a. jezelf het allerbeste gunnen

Jezelf het allerbeste gunnen

Artikel geplaatst in:

De kortste weg naar je ware Zelf

Veel mensen merken dat ze steeds gevoeliger beginnen te worden. Misschien weet, of vermoed je, dat je een hoogsensitief persoon bent. Mocht je daar aan twijfelen: grote kans dat je het wel bent. Anders zou je dit niet lezen. Bovendien zijn we van nature allemaal gevoelige wezens!

Amper twintig jaar geleden hoorde je zo links en rechts wel eens iets over HSP. Toen was het nog bijzonder; je hoorde bij de buitenbeentjes. Het collectieve bewustzijn heeft zich de laatste 20 jaar in een rap tempo ontwikkeld, en daardoor heeft gevoelig-zijn gelukkig meer erkenning en begrip gekregen.
Natuurlijk is het HSP-etiket nooit bedoeld om een soort exclusiviteit te claimen. Het geeft aan dat er een nieuwe tijd is ingegaan, waarin we meer verfijning, harmonie, wijsheid, sereniteit, schoonheid en stilte nodig zullen hebben om bij ons hoger afgestemde Zelf te kunnen blijven.
Die nieuwetijdsvelden spiegelen en voeden onze ware natuur, terwijl de ‘oude aarde’ ons diende om juist van die ware natuur af te bewegen, waardoor we de tegenpolen van licht en liefde konden ontmoeten en doorleven.
Maar dat was een heftige reis, die menselijk gezien zijn sporen heeft achtergelaten. Velen onder ons hebben zich moeten afsluiten, zich schrap moeten zetten en vermannen, of zijn gevlucht voor alle ongevoeligheid om ons heen.

Misschien ben jij ook grotendeels in je hoofd gaan wonen, om maar zo veel mogelijk te kunnen begrijpen van de wereld waar je geen verbinding mee voelde. Het afsluiten van je gevoelslichaam kan je dan echt in de weg zijn gaan zitten, omdat je daardoor meer het contact met je ware Zelf bent kwijtgeraakt. Dan is er nog een aanloop nodig voordat je de signalen van je lichaam weer serieus zult gaan nemen, en er weer op gaat vertrouwen dat wat jij voelt ook waar is.

Hoe meer je je verlangen gaat volgen om te ontdekken wie je werkelijk, in jouw Essentie bent, des te meer je gaat zien en voelen dat er nog heel veel om je heen gebeurt wat op illusies, uiterlijkheden en schijn-houvasten berust.

Legio mensen spoeden zich nog vijf dagen in de week naar hun werk, dromen over een ander leven, maar zien nog niet in dat de doorgang naar verandering in hen zelf zit. Onder de onmacht om te kunnen veranderen zit vaak angst, om dat wat er opgebouwd is los te moeten laten. Want dat loslaten heeft hoe dan ook een zelfconfrontatie tot gevolg. Zo blijven ze zichzelf vast houden in oude patronen, en benutten ze tijdens vrije dagen alle kansen voor vertier, afleiding en ontspanning buiten de deur.
Dit proces heeft – zoals alles in de schepping – een functie, namelijk om het ego met zijn overlevingspatronen gaandeweg open te breken, en een bodem van Zelfliefde op te gaan bouwen waarop ze straks kunnen landen als ze uit het oude stappen.

Jij hebt je waarschijnlijk al gerealiseerd dat jouw weg niet meer op de oude voet door kan gaan, en dat jij steeds vaker juist iets anders nodig hebt om dichter bij je ware Zelf te kunnen komen.
Waar je eerder uit keek naar gezelligheid en ‘samen’ iets ondernemen, begin je nu waarschijnlijk vaker te verlangen naar rust en stilte, of in elk geval naar iets wat voor jouw gevoel bijdraagt aan het proces waar je in zit. En dat is maar niet zo gevonden. Want waar kun je je veilig voelen, als er innerlijk van alles beweegt? Wie gaat er nou op dezelfde toegewijde manier met zichzelf en het innerlijke proces om als jij? Wie geeft dit nu echt voorrang, en stelt dit boven alles in het aardse leven?
Waar kun je nog terecht, kwetsbaar als je je vaak voelt door alle heftige ups en downs, zonder dat je allerlei blikken of vragen naar je toe krijgt, waardoor je iets moet uitleggen, of verdedigen, terwijl je eigenlijk bij voorbaat al weet dat ze het toch niet kunnen verstaan zoals jij het ervaart?

De lange weg op aarde

Je hebt een lange weg afgelegd om te kunnen zijn waar je nu bent. In dit leven was het al een hele kunst om op aarde te zijn en te blijven, omdat je je als gevoelig kind waarschijnlijk weinig gezien, begrepen en geliefd hebt gevoeld. Je was anders dan anderen, en doordat zij niet aanvoelden wat er innerlijk in jou om ging, moest jij je wel gaan aanpassen, om er nog een beetje bij te horen en verbinding met de wereld te kunnen maken. Maar het kan ook zijn dat je al lang in een eenzaamheid en isolement leeft, doordat je juist al heel vroeg besloten hebt: “Ik doe het wel alleen”.

Als je eenmaal serieus met jouw bewustzijnsontwikkeling en proces van Zelfrealisatie bent begonnen, kom je erachter dat je ook veel oude herinneringen aan vorige levens bij je draagt. Dit leven dient er voor om dat, wat je als mens nog niet hebt kunnen verwerken vanuit het huidige en vorige levens, volledig te openen, te gaan doorvoelen, doorzien en helen, zodat je ware Zelf meer en meer in jou voelbaar wordt en door jou gekend gaat worden.

Laag voor laag ga je afdalen in wat er in jou nog verborgen of klem zit, omdat het destijds niet geleefd kon worden of beschadigd is geraakt. Hoe gevoeliger je wordt, des te diepere lagen je in jezelf gaat ontmoeten, omdat er minder rem zit op wat zich vanuit jouw lichaam aandient om doorvoeld te worden.

Gelukkig werkt het beide kanten op! Jouw bewustzijn en jouw Licht, waarin het heldere weten, – voelen en – zien vanuit al die vorige levens opgeslagen zit, nemen toe. Je bevrijdt jezelf steeds meer van dat wat nog zwaar en donker in jou is, met als gevolg dat je steeds authentieker wordt. En dat waarachtige Zelf, daar kun je wel Liefde voor voelen! Hoe meer aspecten daar van indalen, des te krachtiger en completer jij je gaat voelen. Dat is mooier, krachtiger, wijzer, zachter, liever, zuiverder en meer de moeite waard dan hoe jij, door al die levens heen, over jezelf was gaan denken.

Jezelf het allerbeste gunnen

Eindelijk jezelf zijn

Hoe intenser jij met je proces bezig bent, des te meer jij je afweerlagen, je harnas en de muren die je voor al het overleven hebt moeten opbouwen, zult willen afbreken.
Je ontdekt dat jouw persoonlijkheid deze bescherming en overlevingsmechanismes nodig heeft gehad om je staande te houden in een duale wereld. Een wereld die zo veel grover was dan de innerlijke wereld waar jij vandaan kwam, en waar je als kind nog verbinding mee had.
In plaats van jezelf te blijven veroordelen om hoe je je gedragen hebt, en wat je allemaal hebt uitgespookt in die wereld waarin je je vaak maar moeilijk thuis kon voelen, ga je jezelf (en ook anderen) steeds beter begrijpen en verlossen van al die oordelen en vergissingen over jezelf.
Jouw Ziel wil niets liever dan helemaal, in alle zuiverheid, tevoorschijn komen.

Je kent dat intense verlangen, om eindelijk jezelf te mogen zijn, ongeacht wat de buitenwereld van jou verwacht en zonder dat je innerlijk door iets in jezelf wordt tegen gehouden. Steeds meer mensen gaan vanuit dit verlangen het proces van Zelfrealisatie in, vaak met hulp van een therapeut. De alternatieve praktijken schieten als paddenstoelen uit de grond, maar niet iedereen die zichzelf therapeut of healer noemt, is zelf al de zware weg door het donker van de persoonlijkheid gegaan. Het geeft echter wel aan dat we op collectieve schaal voeling willen krijgen met waar het in onszelf en hier op aarde nu eigenlijk om gaat, en dat we eindelijk voorrang willen gaan geven aan wat er vanuit ons ware Zelf geleefd wil worden.

Tijdens dit proces begin jij je vanuit jouw diepste lagen te ontvouwen. Je bent net als een bloem, die vaak geknakt en vertrapt uit het leven is gekomen. Zo mooi en onschuldig als je was, kreeg je te maken met de krachten van macht en vernietiging. In sommige levens kon je jouw bloembladeren helemaal open laten bloeien, maar werd je vervolgens bruut vermorzeld. In andere levens kon je niet eens uit de knop komen, omdat je al meteen te maken kreeg met weerstand en onveiligheid. Hoe dan ook komen al deze herinneringen aan vorige levens vrij, zo gauw jij jouw gevoeligheid, en het daaraan gekoppelde Weten van de Ziel serieus begint te nemen.

De huidige wereld is aards gezien echter nog niet zo ver, dat alles al is ingericht om overal jezelf te kunnen zijn en jezelf te kunnen openen. Veel mensen lopen nog in het oude gareel. Hun persoonlijkheid kan het nog niet aan om de rollen, die gespeeld moeten worden om tot dieper inzicht te komen over zichzelf en het leven, los te laten. Er zit nog veel controle en ‘schone schijn’ overheen. Daar is op zich niets mis mee, want we hebben daar allemaal mee te maken gehad, voor zo lang het nog dienstbaar was aan de ontwikkeling van ons bewustzijn.
Maar als je dat aarde- gebonden stadium voorbij bent, en je krijgt meer verbinding met spiritualiteit, de innerlijke weg en de aanwezigheid van de Lichtwereld, ga je heel andere behoeftes krijgen. Je wordt innerlijk (door ‘hogerhand’) letterlijk aan de hand genomen.

Soms ervaar je dat zelf niet zo; dan voel je je eerder door de Lichtwereld in de steek gelaten. Alle mooie beloftes ten spijt, lijkt het alsof ze je maar aan je lot overlaten.
Wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat jij op dat moment samenvalt met een persoonlijk, afgescheiden stuk. Van daaruit is er geen verbinding meer voelbaar met Liefde in of buiten jezelf. Door je te identificeren met dat afgescheiden deel voel je wat er zich in dat leven heeft afgespeeld, en welke pijn of angst het jou bezorgd heeft. Maar daardoor ervaar je ook tijdelijk je eigen Licht niet meer.

Het is het afsterven van het oude ego, die in de illusie van dat leven gevangen zat om de ervaringen, die je als ziel wilde opdoen, te kunnen doorleven.
Maar jouw Licht, vanuit wie jij nu bent, komt weer terug zo gauw als je weer Liefde in dat afgescheiden deel kunt toelaten.
De Lichtwereld staat je daarbij wel in de rug en zal alles doen om die Liefde ook voelbaar te maken in jou.

Alles wat jij niet werkelijk bent, al je maskers en je fake-ikken worden opengebroken. Het is een pittige weg die je per moment door allerlei lagen heen zal brengen. Zo krijg je soms het gevoel dat je wel weken in de hangmat kunt liggen, omdat er oude vermoeidheid en pijn van levens uit wil komen. Een volgende dag kun je ineens weer energie voelen en wat nieuws willen ondernemen; dan ben je weer aangesloten op die grotere Bron.
Om het voor jou voedend te houden, zal het steeds meer per moment overeen moeten komen met wat er innerlijk in jou leeft. En dat vraagt om een diepe overgave aan wat er ‘is’.

Overgave aan wat er ‘is’

Het is een hele kunst om weer trouw te worden aan wat er per moment nodig is om jezelf te kunnen blijven. Die overgave kost oefening en tijd. We zijn eeuwenlang zo geconditioneerd geweest, om onze leefomgeving vanuit ons ratio onder controle te houden, en te gehoorzamen aan verwachtingen, geboden en verboden van buitenaf, dat het wennen is om permanent naar onszelf te gaan luisteren en alles te mogen voelen.

Maar als je jezelf eenmaal toestemming hebt gegeven om gehoor te gaan geven aan jouw behoeftes, kun je niet meer terug in het oude gareel. Jouw vertrouwen in wat jij voelt neemt toe. Je ontdekt dat jouw behoeftes helemaal overeen stemmen met wat er innerlijk nodig is om jou dichter bij jouw ware Zelf te kunnen brengen.

Er komt een moment dat je niet meer kunt sjoemelen met hoe jij je leven leeft en jouw dagen inricht. Want de frequentie van jouw energetische veld gaat enorm omhoog. Met jouw fysieke lichaam leef jij in het middelpunt van jouw veld, als een schakel tussen hemel en aarde, en de verandering in jouw frequentie verdraagt het eigenlijk niet dat jij langer dan nodig in een omgeving bent die daar weer afbreuk aan doet.

Elke disharmonie die jij innerlijk ontdekt en aan gaat, maakt dat er oude, lagere vibraties vrijkomen. Deze lagere velden zijn niet slecht; ze willen juist erkend en doorvoeld worden, want ze dragen een deel van ons oude persoonlijke verhaal, waarin we van onze Goddelijkheid zijn weggedreven, en het heel moeilijk hebben gehad. Vroeger of later komt dat allemaal tevoorschijn, omdat onze Ziel wil opschonen wat ons nog belemmert om ons ware Zelf te kunnen Zijn.

Bij oudere mensen kun je dit proces vaak heel mooi zien ontstaan. Door hun toenemende fysieke ongemakken en hun veranderende taken op aarde, worden ze geconfronteerd met wat het ego nog zou willen, maar niet meer kan. Het leven zelf breekt de oude egolagen open, waardoor ze milder en emotioneler worden; ze krijgen dus een directer contact met hun gevoelslagen.
Aan de andere kant gaan ze steeds meer de verbinding voelen met de hogere velden en de Lichtwereld, waar ze zich naar toe bewegen. Als een mens nog gezond genoeg van geest is, komt er vanzelf de innerlijke wens om nog zo veel mogelijk op te schonen, voordat de ziel overgaat naar die hogere velden.

Op weg naar de Bron

Dit proces doorlopen wij nu bewust, vanuit eigen keuze. De Zelfrealisatie zet zich al in, terwijl we nog met beide benen op aarde staan en innerlijk de drive voelen om de rest van ons leven vanuit zingeving, verbondenheid, liefde en waarheid te leven.
Hoe serieuzer je deze innerlijke roep neemt, des te meer toewijding je zult voelen om er trouw aan te blijven. Vanuit hoger perspectief gezien geeft dit een enorme groei en winst, omdat jij meer en meer op aarde zult kunnen zijn vanuit jouw ware, Goddelijke Essentie.

Alle schijn en overlevingsmechanismen die je hebt moeten opbouwen, verdwijnen en maken plaats voor openheid, puurheid en transparantie. Het Licht wat je uitstraalt zal steeds schoner worden, liefdevoller, echter en warmer. En het mooiste is dat de verbindingen met jouw Goddelijke lagen steeds sterker gaan worden. Waar het eerst nog heel kwetsbaar voelde, en misschien ook eenzaam, neemt nu jouw contact met de hogere dimensies en de Lichtwereld toe. Je ziel weet zich weer één met de Bron en met het Al.

Aards gezien heeft dit echter behoorlijke gevolgen, die niet altijd even leuk zijn. Aan de ene kant zullen mensen in jouw nabije leefomgeving zich veilig en gezien voelen in jouw aanwezigheid. Er zal gaandeweg meer beroep op je gedaan gaan worden, omdat jij iets draagt waar zij naar verlangen, maar nog niet bij kunnen.
Onbewust voelen ze dat jij daar sleutels voor draagt.

Maar daar waar mensen zich nog niet bezig houden met dit bewustwordingsproces, wordt de kloof tussen jou en de buitenwereld groter. Er is onbegrip, je krijgt het niet uitgelegd waar jij zelf mee bezig bent. En als je het wel probeert, bijvoorbeeld door je heel eerlijk en kwetsbaar open te stellen en te vertellen wat jou innerlijk raakt, gebeurt het al te vaak dat je er teleurgesteld of gekwetst uitkomt. Men begrijpt jou niet, en plakt de eigen plaatjes en kaders op jouw verhaal. Voor je het beseft, heb je een volgend oordeel meegekregen of ben je weggezet met een bepaald etiket. ‘Goh ja, ze heeft het altijd al moeilijk gehad.’ Of: ‘Ja, hij was altijd al zo onzeker, wat jammer he’. Of ze gaan je als egoïstisch bestempelen, omdat je je niet langer confirmeert aan wat men van jou verwacht.

Dat geeft een uitdunning van de sociale contacten. Alleen de mensen die kunnen meetrillen met het veld waar jij in zit, zullen voedend voor je blijken.
De oude ‘gezellige’ uitjes zullen steeds belastender voor je gaan voelen. Want alleen al in een groep zijn, waar mensen niet open staan voor bewustzijnsontwikkeling, en hun eigen gevoeligheid en pijn nog lopen te onderdrukken, zal een flinke aanslag doen op wat jij inmiddels, door alle toewijding en overgave aan je innerlijke proces, in jouw energieveld verworven hebt.

Hoe schoner, lichter en liefdevoller je wordt, des te minder je nog kunt verdragen van de oude, dualistische en oordelende energieën. Laat staan dat je nog naar de verhalen kunt luisteren die alleen maar op oppervlakkige, aardse materiële illusies gebaseerd zijn. Waar men het heeft over  ‘de ander’, en daar vrolijk zijn oordeel op los laat, voel jij het verlangen om je terug te trekken met jouw nieuwe Ik, dat zich in alle puurheid en kwetsbaarheid van het moment opnieuw begint te openen.

Zuinig op je energieveld

Waar je vroeger kon genieten op levendige terrasjes, of fluitend door drukke winkelstraten kon lopen, zul je nu merken dat je al belastende informatie binnen kunt krijgen van de mensen waar je langs loopt. De mensen waar je oogcontact mee hebt zullen nog meer bij je binnen komen. Jouw steeds schoner wordende energieveld moet beschermd gaan worden. Je hoeft het maar één keer bewust te ervaren, en je weet hoe iedere voorbijganger die innerlijk met zichzelf overhoop ligt, zich wil laven aan jouw licht. Het is net als een mot die naar een vlam getrokken wordt. Jouw zorgvuldig opgebouwde liefdesvlam is heel aantrekkelijk voor menige zoekers om je heen. Zonder dat ze daar weet van hebben, worden ze energetisch naar je toe getrokken.
Jij gaat steeds meer voelen dan alleen dat wat van jou is, en vaak zijn dat ook de onopgeloste zware lasten van een ander.

Op den duur kom je gelukkig zo stevig in jouw nieuwe, of ware IK te wonen, dat je precies per moment zult weten wat je wel of niet aan kunt, en moet doen om jezelf te blijven beschermen en voeden.
Als je een relatie hebt, krijg je meteen een goede spiegel voorgehouden, waar je wel of niet trouw blijft aan je eigen waarheid en behoeftes. Vaak is er een aanpasser, of juist een aangever, en daar waar jij jouw eigen grond nog verlaat zul je vroeger of later met jezelf in conflict komen. Dan gaat meestal eerst de vinger naar de partner, of je gaat het jezelf kwalijk nemen dat je je nog verliest in de ander.

Als je dat persoonlijke scenario voorbij gegroeid bent, kan het zijn dat je een tweelingvlam (daar zijn er meerderen van), of zelfs je tweelingstraal (daar is er maar één van) op je pad krijgt. Wat er door die verbindingen geopend, geraakt en geopenbaard wordt, gaat vaak dieper dan wat je tot nu toe in relaties hebt kunnen ervaren. Een ontmoeting met je tweelingvlam- of straal is meestal heel intens, met grote gevolgen voor jouw proces! Deze verbindingen zijn dan ook dienstbaar aan jouw innerlijk Heilige Huwelijk; het samengaan van het mannelijke en vrouwelijke aspect, dat vooraf gaat aan jouw Goddelijke thuiskomst.
Hoe dan ook zijn het prachtige, maar ook vaak pittige oefensituaties om te ontdekken wat voor jou echt kloppend is, en of je het trouw zijn aan jezelf boven het trouw zijn aan je partner gaat verkiezen. Hoe meer je bij je ware Zelf zult blijven, des te meer onvoorwaardelijke Liefde er in zal kunnen gaan dalen, zowel voor jouzelf als voor de ander.

De grenzen rondom jouw energetische veld, de weg die je kunt gaan en de mensen daar nog exact bij aansluiten; alles gaat steeds nauwer letten. Als jouw fijngevoelige energie opgaat in de drukte van een visite, of geraakt wordt door een andere ‘stoorzender’, dan vraagt je lichaam in feite eerst weer om hersteltijd.

Jouw lichaam geeft zo prachtig aan wat je nodig hebt. En weet maar, dat het altijd over JOU gaat, hoe het zich ook voelt. Want de lasten die we zelf nog meenemen van een ander, kunnen alleen nog bij ons blijven haken of kleven, als we er zelf nog iets in terug te brengen hebben naar Liefde. Wat dat betreft is en blijft de buitenwereld een confronterende, maar ook verhelderende spiegel die maar één functie heeft: om onszelf steeds dichter bij ons ware Zelf te brengen.

 Jezelf het allerbeste gunnen

Robert_The_Bruce_Crowned_King_of_Scots-1

Een kroon op je hoofd

Geef jezelf zo veel mogelijk tijd, ruimte en toestemming, om je haarfijn te kunnen afstemmen op waar je innerlijk zit. Jouw proces is één ding; op zich al intens genoeg. Maar de invloed van wat er vanuit de collectieve velden en het universum op ons afkomt, is momenteel ook heel groot, en werkt steeds dieper door.
Het kan niet anders, dan dat je ook daardoor nog een extra boost krijgt die per persoon verschillend, maar merkbaar zal zijn. Het afsterven van oude onwaarheden, en de dood van ons ego wordt versneld ingezet; het kost tijd en energie om dat allemaal te kunnen verwerken, en het nieuwe leven te integreren.

Andersom werkt alles wat jij transformeert meteen door in het grote Liefdesveld en het bewustzijn van de nieuwe aarde. Het is bepaald geen gemakkelijke opgave om in dit leven echt alles aan te gaan wat met jouw ascentieproces te maken heeft. Het vraagt om een radicale toewijding. Je gaat soms door de hel, en bovendien gebeurt dit reizen door de diepste pijnlagen heen vaak in alle anonimiteit – onzichtbaar voor de buitenwereld.
Maar weet, dat je enorm essentieel werk aan het doen bent, dat heel kostbaar is voor de wereld. Alleen al daarom mag je jezelf het beste gunnen, en verdien je een kroon op je hoofd!

Extra zorg en zachtheid zijn geen overbodige luxe. Richt je leven er zoveel mogelijk op in, dat je zonder concessies jouw hogere waarheid kunt leven. Kies vanuit de allergrootst mogelijke Liefde voor jezelf, voor dat wat werkelijk voedend en helend voor jou kan zijn. Na honderden levens vol pijn en angst, hunkerend naar Liefde en naar jezelf te kunnen zijn, zoekend naar je Essentie, verlangend naar een veilig Thuis, is dat wel het minste wat je jezelf mag gunnen.

Jij bent van Goddelijke afkomst en jij hebt recht op het beste van Al dat is. Hoe meer jij vanuit je ware Zelf aanwezig kunt Zijn, en jouw lichaam, hart en ziel daar ook de precies passende voeding voor gunt, des te meer jij vanuit hogere dienstbaarheid zult betekenen in het Goddelijke Plan voor de Nieuwe Aarde.
♥♥♥