Ste. Marie Madeleine Vézelay

Maria Magdalena – de weg van de Godin

Artikel geplaatst in:

Maria Magdalena … de belichaming van de Godin op aarde.
Voor sommigen is zij slechts de vrouw uit de bijbel die iets met Yeshua te maken had. Maar de grootsheid van deze Lichtmeesteres, die haar Goddelijkheid op aarde gerealiseerd heeft, begint te stralen en bij vele harten aan te kloppen.
Ze was de Divine Beloved van haar Tweelingstraal Yeshua, en hun Liefde zou een enorme impact hebben op de toekomst van de mensheid.

Het is vast niet zo maar dat jij dit stuk hebt aangeklikt. En het is ook niet zo maar dat Maria Magdalena door de kerk uit het verdomhoekje is gehaald. Het hoort bij het grote plan en de collectieve transformatie van de mensheid dat haar waarheid en haar weg nu wereldwijd in het licht komen te staan. We mogen ons gaan verdiepen in wie zij was en wat zij ons geschonken heeft.

Haar zielenplan

Hoe heeft zij het gekund om het Goddelijke vrouwelijke op aarde te dragen – wetende dat zij met haar heilige werk voor de komende 2000 jaar onzichtbaar, niet begrepen, monddood gemaakt, bespuugd, onteerd en verbannen zou worden?
Zij wist. Zij kende haar Divine Soul design van haar, en die van Yeshua’s ziel. Al van kinds af aan is zij onder de hoede van o.a. de Esseense Wijzen opgegroeid, en voorbereid op haar grootse taak voor dat aardse leven. Zij wist wat zij en Yeshua samen te doen hadden en wat hen te wachten stond. Ze besefte dat haar moeilijke zielenplan volbracht diende te worden.

Door het donker naar het Licht

Maria Magdalena is door het slijk der aarde gehaald. Net als bij een zuivere Lotusbloem hebben haar wortels diep in de modder moeten reiken. Ze is gestenigd, vervloekt, vernederd, veroordeeld en onterecht beschuldigd. En volledig verkeerd begrepen.

Zoals jij en ik hier nu op aarde aanwezig zijn – wij hebben allemaal onze klappen gehad. We zijn allemaal in vele levens niet begrepen en niet gezien in onze ware Essentie. Maar door het vele innerlijke bewustzijnswerk begint de frequentie van de velden die we dragen te stijgen. Als gevolg daarvan beginnen we de lagere angstvelden te voelen, die zich in de duistere hoeken van onszelf verscholen hebben.
De krachten die zich tegen het Goddelijke hebben gekeerd zijn moeilijke krachten. Misschien wel de moeilijkste, om als afgezant van de Lichtwereld op aarde mee om te leren gaan. Het is een hele weg om te gaan doorzien dat de donkerte van die lagere velden ook als een zelfgekozen scenario vanuit het zielenplan in ons leven is verschenen.

De tegenkrachten op aarde

Het lag ingesloten in de Missie, dat Maria Magdalena en Yeshua het diepste donker op aarde zouden ontmoeten. In de tijd dat Maria Magdalena op aarde was, waren er veel meer tegenkrachten en aardse machten, die bewustzijn, hogere wijsheid en Liefde als een bedreiging van hun eigen heerschappij ervoeren.
Zij, Yeshua, de Heilige Familie en hun veelal Esseense, en later Kathaarse volgelingen zijn eeuwenlang vervolgd vanwege de heilige kennis die zij droegen. Velen van hen zijn vanuit Israel en Egypte o.a. naar India, Frankrijk, Groot Brittannië en Turkije gevlucht. Daar waren ze betrekkelijk veilig en konden ze hun mystieke scholing en heilige werk blijven voortzetten.

Leven zonder Liefde

In de moeilijkste scenario’s op aarde kunnen de grootste transformaties plaats vinden. Door liefdevol en bewust in verbinding met Licht aanwezig te blijven, kan een mens voorbij de eigen angst en pijn gaan schouwen naar wat er gaande is. Zo leren we om vanuit een hoger perspectief dóór de aardse illusies heen te kijken.
Maar wat als je dat bewustzijn niet draagt? Wat als je al zo ver afgedwaald bent dat je zelfs geen Liefde meer kent?

Leven zonder enig besef van een liefdevolle naaste, of een Thuis waar je altijd terecht kunt is ondraaglijk. Overleven zonder weet te hebben van een groter plan, of van een zielenopdracht waarmee je naar de aarde bent gekomen, voelt als zinloos en doelloos. Dat was 2000 jaar geleden zo, en dat is nog steeds zo.

Mensen die innerlijk de verbinding met hun ziel kwijt zijn, gaan dwalen en zoeken naar Liefde. Vanuit het gemis ervaren ze zich afgescheiden, en lijkt het er niet toe te doen dat ze er zijn.
Als de wond, die ontstaan is uit het gebrek aan Liefde, niet meer te verdragen is, moet het hart wel worden afgesloten. Dan kunnen er hele basale, beestachtige reacties los komen uit de onderste chakra’s, en gaan mensen vechten om Liefde. Aards vertaald uit zich dat in vechten om macht, gelijk, aanzien, land, materiële rijkdom etc. Kortom: om vulling van de ondraaglijke leegte.
Dat is het moment waarop mensen een prooi kunnen worden voor de tegenkrachten van het Goddelijke. Dan verworden ze tot koude en gevoelloze mensen die vanuit hun pijn gaan vernietigen.

Vrijwillig in de afscheiding

Maria Magdalena en Yeshua hadden er weet van dat we deze tegenkrachten ook in onszelf kunnen dragen. Waar geen liefde en bewustzijn leven, kan het donker bij ons binnen komen en aanhaken.
Om werkelijk tot in de kern van de aardse duisternis te kunnen doordringen hebben zij een enorme beslissing genomen. Ze waren beiden nog volledig verbonden met de zielensferen. Maar in de Hof van Gethsemane hebben ze een keuze gemaakt om ook voor hen de toegang naar hogere dimensies tijdelijk te laten afsluiten. Want alleen dan zouden ze in staat zijn om de aardse illusies van afscheiding aan den lijve te ondervinden. Zodat ze de diepste pijnen en angsten van de mensheid zelf zouden kunnen ervaren, doorgronden en transformeren. Alleen dan zouden ze voor de mensheid een getuigenis kunnen achterlaten van onze Goddelijkheid en de onsterfelijkheid van de Ziel.

Ze wisten dat juist deze menselijke ervaringen nodig waren om een nieuwe, bewuste weg voor de mensheid te openen. De grootse Goddelijke Liefdeskracht moest op aarde terugkomen. Maar dat kon alleen als de verbinding met de Ziel en met hogere dimensies bewust behouden zou blijven, zelfs voorbij de menselijke dood.

mmvatican-la-pieta-michelangelo-1024x768-1

Zeven duivels

De zeven duivels, die volgens de bijbel bij Maria Magdalena zijn uitgedreven, zijn vergelijkbaar met onze aardse illusies en verleidingen, die met onze zeven chakra’s verbonden zijn. Ze komen voor in een leven dat geleefd wordt als we ons niet meer bewust zijn van onze Goddelijke afkomst. Dan identificeert de mens zich met het lagere ego, dat zich in stand houdt en voedt in lagere twee- en driedimensionale velden. In deze velden worden we gevangen gehouden door illusies van afscheiding, angst, machteloosheid, tekorten en liefdeloosheid.

Mede met hulp van Yeshua, die haar vanuit het Goddelijk mannelijke veld beschermde en naar nieuwe inzichten kon leiden, heeft Maria Magdalena zich van alle ‘lagere demonen’, ofwel illusies uit lagere velden kunnen bevrijden.
Je kunt dit ook met inwijdingen vergelijken, die haar volledig verbonden hebben met de wereld van de geest. Had ze alleen met aardse ogen kunnen kijken naar wat hen te wachten stond, dan was het een volledig onbegrijpelijk, gruwelijk scenario geweest.

Het was bijna onmenselijk waar ze doorheen moesten gaan.
Terwijl er zo veelvoudig op hun ziel werd getrapt hebben ze in het diepste donker hun persoonlijkheid volledig in Goddelijke handen teruggelegd. Zodoende kon de Lichtwereld hen in alles blijven begeleiden.
Hun levens lagen aan alle kanten onder een vergrootglas. Het Goddelijke plan met haar Tweelingstraal Yeshua was van dusdanig belang dat niet alleen de hele Esseense gemeenschap, maar ook heel de kosmos ademloos toekeek.

De vrouwelijke weg

Maria Magdalena is door allerlei Initiaties heen gegaan tijdens haar jarenlange verblijf in vele Mysteriescholen. Maar zij droeg sowieso iets wat niet te ‘leren’ viel. Dat was een heel doorleefd weten over de vrouwelijke weg naar de Goddelijkheid. Dat is een weg van diepe overgave aan alles wat zich binnen in een vrouw voelbaar kan en wil maken.

Het vraagt om een liefdevol en compleet vertrouwen in de Lichtwereld en in de levensstroom. Juist een vrouw staat dicht bij die levensstroom, door haar fysieke gevoeligheid voor getijden. Zij beweegt innerlijk mee met eb en vloed, met de standen van de maan. Menstruatie, en het vermogen om te dragen en te baren, geeft haar een diep contact met haar fysieke lichaam. Via haar lichaam komen dus ook gewaarwordingen uit allerlei velden binnen, zowel uit lichte als uit donkere.

Een vrouw die haar Hart aan de Goddelijke weg heeft toevertrouwd, wijdt haar leven aan Liefde en bewustzijn. Aan heel-worden in zichzelf. Gewoon omdat ze niet anders kan dan de Waarheid volgen, als ze afgestemd is op de Bron. Wat ze ervaart, ervaart ze in haar gevoelsleven, heel dichtbij. Daar toont zich ook alles wat er nog vanuit onwaarheid of onzuiverheid tussen haar menselijke zelf en haar Godin in staat.

De roep van haar Ziel geeft haar een oervertrouwen om op deze weg voort te gaan. En dat heeft ze nodig, want het diepe open-Zijn maakt haar kwetsbaar. Maar juist door die aanraakbaarheid kan ze haar gevoeligheid, die haar toegang geeft tot hogere liefdesvelden, verfijnen en dragen. En daarmee kan zij de innerlijk mannelijke weg naar de Bron voorbereiden. Vanuit onvoorwaardelijke Liefde kan het vrouwelijke en mannelijke weer verbonden worden en terugbewegen naar een Goddelijke eenheid.

De onwetenden doorzien

Als je diep van binnen weet dat je met een grootse taak bezig bent ten goede van heel de mensheid; als je alles en elke minuut van je leven geeft om Waarheid te leven en die uit te dragen.
Hoe oneindig krachtig, wijs en liefdevol moet je dan wel niet zijn om het te kunnen verdragen dat je op zo’n grote schaal vals beschuldigd bent en 2000 jaar lang weggezet wordt als hoer.

Maria Magdalena doorzag, vanuit een ontroerende mildheid, hoe de beschuldigers en veroordeelaars gevangen zaten in hun eigen pijn. Deze ‘daders’ waren de verbinding met hun ziel en met de Bron zodanig kwijt, dat het hart bij velen gesloten en versteend was. Zij handelden voornamelijk vanuit een laag bewustzijn dat met de tweedimensionaliteit verbonden was.

Maria Magdalena bracht het op om iedere onwetende en beschuldigende mens de weg te wijzen naar Liefde. Ze nam hun pijn op in het Hart van de Godin, in haar eigen Liefdesveld. In plaats van hun eigen leegte, vijandigheid en afwezigheid van Liefde zagen mensen in haar ogen hun eigen Goddelijkheid gespiegeld. Hoe groots is dat …

*♥*

In Deel II lees je meer over haar Missie met Yeshua, over de Isis Initiaties vertaald naar onze eigen Zelfrealisatie, en over de rol van de vrouw bij het belichamen van Goddelijke Eenheid.

Voel je je verwant met bovenstaande weg? Op 5 november is er een bijzondere Light Initiation met/via Judith Moore, Mieke Vulink en Vincent Rikkerink. Lees verder bij Mysteries of the Revelation of the Living Grail, through Mary Magdalene, the Feminine Christ.