DSC02989

Deuren openen naar je Hogere Zelf

Artikel geplaatst in:

Diep in ons hart verlangen we naar eenheid en onvoorwaardelijke Liefde. We worden als een magneet naar de vierde, vijfde en nog hogere dimensies getrokken. We willen in Licht en Liefde leven, en we weten ook dat dat ons geboorterecht is.
Maar op aarde leven we nog steeds te midden van chaos, afgescheidenheid en pijn. De oude, duale wereld houdt ons gedeeltelijk nog vast in de derde dimensie. En de tegenkrachten lijken toe te nemen naarmate we dichter bij ons ware Zelf komen.

Wat er gebeurt is dat we, naast het Licht, het donker steeds bewuster gaan ervaren. Waar ons ego zich nog afgescheiden waant, zit nog oude angst en pijn. Waar oude afscheidingswonden zich gesloten hebben kan ons hogere Zelf niet zijn.
Goddelijke Liefde kan deuren openen naar die gewonde delen van onszelf. Maar sommige deuren hebben lang dicht gezeten.

Deuren dicht

Miljoenen jaren hebben we in eenheid geleefd. We konden niet anders dan onvoorwaardelijk Lief hebben, vanuit onze rechtstreekse verbinding met de Bron. We leefden in een heilige, vrouwelijke staat van Zijn.

Sinds de val van Atlantis, waar we onze Paradijselijke staat volledig op aarde geleefd hebben, zijn we steeds verder weg van ware Liefde en ons ware Zelf vandaan geraakt.
Door buitenaardse, Martiaanse invloeden, drong het aardse, mannelijke denken en doen zich aan ons op. Toen we ons daarmee geïdentificeerd hadden, dachten we dat we het wel zonder de Bron konden fiksen. Die illusie heeft het overleven in gang gezet.
En zo begon er een hele nieuwe, heftige, vermoeiende, maar ook boeiende en leerzame reis.

Voor en achter de deur

Tijdens die reis hebben we kunnen ervaren, en haarscherp gekregen, wie we vooral niet zijn, vanuit de ziel bekeken. En wat er niet op Liefde en hogere waarheid gebaseerd is.
Maar aan deze kant van de gesloten deuren leek alles zo waar als wat. ‘What you see is what you get.’ Het was een andere, lagere werkelijkheid. De hogere bewustzijnslagen, die wel beter wisten, waren tijdelijk onbereikbaar.

Nu het Licht echter sterker begint te schijnen, tekenen de onwaarheden in je dagelijkse leven zich duidelijker af. Leven binnen de illusies van de dualiteit gaat steeds benauwder voelen.
Het ene been staat nog in die aardse, lagere werkelijkheid. Daar klinken nog steeds tegenstemmen en oude angsten.
Maar het andere been volgt waarschijnlijk al je hartsverlangens. Het ervaart het magnetisme van de hogere, liefdevollere velden.
Wil je al met beide benen over de drempel? Zet dan alle deuren maar open, zodat je Licht, Liefde en hogere waarheden kunt gaan toelaten in de lagere ego-delen in jezelf.

Hogere leiding ontvangen

Terwijl de Bron en je hogere Zelf je met onvoorwaardelijke Liefde omringen, kan alles vrijkomen uit je ego wat zich nog tegen Liefde verzet. Daardoor begin je te voelen wat het lange overleven op aarde vanuit de verloren verbinding met de hemelse Bron met je gedaan heeft. En dat is niet niks.

Je hebt zo geleerd om alles alleen op te moeten knappen. Er is je geleerd dat je overal zelf verantwoordelijk voor bent en problemen op moet lossen door er over na te denken. Ook jij hebt door het overleven in de driedimensionaliteit allerlei self-made-patronen op moeten bouwen.
Het kost tijd om dat langzaamaan achter je te kunnen laten. Het vraagt moed en vertrouwen om weer te gaan ontvangen. Want in dat proces komen er ook oordelen en vragen tevoorschijn, zoals
“Ben ik het ontvangen wel waard?”
Maar het verlangen om de hogere steun en leiding diep in jezelf weer te gaan toelaten blijkt gelukkig altijd nog sterker.

Bewuste keuze voor de Thuisreis

Als een mens maar ver genoeg afgedwaald is van de Bron komt er een moment waarop hij niet meer verder kan. Dan is er alleen nog maar een diep besef: Zo verder leven is ondraaglijk.
Twee dingen zijn van essentieel belang voor een ommekeer:
1. Zowel het zielsverlangen als de pijn van het overleven willen erkend en toegelaten worden (erkenning vanuit de vrouwelijke kant).
2. Het besluit wil genomen worden, en de kracht gevoeld om alles te gaan doen en laten om verandering mogelijk te maken (erkenning vanuit de mannelijke kant).
Daarmee krijgt je hogere Zelf ruimte en kan de terugreis naar de Bron bewust beginnen.

En: Deze is collectief nu gaande … de show is almost over!
Steeds meer mensen verlaten de oude strijdtonelen van het ego. We hebben besloten dat we onszelf daadwerkelijk gaan bevrijden uit alle dwang, nep, vertroebeling, verleiding, ontheiliging en schone schijn. We kunnen en willen niet meer om de Thuisreis heen. Ons Thuis, dat in het midden ligt van alle uitgeleefde polen.

De behulpzame triggers in de buitenwereld

We hebben wel zo’n beetje alle polen ervaren, en de daaraan gekoppelde scenario’s uit kunnen spelen. Dus we kennen ze ook en zijn er wel klaar mee. Maar ze wegzetten als ‘ach dat was allemaal illusie’ is niet voldoende. Deep down hebben we nog last van de oordelen, de afwijzingen en de negatief geladen reacties die deze rollen ons bezorgd hebben. Die oordelen kunnen tot extreme triggers hebben geleid! Want ego’s blijven denken en reageren vanuit hun eigen patronen en hun gewonde ik.

In het contact met anderen komen de triggers en vervormingen tevoorschijn. Zelfs al voel je jezelf thuis op de bank Liefde en Licht; het ‘gedoe’ begint zo weer in verbinding met anderen.
Daar word je geraakt door wat iemand zegt, uitstraalt, doet, of juist nalaat. Als je je aandacht dan bij jezelf kunt houden, komen je eigen pijnplekken rauw aan de oppervlakte te liggen. In die pijnplekken ontdek je ook precies de deuren, die tussen jou en jouw Goddelijke essentie zijn dichtgezet.

Het ego blijft reageren

Bijvoorbeeld: Iemand beschuldigt jou onterecht. Dat zou je van je af kunnen laten glijden. Maar … In een vorig leven heb je ‘het Goede’ gediend; daarin was je juist de waarheid heel trouw. Toch werd je onterecht veroordeeld, en dat heb je met de dood moeten bekopen.
Als je dat nu niet weet, draag je daar nu onbewust nog pijn over mee. Door de herhaling van dit thema wordt er op deze oude pijnknop gedrukt. Je zult buitenproportioneel heftig kunnen reageren op de huidige beschuldiging.

Om het oude veld van ‘reageren op’ te kunnen verlaten, moet je je persoonlijke verhaal achter je eigen ego-patronen kennen. Maar dat kan pas als er geen oordelen meer op zitten. Voorbij de oordelen kun je de oude pijnen en angsten gaan voelen die onder je eigen ego-maskers zitten. Wat wordt er in jou geraakt?
Dan pas ga je begrijpen wat er tot zulke heftige reacties geleid heeft. Dan pas ga je de wond zien die onder een verharde buitenkant zo beschermd moest worden. En dan pas kan Liefde binnen komen, en kan jouw hogere Zelf gaan creëren.

Leren van ego-spiegels

Niemand van ons is de dans van het ego ontsprongen. We hebben allemaal ongeziene en ongekende ego-delen. Maar nu we de dualiteit ontstijgen wil het ego volledig gekend en getransformeerd worden.
Vaak zien we het ego eerst bij een ander. Als we er innerlijk op reageren, heeft dat twee redenen:
1. Er wordt een ego-deel in onszelf geraakt waar nog oud zeer op zit;
2. We doorzien het ego-gedrag van die ander nog niet.

Stop vooral je oordelen niet weg, maar ga ze onderzoeken! Ze zijn de ingang naar waarheid en heling. Elk gedrag van jezelf, of van een ander waar je je aan stoort, heeft een functie en een oorsprong. Waar je die nog niet doorziet, kan nog geen Liefde wonen. Maar dat is uiteindelijk wel de bedoeling!
Meestal voelen we pas goed wat er geraakt wordt, als we ego-gedrag onder een vergrootglas leggen. Hieronder vind je een paar flinke vrouwelijke en mannelijke vervormingen. Kijk maar, al lezende, welke jou wellicht nog triggeren…

Het vrouwelijke uit balans

De vermannelijkte, verharde en quasi sexy vrouw, die haar gevoel heeft afgesloten. Ze leeft op de adrenaline van stress. Ze vindt zichzelf keigoed, een wandelend voorbeeld van ‘superwoman’. Want “zie mij: ik werk me te pletter en ben niet kapot te krijgen”. Ze heeft zichzelf binnen de mannenmaatschappij naar de top gewerkt en geniet van haar machtige, krachtige imago…

De overgevoelige vrouw, die zich verloren heeft in de veelheid van haar gevoelens. Ze sleept zichzelf als een futloze dweil door het leven. Ze klaagt dat ze zich niet lekker voelt en niet krijgt wat ze nodig heeft. Ze heeft het moeilijk en doet niets liever dan haar dramaverhalen eindeloos herhalen. Ze is slachtoffer ten top…

De non, die overhoop ligt met alle vleselijke geneugten des levens. Ze heeft sensualiteit en seksualiteit afgekeurd en afgezworen. Zij leeft om ‘de Here’ te dienen, maar tegelijkertijd is zij hem niet waardig omdat ze nou eenmaal ook onderste chakra’s heeft…

De hulpverleenster, de wonderdoenster. Zij zet zichzelf nederig op de laatste plaats. Ze heeft niets nodig. Haar eigen behoeften heeft ze overstegen en ze geeft anderen liefde. Ze wimpelt elk bedankje af, want ‘anderen gaan altijd voor’. Totdat ze een burn-out krijgt en ontdekt dat ze zichzelf al jarenlang verwaarloosd heeft …

Het mannelijke uit balans

De macho man, die als een klerenkast de aarde bestormt. In gezelschap van zijn stoere medebroeders is hij ‘THE MAN’. Hij houdt ervan om indrukwekkende, vaak vrouw-onterende kreten in het rond te strooien en te imponeren. Hij gedraagt zich alsof hij voor de duvel niet bang is, en zal alles doen om zijn eigen kleine hartje te verbergen…

De charismatische leider, met zijn ‘ik heb alles onder controle’-look. Zijn uitstraling lijkt te zeggen “Ga maar lekker slapen”. Het onwetende volk kijkt naar hem op. Nietsvermoedend raken ze in de ban van zijn manipulerende machtsspelletjes. Men is onder de indruk van alle illusies die hij schept dat hij toegewijd is aan ‘het hoogste goed van al’. Ondertussen drukt hij alles vanuit eigenbelang er door …

Het overgevoelige watje, dat zich het liefst onder moeders rokken blijft verschuilen. Hij oogt poreus en verloren. Hij is door zijn alles bestierende moeder helemaal vergeten dat onze lieve Heer of Vrouwe hem ook ballen gegeven heeft…

En we kennen ook de schijnheilige priester, die zoete heiligheden kwezelt vanaf de kansel. Hel en verdoemenis spreekt hij uit over de zondige gelovigen, die schuldbewust in de kerkbanken zitten. Ondertussen knijpt hij zelf na de mis de kat in het donker…

Het kind dat niet zichzelf kan zijn

Tja, in hoeverre kan een kind dan nog authentiek blijven, als het te midden van disbalans en disharmonie op moet groeien? Even daargelaten dat het de eigen ouders vanuit de ziel uitgekozen heeft…
We zien genoeg kinderen die als probleemkinderen weg worden gezet en zich dan ook als zodanig gaan gedragen.

Nieuwetijdskinderen hebben het al helemaal lastig. Zij worden nog steeds vaak niet erkend en herkend in wie ze zijn, en wat ze in zich dragen. Om hier te kunnen leven, dalen ze vaak niet volledig met al hun wezensdelen in hun lichaam. Ze houden hun hogere delen zorgvuldig buiten de onveilige, voor hun te zware velden van de dualiteit. Bij een aantal kinderen is door dit alles hun aarding verzwakt en hebben ze de verbinding met hun fysieke lichaam verloren. Anderen hebben juist de verbinding met de zielensferen zo hard nodig.

Gelukkig is er de laatste decennia heel veel inzicht en bewustzijn gekomen rondom Nieuwetijdskinderen. En zijn we gaan beseffen welke geschenken zij hebben meegebracht naar de aarde. Dit medium heeft hier ook grandioos aan bijgedragen (grote dank aan Nieuwetijdskind.com!).

De drama’s hebben veel groei opgeleverd

Extreme mannelijke en vrouwelijke rollen en vervormingen hebben altijd heftige ego-reacties opgeroepen. Juist door het patroon van reageren zijn vele drama’s eindeloos herhaald. De vicieuze cirkels van slachtoffer, dader en redder werden daardoor niet doorbroken. Maar wat hebben we daarin veel geleerd!
Zo hebben we ontdekt wat we innerlijk onderdrukten en waar we onszelf uit handen gaven. We hebben kunnen voelen waar we ons hart zijn gaan sluiten en waar verharding en verbittering het over namen. We hebben gezien waar we vanuit pijn van ons af zijn gaan slaan, of waar we de benen genomen hebben.

We hebben het allemaal kunnen uitspelen. De ene keer waren wij de slechterik, de andere keer de zielepiet. En de derde keer speelden we de liefhebbende redder die alles wel terug zou gaan brengen naar harmonie. Welke rol we vanuit onze ziel ook hadden gekozen; we hebben er prachtige kwaliteiten in ontwikkeld.

Het mannelijke, vrouwelijke en het kind in verbinding

Doordat we nu bewust gaan kijken naar onszelf in al die rollen, kunnen we onwaarheid, schijnheiligheid en voorwaardelijke liefde glashelder gaan onderscheiden van Waarheid, zuivere heiligheid en onvoorwaardelijke Liefde.
Nu we de meeste polen wel ervaren hebben, kunnen we ons ware Zelf in een nieuwe werkelijkheid gaan ontdekken. En daar zijn we nu collectief heerlijk snel naar op weg.

Vrouwen willen gevoelige vrouwen kunnen zijn. Maar wel vanuit hun eigen onafhankelijkheid, met de bescherming, kracht en visie van hun eigen, innerlijke Goddelijke man en de Lichtwereld.
Mannen willen krachtige mannen kunnen zijn. Maar wel hartverbonden, vanuit Liefde die altijd het hogere belang volgt en doet wat nodig is. Zonder de verbinding met hun ontvangende en voelende aspecten kwijt te raken.
Kinderen willen zichzelf kunnen zijn. Ze willen in een veilig nest kunnen landen met bewuste ouders. Dan kunnen ze zich volledig in hun unieke eigenheid ontplooien.
Net als alles in de Goddelijke schepping zal ons ware Zelf zich vanzelf ontvouwen in alle schoonheid en kracht. Mits er voldoende Licht, Liefde, en passende fysieke en geestelijke voeding aanwezig zijn.

De drie-eenheid in jou wil geleefd worden

Hoe zou jij het vinden om vanuit je vrouwelijke kant liefdevol, hoogsensitief en sensueel te kunnen zijn … Een stromende vrouw te zijn, die zich verbonden voelt met de Goddelijke scheppingskrachten in haar onderste chakra’s.
Als een Leeuwin waakt zij over haar eigen stralende, innerlijke Christuskind. Het Lichtkind dat oervertrouwen belichaamt, en vrij heen en weer kan huppelen in alle verfijnde, multidimensionale velden.
Tevens ben je je bewust van je innerlijke, Goddelijke man. Hij is een krachtige, wakkere en beschermende aanwezigheid. Hij is zijn Godin en Christuskind volledig toegewijd.
Vanuit deze innerlijke drie-eenheid ervaar jij per moment wat er vanuit de Goddelijke geestkracht op aarde ontvangen, gecreëerd en gemanifesteerd wil worden. Vanuit wijsheid, waarheid en onvoorwaardelijke Liefde voor het hoogste goed van Al-Dat-Is … whow…!

templar-knight

Innerlijk groeit het verlangen om eindelijk, na miljoenen jaren, nu een bewuste keuze te kunnen maken voor wie we werkelijk zijn. Daarin zijn we vol-maakt; alles is al aanwezig in onze blauwdruk. Diep in onszelf wachten we op deze erkenning van ons hogere, en ook ons Goddelijke Zelf. En dan wil het in alle zuiverheid vanuit Liefde en kracht volop belichaamd en geleefd gaan worden.

♥♥♥

dit is deel 2 in de serie De reis van het ego naar Liefde

Deel I vind je hier:
www.nieuwetijdskind.com/de-reis-van-het-ego-naar-liefde-i/

In deel III vind je praktische aanwijzingen om jouw reis naar je hogere en Goddelijke Zelf zo goed mogelijk voor te bereiden, en jezelf daarin te laten begeleiden door de Lichtwereld.