lena lui angels

Voorgoed ontwaken in Liefde

Artikel geplaatst in:

Stel je eens voor dat je ‘s ochtends wakker wordt en niets dan Liefde voelt. En stel je eens voor dat dat blijvend is … Te mooi om waar te zijn?
Toch ben je daar naar onderweg. Diep binnenin jouw stille, aanwezige, voelende, zoekende, vallende en weer opstaande Zelf voltrekt zich iets groots. Jouw Thuisreis is begonnen tijdens de ommekeer van je focus van buiten naar binnen.

Jouw lichaam is een heiligdom

Vanaf het moment dat je jouw focus van buiten naar binnen hebt verlegd, kom je oog in oog te staan met je eigen egodelen. Want de egodelen zijn immers vooral naar buiten gericht.
Liefdevol kun je ze verwelkomen en onderzoeken, waardoor ze één voor één uit de kramp van het overleven kunnen komen.

Hoe meer jij al deze oude, op dualiteit gebaseerde delen gaat omarmen, des te gemakkelijker je al hun patronen en overtuigingen achter je zult gaan laten. Langzamerhand zullen je hogere en Goddelijke Zelf, met al hun Liefde, steeds meer ruimte in jezelf krijgen.
Waar jouw lichaam eerst nog een knecht was van het ego, wordt ze weer wat ze werkelijk is: een heilige omhulling waarin jouw Ziel op aarde kan Zijn.

Jouw lichaam is je gegeven om je per moment te kunnen verbinden met jezelf binnen de heilige, scheppende levensstroom. Deze stroom is overal in de schepping aanwezig, en is veel grootser dan wij ons aan deze kant van de sluiers kunnen herinneren of voorstellen.
Het lichaam waar je anno 2016 in woont, is precies passend geschapen om jouw hogere wezensdelen en Liefdesvelden te gaan ontdekken. De levensstroom raakt ze vanzelf aan, waardoor jij deze fijnbesnaarde delen van jezelf gewaar gaat worden.
Zij zijn verbonden met hogere dimensies.

De hemel terug op aarde

Onze bewustzijnsontwikkeling loopt synchroon met het kunnen waarnemen van verschillende werkelijkheden. In deel I en deel II van dit artikel heb je kunnen lezen hoe ons ego eeuwenlang in andere, duale, werkelijkheden heeft geleefd.
De wetten die in die werkelijkheden golden, zijn door mensen gemaakt die in een lager, vernauwd bewustzijn leefden. Daardoor werden het wetten die op macht, angst, hebzucht en overleven gebaseerd waren. In die wereld leken die wetten zo waar als wat.

Maar in hogere dimensies bestaan die helemaal niet meer!
Daar is het fundament van ons leven gebouwd op Liefde, Waarheid en Wijsheid. Om ruimte te maken voor dit nieuwe fundament, moet dus eerst alles uit onze systemen (ook maatschappelijk gezien) wat nog verbonden is met de lagere werkelijkheden. Pas daarna zul je die hogere velden weer kunnen integreren in jezelf. En dan krijgen ze vanzelf vorm in je aardse leven.

Op deze weg draag jij bij aan het grote collectief, van waaruit we nu heel bewust ‘de nieuwe aarde’ aan het creëren zijn. Een wereld waarin elk mens zijn of haar Goddelijkheid weer kan gaan leven, vanuit verbinding en gelijkwaardigheid.
Je kunt je voorbereiden om dit proces voor jezelf zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hoe?

Vind de dwarsliggers

Voel per moment wat jij vanuit jouw diepste wezen eigenlijk zou willen, maar nog niet leeft. Als dat nog niet lukt, staan er meestal oude angsten en denkbeeldige ‘moetens’ in de weg. Veroordeel jezelf niet, maar breng het in kaart waar de gedachten zitten die je klein houden en je lam leggen in oude, liefdeloze scenario’s.

Voel welk egodeel jou nog dwars zit waardoor je je dromen weer los laat, of jezelf niet capabel genoeg acht. Kijk naar waar dat deel van jou ontstaan kan zijn. Onderzoek hoe het jou nog in de greep kan houden en hoe het denkt of handelt. Nodig het uit om zichzelf helemaal aan jou te tonen, zodat je gaat voelen waar Liefde ontbreekt. Open je dan om er Liefde in toe te laten.
Zegen de lessen en besluit om afscheid te nemen van wat jij echt niet langer meer wilt leven.

Onderscheid vulling en voeding

Durf te erkennen wat jou niet langer vervult, noch voedt in het huidige leven wat je nu leidt. Velen van ons zijn nog geneigd om zoethoudertjes en afleiding buiten zichzelf te zoeken als zich innerlijk een volgend, lastig processtuk aandient.

Het kunnen oude gewoontes zijn waarmee we de aandacht van onszelf weg buigen, zoals buitenshuis ‘vulling’ gaan zoeken in bv. shoppen. Of binnenshuis wegkruipen in facebook, pc of tv. Of we eten en drinken de leegte en frustratie weg. Weer anderen ontvluchten de processen in zichzelf door zo veel mogelijk werk, afspraken en/of sociale contacten in hun agenda te verzamelen. We hebben zo onze vluchtroutes gecreëerd, om de pijn van het gemis van de verbinding met onsZelf en de Bron te omzeilen.

Wees zo eerlijk mogelijk als je gaat kijken naar wat jou nog echt voedt. Waarheid duurt het langst en brengt je immers weer dichter bij jezelf.
En als je begrijpt welke leegte je er mee vult, kun je er ook het oordeel vanaf gaan halen. Kijk dan wat een eerste stap zou kunnen zijn om jezelf los te gaan maken van dat wat niet meer bijdraagt aan jouw Weg naar jeZelf. Je krijgt er levenskwaliteit voor terug!

Haal jezelf uit de steek

Zet voorop dat jij jezelf gaat bevrijden uit alle liefdeloze banden en scenario’s van de driedimensionaliteit. Beloof jezelf dat je jezelf nooit meer in de steek zult laten. Onderzoek waar je ego het opgegeven heeft met jou. Waar heb je je geloof en vertrouwen in jezelf verloren? Waar heb je het vertrouwen in de Lichtwereld verloren? Waar heb je je teruggetrokken, of delen van jou achtergelaten die eigenlijk heel waardevol zijn?
Laat jezelf niet aan je lot over, als een deel van jou ergens bij de pakken neer is gaan zitten. Kniel bij dat deel van jezelf neer. Gun en geef jezelf dat wat er nodig is om het geschonden vertrouwen of geloof in dat deel van jou te kunnen herstellen.

Geef je lichaam Liefde

Voel in jouw fysieke lichaam waar er nog verhardingen zijn, waar het verkrampt is of waar je adem nog niet kan komen. Misschien ben je al lang moe en wordt het maar niet beter. Neem het serieus dat er nog niet voldoende liefde kan binnen komen, omdat pijn of angst het tegenhouden.
Soms zitten ons nog oordelen op ons fysieke lichaam in de weg (te dik, te dun, te oud, niet stralend genoeg etc.). Vaak zijn het gemene, liefdeloze stemmen die ons eronder willen houden.

Kijk per dag wat je vanuit zachtheid (dus niet vanuit een opgelegd moeten bij de fitness, noch met een dieet, noch met een strak methodisch vastgelegd schema aan oefeningen!) voor je lichaam kunt doen. Heling begint daar waar liefdevolle aandacht is. Voel in je lichaam wat het nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ont-spannen en ont-krampen.

Als je een partner hebt, maak eens tijd om elkaar vanuit onvoorwaardelijke liefde aan te raken. Laat die ander voelen hoe prachtig en geliefd hij of zij is, zonder gericht te zijn op een vrijpartij. Geef je helemaal over aan de zachtheid van Liefde, en laat de Lichtwereld je handen leiden …

Blijf je Missie trouw

Behandel jezelf als een waardige koning of koningin. Alleen het beste is goed genoeg voor jou. Jij hoeft niets te verdienen. Je bent echt alles waard. Je hebt een Goddelijke taak op aarde.

Het was misschien niet bij je opgekomen, maar jouw zelf-herstel en Zelf-realisatie mogen op nummer 1 staan in jouw Missie!
Om die zo goed mogelijk uit te kunnen voeren moeten zowel jouw lichaam als jouw energetische velden zo liefdevol, schoon en gevoed mogelijk worden. Daarom is het belangrijk dat je jouw kostbare energie en tijd niet verspilt of versnippert.
Doe alleen wat jouw specifieke Missie dient. Jij bent de enige die jouw Missie op aarde kunt vervullen. Er zijn weer andere mensen om die andere waardevolle klussen te klaren.

Volg de impulsen

Word waakzaam voor impulsen en signalen, voor synchroniciteit en dat wat je toevalt. “Toeval bestaat niet he”, hoorde ik laatst een meneer zeggen die achter mij in de rij stond bij de AH. Dat klopt, toeval bestaat niet.
Iets valt je toe en dat is vanuit hogerhand ontroerend liefdevol en geniaal geregeld. Het is aan jou of jij het gelooft, en serieus gaat nemen, dat werkelijk alles, dus ook in jouw leven, onder die hogere regie staat. Jij kunt zelf de boodschappen van licht eruit vissen.

Daarom is het belangrijk dat je wakker blijft en jouw innerlijke impulsen serieus gaat nemen. Het ego wil nog wel eens vanuit zijn eigen willetje jouw dag bepalen. Maar jouw hogere Zelf heeft vaak veel zinvollere en dienstbaardere plannen!
Zo kun je het ene moment voelen dat je een stil-bij-jezelf-zijn op de bank nodig hebt. Terwijl je een paar uur later juist beter die wandeling kunt gaan maken of ergens naar toe moet gaan.
Wie weet stuurt de Lichtwereld ondertussen nog iemand op pad die vandaag jouw weg moet kruisen.

Bewaak je Licht

Word zelf de hoeder van jouw heilige grond. Niemand hoort binnen te komen zonder aan je poort te kloppen. Geef vanuit zelfrespect duidelijk aan waar je grenzen liggen. Sta geen bezoekers meer toe die jouw nieuwe, hogere en energetisch lichtere velden, die je nu zo zorgvuldig aan het opbouwen bent, omlaag willen halen.

Wees je er bewust van dat hoe meer Licht je gaat dragen, des te meer onbewuste zielen zich aan jouw licht zullen willen vastklampen. Zo lang we nog in de driedimensionale dualiteit leven trekken tegengestelde polen elkaar aan. Jouw Licht trekt dus ook nog donker aan. Blijf zo veel mogelijk met je aandacht in jezelf als dat gebeurt. Op het moment dat je vanuit empathie met die ander mee gaat in haar/zijn lagere (ego-)veld, daalt je frequentie. En dat kost je naderhand weer opschoon- en hersteltijd.

Geef je over aan de leiding uit de Lichtwereld

Maak dagelijks tijd en ruimte om alleen met Liefde in de stilte te zijn. Laat de boel de boel. Pas dan zal de Lichtwereld je alles aan kunnen reiken wat er voor jou klaar staat. In de stilstand zul je ook het ego ontmoeten en zijn invloed gaan merken. Besluit steeds weer om de pijn en angst van het ego in de helende handen van de Lichtwereld te leggen.
Zeg innerlijk vanuit je Hart: “Ik geef me over, JIJ mag het bepalen, leid mij maar vanuit Wijsheid, Waarheid en Licht.” Let go and let God! Laat jouw hogere Zelf de Tomtom worden in jouw leven, en gegarandeerd dat je een liefdevollere weg zult gaan ontdekken.

Het Paradijs op aarde

Je kunt dagelijks voelend en visualiserend in verbinding blijven met die andere dimensies, die onbeperkte mogelijkheden in zich dragen. Daar bestaat geen karma, geen angst en geen gevaar. Daar hoef je je niet langer te wapenen en groot te houden. Daar hoef je jezelf niet meer uit te putten totdat je op je tandvlees loopt. En daar hoef je je nooit zorgen te maken of er wel genoeg is, en of jij wel goed genoeg bent. Daar mag jij helemaal op jouw manier jouw Goddelijke grootsheid leven, zoals het vanuit de allerhoogste dimensies bedoeld is.

Laat, wat jij daar innerlijk over weet en voelt, maar echt waar zijn. Hier en nu! Collectief beginnen we ons te herinneren hoe het was vóórdat Atlantis ten onder ging. We leefden in Eenheid en vrede, en waren onophoudelijk verbonden met Al-dat-is. We waren in een aards Paradijs zoals we vanuit de Bron bedoeld waren, tot en met het Gouden Tijdperk van Atlantis.

Het is dáár, in Atlantis, waar we alles kwijtgeraakt zijn wat ons zo lief was. Met één klap verloren we alles wat we gedurende miljoenen jaren opgebouwd hadden vanuit de verbinding met de Bron en ons Goddelijke Zelf.
Nu is de tijd aangebroken, dat we het Paradijs op aarde opnieuw kunnen gaan creëren. Maar nu bewust, samen, vanuit Liefde voor onszelf en de planeet!

Leef Liefde

Bij elke transformatie van een egodeel zal jouw frequentie zich niet alleen verhogen, maar zich ook gaan stabiliseren in die hogere velden. Dan kunnen de lagere velden niet meer aanhaken, dan ben jij niet meer omlaag te krijgen. Dan blijft er nog maar één wens over.
En dat is compleet, tot in elke cel, jouw ware Essentie te gaan belichamen. Hoe meer jij het bent, des te meer jij het ook zult gaan uitdragen wat je door wilt geven. Moeiteloos, vanuit de Liefdesvelden die je dan draagt.

Laat je bemoedigen, durf het waar te laten zijn dat jij weet wie je bent. En ga het dan ook leven! Laat het niet langer een stille hoop of een droom zijn. Kies ervoor om jouw Goddelijke Zelf op aarde te brengen en je licht volop te laten schijnen. Elke dag opnieuw. Geef niet op, laat de helende, heilige levensstroom in jezelf toe en blijf koers houden naar onvoorwaardelijke Liefde ♥♥♥