Know Thyself Egyptian 2

Het Einde van Zelfmiskenning

Een belangrijke rol te vervullen!
Voorafgaande aan deze incarnatie wisten we dat we een rol zouden gaan vervullen bij de grote bewustzijnsdoorbraak. Dat gaf zowel een belofte als een verantwoordelijkheid naar onszelf toe:
‘Ontdek te midden van alle materie wie je werkelijk bent. Zoek binnen in jezelf en hervindt het goddelijke eenheidsveld waartoe jij behoort!’
Van hogere komaf?
Door de zware, aardse jas van onze persoonlijkheid zijn velen van ons er minder van overtuigd geraakt dat we een belangrijke taak voor het collectief zouden gaan vervullen. In de voorbereiding voor die taak zijn we, door ontelbare identificaties met allerlei persoonlijkheidsdelen en lagere frequentievelden, aan onszelf gaan twijfelen. Zeg eens eerlijk; besef jij werkelijk dat jij van een veel hogere afkomst bent en dat jouw aanwezigheid op Aarde van grote waarde is?
Wanneer jij er innerlijk van doordrongen bent dat jij in wezen niet jouw persoonlijkheid, met daaromheen jouw stoffelijke lichaam bent, dan zul je steeds meer gaan verlangen naar het ervaren van jouw goddelijke Zelf. De laatste jaren zijn de frequenties op Aarde dusdanig gestegen, dat het in stand houden van frequentievelden die hoger trillen dan die van de derde dimensie weer mogelijk is. Dat betekent dat alles wat bij jouw goddelijke Zelf hoort hier op Aarde ook geleefd kan worden. Maar: dit begint allereerst in jouzelf, het gaat om jouw Zelf-erkenning.
Dragen en verdragen in zware frequentievelden
Eenmaal ingedaald in jouw stoffelijke lichaam kreeg je meteen te maken met andersoortige vibraties die op je inwerkten; die van andere persoonlijkheden. Gezien het grote plan van de evoluerende mensheid ligt het voor de hand dat jouw frequenties hoger waren dan die van jouw ouders. Want zij zijn meestal in nog zwaardere frequentievelden ingedaald. De meeste Lichtdragers (die vaak oude zielen zijn) zijn hun ouders en anderen om zich heen in hun energetische veld gaan dragen.
Wat jij zelf uit hogere dimensies meebracht heb je met velen ‘gedeeld’. Maar omdat er in jouw aardse omgeving nauwelijks hogere frequenties voorhanden waren is de verbinding met jouw oorspronkelijke, goddelijke kern weinig gevoed en daardoor verzwakt geraakt. De waarneming over jouw werkelijke Zelf werd vooral ingekleurd door de bril van de beperkte bewustzijnsvelden om je heen. Heeft er tijdens jouw jeugdjaren iemand ooit, in volle ernst, tegen jou gezegd dat jij van goddelijke komaf bent? Was er iemand in jouw omgeving in staat om jouw goddelijke Zelf vanuit een hoger perspectief waar te nemen en jou daarvan bewust te maken?
Lang genoeg aan verwachtingen voldaan
Je bent dus met allerlei onjuiste waarnemingen opgegroeid over ‘wie jij zou zijn’. Daarnaast kreeg je ook te maken met verwachtingen waar je aan moest voldoen. Dat heeft veel druk op je schouders gelegd en de veel oudere wonden van miskenning geopend. En ja, miskenning heeft ‘alleen maar’ te maken met onze persoonlijkheid, niet met wie we werkelijk zijn. We dragen allemaal het innerlijke weten dat we vanuit een goddelijke energie geschapen zijn, dat we boordevol hogere vermogens zitten die zich stap voor stap zullen openbaren.
Wat belemmert jou nog om daar in te geloven? Wat weerhoudt je ervan om jouw volle, goddelijke potentieel te erkennen en dat te gaan leven? Velen zijn daar nu mee bezig; de ontmanteling van miskenning is al begonnen! Je zult je steeds bewuster worden van waar jij je goddelijke Zelf verlaten, vergeten of ontkend hebt.
Vanuit die miskenning daalde jouw gevoel van zelfwaarde naar een nulpunt en konden de krachten van lagere persoonlijkheden vat op je krijgen. Zonder dat je het wilde, ging je je aanpassen, je best doen, proberen te excelleren en boven anderen uit te stijgen. In feite viel je samen met een oude huid die jou niet meer paste; één die meestal veel te krap zat, pijn deed, veel stress gaf of jou over je grenzen liet gaan.
Onjuiste zelfbeelden achterlaten
Maar dit is het oude verhaal. Dat heeft zich net zo vaak herhaald, totdat zich iets oprichtte vanuit jouw goddelijke Zelf dat zich niet opnieuw wil laten neerduwen! Durf je innerlijk het louterende vuur te laten oplaaien dat alle onjuiste zelfbeelden zal verschroeien? Dat kan met boosheid gepaard gaan, omdat het verbonden is met waar jij jouw goddelijke kracht ‘verloren’ hebt! De verschroeiende, maar ook leven-gevende kwaliteit van het vuur is niet langer tegen te houden!
Bij velen zien we grote transmutaties ontstaan, juist doordat ze het thema miskenning helemaal doorleven. Doorzie hoe de vernietigende krachten van miskenning jou ontkracht hebben en geef ze niet langer macht over jou. Stop met het ontkennen van de Goddelijke Aanwezigheid in jezelf! Herinner je dat je DIE hier zó nodig hebt, juist nu, tijdens het grote Ontwaken!
Lief mens, wees die Goddelijke Afgezant die, geworteld in het goddelijke eenheidsveld, in vrijheid en liefde de eigen unieke Weg van Ontwaken bewandelt. Namasté ❤
We nemen het thema miskenning en erkenning mee in de volgende online Lichtcirkel ‘Jij bent Goddelijk!’ De inschrijvingslink voor de Lichtcirkel komt er deze week aan. Blijf op mijn website kijken want ik ga er de komende weken dagelijks inspiratie voor de Lichtcirkel posten!

Een liefdevolle weg naar Jezelf gewenst,

Mieke Vulink