a Leven in liefde en waarheid lion-3012515_1280.jpg pix

Leven in Liefde en Waarheid

Artikel geplaatst in:

Hey jij, lief mooi mens! Weet je wel dat er een regen van zegeningen voor je klaar staat, gewoon omdat jij als unieke afgezant van de Goddelijke Bron hier en nu op aarde bent?
Geef niet op he, ook al zijn de processen soms zo zwaar!
Wat heb jij nog nodig om door te kunnen gaan op deze weg, waarop Liefde en Waarheid jou zullen leiden naar het leven dat jouw hogere Zelf voor jou in petto heeft?

Alleen jouw weg is de beste voor jou

Durf je eigen weg te gaan, en ga vooral niet vergelijken. Het is niet de bedoeling dat jij wordt zoals die ander is. Of dat jij gaat doen wat die ander doet. Het is de bedoeling dat jij helemaal JIJ wordt!
Het is vanuit menselijk begrip niet te vatten hoe groots, liefdevol en krachtig wij mensen eigenlijk zijn. Maar diep van binnen wéét jij dat, en vermoed jij jouw potentie.
Toch is het ons bijna vertrouwd om niet bij die potentie te kunnen. We zijn eerder bekend met dat wat ons tegenhoudt om werkelijk in de eigen vervullende levensstroom te kunnen gaan staan.

Kijk de angst maar eens in de ogen, die je nog wijs maakt dat het misschien niet klopt wat jouw hart je ingeeft. Weet dat angst altijd gekoppeld is aan iets ouds. Soms fluistert die: “Maar wat, als het mij niet gaat lukken?” Of “Is het wel zuiver wat ik voel?” Of “Stel dat ik weer neergesabeld word?”
Misschien zit je al lang te worstelen met dat wat jou nog in jouw kleinheid wil houden. Maar jij draagt wel het vermogen in je om uit de beperkingen van de driedimensionaliteit te springen!
Liefde en Waarheid zullen je de weg wijzen. Heb innig lief waar jouw prachtige hart sneller van gaat kloppen en dieper van open gaat. Gun en geef jezelf alles waarvan je wéét dat het jouw ware Essentie zal voeden.

out of the comfort zone

Word een expert in Zelfliefde

Oh wat een achterhaalde mindset is het, dat Zelfliefde egoïstisch zou zijn! Dit is een oude machtstruc, die heel zelf-ondermijnend heeft gewerkt. Hij heeft gediend om ons uit onze eigen autoriteit, soevereiniteit en kracht te halen. Hij heeft ja-knikkers, meelopers en kuddegedrag ontwikkeld. Daarmee heeft het zijn tijdelijke doel getroffen, namelijk om ons op een innerlijk dwaalspoor te brengen. Gaandeweg zijn we onze Goddelijke afkomst, en daarmee onze zelf-waarde vergeten. We zijn bij de Bron en bij ons hogere Zelf vandaan gegaan. We zijn zoekers en overlevers geworden. Zie daar het begin van de lange reis de verdichting en dualiteit in.
Maar hiep hiep hoera: de terugreis is begonnen! Collectief reiken gelijkgestemden elkaar de hand. We bekrachtigen en bemoedigen elkaar om vooral te koersen naar Zelfliefde en de eigen, innerlijke Wijsheid, die ons linea recta herverbindt met de Bron.

Een tapijt van Liefde op de wereld

Met Zelfliefde geef jij jezelf, en daarmee de wereld, juist het mooiste van jouzelf! Zelfliefde geeft erkenning aan jouw licht, wijsheid, zielenkwaliteiten, moed, kracht, veerkracht en liefde. Maar ook aan jouw angst, pijn, vermoeidheid en geworstel, en aan je boosheid, frustratie en en wanhoop. Hierdoor wordt het vanzelf duidelijk waar al jouw zielendelen nog niet kunnen indalen of op aarde tevoorschijn kunnen komen. Zelfliefde haalt hier elk oordeel vanaf en maakt het mogelijk om er vanuit zachtheid en vertrouwen aan te werken.

Stel je eens voor hoe mooi de wereld zal worden, als we hier allemaal als zuilen van Licht, Liefde en waarachtigheid in verbinding aanwezig zullen zijn! In dat gigantisch krachtige, transformerende veld zullen al onze tranen eindelijk kunnen vloeien. Laat ze maar stromen, zowel de bittere tranen van heimwee, gemis en pijn die we in ons menselijke zijn meedragen, als ook de kristallen vreugdetranen van blijdschap en verbinding. Zij zullen alle oude wonden opschonen, en een nieuw, kristallijnen tapijt van Liefde over de wereld heen leggen waarop we allen veilig kunnen landen.

ON EARTH

Volg jouw eigen waarheid, en niet die van een ander

Ga zonder enige compromissen voor jouw hogere Waarheid. Jij bent bezig om jouw ware Zelf te realiseren. Wat waar is voor een ander, hoeft niet waar te zijn voor jou. Wat dienstbaar voor een ander is, hoeft voor jouw ontwikkeling helemaal niet zinvol te zijn.
Elk mens heeft een eigen weg naar Waarheid, die er in de vorm compleet anders uit kan zien dan die van de buren.
We hebben allemaal een eigen geschiedenis en eigen persoonlijke filters naar liefde en waarheid. Naarmate we meer inzicht krijgen in wie we zijn, worden die filters bijgesteld en veranderen onze behoeftes. Misschien merk je zelf ook dat je veel meer behoefte krijgt aan stilte en inkeer. Naar zelfreflectie en momenten om toe te kunnen laten wat er in je binnenwereld leeft.

Ga voorbij de plaatjes

Meer en meer zullen we gehoor gaan geven aan wat voor ons per moment nodig, en wáár is. Je zult uitgedaagd worden om je daarin los te gaan maken van de buitenwereld. Je zult jezelf op gedachten betrappen als “straks vinden ze me a-sociaal”, of “straks raak ik iedereen kwijt”. Juist die tegenkrachten zullen je bewust maken van de angsten die je nog in je draagt, en hoe gehecht je bent aan de goedkeuring van anderen.
Besef wel dat het altijd reacties zal geven, als je er voor kiest om je uit de lagere velden los te maken waar het ego nog de baas is. Mensen die in een lager bewustzijnsveld leven zullen altijd hun eigen normen en plaatjes op je plakken, vanuit hun beperkte, innerlijke reikwijdte. Des te sterker de stimulans om nog steviger in je eigen rug te gaan staan!

Waarheid of programmering

Jij bent uiteindelijk de enige autoriteit die jouw weg door het leven bepaalt. Durf je daarbij op je eigen waarheid te vertrouwen? Jouw bestemming leeft in je hart en staat immers diep in jouw eigen DNA geprogrammeerd.
Welke koers je ook houdt, waar je ook bent, wat je ook doet of denkt: het leven spiegelt je onmiddellijk in wat je uitzendt als waarheid over jouzelf. Dit kan best een oude vergissing zijn vanuit het ego, waar je tijdelijk in gevangen zit. Dan zul je een confrontatie krijgen die je wakker wil schudden, van “Hey, wie is dit, die dit doet of denkt? Is dit echt waar? En is dit liefdevol naar mezelf toe, of is dit vanuit een oude programmering? Wat is er voor nodig om hier weer los van te komen?”

Het leven spiegelt je ‘ik’

Hoe meer je dit oefent, des te bewuster je per moment gaat onderscheiden of iets uit een lager of hoger deel van jezelf komt. In de hogere velden heeft dualiteit geen grip meer op je. Daar werkt een ander magnetisme, dat aantrekt wat jouw Goddelijkheid ondersteunt en op onvoorwaardelijke Liefde berust. Hooggevoelige mensen zoeken in wezen altijd naar deze meer kristallijnen velden, omdat die fijnbesnaardheid helend werkt voor elke disharmonie die in de schepping aanwezig is.
Welke ‘ik’ je ook de dag in meeneemt; jouw Ziel trekt altijd mensen, situaties en velden aan die daar mee resoneren. Zij zullen jou precies dat brengen wat op dat moment dienstbaar is aan jouw proces van Zelfrealisatie.

pinguin hart

Durf het niet meer te weten

En, oh wat is dat bevrijdend: Je hoeft het allemaal niet te weten hoe het verder zal gaan! Je hoeft het niet te weten hoe jouw toekomstige leven er in de vorm uit zal gaan zien op aarde. Je kunt het zelfs niet allemaal weten, want je bent op een nieuwe weg gestapt waar de beperkingen van de dualiteit minder, of geen grip meer op hebben. Je toekomst ontstaat onder jouw bewegende voeten, die de levensstroom volgen.
Bij elke nieuwe stap die jij richting een liefdevollere versie van jouw leven zult gaan zetten, zal jouw hogere Zelf het stuur in handen kunnen gaan nemen. Indien nodig zal de Lichtwereld bijsturen; het gaat hier immers om jouw leven als afgezant van de Bron! Mocht het ego zich er nog mee willen bemoeien, of willen smokkelen, dan zul je dit haarfijn op je bordje terug krijgen. Het is dan aan jou of jij het wilt oppakken, doorvoelen en veranderen. Zo ja, dan is het zinvol om jezelf te laten spiegelen. Maar doe dit alleen bij iemand die zelf een aantal stappen op jou voorloopt en die een helder licht in een liefdevol hart draagt.

Groeitijd

En als je het echt even niet meer weet, en het voelt alsof de handrem op je leven zit? Dan heb je 99 van de 100 keer een oud, persoonlijk deel te pakken. Een blokkade, die tussen jouw opgebouwde ego en jouw Goddelijke Zelf in is gekomen.
Welkom in de wereld van vastzitters! Je bent zeker niet de enige. Vastzitten heeft een belangrijke functie. Het geeft eigenlijk aan dat het tijd is om naar binnen te gaan schouwen. Daar ontdek je de wat verborgener, maar essentiële delen van jezelf. Vaak is het voor die delen lastig is om hier überhaupt op aarde te kunnen zijn. Zij zijn vaak juist de fijnbesnaardere, hoogsensitieve delen. Ze voelen zich kwetsbaar en komen daardoor moeilijk tevoorschijn. Ze hebben zich niet voor niets schuil gehouden in een harde maatschappij die te overprikkelend, druk, vol, grof, snel en liefdeloos voor hen was.
Het kan heel heilzaam zijn om nog even ‘binnen te blijven’. Een parel heeft immers de bescherming van de oester nodig om te kunnen groeien.

Overleven met oordelen en kruimels Liefde

Elke nee-knikker, afweerder, angsthaas of bluffer in onszelf doet een enorm beroep op onze Zelfliefde. Zij zijn ooit gevangen geraakt in een aards drama, dat door een tekort aan liefde, wijsheid en veiligheid ontstaan is. We kennen allemaal de overlevingsmechanismes die we onszelf aan hebben moeten leren. Door ons aan te passen aan de omstandigheden konden we ons staande houden in een liefdeloze en veel verdichtere wereld dan die waar we vandaan komen. We hebben ego’s gecreëerd die genoegen leerden nemen met kruimels Liefde, met eisen, oordelen en beperkingen. Ego’s die als een beschermende jas waren naar de harde en ongevoelige wereld om ons heen. Maar daardoor hebben we maar een heel beperkt deel van onze ware potentie en essentie geleefd!

Ben je het zat om alsmaar in de kantlijn van jouw eigen leven te blijven hangen? Verlang jij er naar om met alles wat er in je leeft midden op de bladzij te gaan staan roepen “HIER BEN IK, en alleen het allerbeste is goed genoeg voor mij!”?
Dan is het vooral een kwestie van jezelf onvoorwaardelijk Lief hebben, jezelf ont-dekken, ont-moeten, transformeren en afleren.

Het oude afleren

Afleren? Jazeker. Diep in ons zitten veel oude gedachten, gedrag en vergissingen geprogrammeerd, die in de kern terug te voeren zijn naar traumatische velden. De oer-afscheiding van de Bron, en daarmee van onvoorwaardelijke Liefde en onze eigen Goddelijkheid, heeft diepe wonden geslagen. De dikke jassen van ons ego dienden ons om die wonden af te schermen naar buiten.
De bijbel heeft later een woord de wereld ingebracht met verregaande consequenties: ‘zondeval’. Daardoor lopen de meesten van ons nog rond met gevoelens of gedachten over dat we iets niet goed hebben gedaan. Dat we daarom uit de Bron geknikkerd zijn, en/of dat de Bron ons in de steek en aan ons lot over heeft gelaten. Of dat we de Bron zelf de rug toegekeerd hebben, dat we de Bron niet nodig hebben om het hier goed te kunnen hebben en/of dat we de Bron niet meer waardig zijn.

Het traumaveld in

Deze vergissingen zijn fnuikend gebleken, en zitten als emotionele trauma-herinneringen diep in het collectieve, duale menselijke pijnveld opgeslagen.
Als er geen Bron of God meer is, waar vind je dan die Liefde, waarvan je weet dat die bestaat, maar die je op aarde nog altijd niet hebt kunnen vinden? Waar kun je dan nog terecht, als op aarde niemand jou begrijpt, noch troosten kan in jouw diepste pijnen? Wie kan jou dan antwoorden geven op jouw meest hartstochtelijke levensvragen? Wie zal jou dan werkelijk kunnen bevrijden uit jouw gevangenis van kou en eenzaamheid, waarin je soms nog – ondanks alle prachtige hogere wijsheden – meedogenloos aan je lot overgelaten lijkt te zijn?

In tijden van nood zijn we heel vindingrijk gebleken. Ons ego heeft allerlei indrukwekkende rollen, kostuums en maskers uitgevonden, en imponerende mentale constructies bedacht om te kunnen overleven. We zijn zo gewend geraakt aan deze ego-rasters, dat we de oude overleef-trukendoos in onszelf maar niet zo kwijt zijn. Meer hierover kun je binnenkort lezen in de tweedelige serie “De reis van het ego naar Liefde”, die op deze site zal verschijnen.
Maar langzamerhand is de tijd echt rijp om oog in oog met onze eigen verkleedkast en constructies te gaan staan, en alles eruit te gaan gooien wat ons niet langer meer dient.

De brave Hendrik

Een aantal van ons hebben, als onbewuste reactie en een soort wanhoopspoging op bovenstaande zondeval, de brave Hendrik-rol uit de kast getrokken. In de hoop ‘goed genoeg’ te worden om weer naar Huis te mogen terugkeren.
Deze mensen zijn zich zeer behulpzaam en gehoorzaam gaan gedragen. Ze zijn hun best gaan doen, zo lief en sociaal verantwoord mogelijk gaan handelen waarbij ze zichzelf deemoedig op de laatste plaats gezet hebben. Onbewust zijn ze hun gedrag gaan baseren op het geloof (en dat was niet het wéten van de Bron, maar een geloof dat ons is wijsgemaakt) dat ze behoorlijke zonden hebben begaan. De kerk, en navolgend ook de maatschappij, heeft het er bij hen ingestampt dat ze daarom uit de Goddelijke genade zijn gevallen.

Erfenis van de kerk

Velen van hen dragen onbewust nog steeds een liefdeloze ruis van de dogmatische religies in zichzelf. Voor hen is het extra lastig om zich vrij te maken van ‘wat hoort’. Ze zijn gewend om zich aan te passen aan wat er van hen verlangd wordt. Het is hen wijsgemaakt dat ze moesten luisteren naar elke beter-wetende autoriteit buiten zichzelf. Diep van binnen hopen ze dat ze eindelijk gezien gaan worden in hun goede intenties. De Goden zullen inmiddels toch wel in de gaten hebben gekregen dat ze geleerd hebben van ‘hun fouten’? Ze zullen er alles voor doen om het Liefdesveld, waarvan ze dachten dat ze dat ‘niet waardig’ waren, weer terug te vinden. Desnoods terug te verdienen.

crystal child

Hooggevoelige kristalkinderen

In veel hooggevoelige, zachtaardige mensen herkennen we tegenwoordig de Kristalkinderen. Maar het is nog maar amper een generatie geleden dat deze mensen als ‘te gevoelig’ werden weggezet. Voor hen was de brave Hendrik een redelijk veilige rol waarmee ze zichzelf, in een wereld vol tekorten aan echte Liefde, een beetje op de been konden houden.
In de vorige eeuwen had men nog veel meer last van het juk van de kerk en de daaraan gekoppelde moralistische opvoeding.
Als jij als vroeg geboren, hooggevoelig kristalkind op aarde bent gekomen, heb je heel wat moeten overwinnen. Om te kunnen overleven moest je bijna wel braaf en volgzaam worden, om het gebrek aan begrip en ware liefde te kunnen doorstaan. Of jezelf terug moeten trekken in een eigen, imaginaire wereld. Een kristallijnen wereld waarin klanken, kleuren en geuren de verbinding in stand hielden met de wereld waar je vandaan kwam.

In onze generatie zijn we gelukkig de hooggevoelige Nieuwetijdskinderen gaan herkennen en erkennen. Zij dragen een hoog Liefdesveld en eenheidsbewustzijn in zich. Wijze en bewuste ouders ontvangen hen in onvoorwaardelijke Liefde en veiligheid, waardoor ze beter kunnen incarneren, bij zichzelf kunnen blijven en verbinding kunnen houden met hun hogere, fijnbesnaarde kwaliteiten.

Je hebt niets fout gedaan

Voel eens in jezelf; wacht jij ergens ook niet (onbewust) op de goedkeuring ‘van boven’? Eerlijk: in ons allemaal zit ergens een brave Hendrik. Speelde die geen rol in je huidige leven, dan loopt die vast nog wel ergens rond op het toneel van een vorig leven.
Weet dat dit een deel van het aardse overlevingsscala was. Dat het ons ervaringen in de dualiteit kon bieden die onze ziel nodig had. Met dit overlevingsgedrag hebben we veel varianten kunnen ervaren die aan een ‘te klein’ ego gekoppeld zijn.
Maar besef ook, dat dit spel nu echt beëindigd mag en wil worden: jij bent immers de Liefde zelf! De Bron heeft jou er niet uitgeknikkerd en zit niet ergens ver weg buiten jezelf. De Bron zit in JOU! Jij bent een prachtige, unieke uitdrukking van die Bron, en de aarde heeft jou nodig met al jouw Liefde en Licht.

Loskomen van dualiteit

Hoe doorbreek je dit, als je hier nog wat in herkent? Hoe maak je je los van de programmering in jezelf dat je het ‘wel goed moet doen?’ Besef dat fouten en zonden niet bestaan, zij zijn een verzinsel van machten die ons in hun greep wilden houden.
Geef jezelf de goedkeuring, in plaats van dat je erop gaat wachten dat die van buiten komt.
Er bestaan alleen maar ervaringen. Door het doorzien daarvan, en het ontwaken in ons bewuste Zijn, komen we weer terug bij het diepe weten van de aanwezigheid van de Bron in onszelf.
Onze ziel heeft veel ervaringen nodig gehad in de dualiteit om te (her-)ontdekken wie we eigenlijk, in ons diepste wezen, zijn. Elk oordeel wat daar nog op zit is een oordeel vanuit die dualiteit. Dit is nooit en te nimmer een oordeel vanuit de Bron geweest, want daar bestaat alleen maar onvoorwaardelijke Liefde!

De opstandige rebel

Anderzijds zijn er ook onder ons die zijn gaan puberen en rebelleren. Het moralistische keurslijf wat ons opgelegd is heeft bij hen een diep protest wakker gemaakt. Ze hebben de mouwen opgestroopt en zijn het gevecht aangegaan met regels en dogma’s. Zij zijn juist alles gaan doen en uit gaan proberen ‘wat God verboden had’. Ze hebben heilige huisjes omver gegooid en zijn over alle mogelijke grenzen heen gegaan. Ze hebben de Goden uitgedaagd en alle geboden en verboden aan hun laars gelapt. En als ze merkten dat ze nog steeds overeind stonden en weer als overwinnaar uit de bus kwamen, werden ze des te meer gestimuleerd in hun vurige drang naar vrijheid en zelfbeschikking.

Je moest je gedragen

Dit gedrag komt in onze huidige maatschappij ook veel voor. Het is, net als de brave Hendrik, een reactie op alles wat voortgekomen is uit de lagere aarde-matrix. Deze matrix houdt ons vanuit onze oude persoonlijkheid in een soort slavengedrag gevangen. Velen onder ons zitten daar ongewild nog in vast.
Vanuit de rebel uitte zich het grote gebrek aan liefde en de gevangenschap in een wereld die hen niet ondersteunde in een ‘afzetten tegen’. De oorspronkelijke levenskrachten, die in elk mens aanwezig zijn, werden dusdanig afgeremd dat ze een diepe tegenreactie op riepen. Zeker tijdens de afgelopen 2000 jaar werd een ieder die zich niet voegde naar de ‘christelijke wetten’ door de kerk en maatschappij afgekeurd.

rebel-930x493

Oude ervaringen

Velen van ons herinneren zich dit, hoe het volgen van je eigen waarheid kon aflopen. Als je je niet kon confirmeren aan wat je vanuit de gemeenschap werd opgelegd, had dit vaak verbanning of de dood tot gevolg.
Dit heeft dit tot allerlei heftige ervaringen geleid. Waar de brave Hendrik zich ging confirmeren en zijn kracht en eigenwaarde verloor, hebben de rebellen vaak hun leven geofferd tijdens de strijd met alles wat zich aan onwaarheid buiten hen bevond. Ze werden steeds meer een buitenstaander. Meestal eindigde deze reis in de frustratie dat ze uiteindelijk eenzaam en met lege handen achter bleven. Ver weg van enige erkenning en verbinding met liefde.
In deze setting konden weliswaar de plussen en minnen van een ‘te groot’ ego ontdekt worden, maar het eindresultaat bracht zelden wat men werkelijk van binnen had gezocht.

Gaan voor je waarheid was gevaarlijk

Als dit spel was uitgespeeld, en er aan het einde van de rit ook nog eens de brandstapel of de guillotine bleek te wachten, kwamen de diepere vragen tevoorschijn. “Wat heb ik gedaan? Waarom ben ik gestraft? Ik heb toch niets fout gedaan?”
Nog steeds dragen velen van ons een angst in zich die terug te voeren is naar vorige levens. De herinnering zegt “Oh jee, wat staat me nu weer te wachten nu ik voor mijn waarheid ben gegaan? Wie garandeert mij dat het niet weer verkeerd afloopt?”

Herken jij jezelf in de rebel, of weet je dat je naar de aarde gekomen bent met een soortgelijke taak? Mocht je dan tegen oude angsten aan lopen, weet dat dit een andere tijd is waarin je niet afgerekend zult worden op jouw ‘anders zijn’. Koester vooral de verbinding met wat jou ten diepste bezielt!

Indigo kinderen: de wakkerschudders ontwaken

Rond deze eeuwwisseling zijn er veel Indigo-nieuwetijdskinderen naar de aarde gekomen. Zij beschikken over veel bovenstaande aspecten, en zijn door vele levens ‘door de wol geverfd’. Zij zijn de wakkerschudders, die hun hoofd boven het maaiveld uit durven te steken. Zij zijn de moedige helden die alles aan de kaak stellen wat in hun beleving niet waarachtig is. Ze worden gedreven door een prachtige, innerlijke, Goddelijke vuurkracht, die zo voor Waarheid gaat, dat ze net zo lang doorgaan tot dat ze hun eigen vorm hier voor op aarde gevonden hebben!

Opgewacht door liefdevolle armen

Wie of wat je ook geweest bent: Nergens past een oordeel op! Want zowel de brave Hendrik als de stoutmoedige rebel hebben vanuit één innerlijke drive gehandeld: Ware Liefde te vinden en die beschikbaar te maken voor elk medeschepsel.
Het goede nieuws is, dat er in de hogere dimensies alleen maar ware Liefde en Wijsheid bestaan. Stel al jouw oude zelven maar gerust; alle ‘verloren zonen en dochters’ worden daar met open armen opgewacht.
(Overigens is voor mensen, die in de vorige eeuw geboren zijn en deze rollen herkennen het schilderij van Rembrandt, en het boek van Henri Nouwen over de Terugkeer van de verloren zoon als balsem op de gewonde ziel).

Durf uniek te zijn als medeschepper

Kortom: Ons allen wacht een feestelijk Welkom Thuis, elk moment van de dag. Zet de deuren dagelijks open naar al jouw delen, want ze zijn allemaal waardevol. Vervang je eigen ingeprente oordelen over ‘ik ben het niet waard’ door een veel grotere, liefdevolle waarheid over wie jij werkelijk bent.
Jij bent een heel uniek Goddelijk schepsel. Er is niemand die eenzelfde afspiegeling van de Bron kan belichamen als die jij in je draagt. Zoals jij bestaat er maar één!
Eer daarom elke intentie in jezelf om aan een nieuwe wereld bij te willen dragen, door Liefde en Waarheid te worden, en eerst jezelf volledig Lief te gaan hebben.

Neem geen genoegen meer met minder

Jouw hart heeft het vermogen om echte Liefde te onderscheiden van elke surrogaatversie. Herinner je maar dat je juist dáár op kunt vertrouwen, en neem met een mindere vorm van Liefde geen genoegen meer!

Je zult je blijven verwonderen over de enorme intelligentie, regie en leiding van jouw hogere zelf, Goddelijke zelf en de Lichtwereld. Zij zullen alles in het werk zetten om ons allemaal naar Waarheid over onszelf te gidsen.
De wonderen zijn de wereld bij lange na nog niet uit. Sterker nog:
Je zult van steeds meer wonderen en genade getuige zijn, als jij het duale, aardse stof van jouw vleugels klopt. Voel dat je vrij bent! Niets kan jou tegen houden op jouw vlucht naar jouw unieke bestemming DIVINE SELF.

*♥*
Tijdens de Intensives Zelfrealisatie en Heilige Missie (zie www.miekevulink.nl) bewandelen we bovenstaande weg en krijg je zicht op wat er voor jou persoonlijk nog nodig is om één te worden met jouw Essentie.