mary m and yeshua

Maria Magdalena – de Beloved en de Missie

Artikel geplaatst in:

De weg van de Godin (deel II)

lees deel 1 hier

Maria Magdalena – de Beloved van Yeshua. Hun Tweelingstraal-Liefde heeft haar in alle aspecten van haar vrouwelijkheid geopend en volledig doen ontwaken. Zij belichaamde de energie van de Godin op aarde. Beginnen daarom zo veel vrouwen zich met haar verbonden te voelen?

Zij leefde, voelde, dacht en handelde vanuit een zo volledig mogelijke afstemming op haar hogere Zelf en de Bron. Daardoor kon zij zich vanuit haar fysieke lichaam met hogere Liefdesvelden verbinden, die toen op aarde nog niet aanwezig konden zijn.
En dat is precies waar velen van ons momenteel mee bezig zijn; onze eigen verbindingen met die hogere velden ‘her’eigenen.

Het Goddelijke op aarde

Yeshua heeft zichzelf dertig jaar lang innerlijk voorbereid, om de zuivere Christusenergie te kunnen belichamen. Pas op het moment dat hij de Christus was, zou hij zichzelf in zijn volle Licht aan de wereld gaan tonen.
Hij wilde zo veel mogelijk mensen en dieren aanraken met deze Bronverbonden energie. Samen met zijn moeder, vader, oom of geliefde is hij naar de meest belangrijke plekken op aarde gereisd, om de hoge Christuscoderingen in het aarde-grid te verzegelen.

Anno 2016 beginnen we massaal naar soortgelijke plekken te reizen. Onze ziel roept ons naar daar, waar het vanuit onze eigen Zelfrealisatie voedend voor ons is. Of we gaan ergens naar toe omdat wij kunnen bijdragen aan het activeren van die plekken.

Iedereen die Yeshua onderweg zou ontmoeten, en er voor open stond, zou het pure Goddelijke in hem herkennen. Je zult maar zo’n man ontmoeten in je leven. Kun je je voorstellen hoe diep je dan wordt geraakt?
Maar wat als je een gezamenlijke Missie met hem deelt …

Yeshua wist dat Maria Magdalena diegene was, die hem via het energetische en fysieke samenzijn in een volledige verbinding met zijn Goddelijke Essentie kon brengen.
Zij kende het oeroude ritueel, waarbij de onderste chakra’s via het heilige, vrouwelijke Liefdesveld geopend en geschoond worden. Alleen de zuiverste frequenties vanuit het hogere Hart, dat één is met de Bron, kunnen deze innerlijke verbindingen openen.

Terug naar zachtheid

De wereld waarin Yeshua en Maria Magdalena toendertijd leefden, was verstoken van enige vorm van vrouwelijke zachtheid. Zonder zachtheid is het onmogelijk om jezelf te openen voor hogere dimensies. Zachtheid is verloren geraakt toen de weg van de Godin op aarde overgenomen werd door de aardse, vermannelijkte weg.

Maria Magdalena wist dat het Goddelijke Zelf bij Yeshua niet alleen in de geest aanwezig moest zijn, maar ook juist in zijn fysieke lichaam moest indalen. Als jonge vrouw al was zij ingewijd, o.a. door Moeder Maria, en vanuit de sferen door Isis zelf, in de oorspronkelijke Isis-rites. Daarin weet een vrouw haar verbinding met de Bron zodanig open te houden, dat zij in gemeenschap met een man dit Goddelijke veld van zachtheid en overgave kan initiëren en bewaken.

Helen van het mannelijke

Het was juist van het allerhoogste belang dat de Goddelijke Liefde weer door een man op aarde belichaamd zou worden.
In Atlantis is het Goddelijke vrouwelijke, dat we eeuwenlang op aarde belichaamd hebben, verdrongen en ontheiligd. De verbinding met de Liefdesvelden werd vervangen door een verbinding met materiële velden. De Godin werd verdreven door lagere mannelijke, duale velden die zich steeds verder los waanden van de Bron.

Dit was een onderdeel van het Goddelijke plan. Deze ‘in’volutie richting de verdichting was voor de Ziel essentieel om tot volledig bewustzijn te kunnen groeien. Juist in de verscheurdheid van de dualiteit en polariteit is de mens weer gaan verlangen en zoeken naar eenheid en Goddelijkheid.

Het lagere mannelijke had dus een functie binnen de evolutie.
Maar veel mensen die daar (nog) geen bewustzijn op hebben, blijven vanuit die lagere velden ook de lagere emoties en projecties naar het mannelijke vasthouden.

Met name vrouwen hebben onbewust nog allerlei oordelen op het mannelijke. Ze geven het mannelijke de schuld van de pijn van vernietiging en ontheiliging, die in onze lagere chakra’s aanwezig is.
In werkelijkheid is die pijn verbonden met de afwezigheid van hun eigen innerlijk Goddelijke man. Daardoor kunnen het inzicht en de Zelfliefde er nog niet volledig zijn in haarzelf. En blijft ze buiten zichzelf zoeken naar die ene, ‘ideale’, bewuste en wel voelende man.

De Beloved Lief hebben

In de intimiteit kan de hoogste vorm van Liefde in het fysieke alleen bereikt worden vanuit een onvoorwaardelijk liefdevolle aanwezigheid. Een vrouw kan de hogere Liefdesvelden alleen belichamen als ze het lagere mannelijke in zichzelf geheeld heeft.
Dit is de heling die momenteel bij vrouwen in hun collectieve karma-velden plaats vindt.

Het vrouwelijke loopt daarbij wat voorop, omdat haar fysieke lichaam ergens nog weet hoe ‘Lief hebben’ in de meest zuivere vorm bedoeld is. Lief hebben is een Loflied aan alles wat Goddelijk is.

Doordat de vrouw het vermogen heeft om te ontvangen, scheppen en te baren, heeft zij vanuit haar fysieke lichaam contact met de Bron van alle scheppingskrachten. Eeuwenlang zijn die krachten tijdens fysieke versmeltingen losgekoppeld en gecentreerd in de lagere chakra’s. Want de persoonlijkheid, die zo diep verlangt naar de Eenheid die hij gekend heeft, verloor zichzelf in behoeftes, in lust of in pijnvelden.
Maar we beginnen ons weer te herinneren, dat als het ego er volledig tussenuit kan, het de Bron zelf is die de Eenwording zal leiden.

Je zult maar beseffen, en de verantwoordelijkheid daarvoor op je willen nemen, dat jij de vrouw aan Yeshua’s zijde bent om deze eenwording met de Bron in het fysieke te begeleiden. Het was Maria Magdalena’s taak om zijn onderste drie chakra’s aan te raken en in te wijden. En dat kon zij, omdat zij zijn Tweelingstraal was.

Tweelingstraal Liefde

Tweelingstralen waren ooit één. Zij zijn als een eenheid vanuit de Bron het universum in gekomen. Zij alleen dragen precies de goede sleutels en coderingen voor elkaar, om elkaar naar de volledige realisatie van hun Goddelijkheid te kunnen begeleiden, en elkaar te helpen om hogere bewustzijnslagen te integreren. Zij spreken elkaars taal en hebben maar weinig woorden nodig om elkaar te kunnen begrijpen. Hun frequentievelden sluiten naadloos, net als het yin-yang-teken, bij elkaar aan.

Door de aanwezigheid van de ander kunnen ze hun ware Zelf beter gewaar worden. Als zij samen zijn, dan is één en één veel meer dan drie. Waar Tweelingstralen zich verbinden vanuit al hun chakra’s, geeft dat een enorm krachtig en liefdevol veld. Vandaar dat zij ook meestal een gezamenlijke, Goddelijke Missie hebben.

Het was bij de kruisiging Maria Magdalena’s taak om Yeshua’s bewustzijnsveld verbonden te houden met haar Goddelijke, op aarde levende Ziel. Zodat Yeshua, terwijl zijn bewustzijn buiten zijn lichaam was, met zijn volledig gerealiseerde Lichtlichaam door allerlei dimensies kon reizen. Alleen al daarvoor was hun volledig verbonden Liefdesveld van groot belang.

Overgave aan de Missie

Het is zo begrijpelijk en herkenbaar, dat Maria Magdalena vanuit zo’n grootse Liefde Yeshua graag bij zich wilde houden. Zij wist immers wat hen allemaal te wachten stond (meer hierover lees je in deel I: De weg van de Godin).
Maar er waren weinig momenten waarop zij bij hem kon wegkruipen om de aardse lasten en taken even te ontvluchten. Laat staan dat ze vaak, in het openbaar, fysieke uiting kon geven aan zo’n intense Liefde. Dit alles moest immers in het geheim gebeuren, omdat men het vrouwelijke toen niet als gelijkwaardig erkende.

Hun meeste ontmoetingen stonden in het teken van de innerlijke voorbereiding op één van de moeilijkste, maar grootste scenario’s aller tijden. Als zij, en alle nabije betrokkenen, er klaar voor waren, zou de volbrenging van hun Missie in de vorm van de kruisiging en opstanding plaats kunnen vinden. En daar hield het niet mee op…

Ze waren met de dood bedreigd en moesten hoe dan ook weg uit Israel. Het plan om in het geheim naar Zuid Frankrijk te vluchten, als Yeshua fysiek voldoende hersteld was, lag al klaar.
(Er zijn verschillende ‘waarheden’ over wat er na de kruisiging is gebeurd. Blijf vooral bij wat er in jou resoneert als waarheid).

De boodschap van Liefde moest verder uitgedragen worden. Niet alleen door henzelf, maar ook door hun volgelingen en nazaten. Ze waren zich ervan bewust dat het lot van heel de mensheid op Golgotha in hun handen zou liggen. Maar ze waren de Missie volledig toegewijd. Dat was waarvoor ze op aarde gekomen waren.

Isis initiaties

Maria Magdalena herhaalde bij een ‘stervende’ Yeshua de rituelen, die Isis ooit met haar Tweelingstraal Osiris had gedaan. Osiris was een koning die het Goddelijke plan diende. Zijn broer Seth diende een ander plan, dat met lagere dimensies en de onderwereld verbonden was. Kort door de bocht gezegd vertegenwoordigde hij het lagere aardse mannelijke, en ging voor macht, overheersing en aardse rijkdom. Seth was jaloers op Osiris, kreeg hem met een list in een doodskist en hakte hem vervolgens in 14 stukken. Hij verspreidde 13 verschillende delen over heel Egypte (energetisch gezien over alle 13 chakrapunten van het land) en verborg het 14e deel.

Osiris overleefde dat natuurlijk niet in fysieke vorm en verbleef in het dodenrijk. Maar Isis’ Liefde voor Osiris kwam zo rechtstreeks uit de Bron, en was zo krachtig, dat ze net zo lang zocht totdat ze alle 13 delen van hem terug vond. Vervolgens heeft ze hem weer aan mekaar gemummificeerd. Het 14e deel, de penis (lees: de verbinding met de Goddelijke scheppingskracht), was echter onvindbaar. In plaats daarvan plaatste zij een zelfgemaakte penis terug. Vervolgens beminde Isis haar Geliefde, terwijl ze contact met hem had ‘door de dood heen’. Na hun versmelting werd wonderwel hun zoon Horus geboren, die Seth van de troon verstootte.

Ons transformatieproces

Hoe symbolisch is dit verhaal, en hoe veelbetekenend voor onze tijd … Het gaat hier over de oorspronkelijke, Goddelijke scheppingskrachten die voorbij elke vorm van aardse sterfelijkheid gaan. Je zou kunnen zeggen: als het aardse ego sterft, kan de Goddelijke wereld onze hand pakken. Dan gaat de verbinding dwars door alle sluiers heen, en kunnen die onbevattelijk grote Liefdeskrachten weer door ons heen gaan werken.

De mythe van Isis en Osiris beschrijft het verlies van het Goddelijke mannelijke op aarde, waarna het lagere, verharde mannelijke eeuwenlang over de aarde geheerst heeft. Tegelijkertijd werd het Goddelijke vrouwelijke vernederd, monddood gemaakt, vernietigd en weggeveegd. Ook het vrouwelijke raakte vervormd in lagere bewustzijnsvelden.
Onze verbinding met de geest van Liefde werd vervangen door een eindeloze zoektocht in de materie. Daarmee begon het bikkelharde, liefdeloze overleven.
De aarde was ten onder gegaan aan deze lagere, vervormde machten als de Goddelijke matrix niet op tijd was teruggebracht in het Christusbewustzijnsraster.

Licht in het duister

Maria Magdalena is met Yeshua na de kruisiging meegereisd tot in het dodenrijk. Zij had weet van de heilige, scheppende Isis-klanken, waarmee ze de levenskrachten uit de hoogste dimensies kon aanroepen. In de tombe verbond ze de 13 chakra’s van het etherische en fysieke lichaam van Yeshua met die Goddelijke levenskrachten.
Toen Yeshua’s opstandingslichaam zo goed als gereed was, is hij eerst (tijdens de ons bekende Stille Zaterdag) de onderwereld in gereisd, om zo veel mogelijk dolende zielen de weg naar het Licht te wijzen.

Dit is precies wat het hogere vrouwelijke van nu voor het gewonde mannelijke kan betekenen in ons eigen transformatieproces. En wat het geheelde Goddelijke mannelijke uiteindelijk kan betekenen voor de duistere krachten die de weg naar het Licht volledig kwijt zijn. Uiteindelijk zal heel de schepping weer één worden met de Goddelijke Bron.

Naar het beloofde land

Maria Magdalena was de vrouwelijke Christus op aarde. Door de pure essentie van de Godin in het aarderaster terug te brengen en te verzegelen, heeft zij de toegang tot het heilige vrouwelijke voor eeuwig voor de mensheid vrij gemaakt. Als een zaadje is haar weg in ons bewustzijn geplant. Dit zaadje begint zich nu in ons te ontvouwen, mede dankzij al ons innerlijke werk.

yeshua-empty-tomb

Het is een oeroude belofte die nu bewaarheid gaat worden. We worden door de Lichtwereld naar het nieuwe, beloofde land geleid.
Maria Magdalena en Yeshua hebben heel bewust hun voetstappen voor ons achtergelaten, waardoor ook wij nu de weg naar onze Goddelijkheid voorgoed terug zullen vinden.

*♥*