer in ons fysieke lichaam gaan ‘downloaden’. Het herinneren is nodig, om ons bewustzijn verder te laten groeien.
Dat kan echter niet vanuit driedimensionale, persoonlijke wilskracht. Het heeft alles met zuiverheid en innerlijke afstemming te maken. Daarom is het zo belangrijk dat we onze persoonlijke ballast opruimen en transformeren. Alleen in een zuivere geest, ziel en lichaam is éénwording met ons Goddelijke Zelf mogelijk.

Leegte en surrogaat- liefde

Lemurië is ook het één-zijn van jouw innerlijk mannelijke en vrouwelijke delen. Als je je vanuit je hart gaat verbinden met de oorspronkelijke Lemurische velden, word je naar steeds meer eenwording met jezelf, met elkaar en met de Bron geleid. Elk liefdevol contact kan bijdragen aan deze eenwording, mits er geen persoonlijke sturing op zit. Ons hogere Zelf en de Lichtwereld reiken altijd iets aan wat verrijkend en helend is. Je vrouwelijke gevoelskant zal dit ervaren en ontvangen. Je mannelijke kant staat garant voor de veiligheid, begrip en heldere herkenning die daarbij nodig zijn.

Vanuit het verleden zijn we gaan vergeten dat de ingang naar de Bron, en dus ook naar Liefde, in onszelf ligt. Vanuit de leegte, die ontstaan is door het gebrek aan ware Liefde, zijn we naar buiten gaan uitreiken. In allerlei mogelijke vormen van relaties, materie en werk hebben we vervulling gezocht. De leegte in ons hart moest gevuld worden, om te voorkomen dat de eeuwenoude pijn ons zou gaan overspoelen.

En dus ‘vielen’ we als een blok voor elke ziel die iets droeg van wat we zelf misten. We namen genoegen met elke vorm van surrogaat-liefde. Onze persoonlijkheid zocht het steeds verder van huis, verlangend, hopend, zich vastklampend aan, en daarmee ons ware Zelf steeds verder kwijt rakend.

at the end

De pijn die we sinds de ondergang van Lemurië en Atlantis hebben opgelopen is vast gaan zitten in ons fysieke lichaam. Deze pijn toont zich in de vorm van triggers, verlangens, emoties en fysieke reacties zoals spierpijn, kramp, verstijvingen, kou, ziektes etc. Alle driedimensionale verdichtingen en beperkingen willen ons systeem uit, zodat we naar de vierde en vijfde dimensie door kunnen groeien.

Seksualiteit

Onvoorwaardelijke Liefde zal onze lagere chakra’s meer en meer bevrijden van alle oude oordelen, gekwetstheid en verwarring. We hebben allemaal schuld, schaamte, pijn en oordelen op onze onderste chakra’s zitten, omdat we liefde zijn gaan verwarren met seksualiteit. Fysieke aanraking was wel dienstbaar om ons nog dieper in ons fysieke lichaam te laten incarneren, maar waar ze niet meer verbonden was met zuivere liefde dreef het ons weg van onze Goddelijkheid.

Later werd ons lichaam vaak wanhopig ingezet als instrument, om weer terug te komen bij onze Goddelijkheid. Wat eigenlijk vermomde seksualiteit was, door lust aangedreven vanuit de lagere (twee-)dimensionale velden, werd als een Inwijding aangeprezen ‘om God of de Godin te ontmoeten’. Dit heeft in Atlantis, en later in Egypte, extreme vormen aan genomen. Ook de Tantra is hier nog een overblijfsel van. Doordat we dit vanuit onwetendheid lang verborgen en veroordeeld hebben, is intimiteit in een taboesfeer gekomen.

Heling in intimiteit

We zijn onze frustratie en pijn over alle misvormingen en onzuiverheden binnen intimiteit naar onze partners gaan projecteren. Maar als deze oude ladingen in een veilige setting gedeeld en geheeld kunnen worden, bedrijf je ware Liefde! Dan staat de intimiteit in dienst van het proces en jullie beider groei, en zo is ze bedoeld.

Achter alle pijn en verwarring zul je jouw oorspronkelijke onschuld en zuiverheid weer kunnen voelen. Liefde wil fysiek ervaren en gedeeld worden. Juist de bewuste aanraking, met het hart gericht naar jullie beider hogere delen, kan de God en Godin in ons weer wekken.

Juist in deze intensieve tijd vol veranderingsprocessen is het volgen van wat je lichaam aangeeft zo nodig. In liefdevolle handen kun je uit de kreukels komen van alle ontheiliging en ontgoddelijking, en kunnen jouw tranen vloeien.

Richt je innerlijk als eerste steeds op je eigen Goddelijke Zelf; die verbinding moet voorop komen te staan. Bij iedere versmelting daarmee zullen de heilige scheppingskrachten weer vrijuit door het fysieke lichaam kunnen gaan stromen. Van daaruit zul je goud ontvangen en heb je goud te geven aan je partner. Dit is diep ontroerend, bevrijdend en helend!

Wandel in Liefde

Lééf de Goddelijke waarheid en zuiverheid die jij op jouw manier op aarde kunt vertegenwoordigen. Word zo transparant en eerlijk mogelijk naar jezelf; kijk naar waar jij jezelf niet serieus neemt of in de steek laat. De tijd is voorbij dat je jezelf nog ergens mee tekort doet, want dat houdt je onnodig in de driedimensionale velden gevangen!

Jij bent een uitverkoren ziel, met een eigen zielentoon die niemand anders in de wereld kan laten horen. Jouw frequentie draagt samen met jouw energieveld bij aan de verlichting van de mensheid. Leef daarom zo congruent mogelijk aan jouw zielenplan.

walking on roses

Hoe krachtiger de verbinding wordt met wat je sinds Lemurië in jezelf ontwikkeld hebt, des te zuiverder jij het kristallijnen licht van ware Liefde uit gaat stralen. Hogere vermogens zullen weer tot je beschikking komen en zich verankeren in jouw Zijn.
Jouw Goddelijkheid zal onaantastbaar en onverwoestbaar blijken.
In deel III van deze serie artikelen over Lemurië zal ik ingaan op de invloed van het reptielenbewustzijn. Dit zit nog flink vervlochten in ons dagelijkse denken, spreken en handelen, en in ons zelfbeeld! Hoe meer we ons daarvan bewust worden, des te eerder we doorzien welk deel van ons reageert. Daarmee vermindert de grip van dit reptielenbrein op ons leven, en zullen de keuzes die we maken steeds meer afgestemd zijn op ons Zielenplan en ons Goddelijke Zelf.