panoramic-3227810_960_720.jpg pix. kareni

Verbonden met de Bron

Artikel geplaatst in:

Als je de verbinding met jouw ware ZELF en de Bron herontdekt, zal jouw aardse leven er heel anders uit gaan zien. Je zult innerlijke leiding gaan ervaren. Je gaat voelen dat je vrij bent en dat je altijd vanuit je hart kunt kiezen. Je Zelf-vertrouwen neemt toe, en je gaat creëren vanuit eigen wijsheid en universele Liefde. Het vormgeven van je leven gebeurt niet meer vanuit persoonlijke wilskracht, maar ontstaat vanuit Goddelijke ondersteuning.

Gaandeweg zul je delen van jezelf, die nog aan dualiteit verbonden zijn, kunnen transformeren. Je dagelijkse leven gaat lichter, transparanter en vreugdevoller worden. De verticale verbinding met de Bron komt steeds meer voorop te staan.

In deel I kun je lezen welke reis we gemaakt hebben sinds we de Bron verlaten hebben. We zijn nu collectief aan het ontwaken en beseffen steeds meer dat we echt van Goddelijke komaf zijn.

Het gelijkbenige kruis

Het proces waar velen van ons momenteel middenin zitten, heeft met het herontdekken van de verticale verbinding tussen hemel en aarde in onszelf te maken. Deze verbeeldt de authentieke, zuiver Goddelijke mens, die vanuit de Bron afgedaald is naar de aarde.

Het gelijkbenige kruis is het oude symbool, dat ‘de hele mens’ vertegenwoordigt. Dat bevat zowel de verticale als de horizontale verbinding. De verticale as toont de schakel die we zijn tussen hemel en aarde. De horizontale vertegenwoordigt onze verbinding met de wereld en onze medeschepselen om ons heen.
Samen geeft dit een gelijkbenig, vierbenig kruis: + . Dit oeroude, heilige symbool verbeeldt de weg die wij mensen in onze incarnatiecyclus te gaan hebben.

In het Grieks verbeeldt het gelijkbenige kruis de letter Chi; dit is de eerste letter van het woord Christus (de Gezalfde). Ook dit vertelt ons dat de enige weg die de mens uit de aardse cyclus van Karma kan bevrijden, de weg naar de Bron is.

 

De Kelten, Katharen en Tempeliers bijvoorbeeld wisten van deze weg. Zij gebruikten het gelijkbenige kruis ook als symbool van de mystieke en esoterische Inwijdingsweg (bovenstaande foto is een herdenkingsmonument aan de voet van de Montségur, waarop de bekende Katharenburcht staat).

Het kerkelijke kruis

Het kruis wat de kerken ons de afgelopen tweeduizend jaar hebben voorgespiegeld, heeft een vervormde onder-as. De verticale as is verlengd, waardoor het zwaartepunt/ het midden hoger is komen te liggen.

Door het gemis van onze verbinding met de Bron ontstond er, diep in onszelf, een leegte. Onze geloofssystemen zijn handig ingesprongen op die leegte. We kregen niet alleen een zeer beperkt Godsbeeld voorgeschoteld, maar ook een zeer beperkt Zelfbeeld.

Het kruis met de lange onder-as geeft mooi weer hoe wij vervulling hoopten te vinden in allerlei verschillende godsdiensten, die beperkt en gedogmatiseerd waren door lagere, aardse velden. Daarin zouden we bijvoorbeeld alleen via geloften van armoe, gehoorzaamheid en kuisheid ‘tot God kunnen komen’. Zogenaamde Goddelijke afgevaardigden zijn gaan bepalen of de hemelpoorten wel of niet voor ons open zouden gaan.

Schijnheiligheid

Hoe meer de mens de verbinding met zijn eigen, innerlijke Goddelijke Bron kwijt raakte, des te meer hij te beïnvloeden was vanuit aardse machten. Des te meer schijn-heiligheid er op ging staan. We kregen te maken met ‘heilige’ machten buiten onszelf, die niet werkelijk dienstbaar waren aan het allerhoogste, Goddelijke belang, maar aan persoonlijke belangen.

Er werd misbruik gemaakt van ons innerlijk verlangen naar een Goddelijke Bron. Het alomvattende Godsbeeld dat oorspronkelijk mannelijk en vrouwelijk inéén was, werd vermannelijkt, vertroebeld en vervormd. De onvoorwaardelijk liefdevolle Bron werd verdrongen door een veeleisende, oordelende en straffende God. Daarmee trad ontheiliging, macht en mannelijke overheersing binnen, in dat wat van oorsprong zo zuiver en heilig was.

De Liefde niet waard zijn

Het is ons wijs gemaakt dat we zouden moeten lijden, om van onze ‘zondigheid’ bevrijd te kunnen worden. Ons is op de mouw gespeld dat we schuldig zouden zijn en boete moeten doen. Velen van ons dragen het kruis nog op hun schouders, dat zegt dat we Gods Liefde niet waardig zijn. Een gebed luidt immers: “Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt” … Laat staan dat we een leven van overvloed en genade zouden verdienen.

Wat zijn we het besef van onze Goddelijke onschuld en zuiverheid hier door kwijtgeraakt!
Om ons ware ZELF terug te vinden, zullen we onszelf moeten bevrijden van elke vorm van overheersing en elke overtuiging die met schuld of ‘onreinheid’ te maken heeft.

Heilige weg

Het proces van Zelfrealisatie is een oeroude inwijdingsweg, die je terug brengt naar je ware ZELF. Het is een heilige (=helende) weg, waarop jij met hulp vanuit de Lichtwereld jezelf kunt bevrijden van alle vergissingen over jezelf. Van alle onwaarheden die tussen jou en jouw ware Godsbeeld in zijn gekomen. Het is de grootste flauwekul, dat jij de Liefde, genade en de overvloed niet waard zou zijn!

Integendeel; dit alles wacht er op jou. Vanuit de Bron zijn er geen beperkingen, geen voorwaarden, geen angsten en geen tekorten. Vanuit de Bron stroomt alles naar je toe wat jij nodig hebt om jouw ware ZELF op aarde te kunnen gaan belichamen.

Vanuit die verbinding zul jij steeds meer gaan voelen hoe heel en compleet je eigenlijk al bent. Eigenlijk, omdat je misschien nog met een beschadigd zelfbeeld rondloopt. Daardoor kan het lastig zijn om te geloven hoe mooi, zuiver en groots jij bent. Hoe kostbaar het is waarmee jij naar de aarde bent gekomen. En hoe nodig jij bent, om met jouw unieke Goddelijke frequentie mede vorm te kunnen gaan geven aan de grote transformatie en heelwording van de mensheid op aarde.

Bevestiging

Jij bent een onmisbare schakel tussen hemel en aarde. Jij bent een unieke verschijning en een manifestatie van de Bron op aarde. Het is de hoogste tijd, dat je dat zelf gaat erkennen.
Maar in deze pittige overgangstijd kunnen we best een steun in de rug gebruiken. Het is fijn om af en toe te horen dat ‘we het goed doen’ en te kunnen voelen dat we niet alleen zijn.

Als je in het proces van Zelfrealisatie zit, kom je ook je eigen onzekerheden tegen over jouw eigen helder-voelende, -horende en -ziende waarnemingen. Het is wennen om weer te gaan vertrouwen op je innerlijke wijsheid, afstemmingen en intuïtieve ingevingen. Dan kan een therapeut, of iemand die de weg daadwerkelijk gaat, je bemoedigen. Zeker als hij/zij alles in jou erkent en bevestigt, wat je eigenlijk al hoopte.

Maar een goede therapeut zal jou vooral opnieuw leren vertrouwen in wat er vanuit jouw eigen kanaal aan informatie binnen wil komen. Met alles wat je nog van buiten haalt, hou je immers nog een afhankelijkheid in stand. Daarmee houd je jezelf klein, en ga je weg van de verticale verbinding met jouw hogere Zelf.

Het proces van Zelfrealisatie confronteert je dus ook met het vertrouwen (en/of wantrouwen) in jezelf.  Maar hoe vaker je je afstemt op jouw eigen Bron, des te sneller het wantrouwen zal helen en het vertrouwen weer zal terugkeren!

Innerlijke afstemming

Contact maken met jezelf is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor sommige mensen is het lastig om doordeweeks voldoende tijd te reserveren voor hun innerlijke proces. Maar de Lichtwereld kan jou alleen bereiken als je zelf voor ‘sacred space’ zorgt, en dagelijks ruimte maakt voor verstilling en inkeer.

Er zijn genoeg boeken geschreven die stap-voor-stap-methodes aanreiken, of beschrijven hoe je ‘moet mediteren’. Maar vaak is dat nog binnen een bepaalde vorm die vanuit een persoonlijkheid is vastgelegd. Moeite doen of iets af willen dwingen werkt ook niet. Het kan veel eenvoudiger!

Ga gewoon eens met alle aandacht naar jezelf. Visualiseer dat je alle horizontale voelsprieten intrekt die je nog uit had staan naar de buitenwereld. Schuif alles en iedereen uit jouw energetische veld; jij bent van nature los van alle verplichtingen en verwachtingen. Voel je intentie maar, om volledig bij jezelf aanwezig te zijn.

Verbinding met hemel en aarde

Voel eens hoe Moeder Aarde jou liefdevol draagt. Dankzij haar zwaartekracht kun je diep in jouw lichaam landen. Jouw lichaam is het heilige voertuig waarin jouw hogere delen zich veilig kunnen voelen op aarde. Heet ze maar welkom.

Voel hoe jouw Hart het ontvangende en uitstralende centrum van Liefde in jou is. Zij verbindt jouw bovenste drie (Bron- gerichte) chakra’s met jouw onderste drie (aarde- gerichte) chakra’s. Jouw Hart kent maar één echte Waarheid, en die is: “Ik BEN Liefde.”

Voel hoe je jezelf vanuit overgave kunt openen naar het Universum, naar de Bron. Jouw hogere Zelf staat hand in hand met de Lichtwereld. Zij hebben het nu voor het zeggen. Zij zullen jou precies laten voelen, zien en/of weten waar jouw aandacht per moment nodig is.
Je hoeft alleen maar naar de signalen van je lichaam te luisteren en de tekenen in je omgeving waar te nemen. Durf die wáár te laten zijn. Je krijgt vanuit jouw ware ZELF precies aangereikt wat op dit moment voor jouw proces echt dienstbaar en helend zal zijn.

Alleen naar Meesterschap

We zijn momenteel met velen (en dat aantal neemt alleen maar toe!) ons eigen transformatiewerk aan het doen. Allemaal op onze eigen manier, in ons eigen tempo, via allerlei verschillende wegen. Dat geeft zo’n versnelling aan ieders proces, en bekrachtiging aan het collectieve veld, dat de één na de ander uitkomt bij het verlangen om zonder compromissen en gesjoemel te willen leven vanuit het ware ZELF.

De éénwording met ons ware Zelf is een spirituele Inwijdingsweg die naar Meesterschap leidt. Op weg naar Meesterschap kom je een fase van alleen-zijn tegen. Dat is een Inwijding op zich! Het is de fase waarin je met heel jouw wezen zult gaan uitreiken naar de Lichtwereld en hén om leiding gaat vragen.

Het is een beslissend proces, in jouw lange incarnatielijn, wat je niet over kunt slaan. Het alleen-zijn zal je verbinden met het Licht dat in jouw Zelf aanwezig is. Het Licht, dat jou terugbrengt naar een doorvoeld besef van ÉÉN-ZIJN met de Goddelijke Bron. Het is de enige weg naar vrijheid, heelheid en ware soevereiniteit.

De Bron wijst je de Weg

Alles waar we naar zoeken, zullen we vanuit de verbinding met de Bron aangereikt krijgen. Blijf maar oefenen, in die verticale Zuil van Licht en Liefde, tussen hemel en aarde. Laat vooral jezelf niet meer in de steek. En gebeurt het nog wel; het geeft niet, je kunt gewoon weer terug naar jezelf.

Het zal vanzelf duidelijk worden wat jij vanuit jouw waarachtige Meesterschap op aarde kunt gaan doen. Jouw nieuwe leven zal niet langer vanuit persoonlijke, mannelijke wilskracht vorm krijgen. Het zal vanuit een hogere Wil moeiteloos naar je toekomen, omdat jij magnetisch wordt voor hogere velden en waarheden.
Vanuit jouw vrouwelijke kant zul je precies dat ontvangen wat per moment nodig en dienstbaar is. Je zult innerlijk voelen en weten wat wel of niet klopt, en welke vormen dat zullen ondersteunen.

En tot slot: Besef vooral dat alles wat je nu transformeert, bijdraagt aan de geboorte van Licht en Liefde op aarde. Jouw bijdrage is onbeschrijfelijk waardevol en zal voorgoed verschil maken.

*♥*

Mieke Vulink

Op 21 december verzorgt Mieke Vulink samen met Vincent Rikkerink een Kerst–Inkeer. Deze bijeenkomst staat in het teken van de innerlijke verbinding met ons ware, Goddelijke Zelf, en de hergeboorte van ons Licht.  Voor meer info, zie: https://miekevulink.nl/site/kerst-inkeer-21-12/

Deel I, ‘Voorgoed verbonden met je ware Zelf’, vind je hier.

Deel III, ‘Geboren uit Licht’, over wat Advent, Kerstmis en de boodschap van Yeshua voor onze persoonlijke weg betekenen, volgt binnenkort op deze site.