a. zelfvertrouwen1024px-Briton_Rivière_-_Una_and_the_Lion

Zelfvertrouwen en eigenwaarde verankeren

Artikel geplaatst in:
Als je op het pad van Zelfrealisatie bent gestapt, en door verschillende transformaties heen gaat, zal er veel rondom het thema zelfvertrouwen en eigenwaarde gebeuren. Het wil en zal helder worden waar je vertrouwen beschadigd is in dat jij, in welke vorm dan ook, ‘genoeg’ bent zoals je bent. Laag voor laag nader je die zelf-delen waarin je de liefde voor jezelf bent kwijtgeraakt. Diep in jou zal je goddelijke Zelf willen gaan opstaan. Een Zelf dat je echt trouw wilt blijven, zeker in relaties.
 
Enerzijds ontwikkel je Zelfvertrouwen (vertrouwen in je hogere en Goddelijke Zelf) in de relatie met jezelf en met de Bron. Hier zul je uiteindelijk de ultieme heelheid en eigenwaarde vinden, waar je innerlijk zo diep naar verlangt.
Anderzijds bestaat er wellicht ook het verlangen naar een partner; een partner op wiens JA je blindelings kunt vertrouwen. Maar als je rondom het thema zelfvertrouwen nog oude ballast hebt zitten, is de kans groot dat je jouw innerlijke zelftwijfel en wantrouwen op je partner gaat projecteren.
 
Kun je bij hem of haar eenzelfde compromisloze toewijding voelen aan de innerlijke weg? Toont en deelt hij of zij in alle kwetsbaarheid de waarheid over zichzelf? Als jij trouw blijft aan jezelf, en geen concessies meer doet aan jouw eigen waarheid, blijft hij of zij dan wel? Of word je dan weer afgewezen?

Zelfvertrouwen zoeken in relaties

Sommige relaties staan momenteel behoorlijk onder druk. Als een mens de innerlijke weg is opgegaan, komen verwachtingen, projecties, negatieve zelfbeelden en liefdespijn tevoorschijn. In een liefhebbende partner blijkt ook een gekwetst mens te leven. Het is niet altijd gemakkelijk om met dat deel van hem of haar samen te leven.
 
Oude, romantisch ingekleurde plaatjes worden al snel afgebroken, want het proces van Zelfrealisatie toont niet alleen de kantjes van een mens waar je verliefd op bent geworden.
‘Tot de dood ons scheidt’ is in veel relaties al vervangen door ‘voor zolang als we er beiden bewust voor kiezen’. Dat geeft minder garantie en basisveiligheid dan vroeger. Uiteindelijk blijft alleen de naakte waarheid in het hier en nu over over. Zal die waarheid gaan bijdragen aan meer Zelfvertrouwen?
 
Vanuit die waarheid begint er sowieso al veel te bewegen in relaties. Er zullen ook nieuwe vormen van relaties gaan ontstaan. Dit zijn vormen die elkaars unieke weg naar Goddelijkheid ondersteunen en bemoedigen. Dit zijn relaties waarin partners elkaar een veilige ruimte bieden voor elkaars groeistuipen en waarin menselijke littekens, die veel liefde en zorg nodig hebben, geheeld kunnen worden.

Het niet begrepen vrouwelijke

Het vrouwelijke (dit geldt ook voor mannen die veel vrouwelijke aspecten dragen) voelt zich vaak niet begrepen, noch gekend, in haar diepe gevoelslagen en intuïtieve wijsheid. Zij ervaart haar verbinding met zichzelf en met de Bron vanuit haar gevoelslagen. Daarom beleeft zij het leven en liefhebben in de stof veel intenser, dan het mannelijke vanuit zijn ratio kan ervaren.
 
Veel vrouwen verwachten eigenlijk dat haar partner een soortgelijke gevoelsbelevenis heeft. Maar als dat niet zo is, kan dit haar gevoel van eigenwaarde behoorlijk beïnvloeden, en kan ze zelfs gaan twijfelen aan de waarheid en betrouwbaarheid van haar eigen gevoelens.
 
Als het vrouwelijke innerlijk gaat opstaan om haar ware Zelf te hervinden, zal ze zich van deze oude twijfels, verwachtingen en afhankelijkheid willen gaan losmaken. Gaandeweg zal ze haar eigen gevoel, uniciteit en innerlijke rijkdom steeds meer gaan eren. Tijdens dit proces zal haar oude, wankele zelfvertrouwen transformeren naar een rotsvast vertrouwen in haar hogere Zelf en in het goddelijke plan.
 
Haar verlangen om totale eenheid in het fysieke te ervaren wordt daar niet minder om; het intensiveert zich eerder. Hoe meer zij van haar hogere Zelf gaat belichamen, des te gevoeliger haar lichaam wordt, des te intenser en verfijnder haar liefdesbelevingen.

Het niet begrepen mannelijke 

Het aardse mannelijke voelt onbewust zowel nog schuld van de zoveelste (verharde) dader- rol die hij door de afgelopen eeuwen heen op zich genomen heeft, als ook onverwerkte pijn van vele slachtofferrollen. Ook hij wil zich graag van zijn oude imago en ballast bevrijden, en rechtop gaan staan in zijn eigenwaarde. Maar hij voelt zich vaak niet gezien, noch begrepen, in hoe hij op een andere manier dan het vrouwelijke, zijn weg naar zijn Goddelijkheid zoekt.
 
Veel vrouwen vinden het vanzelfsprekend dat de man eenzelfde innerlijke weg naar Zelfrealisatie zal gaan zoals zij die gaat: via het voelen. Maar hoe mannelijker een mens is, des te meer hij juist via zijn daden, begrip en inzicht zijn weg naar zijn Goddelijke Zelf zal vinden. Het mannelijke ontleent zijn eigenwaarde gedeeltelijk aan het feit dat hij grip op de schepping heeft, doordat hij die begrijpt en kan doorzien.
 
Veel huidige vrouwenpijn ligt geworteld in tijden waarin kennis, inclusief spirituele en/of esoterische kennis, vanuit mannelijke overheersing als macht en als ‘de enige weg naar God’ ingezet werd. Dat roept bij het vrouwelijke nog steeds hetzij afhankelijkheid, hetzij afkeer op.
 
Nu het heilige vrouwelijke in haar diepste lagen aan het ontwaken is, wordt deze oude pijn vaak getriggerd. Zelfs als partners vanuit oprechte intenties een aards, mannelijk krachtig veld neerzetten, kan dit door vrouwen die hun eigen pijn nog niet geheeld hebben als overrulend ervaren worden. De mannelijke kracht raakt in dat geval een diepe herinnering aan ont-waardigd  en ont-kracht zijn’ aan. Als ze daar mee samen valt, is er even geen begrip meer voor de mannelijke weg.

Afhankelijkheid

Onze innerlijke vrouw draagt de splitsing van het mannelijke/vrouwelijke, en ‘de keuze van de man’ diep in zichzelf mee. Hij in ons, het actieve uitgaande deel, koos ooit als eerste voor een weg die verder de evolutie in ging en naar verdichting leidde. In elke relatie kan ze zowel haar verlatingsangst ontmoeten als de angst dat om opnieuw haar Bronverbinding kwijt te raken. Als ze gaat pleasen, zich gaat inleveren en aanpassen zal ze opnieuw haar eigen koers uit het oog verliezen.
 
Dit patroon heeft, heel diep van binnen, de eigenwaarde en het vertrouwen flink aangetast. Een tekort aan zelfvertrouwen geeft een innerlijke leegte. Dat tekort roept om bevestiging. Als we hier zelf geen verantwoordelijkheid voor nemen, dan zoeken we die bevestiging onbewust bij een partner. Maar als die partner die bevestiging niet precies in de vorm geeft zoals die verwacht wordt, kunnen we vanuit de pijn en boosheid weer gaan glijden naar oude ego-lagen en lagere emotie-velden.

Hechtingsangst

Bijna elk mens draagt het gevoel van ‘ik word toch weer in de steek gelaten’ (door een partner, ouder, kind, vriend, collega of baas). Onder dat gevoel zit vaak het gevoel van ‘Ik ben de Liefde niet waard’. Als daar geen bewustzijn op komt zal er altijd een vorm van hechtingsangst op de loer liggen. Er zal een alertheid blijven naar welke partner dan ook. Vanuit alle pijn die we in relaties opgelopen hebben, kijken we wel twee keer uit voordat we ons weer hechten … wie garandeert je dat je niet opnieuw gekwetst gaat worden?
 
Vanuit die oude angst is het alsof partners elkaar keer op keer moeten blijven bewijzen dat ze elkaar de moeite waard vinden en elkaar deze keer wel trouw blijven. Daarin spelen onbewust nog twee oeroude verwijten mee.
Het ene verwijt is dat de man zijn Hart en de Bron in de steek heeft gelaten. Het andere verwijt is dat de vrouw de man verleid heeft om bij de Bron weg te gaan.

Uit de focus van ‘de ander’

Als we dit vertalen naar onze eigen innerlijke weg, gaat het echter helemaal niet over de ander, of die nu wel of niet bij ons blijft. Het gaat over ons Zelf. We laten onszelf nog steeds ontelbare keren in de steek. En daardoor zal ons Zelfvertrouwen zich nooit in ons kunnen verankeren.
 
Hoe kunnen we hier doorheen groeien? Hoe kunnen we het vertrouwen in onszelf en in elkaar weer herstellen? Hoe kunnen we vanuit meer Zelf-liefde een liefdevollere waarheid gaan belichamen over wie we in Wezen zijn, voorbij alle uiterlijke verschillen?

Het vrouwelijke gaat zichzelf zien

Een vrouw zal eerst haar innerlijke aardse man uit zijn overlevingsstructuren moeten bevrijden. En dit is niet zomaar even gedaan. Maar pas dan kan haar voelende Godin de ruimte krijgen. Dat geeft haar eigenwaarde een enorme boost; dan kan er geleefd worden wat zij van binnenuit al voelt.
Vervolgens komt de volgende uitdaging: deze Godin heeft aandacht, bescherming, rust en stilte nodig. Maar het is niet haar partner die dit gaat waarborgen; zij gaat dit zelf doen.
 
De volgende stap in haar ontwikkeling is dat ze haar eigen goddelijke man in zichzelf gaat ont-dekken, erkennen en leven. Hij wordt de hoeder van haar heiligdom. Hij helpt haar om vanuit de goddelijke wil te gaan volgen en scheppen. Zij wil dit immers niet langer vanuit de persoonlijke wil maar vanuit de hogere Wil die het goddelijke plan volgt.
Dit is de weg naar het Heilige Huwelijk; hierdoor kan haar zelfvertrouwen en het vertrouwen in de Lichtwereld, zich veel dieper verankeren.

Het mannelijke gaat zichzelf zien

Adam, het mannelijke in ons, kan pas weer thuis komen in zichzelf als er een liefdevolle Eva in hem aanwezig is. Dan kan hij zich voor zijn eigen gevoelslagen openen. Dan hoeft hij zijn eigenwaarde niet meer alleen uit zijn (aardse) prestaties te halen. Dan begint hij zichzelf vanuit onvoorwaardelijke Zelf-liefde te begrijpen, te zien in wie hij is, en te voelen dat zijn verlangens in zijn hart geleefd willen worden in plaats van alle plaatjes waaraan het mannelijke zou moeten voldoen.
 
Maar hij draagt ook nog oude sporen van ontmand zijn. Zijn vertrouwen is beschadigd; niet alleen in het vrouwelijke in anderen, maar ook in zijn eigen innerlijke vrouw. Dit komt door zijn ervaringen met dominante, veroordelende, veeleisende, verharde en overheersende vrouwen. Zij hebben de man tot slachtoffer gemaakt. Ze hebben hem bespot, uitgelachen, misbruikt en weggegooid. Het mannelijke is net zo goed veroordeeld vanwege zijn fysieke verschijning en prestaties, zowel in de maatschappij als in bed. Het was alsof hij het nooit goed genoeg kon doen.

De gevoelige man

Als het mannelijke zich hieruit gaat bevrijden, dan zal er in hem een andere man gaan ontwaken. Dan kan hij zijn pijn van het eeuwenoude moeten presteren, overleven, vechten, vluchten of verdwijnen gaan toelaten. Pas dan kan hij voorbij de oude vergissing groeien dat ht toelaten van zijn emoties ‘zwak’ zou zijn.
 
Geen enkele man wil zich een verliezer voelen. Vanuit het oude scenario zal hij zijn pijn tot op de laatste snik blijven verbijten. Maar ook het mannelijke is bezig om wakker te worden in zijn overlevingspatronen. Via het ontdekken, begrijpen en doorzien van alle eisen en oordelen die hij ingeslikt heeft kan hij aan zijn eigen wederopstanding bouwen.
 
Als hij daarbij ontvangen wordt in een veld van zachtheid, en zich gezien voelt in zijn eeuwenlange strijd, kan hij zijn eigen diepe gevoelslagen gaan openen. Vanuit deze verdiepte Zelfliefde kan hij zijn innerlijke Godin gaan omarmen. Dan zal ook hij innerlijk de rust en verankering van het Heilige Huwelijk in zichzelf gaan beleven.

Blijvende eigenwaarde

Eigenwaarde die ontleend is aan persoonlijke zaken zal maar tijdelijk zijn werk doen. Het is ‘geleende’ waarde, die gerelateerd is aan het opbouwen van een ego. Daar gaat het om voorbijgaande persoonlijke en maatschappelijke status en macht. Dan wordt het hebben van een goede baan met een riant salaris, veel diploma’s, materiële rijkdom en luxe, uiterlijke schoonheid, een goedlopende praktijk etc. een doel om naar te streven. Maar het geeft maar tijdelijke vervulling.
 
Zelfs als een mens het spirituele pad op is gegaan, kan dit op de achtergrond nog steeds doorwerken. Het ego kan zijn waarde dan ontlenen aan spirituele trofeeën. Bijvoorbeeld ‘wat ik breng is zo belangrijk!’, of ‘ik heb een overvolle praktijk’, ‘ik ben helderziend’, of ‘ik heb al heel veel mensen genezen’, of ‘ik ben in verbinding met de Meesters’. Hieronder zit eigenlijk een roep om bevestiging van “zie mij eens goed zijn!”. Ook dit is ontleend aan wat we doen, kunnen of hebben, en niet aan wie we ten diepste Zijn.
 
De werkelijke eigenwaarde gaat ver voorbij de derde dimensie. Zij gaat voorbij het ego met zijn angst voor de menselijke kleinheid en de dood. Het betreft het ervaren van de onsterfelijkheid en de grootsheid van jouw Ziel. Goddelijke eigenwaarde woont in Universele Liefde, die zelfs tot in het kleinste detail ons leven doorstraalt.
 
Blijvende eigenwaarde gaat over de wijsheid en leiding van ons goddelijke zelf, dat één is met de heilige levensstroom, waardoor we elk moment van de dag in overeenstemming met de allerhoogste Wil kunnen wandelen en handelen. Dit is geworteld in het diepe besef dat wij allen goddelijke wezens zijn die vanuit veel hogere dimensies geïncarneerd zijn.
Dat bewustzijn reikt tot in de hemel.

Naar nieuwe relaties

We zullen steeds meer inzicht gaan verkrijgen in waar we onszelf ont-waardigd hebben. Dit inzicht zal binnendoor komen, het zal voor versnelde heling en voor balans en harmonie in het mannelijke en vrouwelijke in onszelf zorgen.
 
Hoe meer we het innerlijk helder hebben wat onze eigen innerlijke man en vrouw nodig hebben om te helen, des te beter we onze partners zullen gaan begrijpen. Dan kunnen we onszelf en elkaar werkelijk gaan zien en eren, vanuit de persoonlijkheid, ziel en geest. Dan zullen we ons ingebed weten EN voelen in onvoorwaardelijke, goddelijke liefde. Wat zal dit een enorm effect hebben op de vrede op aarde …
 
Mieke Vulink <3

Dit was deel II van de serie ‘Relaties in de Nieuwe Tijd’.