a. de-kracht-van-het-heilig-hart

De kracht van het Heilige Hart

Artikel geplaatst in:

Dit is het vervolg op deel I: ‘Het verlangen van het Hart.’
Om de draad weer even op te pakken is hier de afsluiting van deel I:

Anno 2017 worden we steeds wakkerder. We hebben ontdekt dat liefde die we buiten onszelf hebben gezocht ons veel gebroken en gesloten harten heeft opgeleverd. Achter het verlangen naar liefde zit eigenlijk het verlangen naar de Bron; dat zal ons terugbrengen naar ons eigen Heilige Hart.

Daar brandt het vuur van onze onsterfelijke geest, en die laat zich niet meer wegdrukken. Dit vuur zal alle pijn van het gemis van de Bron doen smelten. De Christus-kracht die daarbij tot onze beschikking komt zal ons uit de as doen herrijzen als de bewust geworden, nieuwe mens.

de kracht van het heilig hart

Het Heilige Hart

Ons hart is in de puurste essentie een Heilig Hart. Dit heeft niets met de kerk of met religie te maken, maar met de ware betekenis van het woord heilig en de oorspronkelijke functie van ons hart.
Heilig wil zeggen: Helend, met het Goddelijke verbonden.

Als je googelt op de betekenis van ‘heilig’ vind je o.a. ‘Wie door God is uitgekozen. Spiritueel zuiver en heel. Dierbaar, onzondig, volmaakt, verheven, onaantastbaar.’
Hierin vinden we wel meteen kerkelijke en religieuze vervormingen en indoctrinatie terug. Die hebben er mede voor gezorgd dat we ons innerlijk zondig, schuldig en slecht zijn gaan voelen.

Velen van ons liepen (of lopen) op de tenen door het leven vanwege oude sluipgedachten als ‘ik ben schuldig, ik heb het fout gedaan, ik ben God en de liefde niet waard’. Onbewust doen we ons best om te bewijzen dat we wèl zuiver en onschuldig zijn…
Om deze venijnige onwaarheden volledig uit ons systeem te kunnen filteren hebben we veel bewustzijn en hogere, Goddelijke Liefde nodig.

Onaantastbaar worden

Alle gevoelens en gedachten rondom schuld, zonde en boete hebben ons voor lange tijd ontkracht. Ze hebben ons weggedreven van het onschuldige, waardige Zelf. Onaantastbaar, als één van de betekenissen van heilig, leidt ons weer terug. We mogen onaantastbaar worden: voor ego’s, voor dualiteit, voor oordelen, angst en duister, voor de zuigkracht van lagere frequenties.

We dienen onszelf te ontkoppelen van elke onwaarheid die onze Goddelijke afkomst in twijfel trekt. Van alle oude afhankelijkheden en pijnlagen die nog op zonde, schuld, ‘niet goed genoeg’ en ‘fout gedaan’ gebaseerd zijn. Loskoppelen daarvan versterkt aankoppelen aan ons ware Zelf.

We hebben onze Harten-kracht in te zetten om onze bestaansgrond zuiver te houden. Om in de vijfde dimensie te kunnen leven is het noodzakelijk om NEE te zeggen tegen alles wat weer vervuiling binnen kan brengen.

On my Way

I am the Chosen One

Iedere lezer van dit artikel kent de surrogaat-liefde die via de onderste chakra’s werd uitgewisseld. We zijn met velen de oude wonden aan het helen.

Het zijn de wonden uit de meest donkere tijden, waarin liefde zo vervormd is geraakt dat ze van mensen beesten heeft gemaakt. Deze ‘liefde’ heeft het Heilige ontheiligd. Onze identificatie met de mens die uit de Goddelijke genade is gevallen werd daardoor versterkt.

Maar: We zijn allemaal ‘door God uitgekozen‘! (nog een betekenis van heilig). Anders bestonden we helemaal niet! Sterker nog: door onze innerlijke ontwikkeling beginnen we weer te voelen dat we naast mens en ziel vooral geest zijn. Daarom hebben we geestelijke voeding nodig. Alleen non-duale wijsheid kan ons verheffen naar hogere dimensies.

Door alle incarnaties heen hebben we een prachtig innerlijk weten ontwikkeld, waar ons Heilige Hart toegang toe heeft. Dat weten overtreft al het beperkte, rationele weten binnen de dualiteit. Dáármee kunnen we onszelf los maken van alles wat ons nog onder de Goddelijke korenmaat houdt.

Bewust blijven van je afkomst

Hoe zit het hardnekkige patroon, dat ons onder de Goddelijke korenmaat houdt, dan in elkaar? Het begint met een gevoel of gedachte van een tekort in onszelf. We weten ergens wel dat dit tekort niet waar is, maar de verstoring van die lagere gedachte krijgt weer vat op ons vanuit de horizontale verbindingen in ‘de gewone’ aardse velden. Daar steekt het steeds weer de kop op, als onzekerheid en zelftwijfel.

Een deel van ons lagere ik draagt nog altijd de angst dat we niet mooi, wijs, krachtig of aantrekkelijk genoeg zijn. Een ander deel is bang om de liefde te verliezen en opnieuw in de steek gelaten te worden. Nog een ander deel is bang dat het in dit leven weer niet gaat lukken om … zich-Zelf terug te vinden?

The Quest of the Holy Grail

Jouw naambordje op de voordeur is voor de wereld nog altijd geen bewijs dat je van Goddelijke afkomst bent. De Heilige Graal staat nog niet in je vensterbank en als je te kritisch in de spiegel kijkt zie je wat anders dan een mooi Lichtwezen.

Het ego wil elke geheelde onzekerheid graag bevestigd krijgen. De hernieuwde eigenwaarde is nog broos. We zitten midden in de barensweeën van onze Goddelijkheid en tijdens diepgaande processen zijn we extra kwetsbaar.

De buitenwereld spiegelt vaak juist op zulke momenten onze gekwetstheid. Dat kan twee kanten op werken:
Of je trekt het lagere zelfbeeld naar binnen en glijdt weer af naar een ontkracht zelf-deel; of je pakt je eigen kracht terug en wordt zelf de beschermer van jouw Heilige Hart.

Open gaan

Je hart volledig open zetten is niet altijd gemakkelijk! Want dan kan er ook oude pijn vrijkomen; opgekropte emoties die verbonden zijn met liefdespijn en met de ontheiliging van jouw lichaam.

Soms kan je hart spontaan open springen als je diep geraakt wordt door de pracht van de natuur. Mooie muziek kan de tranen over je wangen doen stromen, als de klanken je herinneren aan harmonie en heelheid. In verbinding met gelijkgestemden, bijvoorbeeld tijdens een spirituele bijeenkomst, kun je jezelf zo maar ineens als Goddelijk, liefdevol en verbonden ervaren.

Maar voordat je het beseft sta je met al je openheid weer midden in de duale velden. Die zitten vol met gewonde harten en overlevingspatronen. Ongewild krijgen ‘negatieve’ riedels van andere persoonlijkheden dan vat op je. En dat is lastig! Want die leiden altijd weer terug naar dat basisgevoel van de gekwetste persoonlijkheid: “Zie je nou wel, ik doe er niet toe.”
Maar hou je veld schoon, trek die onwaarheid niet meer naar binnen. Je hoeft jezelf niet opnieuw in de kou te zetten.

Heart desire

De kracht van je Hart

“Sta op en herinner je jeZelf”, zei Yeshua. En dat is precies wat we nu aan het doen zijn! We beginnen innerlijk op te staan. We beginnen de Goddelijke Liefde te voelen die in ons lichaam huist. Deze Liefde zal steeds vaker en dieper door ons gekneusde en gebroken menselijke hart heen gaan werken.

Tijdens dit helingsproces begint door te dringen hoe kostbaar we zelf zijn en hoe we er juist wel toe doen! Beetje bij beetje zal de greep van de angstvelden verdwijnen. Elke stap die we daar doorheen zetten is groots en brengt ons dichter bij ons Heilige Hart.

Daar zetelt de onsterfelijke kracht en het onuitwisbare weten van onze Goddelijke afkomst. Dankzij die kracht hebben we het nooit opgegeven om te blijven zoeken naar de ware Bron. Hou vol he, hou je licht brandende, waar je ook maar bent. Jouw Heilige Hart is een zegen voor de wereld ♥.