apr3_roerichs_messenger N._Roerich_-_The_Messenger_-_Google_Art_Project

Voorgoed één met je ware zelf – Onderweg

Artikel geplaatst in:

Veel Lichtwerkers voelen zich momenteel alleen of overbodig. Als er veel uit de oude ‘vertrouwde’ wereld is weggevallen of achtergelaten, kun je in een behoorlijke leegte en eenzaamheid terecht komen. Bepaalde contacten en levensomstandigheden heb je bewust, of noodgedwongen achter je gelaten. Je bent bereid om vanuit je persoonlijkheid alles te offeren wat jouw ware ZELF in wording, en je nieuwe levenspad niet langer ondersteunt.

Het voelt als jezelf vrij maken voor wat de Bron werkelijk met je wil. Maar dan? Wat komt er voor in de plaats? Wie garandeert je dat je straks niet alleen over blijft? Waar beweeg je naar toe? Hoe gaat dat er dan uit zien?

Jouw ware Zelf

Jij bent onderweg naar jouw ware ZELF. Dat is nogal wat! Jouw ware ZELF is groots. Ooit ben jij geschapen, vanuit heel veel Liefde en Licht. Een klein deeltje van de Bron kreeg een unieke frequentie, een unieke lichtcodering en een unieke vorm. Die draagt niets dan de Goddelijke Waarheid over wie jij bent. Dat deeltje heeft zich verder ontwikkeld, vanuit de Ziel als ervaringsvoertuig.

In talloze levens heb jij in dit en andere universa, in astrale en fysieke vormen van alles ervaren. Zo heb je meegemaakt hoe het Paradijs op aarde in de Lemurische tijd plaats maakte voor een duale, verdichte wereld. Daarin ontstonden steeds meer beperkingen rondom Liefde, Licht en Waarheid. Binnen die beperkingen zijn er veel onwaarheden binnengeslopen over wie jij zou zijn.

Onbewust in de verticale verbinding

Toen we uit de Bron kwamen, waren we nog heel lang volledig één met de Bron. Er was alleen maar een WIJ. Een eenheidsbewustzijn van waaruit we alles creëerden. Alles was dienstbaar aan het allerhoogste goed van AL. We konden niet eens anders, want we hadden nog geen eigen individualiteit. We waren het ons niet eens bewust dat we zo liefdevol, stralend, groots, krachtig en één waren – iets anders bestond er immers nog niet. We leefden in de verticale verbinding met de Goddelijke wereld.

Er was een directe, open afstemming vanuit ons totale Zijn met de Lichtwereld. Alles wat ons voedde kwam rechtstreeks uit de Bron. Je zou kunnen zeggen dat onze innerlijke Goddelijke vrouw de scheppingsimpulsen uit de Bron ontving, en onze innerlijk Goddelijke man gaf er vervolgens gestalte (energetisch vorm) aan op aarde. Dat deed hij niet vanuit persoonlijke wilskracht, maar in afstemming met de Goddelijke Wil.

Maar zo gescheiden als ik het nu schets, was het (nog) niet. We waren heel, compleet, één, vanuit één groot veld van Licht dat we tussen hemel en aarde waren. We hadden wel onze eigen frequentie binnen dat veld, maar die harmonieerde volledig met de andere frequenties.

De afscheiding

Hoe meer we vanuit de Bron op aarde gingen scheppen, des te groter het verlangen werd naar nog meer uniciteit, diversiteit en ervaringen. Er was nog geen donker, geen disharmonie, geen ‘kwaad’. Vader en Moeder God hadden op aarde vele gezichten en die wilden we allemaal ontdekken, en er uitdrukking aan geven. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het splitsen van het eenheidsbewustzijn naar een individueel bewustzijn, en tot het splitsen van het mannelijke en vrouwelijke.

Door die splitsingen is de verticale verbinding steeds zwakker geworden, en zijn we ten eerste de Bron ‘kwijt geraakt’. We stonden met onze rug naar de Bron en waren vooral naar de aarde gericht. Mede door de afscheiding van onze Tweelingstraal, onze mannelijke of vrouwelijke wederhelft, raakten we nog meer van het grote Liefdesveld verwijderd. Dat was een traumatische gebeurtenis. Want behalve de Bron lieten we ook nog het enige veld op aarde waarin we ons nog werkelijk veilig, gekend en geliefd wisten, voor een hele lange tijd achter ons.

Ons ware Zelf vergeten

Daarmee is het gemis en gezoek begonnen, en zijn we onszelf gaan identificeren met de afgescheiden en ‘beperkte’ mens die we op aarde waren. We zochten onbewust wel naar de eenheid met de Goddelijke Bron, maar we vergaten dat ons eigen hogere deel daar de toegang toe was.

Naarmate we verder richting de lagere velden afdaalden, zijn we verder uiteen gevallen in duale delen. We ontwikkelden en ervoeren onszelf vooral via de polen in de horizontale verbindingen tussen mensen onderling. We zagen onszelf door de ogen van onze medemensen en de materiële wereld om ons heen. We haalden ons bestaansrecht uit wat we deden, hoeveel we hadden, wie we geworden waren, uit welke familie we afstamden, hoe goed we presteerden en hoe we eruit zagen.

Ons huidige zelf

In ons huidige ‘ware zelf’ bestaat dus niet alleen een Goddelijke waarheid, die resoneert met Liefde, Licht en bewustzijn. Er is ook een duale ‘waarheid’ met imprints die we in een wereld met een beperkt bewustzijn opgelopen en gecreëerd hebben. Een wereld waarin onze ware Goddelijke afkomst bijzaak was geworden, of zelfs ontkend werd.

Veel mensen zijn zich de laatste 20 jaar pas echt bewust geworden dat we zelf, los van de kerk of wie dan ook, voorgoed het gemis van ons ware ZELF en een Goddelijke Bron kunnen doorbreken. Geen wonder dat we nu zo spiritueel, massaal zoekende zijn naar ‘wie ben ik?’ en ‘wat kom ik hier doen?’

Zoeken in de horizontale verbinding

Eén ding komt als kern bovendrijven vanuit al het overleven: we zijn de leegte die we in ons dragen proberen op te gaan vullen via de horizontale verbinding. Als je goed om je heen kijkt, zie en begrijp je waarom dat nog steeds gebeurt.

Vanuit die leegte zijn we uit gaan reiken naar partners. Qua liefde werden we steeds veeleisender, omdat we allemaal die ware, onvoorwaardelijke Liefde en ‘de ideale partner’ zochten. Eigenlijk de partner die eindelijk ons ware ZELF in ons zou zien. We namen geen genoegen meer met minder.

Als partners ons niet konden geven wat we wilden, dan zochten we houvast en basiszekerheden in materie, rijkdom, macht en status. En als dat niet lukte, vervielen we in depressies of verslavingen en gedrag dat ons verzwakte.

Maar nu we deze route keer op keer gelopen hebben zijn de lessen wel geleerd. Er blijft nog maar één richting over, die werkelijk zal brengen wat we zoeken. En dat is terug naar de verticale verbinding met ons ware ZELF, naar de verbinding met de Bron.

Ontwaken onder de sluiers

De wereld onder de sluiers, daar waar we de dualiteit ervoeren, toonde een veel te klein beeld over wie we werkelijk zijn. Daar vielen we samen met de beperkte waarheid van het leven waar we ons op dat moment in bevonden. Of je nou een koning was, een priesteres, een slaaf, een bedrogen partner, een weeskind, een beul, een slachtoffer, een heilige of een liefhebbende vader; jij was één met wie je toen dacht te zijn. Je ervoer jezelf vanuit het duale beeld (je was goed of fout, voldeed wel of niet, jouw bestaan deed er wel of niet toe).
Maar dankzij ons innerlijke werk beseffen we onszelf enorm tekort doen met deze oude, duale zelfbeelden!

Vanuit een hoger perspectief bekeken is er een heel ander beeld over deze huidige tijd. Als je vanuit een hemelse wolk neerkijkt op wat we hier ‘beneden’ aan het doen zijn, zie je hoe we met velen onszelf in een razend tempo aan het bevrijden zijn van de oude zelfbeelden. Dan zie je hoe steeds meer mensen beginnen te ontwaken, omdat velen van ons uit de oude wereld stappen en daarmee de cyclus van Karma aan het afsluiten zijn. Ons bewustzijn is als kool gegroeid, zodanig dat velen de duale, driedimensionale velden voorgoed achter zich willen gaan laten.

Door het donker heen

Je bent nu met een af-pel-proces bezig. Stap voor stap pel je de duale lagen van je af. De moeilijkste kom je op het laatste tegen, want je moet wel wat draag- en lichtkracht verzameld hebben om die te kunnen doorvoelen.
Dat zijn de lagen die gekoppeld zijn de diepste duisternis.
Dat was waar angst, geweld en vernietiging heersten. Liefde en Licht konden er niet meer in doordringen. Je zou het jouw ‘leven in de hel’ kunnen noemen. Velen van ons hebben dat in de 2e Wereld Oorlog meegemaakt.

Misschien ben jij ook één van die Lichtwerkers die in hun meest recente vorige leven, of zelfs nog in dit leven, bewust in die donkere velden geïncarneerd is. Om daardoor uiteindelijk de onverwoestbare kracht te kunnen ervaren van jouw eigen geest. Om diepe inzichten te krijgen in vernietigende en scheppende krachten.
De enige functie van die duistere krachten was, dat ze jou tot op het bot uitgedaagd hebben om jouw Licht, Liefde en Goddelijke afkomst innerlijk te herinneren, en die opnieuw te gaan erkennen. Om daarmee voorgoed te kiezen voor jouw verbinding met de Bron.

Onderweg

Jouw Ziel heeft er een lange reis opzitten. Je wilde alles wat er buiten de Bron mogelijk is leren kennen. Vanuit een onvoorwaardelijke, verticale verbinding met de Bron kwam je terecht in voorwaardelijke, horizontale verbindingen met de aardse wereld vol angsten en tekorten.

Maar nu je je niet langer identificeert met de illusies vanuit de dualiteit, begin je steeds meer te voelen van je ware ZELF. Dat ware ZELF is niet alleen de mens die je nu ‘geworden’ bent. Dat omvat alles wie je ooit al geweest bent, alles wie je nu bent, en alles wie je ooit nog zult zijn.

Jij gaat steeds meer van jouw ware ZELF belichamen, vanuit de hogere dimensies. Je zit in een grandioze reset! Je bent nieuwe coderingen van overvloed en genade aan het downloaden, voor het nieuwe tijdperk waar we naar toe leven.

Voel je dat je al terug beweegt naar de verticale verbinding? Dáár ligt de doorgang vanuit de leegte, de eenzaamheid en de dualiteit. Want dáár ligt de verbinding met de hogere, onvoorwaardelijke Liefdesvelden, en de opgestegen Meesters, de Engelen en alle Lichtwezens die jou voorbereiden op een nieuw leven in de vierde, vijfde, en nog hogere dimensies.

Als je die verbinding eenmaal bewust ervaren hebt, weet je dat je nooit echt alleen bent. Bovendien krijg je een veel bewuster, liefdevoller, lichter en verfijnd magnetisch veld om je heen. Daarmee trek je alleen nog maar die mensen en situaties aan die jou voeden, ondersteunen en bekrachtigen op de weg naar jouw ware ZELF.

*♥*

Deel II (VERBONDEN MET DE BRON) en Deel III (GEBOREN UIT LICHT, over Advent, Kerst en de boodschap van Yeshua) kun je binnenkort op deze site lezen.

Mieke Vulink

Op 21 december verzorgt Mieke Vulink samen met Vincent Rikkerink een Kerst – Inkeer. Deze bijeenkomst staat in het teken van de innerlijke verbinding met ons ware, Goddelijke Zelf, en de hergeboorte van ons Licht.  Voor meer info, zie: https://miekevulink.nl/site/kerst-inkeer-21-12/