The Trinity Grev Kafi

De geboorte van Liefde en Licht op aarde

Artikel geplaatst in:

Op 21 -12, de dag van de winterzonnewende, breekt er een nieuw Lichtjaar aan. Dit is al ingezet door de portalen die op 11-11 en 12-12 geopend zijn. Golven van Licht, afkomstig uit hogere dimensionale velden raken ons aan. Deze ondersteunen diepgaande transformaties en een wedergeboorte binnen de Goddelijke matrix. Nog nooit eerder is deze wedergeboorte zo intens ingeleid als tijdens het afgelopen jaar.

Het is groots, wat er aan het gebeuren is. De krachtige energieën die vanuit het universum naar ons toe zijn gekomen blazen alles omver wat nog op onwaarheid berust. De laatste supermanen van dit jaar, en het afnemende licht overdag hebben onze binnenwereld onvermijdelijk in het licht gezet.

Alles wat nog aangesloten is op oude, duale velden zal hoe dan ook aangeraakt worden. Dat wat nog in de oude cyclus van Karma vast zat kan voorgoed getransformeerd en geheeld worden.

We worden innerlijk voorbereid voor een nieuwe tijd.

Een nieuwe tijd

Ruim 2000 jaar geleden is een heel bijzonder mens ons voorgegaan. Hij heeft zaden van Liefde en bewustzijn over de aarde gestrooid. Deze zaden beginnen nu open te breken op wegen van Zelfrealisatie; daar waar een mens zich weer naar het Goddelijke in zichzelf keert. Onze innerlijke weg naar de Bron komt heel dicht bij de weg die Yeshua (Jezus) op aarde gegaan is.

We zijn op weg naar een nieuwe tijdsfase in de evolutie, die Yeshua al aangekondigd heeft toen hij op aarde was. Ons leven zal steeds meer vanuit volledige overeenstemming met hogere dimensies vormgegeven willen worden. De wereld van ‘altijd genoeg’, van gelijkwaardigheid, vrijheid, vrede en onvoorwaardelijke Liefde zal eerst in onszelf gaan indalen. Elk aspect in onszelf dat we terugbrengen naar Goddelijke Waarheid, draagt daar aan bij.

De eindejaarstijd rondom Kerst en Oud & Nieuw nodigt bij uitstek uit om diep in onszelf naar binnen te gaan. Als je met aandacht naar binnen keert, kun je voelen dat er dagelijks aan jou gewerkt wordt. Dat is geen loze kreet; dat is Waarheid. De Lichtwereld is ons momenteel zeer nabij, om ons te ondersteunen bij alles wat er innerlijk nog vrijgemaakt wil worden wat zich nog gevangen voelt in de oude wereld van tekorten en overleven.

Ook jij wordt voorbereid op een innerlijke wedergeboorte, die je zal leiden naar het leven waar je voor bestemd bent.

Kerstfeest vieren

Velen onder ons leven jaarlijks toe naar het Kerstfeest. Ergens voelen we dat er iets gevierd wil worden, maar in welke vorm sluit het aan bij onze huidige innerlijke weg?
Wat kunnen wij doen, om de boodschappen zowel uit onszelf als ook uit de Lichtwereld te gaan verstaan? En wat wil er nou eigenlijk precies gevierd worden?

De ware betekenis van ons Kerstfeest is behoorlijk vertroebeld geraakt. We zijn feest gaan vieren door onszelf en elkaar materiële geschenken, veel eten, drinken en gezelligheid te gunnen. Het lijkt wel op een inhaalslag als gevolg van flinke tekorten.

Gemis

Als je dieper door voelt en kijkt naar wat er vlak voor de Kerst gebeurt, gaat het inderdaad over tekorten en gemis. We hebben heel lang een waarachtige vervulling en een diepe aanraking van onze Goddelijke essentie gemist. Vanuit dat gemis zijn we gaan zoeken naar geborgenheid, heling, overvloed en een diepere zingeving van ons bestaan.

Vroeger konden we ons nog in geborgenheid scharen rondom de Kerststal. Het Kerstverhaal nam ons mee, weg van de dagelijkse beslommeringen, naar hogere werelden. We kunnen ons nog steeds opgetild voelen door prachtige Kerstmuziek, die juist die sfeer van heiligheid en verwondering oproept.

Nu we echter eenmaal weten dat het Kerstverhaal een heel gebrekkige weergave is van wat er werkelijk gebeurd is, valt daarmee ook een deel van de oude betovering weg. Maar het eigenlijke verhaal wat daarvoor in de plaats komt is nog veel grootser…

De allerhoogste Licht- en Liefdeskrachten

Het was duizenden jaren geleden in de Lichtwereld al bekend dat er ooit een heel hoog geestelijk Wezen zou gaan afdalen naar de aarde. Hij zou een overweldigende indruk achterlaten in ontelbare mensenharten. Dit Wezen kennen wij als ‘de Christus’, die door Yeshua vanaf zijn 30e levensjaar ten volle belichaamd kon worden, na zijn doop in de Jordaan.

Wij vieren met Kerst eigenlijk de wederkomst van Liefde en Licht op aarde. Het woord ‘Christus’ roept bij velen reacties op, want er kleeft een sfeer van dogma, oubolligheid en schijnheiligheid aan. Alleen al de naam is besmet geraakt door allerlei kerkelijke vervormingen. Maar Christus staat vanuit de zuivere oorsprong voor de allerhoogste Liefdes- en Lichtkrachten.

De Christus bevat zowel de Logos, het scheppende, Goddelijke Woord, als ook de Zonnegeest. De Zonnegeest is het omhullende Lichtlichaam en werkt als levenschenkende kracht door in het licht van de zon. Dankzij de warmte en het licht van de zon is er leven op aarde mogelijk.

Hoe groots is dit, dat er een mens op aarde geleefd heeft die deze krachten belichaamd heeft. Dankzij Yeshua kunnen ook wij weer, als we er innerlijk klaar voor zijn, deze krachten gaan dragen.

De aarde werd voorbereid

Ruim tweeduizend jaar geleden was het moment bijna daar, dat Christus daadwerkelijk op aarde zou gaan komen in een fysiek menselijke vorm. Vele hoge ingewijden te midden van de Essenen, waaronder ook de ons bekende Heilige Familie rondom Yeshua, bereidden zich daar dag en nacht op voor.

Het hoge Lichtwezen dat de Christusgeest zou gaan belichamen kon alleen maar geboren worden bij mensen, waarvan de energetische velden om hen heen volledig ‘onbevlekt’ zouden zijn. Ofwel vrij van ego, dualiteit, duisternis en onwetendheid.

Alleen de meest zuiveren konden de hoogste frequenties in stand houden en dragen, te midden van de veel lagere frequentievelden van de wereld waarin zij leefden. Moeder Maria en Vader Jozef, beiden hoge Esseense Ingewijden, werden voorbereid op de komst van Yeshua.

Het ging niet goed met de aarde en haar bewoners. De duisternis nam steeds meer bezit van de harten van de mensen, waardoor hun vermogen om Liefde te dragen en vanuit Liefde te handelen zo goed als afgestorven was.

De aarde ging daarmee rechtstreeks haar ondergang tegemoet. De Kosmische raad en de hoogste Meesters uit de Lichtwereld besloten dat dat het moment was om de Christus, via de fysieke vorm van Yeshua, naar de aarde te zenden. Alleen iemand die in staat was om die hele hoge Goddelijke frequentievelden vast te houden in het donkerste menselijke lijden, zou de aarde van de ondergang kunnen redden.

Yeshua

Jezus, die hier Yeshua genoemd wordt omdat dat zijn oorspronkelijke Aramese naam (Yeshua Ben Jozef) was, heeft zijn naam maar niet zo gekregen. Yeshua stamt af van Yoshua, wat Redder betekent. Hij had de onbevattelijk grootse taak om de aarde te redden, door zijn menselijke persoonlijkheid volledig op te offeren aan zijn Goddelijke Missie, die hem door de dood heen zou leiden.

Hij zou tijdens zijn aardse leven door een diep menselijk lijden heen moeten gaan. Alleen door zijn eigen persoonlijke donkerte te ervaren zou hij kennis kunnen maken met de donkerste velden op aarde. Juist dáár moest er weer een opening gemaakt worden voor de verbinding met de Goddelijke Liefde en het zuiver scheppende Licht uit de Bron.

De warme, Goddelijke Liefdeskrachten zouden door hem heen blijven werken tijdens dit lijden, maar hij moest wel de menselijke pijn doorstaan. En dat was nogal wat. Zijn veroordeling, kruisiging, ‘dood’ aan het kruis op Golgotha, en zijn opstanding waren één grote Liefdesdaad voor de mensheid.

Daarmee heeft hij voor elk mens een verlossingsweg uit de cyclus van Karma achtergelaten. Als we naar zijn leven kijken, kunnen we ontdekken hoe we ons innerlijk vrij kunnen maken van alles wat ons nog in het aardse lijden gevangen houdt. In feite heeft Yeshua, samen met zijn Tweelingstraal Maria Magdalena, voor ons de poorten open gezet naar een volledig Goddelijke Zelfrealisatie op aarde.

Hoog sensitief

In onze huidige tijd zouden we Yeshua extreem hoogsensitief noemen. Alle gevoeligheden die wij als hoogsensitieve mensen zelf kennen, had hij in het kwadraat. Hij was een Lichtwezen van hoge komaf, met mensen tegenover zich die veel onwetendheid in zich droegen. Hoe ging hij daar mee om?

Wat deed Yeshua als hij diep geraakt was door de hardheid en onwaarheden waarmee hij zich dagelijks moest zien te verhouden? En hoe kreeg hij het voor elkaar om de Goddelijke waarheid weer wakker te maken bij mensen die zo vertroebeld en verdicht waren?

Ook wij staan regelmatig in situaties waarin we niet gekend en niet begrepen worden in wie we diep van binnen zijn. Juist nu, nu we middenin de geboorte-weeën zitten naar de nieuwe tijd hebben we handvatten nodig die ons kunnen bemoedigen.

Overgave aan de hogere Wil

Yeshua heeft zich dertig jaar lang voorbereid op zijn Heilige Missie. Hij heeft veel gereisd en mysteriescholen bezocht o.a. in Egypte en India. Al die dertig jaren stonden in het teken van innerlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. En hij was er zich bewust van, dat je alleen Meesterschap zou kunnen verkrijgen via beproevingen.

Hij zou zijn taak op aarde uiteindelijk vervullen vanuit totale overgave aan de Goddelijke Wil. Dit is wat hij er zelf over gezegd heeft: “Mijn leven als mens was geheel besteed om mijn wil in harmonie te brengen met de Goddelijke Wil. Toen dit was geschied waren al mijn aardse opdrachten vervuld. Gij weet dat voor de mensheid mijn gehele leven één groot drama was. Het was een richtsnoer voor de mensenkinderen. Ik leefde om de mogelijkheden van de mens te tonen. Wat ik gedaan heb kunnen alle mensen doen, en wat ik ben zullen alle mensen zijn.

Pure Liefde

Naarmate hij zich verder ontwikkelde kreeg hij steeds meer persoonlijk toegang tot zijn Bronverbinding. Innerlijk was hij onophoudelijk afgestemd op zijn Goddelijke Zelf en de Lichtwereld. Dat was in zijn prachtig stralende ogen te zien. In zijn ogen keek je rechtstreeks in de Bron, waardoor je je eigen Goddelijkheid weer kon ervaren.

Hij was het ‘Lam Gods’. Als iemand het lam in zijn aura draagt, dan heeft de Christusgeest hem aangeraakt. Wordt het lam in de nek gedragen, dan is hij volledig één geworden met de Goddelijke Wil. Het Lam duidt ook op de onschuld, tederheid, en gave tot verlossing en vernieuwing die Yeshua bezat. Hij droeg de meest zuivere, pure Goddelijke Liefdesenergie. Deze energie maakte dat het een weldaad was om in zijn nabijheid te zijn. Als hij je bewust opnam in dit Goddelijke veld kon hij, wat wij noemden, genezen en wonderen verrichten.

Maar steeds nadat hij onder de mensen was geweest, moest hij zich afzonderen. De Christusenergie bevat de hoogst mogelijke frequenties die een mens op aarde kan dragen. Om daarmee in laagfrequente, aardse velden aanwezig te zijn, vraagt enorm veel van een fysiek lichaam.

Vaak deed hij ademoefeningen en rituelen om zijn lagere energetische systeem, dat verbonden is aan de persoonlijkheid, schoon te maken. Maria Magdalena begeleidde hem hierbij, vanuit haar kennis als Isis Ingewijde. Door bewuste aanraking van zijn fysieke lichaam, vanuit volledige afstemming op de Bron, konden zijn Goddelijke delen weer geïncorporeerd worden.

In de verstilling offerden zij al hun persoonlijke lasten aan God. Dan laadden ze zich weer op met het zuivere Licht uit de Bron, en gaven zich over aan de allerhoogste Wil.

Volgen

Ook wij worden op onze eigen weg van Zelfrealisatie stap voor stap geleid naar deze diepe overgave aan de Goddelijke Wil. Wij hebben allemaal onze eigen persoonlijke drama’s meegemaakt en ook wij kennen de aardse lasten van ons ego, ons lagere zelf.

De tijd is echter aangebroken dat we voorgoed onze eigen gewonde, menselijke delen zullen helen. Met hulp van de Lichtwereld kunnen we de tranen laten stromen van al het lijden wat we op aarde hebben doorstaan.

De alles omarmende Liefde van de Bron wil daarbij graag in ons afdalen. Wij hoeven vooral nog aandachtig in het hier-en-nu te volgen waar die Liefde innerlijk naar toe wil, zodat we steeds meer één zullen worden met ons hogere Zelf. En wat Yeshua ons getoond heeft, is dat ons hogere Zelf niet anders kan en wil, dan dienstbaar te zijn aan een alles verbindende, hogere harmonie en geestkracht.

Er zij Licht

Liefde herinnert ons aan onze Goddelijke afkomst. En bij elke keer dat wij ons die weer herinneren, of ervaren, gaat er letterlijk een licht op in de Lichtwereld. Want elke keer dat wij onszelf van een oude, aardse illusie bevrijden die onze Goddelijkheid ontkende, ontstaat er meer ruimte in ons hele wezen om het zuivere Bronlicht toe te laten.

Veel opgestegen Meesters hebben zelf de lange weg in de aardse stof afgelegd. Zij weten dus precies wat je op die weg kunt verwachten. Reken maar dat zij, samen met allerlei Lichtwezens, Engelen en Gidsen voor ons klaar staan. Ze werken voor ons en door ons heen, gericht op het allerhoogste goed van Al dat is.

Geboren

Het Kerstfeest gaat over het herinneren van waar jij voor in de wieg bent gelegd. Ook jij bent met een unieke Missie gekomen. Jouw hart weet het nog …

Wat zou je vanuit je ziel nou het allerliefste willen doen op aarde? Mag dat al, van jezelf? Voel je hoe puur dat verlangen is?

Voel het Lichtkind maar, binnen in je. Dat stralende, liefdevolle kind dat zich met de Bron verbonden weet en vol vertrouwen de wereld in kan stappen. Weet, dat je alle mogelijke (vaak onzichtbare) hulp krijgt om jouw ware Zelf op aarde te realiseren.

Stem je altijd af op de terugkeer van het Licht. Het Licht wil opnieuw, en nu voorgoed in al jouw delen geboren worden.
We wensen jullie een open-barend en verlichtend Kerstfeest toe.

*♥*

Mieke Vulink, met medewerking van Vincent Rikkerink

Meer lezen? Uit deze serie is hier deel I:
Voorgoed één met je ware Zelf.
En deel II:
Verbonden met de Bron.