gold

Een prachtig Nieuw Jij

Artikel geplaatst in:

Dat je geleid moge worden door de stem van je Hart
Dat je geheeld moge worden door de kracht van jouw Liefde
Dat je geraakt moge worden door de heiligheid van jouw Leven

Dat je bevrijd moge worden van de lasten van het Verleden
Dat je moge ontwaken met de wijsheid van de Ouden
Dat je getroost moge worden in de vleugels van Engelen

Dat je geopend moge worden door de hand van de Geliefde
Dat je moge herrijzen met het vuur van de Geest
Dat je vervuld moge worden door de vrede van jouw Ziel

Dat je herboren moge worden in het licht van jouw Zelf
Dat je gezegend moge worden door de prachtige Gratie van God
Dat je moge stralen vanuit jouw innerlijke Goddelijkheid

Een wonder-baarlijk 2018 gewenst 🌟

Reborn

A BEAUTIFUL NEW YOU

May you be guided by the voice of your Heart
May you be healed by the power of your Love
May you be touched by the sacredness of your Life

May you be freed from the burdens of the Past
May you be awakened by the wisdom of the Ancients
May you be comforted in the wings of Angels

May you be opened by the hand of the Beloved
May you rise from the fire of the Spirit
May you be fulfilled by the peace of your Soul

May you be reborn in the light of your Self
May you be blessed by the amazing Grace of God
May you shine from your Divinity within

the New Earth

Wishing you a miracles-revealing 2018 🌟