a. niets meer te verbergen sunny-day-1426016275Ywa

Niets meer te verbergen – Pleidooi voor Waarheid

Artikel geplaatst in:

Regelmatig krijg ik vragen per mail, van mensen die een passende weg naar zich-Zelf zoeken. Steeds meer mensen lopen vast in hun haastige, overvolle aardse leven en beginnen vaak noodgedwongen stil te staan bij de diepe levensvragen:
‘Wie ben ik echt? Wat wil ik eigenlijk? Waarvoor ben ik hier gekomen?’
Er zijn veel zoekenden, en dat is heel verheugend op zich. De Nieuwe Wereld is in de geest echt aangebroken!

Ik ontving een mail van onderstaande oude bekende, die ooit een cursus bij mij gevolgd heeft. Hij zit midden in een enorme crisis, en wilde graag een keer langskomen om er met mij over te praten; om te horen ‘hoe ik het gedaan heb’ in de moeilijke tijden die achter me liggen. Ik liet er een nacht overheen gaan, omdat ik het nog steeds een beetje lastig vind om mensen af te wijzen ‘voor bijpraten bij de koffie’.
De volgende ochtend vloog het mail-antwoord eruit, en terwijl ik het typte, wist ik innerlijk dat zowel zijn, als mijn boodschap voor veel meer mensen bedoeld is.

De wanhoop en de vragen waar deze man tegenaan loopt, staan voor collectieve velden die steeds meer mensen als ondraaglijk gaan ervaren. Men wil wel uit de aardse, materieel gerichte mallemolens stappen, maar er is geen garantie voor ‘dat het daarna beter gaat’.

In onze diepste essentie gaat het eigenlijk niet om die garantie. Dat we garantie willen, is begrijpelijk, maar verklapt ook dat ons zelfvertrouwen, het vertrouwen op het universum en in de leiding vanuit de Lichtwereld misschien toch nog niet zo rotsvast zijn…
Het gaat er puur om of we ons innerlijk al zó geroepen voelen, dat we niet anders meer kunnen dan de weg van de Ziel op te gaan, no matter what.

De tijden zijn voorbij waarin we ons door angsten moeten laten leiden. Ons Hart weet ten diepste waar wij werkelijk voor bestemd zijn; er is geen groter geluk voor ons weggelegd dan dáár, waar de stroom van onze Hart en Ziel ons naar toe leiden. En bovenal is er Liefde, de enige ware onvoorwaardelijke Liefde, die ons werkelijk Thuis laat komen in de Nieuwe Wereld.

De oorspronkelijke mail van de man (uiteraard is deze met zijn toestemming gepubliceerd), en mijn antwoord daarop zijn hieronder met zo min mogelijk aanpassing voor dit artikel weergegeven, zodat de energie die doorkwam tijdens het schrijven behouden bleef. Vanuit de Waarheid die ook ik onophoudelijk blijf zoeken en wil dienen, valt er niets meer te verbergen, en is er niets meer te verliezen.

“Lieve Mieke,

Voor mij op tafel ligt al een aantal jaren een boek wat ik ooit van jou geleend heb. Liefdevol door jou aangereikt om het eens te lezen en daaruit weer kracht te kunnen putten voor de moeilijke weg die ik al vele jaren ga.

Ik heb vaak op het punt gestaan om een afspraak met je te maken, om het boek weer rechtmatig aan je terug te bezorgen … maar even zo vele keren – om welke onverklaarbare redenen dan ook – is het er nog niet van gekomen.

De afgelopen tijd ben ik je “heimelijk” gevolgd in al je geschriften en artikelen die her en der op internet zijn gepubliceerd. Ook vanavond heb ik weer uitgebreid en met diep respect en enorme bewondering zitten lezen welke onvoorstelbare weg jij in de afgelopen jaren bent gegaan en hoe je nu tegen het leven en al wat het met zich meebrengt aankijkt. Wat je schrijft is voor mij zo herkenbaar en raakt mij emotioneel tot in het diepst van mijn ziel !!

In mijn langdurige strijd met allerlei aardse aspecten ben ik aan het eind van mijn latijn gekomen, zonder liefde en ook maar enig support van mijn naasten, volledig opgebrand, verdrietig en moe gestreden. Ik heb ondertussen de hoop opgegeven dat er ergens in ons aardse bestel nog enige rechtvaardigheid is te bespeuren. Mijn strijd is zo groot van omvang dat het voor mij ondoenlijk is geworden.

Het positieve in het geheel is wel …. dat de Lichtwereld mij dingen laat zien, die mij enerzijds heel verdrietig maken …. maar aan de andere kant mij ook opheldering geven, waardoor de vele “kwartjes” tot mijn eigen verbijstering telkens op een juiste plek vallen.

Mijn lichamelijke en psychische gesteldheid zijn door deze strijd aan een grens gekomen. Ik ben aan het denken gezet om een belangrijke beslissing in mijn leven te nemen of ik deze ergernis, negativiteit en alles wat daarmee samenhangt nog wil voortzetten. Deze beslissing geeft echter op het materialistische vlak voor mij heel veel consequenties.

Ik zoek naar antwoorden, naar welke richting ik voor het vervolg van mijn levenspad wil nemen, en zou graag eens ongedwongen met je willen bespreken met name over de ongebruikelijke en moeilijke weg die jij bent gegaan.

Met een dankbaar en voldaan gevoel dit berichtje aan je te hebben geschreven, hoop ik op een positieve reactie, zodat er tevens een reden is om jouw boek weer terug te brengen.

Graag van je te horen, veel liefs,”

Bastiaan*

* Om respectvolle redenen is Bastiaan een gefingeerde naam.

 Pleidooi voor Waarheid

“Hoi Bastiaan,

dankjewel voor je lange mail. Ik wist dat je het boek nog had en heb het in vertrouwen even gelaten.
Het is veel, heel veel, wat jou belast. En het is allemaal materie. Jouw geest is verder dan wat jij in de stof leeft; vandaar alle frictie, vermoeidheid, kwalen etc.

Je leeft dus eigenlijk tegen het verlangen van je Ziel in. Maar dat is ook de bedoeling, hoe gek dat misschien klinkt. Het gebeurt precies zo lang als jij het nodig hebt om iets ouds af te kunnen ronden in de dualiteit, in de wereld van oorzaak en gevolg. Sommigen noemen dit karma, maar dat kan verstaan worden alsof je ooit ‘foute’ dingen hebt gedaan die je nu weer goed moet maken. Vanuit Liefde bezien zijn er alleen maar ervaringen die ons uit de onwetendheid naar een grotere Waarheid kunnen leiden.
Blijkbaar sta je op het punt om het ook echt af te ronden en er uit te stappen.

Het gaat erom dat je de illusie van het ‘houvast’, van de zekerheid in de materie mag gaan doorzien. Waar jij in verwikkeld bent is een strijd die op dualiteit gebaseerd is. Daar gaat het om gelijk of ongelijk, bepaald door aardse wetten en regels. Die scheiden, vernietigen, gaan tegen Liefde in en houden je gevangen in een lager energetisch veld dan goed voor je is.

Ik kan je geen ‘gezellige koffietijd’ aanbieden; dat kan ik eenvoudigweg niet meer.
Een gesprek wat niet naar de kern van ons leven gaat, voegt niets voedend toe; het houdt eerder aardse illusies in stand. Mijn praktijk stroomt volop, en ik ben nu al aan het selecteren wie ik nog wel of niet kan toelaten.

Mijn energetische veld wordt steeds verfijnder, het stemt zich op steeds hogere dimensies af. Ik word transparanter en dat maakt dat het samenzijn met lagere velden/met mensen die zich nog hardnekkig identificeren met alles wat op dualiteit en persoonlijkheid gebaseerd is, ook voor mijn systeem steeds belastender wordt.

Ik heb de meeste sociale contacten achter me gelaten; er zijn nog twee dierbare vrienden die qua bewustzijn volkomen afgestemd zijn op waar ik mee bezig ben, en andersom. Naast tijd voor hen en voor mijn familie heb ik, tussen de consulten, het schrijven en het Lichtwerk buitenshuis door, alle stiltetijd en rust nodig om mezelf schoon en afgestemd te kunnen houden.

Het was een diepe keuze, om me volledig over te geven aan de innerlijke leiding, die mij steeds meer afstand doet nemen van alles waar de meeste mensen nog mee bezig zijn. Voor mij is het enige wat mijn leven echt zinvol maakt deze Missie te leven, en er alles voor los te laten wat daar niet dienend aan is. Het heeft me gesteund om te ontdekken dat ik dit in meerdere levens ook al gedaan heb!

En reken maar dat me dit niet komt aanwaaien; het vraagt om permanente eerlijkheid, om niets dan de waarheid van moment tot moment toe te laten.
Ik heb ook heel wat persoonlijke lagen afgepeld en afgehuild. Ik heb me in momenten tot op het bot eenzaam, onthand, verslagen, zinloos, wanhopig en moedeloos gevoeld.

Wekelijks dienden zich diepe processen aan die doorvoeld en doorleefd wilden worden. Vaak deelde ik dit met die twee collega’s/vriend en vriendin. Juist via een liefdevolle en oordeelloze spiegel die een ander je voor houdt, kun je je persoonlijkheid nog meer ontmaskeren en word je bemoedigd bij doorgangen naar nieuwe wegen.

Dwars door die persoonlijke lagen heen, breekt onvermoeibaar de verbinding door met mijn hogere Zelf, die steeds meer afgestemd raakt op hogere dimensies. Dan komen er boodschappen en inzichten door die me diep raken; ze zijn van een steeds intensere Liefde, en bewijzen keer op keer dat wij het echt niet alleen doen.
We zouden het niet eens kunnen, want ons bewustzijn is aan deze kant van de sluiers nog steeds beperkt!

Regelmatig werd ik, en nog steeds word ik soms zo naar binnen geroepen, naar wat er door wil komen, dat ik niet eens de wereld in kan om boodschappen te gaan doen, en/of gemaakte afspraken moet cancelen. Dan voel ik aan alles in mezelf dat het proces om voorrang vraagt en ik languit op de bank ‘moet’, om alles toe te laten wat eruit wil komen, om daarna volledig in afstemming te kunnen gaan.

Spiritualiteit is geen zweverij en lekker zorgeloos vertoeven in de harmonie. Het is leven in waarheid, en alles onder ogen komen wat in onszelf nog niet in Liefde kan zijn. Het is permanent leven vanuit Hart en Ziel, vanuit het moment zelf, en dat vraagt om alles uit te zuiveren wat ons nog in aardse schijnzekerheden of zogenaamde belangrijkheden wil vasthouden.

Het is een compromisloze overgave aan ‘Uw Wil geschiede’, waarbij de ‘U’ niet een God op een wolk is, maar een hogere Orde van Licht, waar we onszelf via ons hogere Zelf mee kunnen verbinden, en die ons vanuit Goddelijke wijsheid en Liefde begeleidt.

Ik begrijp jouw zoeken, en jouw behoefte aan een ongedwongen gesprek. Ik geef je ter overweging of je een sessie wilt afspreken, waarin we het volle licht op jou zetten.
Het gaat er niet om hoe ik mijn weg gegaan ben…

Het gaat erom dat jij geholpen wordt, om te kijken waar voor jou de angsten en triggers liggen, waardoor je jezelf nog gevangen houdt in deze afschuwelijke en uitputtende situatie. Ook ik ben tot het allerdiepste gegaan, tot de meest pijnlijke en donkere lagen in mezelf, en keer op keer komt daar de kracht vandaan om de ommekeer te maken naar Liefde.

Er is alleen maar Liefde!
Maar in de aardse persoonlijkheden, die zich nog in de dualiteit uitleven om hun lessen te leren, dient liefdeloosheid om tot diepere inzichten en een groter bewustzijn te komen.
Laat je niet langer van jeZelf vandaan halen. Stap uit de boksring, keer je om naar het grote Licht dat ook in jouw Hart staat te wachten.

En als je dat Licht gaat volgen, hoe moeilijk ook in het begin, dan zul je stap voor stap begeleid worden door de Lichtwereld. Zij willen maar één ding, en dat is ons helpen bij het proces waarin wij weer met elke cel van ons fysieke lichaam terugkeren naar Liefde.
Ze staan om ons heen bij het helen van onze wonden en het gaan doorzien van onze vijanden, die onze medespelers blijken te zijn in het aardse.

Deze medespelers zoeken ook, net als wij, naar hun ware Zelf via de identificatie met die rol, en dankzij hun aanwezigheid kunnen wij de rollen spelen die nog nodig zijn om mede te ontdekken wie we niet zijn. Net zolang totdat we het door hebben in welke aardse illusie we gevangen zitten en ons omkeren naar Huis. Het maakt in feite niet uit of je dader of slachtoffer bent, het gaat er ook niet meer om wie er nou gelijk heeft.

Alle aardse duale rollen geven pijn, die ons doet herinneren aan een veel grotere Waarheid, die ingebed is in onze diepste Goddelijkheid.

Dankjewel dat je deze mail geschreven hebt. Je hebt namens velen, die naar nieuwe wegen zoeken, heel eerlijk gesproken en daarmee een taboe doorbroken.
Word een Liefdesambassadeur, want dat BEN je.

Met een lieve groet, veel wijsheid en moed toegewenst,”

Mieke