a. Zalig-Kerstfeest-in-de-Nieuwe-Tijd

Zalig Kerstfeest in de Nieuwe Tijd

Artikel geplaatst in:

Het is december 2017. We naderen het einde van een ongekend intensief en transformerend jaar. Velen van ons komen met heel gemengde gevoelens aan bij deze kerstdagen. Voor sommigen zijn de consumptieve gekte en de verplichte familiebezoekjes een reden om tegen Kerst op te zien. Anderen hebben juist naar deze dagen uitgekeken, omdat ze zich steeds bewuster worden dat er wat te vieren valt. Hoe dan ook sluit het kerstfeest dit jaar wel heel erg aan bij ons huidige, innerlijke proces van ascensie.

De Ster van Bethlehem

Voor veel mensen gaat het kerstfeest over de geboorte van Jezus (of Yeshua, zijn Aramese naam). Tijdens de kerstnacht zou er een heldere ster aan de hemel zijn verschenen die zijn geboorte al inluidde: de Ster van Bethlehem. Maar nader onderzoek heeft aangetoond dat er nog meer bijzonders gaande was. De planeetstanden kondigden feitelijk toen al onze huidige collectieve overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk aan.

Gebaseerd op deze planeetstanden zou Yeshua ergens tussen het achtste en vierde jaar voor Christus geboren zijn. Maar zijn geboorte is in de vierde eeuw in de kerkelijke kalender op 25 december vastgelegd. Volgens het Urantiaboek is Yeshua echter op 21 augustus 7 v.C. om 12 uur geboren (dan zou hij dus op zijn veertigste aan zijn openbare Missie begonnen zijn). En zo zijn er nog andere stromingen die (deels niet geheel belangeloos) een andere ‘ware’ geboortedatum aangeven. Hoe dan ook werd het heidense vieren van de winterzonnewende omgebogen naar een kerkelijk getint feest.

Rond de Middellandse Zee werd tot dan toe in de laatste dagen van december de Zonnegod vereerd. Uit oudere culturen kennen wij de Zonnegod als Ra in Egypte, en Helios in Griekenland. Yeshua bracht de Zonnereligie weer terug op aarde. Hij heeft ons er aan herinnerd dat het Goddelijke niet buiten maar in onszelf zit.

Een Nieuwetijds Zonnekind geboren

Yeshua werd geboren in een liefdevolle Esseense gemeenschap, in een tijd waarin strenge joodse wetten nageleefd werden. Zijn ‘God’ was echter geen strenge, onbenaderbare macht die ons met een kritische blik gadesloeg, veroordeelde of strafte. Hij sprak als kind al over een hemelse Vader èn Moeder die niets dan Liefde waren.

Samen met Maria Magdalena belichaamde hij de Goddelijke man en vrouw die naar de aardse velden afgedaald waren. Zij vertegenwoordigden en verankerden de allerhoogste liefdesvelden die een mens op aarde voelen kan. Vanuit hun volledige Bronverbinding wisten zij dat wij onszelf in een nabije toekomst zouden kunnen bevrijden uit alle duale macht- en onmacht-scenario’s. Maar daarvoor moesten ze zelf tijdens een heel zwaar scenario hun licht vast zien te houden.

Zelf toegang tot de Bron

Gelukkig gaan we steeds meer zien dat ons kerstfeest niet zo zeer over de geboorte van de persoon Yeshua gaat. Hij heeft ons wel goud gegeven door zijn bijna bovenmenselijke missie te volbrengen. De kern van zijn boodschap is deze:
‘Herinner je je eigen goddelijke essentie. Blijf deze trouw te midden van welke illusies, duistere krachten of menselijk lijden dan ook. Achter de aardse sluiers zul je de lichtwereld en de toegang naar de Bron vinden.’

Yeshua en Maria Magdalena hebben ons juist door hun man-vrouw-verbinding de weg naar innerlijke eenwording van het mannelijke en vrouwelijke in onszelf getoond. In het licht van de Bron kan alles weer één worden. Maar het is nogal een flinke klus gebleken om überhaupt te kunnen voelen dat je zelf, zonder tussenpersoon, toegang tot de Bron hebt. Zeker als je veel met duale, driedimensionale velden te maken hebt gehad (of nog hebt).
Als je gekozen hebt om deze spirituele, innerlijke weg te willen gaan, dan begint het ontdekken van alle oude zelf-delen die nog volop geloven, denken, handelen en spreken dat ze alles behalve goddelijk zijn.

Zalig Kerstfeest vieren?

Het woord Kerstmis is afkomstig van Kristos(Christus)-mis; de mis die opgedragen werd aan de Christus die in Yeshua ingedaald was. Het woord zalig is eigenlijk een zuiver woord dat uit het oorspronkelijke christendom stamt. Het geeft aan dat een mens, die met zijn Goddelijkheid samenvalt, in de hemelse Zaligheid opgenomen zal worden.

Gedurende de laatste tweeduizend jaar, waarin we nog meer zijn samengevallen met onze lagere persoonlijke delen, was er nog maar weinig voelbaar van deze ‘zaligheid’. Voor de meesten van ons waren de laatste levens loodzwaar. Maar tijdens de Kerstdagen kwam er altijd weer iets boven drijven wat ons deed herinneren aan verbondenheid uit lang vervlogen tijden.

De schrale rituelen rondom het kerstfeest waren als een pleister op de wonde van ons diepe verlangen naar licht en eenheid. We klampten ons vast aan lichtjes in de kerstboom, aan hoop die door het kerstverhaal weer nieuw leven ingeblazen werd en aan anderen die zich diep van binnen net zo eenzaam en leeg voelden als wij.

Waar is het licht?

In deze periode ligt alles onder een vergrootglas. Wat ons nog vast houdt in de duisternis zal zichtbaar en voelbaar worden. Processen waaraan de Ziel toestemming heeft gegeven gaan immers altijd en overal gewoon door, en voor velen is de kersttijd helemaal niet de happiest time of the year.

Het is zo belangrijk dat we tijdens deze dagen juist de zachtmoedigheid en de diepst mogelijke overgave toelaten aan wat er in onszelf aanwezig is. Zelfs al zijn dit delen die zich ongewenst en ongeliefd voelen. Via zachtheid, begrip en mededogen kan het licht waarmee we hen omhullen innerlijk haar werk doen. Niets hoeft er ontkend te worden van wat er in ons aanwezig is. Geen schone schijn meer, geen maskers meer, maar onvoorwaardelijke Liefde voor wie we zijn.

Velen van ons kruipen net omhoog uit het overleven. Juist als je vol overgave voor de weg naar je eigen authentieke Bronlicht gekozen hebt, zul je ontmoeten wat jou nog verhindert om daarbij te kunnen komen. Maar er is altijd één licht dat je bewust kunt aansteken voor jezelf, en dat is het licht van onvoorwaardelijke Liefde.

De hel van Atlantis uit

De meesten van ons zijn nu bezig om de laatste karmische resten op te ruimen van tientallen, mogelijk honderden levens in Atlantische velden. Vóór Atlantis kenden we alleen maar eenheid en onvoorwaardelijke Liefde. De duistere krachten die in Atlantis op aarde kwamen, hebben onze innerlijke Bronverbinding weten te verzwakken. Maar we moesten echter ook de polariteiten van licht en donker, van liefde en angst gaan ervaren, om naar een volledig ontwaakt bewustzijn toe te kunnen groeien.

Dat dit, vanuit onze menselijke ervaringsvelden, zó lang en zó heftig zou worden, was niet voorzien. Allemaal dragen we vele herinneringen met ons mee van levens waarin we onszelf doodop, ziekelijk of totaal verloren moesten laten wegdragen. Geen wonder dat ons ego het bijna vanzelfsprekend vindt dat er altijd weer iets mis zal gaan. Nu we ons eigen licht weer terugvinden komt steeds weer diezelfde oude angst omhoog: “Hoezo zou het mij deze keer wel gaan lukken?”

Als ziel heb je zelf gekozen om in de lagere aardse ervaringsvelden vol illusies en avonturen te duiken. Je bent nu bij een doorleefd weten en een veel groter bewustzijn aangekomen. Deze groei is juist gelukt door alles te hebben ervaren wat er tussen licht en donker mogelijk was.
Bestaat er voor jou eigenlijk ook nog maar één innerlijke weg die alle moeite waard was en is? Dan sta je waarschijnlijk al met één voet in de Lemurische velden.

Verzoening met Atlantische delen

Kerstfeest anno 2017 gaat over een warm, licht thuis bieden aan onze oude zelf-delen. En dan vooral aan de Atlantische delen die nog kreukels, twijfels en duisternis in zich meedragen. Vier de thuiskomst van al die delen, want zij zijn jouw innerlijke helden die de moed hebben gehad om talloze keren met hun Goddelijke licht af te dalen naar de aarde. Ze zijn daders en slachtoffers geweest die enorm veel bewustzijn ontwikkeld hebben in heel lastige aardse scenario’s. Zij hebben flink geleden en ze verdienen het om gezien, begrepen, verzorgd, geheeld en geknuffeld worden.

Er is een Regenboogbrug die Atlantis met Lemurië verbindt. Daarop kunnen al jouw persoonlijke delen zich met elkaar verzoenen. Alle illusies en vergissingen over ‘dat er iets aan jou zou ontbreken’ laat je voorgoed achter in de Atlantische velden. Zet één stap op die brug richting de Lemurische Liefdesvelden, en je zult met een staande ovatie en duizenden knuffels verwelkomd worden door vele Lichtwezens die eenzelfde weg als jij afgelegd hebben.

Als je eenmaal verbinding hebt gevoeld met wie jij was vóórdat je uit de Eenheid viel, dan begrijp je waar Yeshua op gedoeld heeft. Jij bent een Goddelijk wezen, en dat is de enige, eeuwige Waarheid. Alle aardse illusies zijn tijdelijk! Ze houden vanzelf op te bestaan als ze niet langer dienstbaar zijn, en daarmee komt de weg vrij naar jouw hogere delen. Niemand blijft in de lagere velden achter als hij niet achter wil blijven. Iedereen zal zichzelf uiteindelijk weten te bevrijden en de Regenboogbrug betreden.

De Goddelijke Stralen op de Regenboogbrug

Als we vanuit de Regenboogbrug achterom kijken naar alle levens in de Atlantische velden, dan zien we pas hoe donker, druk, volgebouwd, haastig, liefdeloos en onleefbaar het geweest is. De Regenboogbrug heet niet voor niets zo. Op deze brug werken alle Goddelijke stralen van bewustzijn op ons aura in. Elke straal is verbonden met een Lichtwezen, een opgestegen Meester en/of zijn Tweelingstraal. De zeven hoofdkleuren van de stralen ondersteunen ons met hun zuivere frequenties als we ons verbinden met onze hogere delen.

Zo is de eerste straal de blauwe straal van de Goddelijke Wil, geleid door El Morya; de tweede de goudgele straal van de Goddelijke Wijsheid, geleid door Kuthumi, en de derde de roze straal van Goddelijke Liefde, geleid door Serapis Bey.

Hoe meer verbinding je gaat ervaren met de Lichtwereld, des te losser je komt te staan van de drie-dimensionaliteit. Er blijft steeds minder aards over wat kan bijdragen aan jouw innerlijke groei. Kijk dan ook vooral niet raar op als je steeds meer contact gaat voelen met opgestegen Lichtmeesters en Engelen.

Kerstfeest met het Nieuwetijdskind

Ons innerlijk Lichtkind vertrouwt er helemaal op dat het ons gaat lukken om onze Missie in dit leven te gaan volbrengen. Dit onschuldige en zuivere kind is de Bronverbinding nooit vergeten. Als we door haar of zijn ogen terugkijken naar onze lange incarnatielijn, dan zullen we steeds helderder zien dat juist de meest verdichte duisternis ons met volle vaart richting het Licht heeft willen sturen.

Met dit oeroude weten zijn vele hooggevoeligen en Nieuwetijdskinderen zoals jij en ik in dit leven op aarde gekomen. Alle hogere zelf-delen die in de wacht hebben gestaan omdat de frequentievelden op aarde nog te laag waren, zullen zich weer gaan melden. Hierin ligt ons ware kerstfeest besloten; de hogere Christuskrachten zullen nu door ons heen op aarde geboren willen worden.

Ik wens ons toe dat we deze hogere krachten steeds vaker zullen herkennen en erkennen: “Ja, dit ben IK! In dit Licht ben ik onsterfelijk en eeuwig, overstijgt mijn onvoorwaardelijke Liefde al mijn menselijke beperkingen en is mijn Wijsheid groots en oneindig.”

Zalig kerstfeest gewenst, Mooi Mens ♥