angel roses

Schouwen voorbij de sluiers

Artikel geplaatst in:

Als je niet meer kunt functioneren in het oude, let het steeds nauwer waar je je aandacht en energie aan geeft. Iedere stap die we nu bewust kunnen zetten, iedere keuze die we bewust maken kan een enorme ondersteuning betekenen op de weg die ons van ons oude, door de persoonlijkheid beperkte zelf weg kan leiden. Vanuit onze eigen Lichtkracht en met hulp van de Lichtwereld zijn we onszelf van vele illusies en vergissingen aan het bevrijden.

Zitten we dan nog zo gevangen in illusies? Ja, waarschijnlijk meer dan we beseffen. Maar dat is ons niet kwalijk te nemen. Door de duale lasten van vele levens houden we die illusies vaak zelf onbewust nog in stand. Het aardse leven, zoals we dat door de eeuwen heen vanuit ons beperkte denkvermogen gevormd hebben, staat nog ver weg van hoe een door de geest bevrucht leven op Aarde eruit zou kunnen zien.
Maar het wordt steeds helderder wat er tussen ons ‘oude’, door de dualiteit gevormde zelf en ons bevrijde, verlichte Zelf in staat. De oude zelven gaan ons letterlijk dwars zitten, totdat we ze zó zat worden dat we ze niet meer kunnen negeren. Met een onophoudelijke versnelling krijgen we van alles op onze weg te ‘verstouwen’ en te verteren, met maar één doel: Ontwaken. Wij, en de tijd zijn er rijp voor.

Rondom Kerst en Nieuwjaar zijn er veel geliefden van ons naar het Licht overgegaan. Bij de één voelt het wat minder schrijnend dan bij een ander. Het lijden wat er aan vooraf ging verschilt nogal per persoon. De mate waarin de nabestaanden in staat zijn om het een goede plek te geven hangt samen met de mate waarin ze het gebeuren vanuit hun bewustzijn kunnen ‘vertalen’. Veel mensen die zijn heengegaan waren engelen, in een aardse vermomming. Maar vaak worden we ons daar pas van bewust als de persoonlijkheid er tussenuit is en we door die aardse vermommingen heen kunnen kijken.

Wat voor anderen geldt, geldt net zo goed voor onszelf. Aardse schijn bedriegt, en we hebben onszelf lang genoeg gevangen gehouden (je zou kunnen zeggen: ‘precies zo lang als nodig’) in die oude schijn.
Het is jarenlang zo geweest dat pas wanneer mensen de Aarde verlieten, bij de nabestaanden gaandeweg het proces helder werd hoe diegenen die zijn overgegaan vanuit een krachtig licht bezig zijn geweest om hun Zielenplan voor dat leven te volbrengen. Omdat we niet verder konden zien dan ons bewustzijn ontwikkeld was, hebben we vaak een heel ander plaatje en oordeel geplakt op een mensenleven dan wat zich – vanuit een hoger perspectief gezien – eigenlijk werkelijk voltrokken heeft.

Alleen vanuit dat hogere perspectief kunnen we de volmaaktheid in de schepping zien. Alleen vanuit dat hogere perspectief zijn wij in staat om te vertrouwen in ‘dat het overeenkomstig de Goddelijke Wil is wat er gebeurt’. Wat we echter eeuwenlang gedaan hebben is de focus zetten op de schijnbare onvolmaaktheid op Aarde. We raakten gevangen in illusies over wat er niet goed zou zijn aan ons of aan een ander. Daarmee hebben we onszelf en anderen van onvoorwaardelijke Liefdesvelden afgesneden. Daarmee hebben we onze verbindingen met de geestelijke wereld in de steek gelaten en is ons vertrouwen in hogere leiding verloren geraakt. We zijn gaan geloven in ellende en tekorten, en hebben het ene leven na het andere geleefd in steeds weer die cyclus van dualiteit, van pijn en vernietiging, angst en macht. Want dat was wat we zagen, wat ons belevingsvermogen ingekaderd heeft. Dat was echter ook precies waarin we tot een veel groter bewustzijn konden komen, tot op het punt waarop we niets meer willen dan uitreiken naar dat wat we al die tijd als een diep zielenverlangen in ons droegen.

We mogen echt uit de oude cycli stappen. Steeds meer mensen die nu overgaan naar de andere wereld, of mensen die hier op Aarde in staat zijn om ‘voorbij de sluiers’ te schouwen, maken een statement om ons wakker te schudden en ons naar die hogere werkelijkheid te doen uitreiken. Is het niet zo dat de velden van Liefde, die een mens op Aarde gewoven heeft, hier eeuwig aanwezig en voelbaar blijven, ongeacht of hij/zij nou wel of niet op Aarde is? 
Op dit moment worden vele poorten geopend naar een nog helderder perspectief over wat we hier op Aarde komen doen. Hierdoor stroomt er dagelijks steeds meer licht naar de Aarde, dat steeds krachtiger schijnt op waar we ons nog in laten vangen en hoe we onszelf daaruit kunnen tillen. We mogen allemaal, op onze eigen manier, vóórbij de sluiers gaan schouwen.

Laag voor laag pellen we nu onze persoonlijkheid af. Alle oude denkbeelden die misvormd zijn door angst, macht en schuld, door gevoelens van tekortschieten en falen; laat ze gaan. Un-plug ze. Ze horen niet langer bij je. Ze zijn door eeuwenlange beïnvloeding en overheersing van religieuze instituten, door alle rollen die we als daders en slachtoffers doorleefd hebben tot in onze botten gestampt. Ze willen er nu uit. Er is geen houden meer aan; ALLES komt tevoorschijn wat niet overeen komt met ons ware, Goddelijke Zelf. We mogen al die oude zelfdelen in Liefde ontvangen en ze geruststellen dat er niet over ze geoordeeld wordt. Al deze verwerkingen zorgen voor intense transformaties, die ook veel tijd en energie kosten. Maar ze brengen ons er iets van eeuwigheidswaarde voor terug; een onschendbare liefde voor het leven, voor onszelf en voor elkaar.

Stel je eens voor dat er geen sluiers zouden zijn tussen de aardse en hemelse werelden. Stel je voor dat je regelrecht in hogere sferen zou kunnen kijken, en dat je er eindelijk op zou kunnen vertrouwen dat het leven ook dáár ‘gewoon’ doorgaat. Dat je de weg van bewustwording, die je nu op bent gegaan, daar als het meest belangrijke wat je kunt doen wordt gezien. Dat je daarbij, vanuit onvoorwaardelijke liefde, alle begeleiding die je nodig hebt ontvangt.
En stel je dan eens voor dat je liefde altijd en overal in je huidige leven op de eerste plaats zou zetten. Liefde voor jezelf, liefde voor alle moeilijkheden in je leven die jou tot ontwaken hebben aangespoord. Zou je vanuit die liefde ook alle delen van jou die nog in oude angsten gevangen kunnen raken, kunnen omhelzen? Zou je jezelf op al die momenten naar een hogere waarheid kunnen laten leiden, die jouw eeuwige Goddelijkheid en jouw eeuwige leven bevestigen in plaats van ontkrachten?

Als je als Lichtwerker al vaker op Aarde bent geweest, en daarbij het hogere weten meegedragen hebt, heb je heel veel tegenstand en tegenkrachten ervaren. Nu je weer volop in jouw weten en in je Licht wilt gaan leven komen de diepst weggestopte herinneringen vrij uit je emotionele en mentale lichaam. Enerzijds herinner je je de grootsheid en het weet hebben van het eeuwige leven. Anderzijds raakt dit aan de gruwelijkheden die je hebt ondergaan, omdat je een bedreiging was voor wereldlijke machten en voor ‘zogenaamde’ vertegenwoordigers van het goddelijke op Aarde.

Lichtwerkers, Graaldragers en Graaldraagster zijn leven na leven achtervolgd en uit de weg geruimd, om maar te voorkomen dat de mensheid weer zelfstandig zou gaan denken. De heilige drie-eenheid is eeuwenlang als een twee-eenheid gepresenteerd; de mens op zich was ‘niks’ en had zich te voegen naar de ‘Vader’ , of op te kijken naar de ‘Zoon’. Dat we zelf toegang hadden tot de geest, waarmee we hogere dimensies konden betreden is zo lang mogelijk voor ons verborgen gehouden, om ons klein en afhankelijk te houden. Maar nu we zelf weer verbinding krijgen met die hogere dimensies verandert alles razendsnel, en wandelen we onze vrijheid in het Beloofde Land tegemoet! 
We beginnen ons weer te herinneren dat we goddelijke wezens zijn, geschapen uit Licht en Liefde. We zijn zelf scheppers die onszelf, elkaar en de Aarde komen helen vanuit diezelfde Licht- en Liefdesbron. Alle deuren, die we ooit zelf hebben dichtgedaan, zetten we nu op eigen kracht weer open.

Er valt nog veel te delen, zeker vanuit de Graalreis die Vincent en ik in de voetsporen van Karel de Grote (een rechtstreekse nazaat van Yeshua en Maria Magdalena) hebben ondernomen. De kern leidt ons steeds weer naar het nieuwe, rechtschapen beeld dat we over onszelf en de hogere werelden moeten blijven vasthouden. Afscheiding bestaat alleen in ons denken; de schepping is één en al Liefde en verbinding. Daar maakt ieder van ons deel van uit! Hoe meer je die hogere werkelijkheid hier op Aarde trouw blijft, en je keuzes daar op afstemt, des te meer verbinding je zult gaan ervaren met het eeuwige leven dat ALTIJD vanuit Liefde vorm wil krijgen, via jou en via mij.