a. tweelingen swans-2116649_1280

Zielenrelaties en Tweelingstralen-Relaties in de nieuwe tijd

Artikel geplaatst in:

De Nieuwe Tijd opent de poorten naar een Tijd van Genade en onvoorwaardelijke Liefde. Nu we onze incarnatielijnen aan het opschonen zijn van oude karmische ballast uit de voorwaardelijke liefdesvelden, worden veel oude bekenden samengebracht om door deze poorten heen te gaan.

Zielenmaatjes, Tweelingzielen, Tweelingvlammen en Tweelingstralen hebben vele levens met elkaar gedeeld en samen al van alles meegemaakt. Daardoor is er vaak vanaf een eerste ontmoeting een opvallend vertrouwd gevoel. Dit maakt dat beiden zich gemakkelijk kunnen openen voor nieuwe ervaringen. Juist nu velen van ons in diepe processen zitten, geven deze relaties een extra boost aan onze hergeboorte in de Nieuwe Tijd.

Tweelingen en zielenmaatjes

Een mens heeft veel zielenmaatjes en meerdere Tweelingzielen en – vlammen. Onder de sluiers zijn de meningen verdeeld over welke theorie daarover nu de juiste is. Het ligt veel ingewikkelder dan we denken! De verschillen zitten onder andere in de diepgang, intensiteit en de omvang van de heling die we elkaar kunnen geven. Voor dit artikel is het echter niet dienstbaar om de discussie op te rakelen wat nou wel of niet ‘de waarheid’ hierover is. Het gaat hier om de groei- en bewustwordingsprocessen. Dus ik kies even voor het woord zielenrelaties.

Zielen kiezen voor aardse relaties om elkaar wederzijds te herinneren aan taken en voornemens die ze voor dit leven gekozen hebben. Afhankelijk van welke klus er geklaard wil worden, kan dit een kortdurende relatie zijn, maar ook één die vele jaren kan duren. In een passend scenario kan de persoonlijkheid ervaren, uitwerken en afronden wat er op het programma staat voor dat leven, zelfs zonder dat hij of zij zich daarvan bewust is.

Dit kan vanuit afscheiding en polariteit, bijvoorbeeld met een klein en groot ego tegenover elkaar. Het kan ook juist vanuit eenheid, waarbij partners (vaak nog vanuit afhankelijkheid) elkaar nodig hebben en ze wederzijds op elkaar kunnen leunen.

Vorige levens

In elke zielenrelatie is er een dynamiek die te maken heeft met de karmische jassen die we nog vanuit vorige levens dragen. Onze ziel trekt die jassen weer aan, als we opnieuw incarneren en vlakbij de verdichte aarde- dimensies komen.

Zo gauw als we die jassen weer hebben aangetrokken, begint het programma voor dat leven te werken. Wat de ziel wil ervaren, leren, ontwikkelen en helen, ligt grotendeels al vast in dat programma. Met wie je dat gaat ervaren ook. Maar de vorm en mate waarin dat gebeurt nog niet. Des te groter is het verrassingselement! Des te groter ook is de kans dat de goede knop ingedrukt gaat worden voordat het ego kan gaan ingrijpen. Vaak kiest onze ziel namelijk voor aardse ervaringen die vanuit het ego bekeken niet leuk zijn …

Aardse avonturen van het ego

In relaties stapt de persoonlijkheid in een nieuw avontuur in de aardse stof. Samen ontmoet je wat er in de persoonlijkheidslagen nog vastzit in oude programma’s en overtuigingen. Het geheel speelt zich af in de derde dimensie en is nog in de greep van dualiteit. Vaak gaat dit gepaard met pittige, dramatische processen, juist omdat het ego zich daar nog mee bemoeit.

Als je weinig bewustzijn hebt over jouw leven, kun je het ervaren alsof narigheid en moeilijkheden jou overkomen. Dat brengt je in persoonlijke dader- en slachtofferrollen. De groei die daardoor kan plaatsvinden, is groei in de derde dimensie- lagen, in voorwaardelijke Liefdesvelden waar het beperkte bewustzijn van de persoonlijkheid jou leidt. Binnen deze relaties is het voornamelijk het ego dat wil sturen en bepalen welke richting het uit wil met de relatie.

Tweelingstralen

Bij Tweelingstralen is dit echter een heel ander verhaal. Een mens heeft maar één Tweelingstraal, met wie ze ooit, als één androgyn Lichtwezen, uit de Bron is gekomen. Dit geeft een onverwoestbare verbinding, die hele andere lagen aanraakt en opent. Tweelingstralen zullen elkaar ook pas weer ontmoeten, als het persoonlijke, driedimensionale werk, grotendeels gedaan is. Want wat Tweelingstralen willen uitwerken vraagt om een stevig verankerde basis, en een hoger Zelf waar je steeds weer naar kunt, en ook zult moeten terugkeren.

In een Tweelingstraalverbinding ligt de allerdiepste, meest getrouwe herinnering aan jouw eigen verbinding met de Goddelijk Bron opgeslagen. Een ontmoeting met je Tweelingstraal herinnert je dus eigenlijk aan het holografische beeld van jouw Goddelijke Zelf. Dit is niet iets wat je kunt sturen of beïnvloeden; dit komt naar je toe als je persoonlijkheid en Ziel er klaar voor zijn.

Velen ervaren dat hun energiesystemen ‘op tilt’ slaan bij de eerste ontmoeting. Het is energetisch gezien een instant diep Thuiskomen, ook al wist je vanuit dit aardse leven niet van elkaars bestaan af.

Dit kan in het begin een euforisch gevoel geven. Het is groots en heftig. Het overstijgt alle gevoelens van driedimensionele relaties. Het opent je dieper dan je jezelf ooit hebt kunnen openen. De aantrekkingskracht, die vat op je kan krijgen, komt rechtstreeks uit de Bron. Tweelingstralen zoeken, en kennen de grootsheid van de ware, Goddelijke Liefde.

Als beide personen bewuste mensen zijn en zich, tijdens het samenzijn, volledig kunnen overgeven aan de Goddelijke leiding, ervaren ze een ongekende heldere aanwezigheid vanuit de Lichtwereld. De hemel lijkt ineens veel dichterbij, en moeiteloos kunnen ze samen opstijgen naar hogere dimensies.

Heftige processen in licht en donker

Het is echter alles behalve een romantische roze wolk, waar je op terecht komt met je Tweelingstraal. Tweelingstraalliefde heeft, aards bezien, vaak ook meedogenloze kanten. Ze ontziet geen enkele onwaarheid en blokkade, en zal dus alles aanraken wat nog geheeld wil worden. Je krijgt messcherpe confrontaties met waar je innerlijk ooit jouw eigen grond en Goddelijkheid verlaten hebt. Keer op keer zul je met je neus op je eigen Transformatieproces gedrukt worden.

Vanuit het hogere Zelf bezien is dit een prachtige fase. Je wordt uitgedaagd om vanuit Zelfliefde een einde te maken aan de lange reis die jou in de afscheiding gevangen hield. Eindelijk kom je weer terug bij jouw Goddelijke Zelf.
Maar vanuit onze menselijke kant bezien raakt dit rauwe wonden aan, die waarschijnlijk de meest diepe pijn ooit herbergen.

Veilige relaties

Voor velen van ons is het in de stof vooralsnog onmogelijk om met de Tweelingstraal samen te leven. Veel Tweelingstralen zitten nog in andere zielenrelaties, die op andere fundamenten gebouwd zijn. Deze relaties dienen andere aspecten binnen de eigen ontwikkeling en groei als mens.

De meeste Tweelingstralen herkennen zichzelf als hooggevoelig. Hun meer verfijndere staat van Zijn maakt het mogelijk om hogere vormen van Liefde te gaan dragen. Veel hooggevoeligen zijn in dit leven eerst aardse, harmonieuze relaties aangegaan om een veilige haven voor zichzelf en hun partner te creëren. Dit veilige veld was een noodzaak voor hen, om überhaupt op aarde te kunnen landen, en aanwezig te kunnen zijn met hun bovengemiddelde gevoeligheid en hoogfrequentere velden.

Chaos en verwarring

Als de ziel er klaar voor is, zal een fysieke ontmoeting met de Tweelingstraal zich aandienen. Deze ervaring kan een enorm schrikeffect geven, omdat je meegezogen wordt in de intensiteit van de verbinding. Het kan verwachtingen naar de toekomst geven, alsof het ‘eindelijk gaat gebeuren!’. Maar ook kunnen er oude gevoelens van verlatenheid, intense heimwee, schuld, paniek of wantrouwen wakker worden. Vragen zullen opkomen zoals “Hoe moet dit nu verder? Welke vorm gaat dit krijgen? Wat is de bedoeling van ons contact? Hoe weet ik zeker dat ik mezelf niet voor de gek houd?”

Als één van de partners in een andere relatie zit, roept het vaak nog meer chaos en verwarring op. Gevoelige vrouwen worden in hun emotionele lichaam geslingerd en ontmoeten daar vooral oude liefdespijn. Het raakt aan ‘onmogelijke Liefde in de stof’, wat haaks lijkt te staan op hun innerlijke weten van de Goddelijke bedoeling van deze Tweelingstraalrelatie.

Mannen kunnen tussen hoofd en hart gaan jojoën. Ze lopen vooral tegen verantwoordelijkheidsgevoelens op, bijvoorbeeld naar hun partner, gezin en baan. ‘Dit kan ik toch niet maken? Moet ik dit dan in de steek laten, waar ik mijn leven zo lang en hard voor gewerkt heb? En wie garandeert mij, dat dit een Goddelijke bedoeling heeft?’

Dit niet-weten hoe en of deze Liefde überhaupt in de toekomst binnen een relatie vorm gaat krijgen doet het ego buigen voor een groter, Goddelijk plan. En dat is precies hoe het is, als je in een Tweelingstraalrelatie zit: Niet jij, maar ‘God’ zit uiteindelijk aan het stuur. Daarom komen er veel nieuwe relatievormen, waarbinnen ruimte is voor wat er vanuit de Ziel wil gebeuren.

Variaties in de vorm

Het kan zijn dat niet allebei de Tweelingstralen in de gaten hebben, of willen erkennen, dat het hier over een Tweelingstraalverbinding gaat. Dat kan een boycot van het ego zijn, die de heftige processen die er onherroepelijk aan gaan komen nog liever buiten de deur houdt.
Maar het kan ook zijn dat hun relatie nog helemaal geen stoffelijke vorm moet krijgen. Bovendien verblijven sommige Tweelingstralenpartners nog in andere dimensies, die zijn momenteel dus niet op aarde geïncarneerd.

Liefde in meervoud

Als men de Tweelingstraal ontmoet vanuit een andere relatie, hoeft dat elkaar niet meteen in de weg te zitten. Als er veel liefde is voor een huidige partner, gaat het niet om ‘voor wie ga je’, want dat is niet het ultieme doel van de Tweelingstraalverbinding. Het gaat eerder om welke vorm jouw Zielenpad en weg naar je Goddelijkheid ondersteunt.

De Liefde voor, en het verlangen naar het samenzijn met de Tweelingstraal kan echter niet ontkend worden en wil, indien mogelijk, wel geleefd worden. Hun Zelfrealisatie dient immers een hoger doel (zie verderop). Dit vraagt om nieuwe relatievormen in de stof, die louterend en helend zijn voor alle betrokkenen.

Fases van Zelfrealisatie

Ons hogere Zelf geeft sturing aan dit hogeschoolwerk. Afhankelijk van waar je zelf zit in jouw proces van Zelfrealisatie, ontmoet je je innerlijke huiswerk in verschillende vormen en intensiteit.

Jonge Tweelingstralen, die aan het ontdekken zijn wie ze zijn, wat ze hier willen doen en vorm willen geven, zijn meestal een verfrissende aanmoediging voor elkaar. Zij begeleiden elkaar praktisch en energetisch (vaak nog onbewust) om hun plek en betekenis binnen de derde dimensie te ontvouwen. Dit is een wat geleidelijker proces.

Tweelingstralen die in hun Zelfrealisatieproces echter op het punt staan om los te komen van de duale krachten binnen de derde dimensie, krijgen te maken met enorme uitdagingen, met flinke ups en downs. Elke ontmoeting met je Tweelingstraal raakt een herinnering aan van het totale Een-Zijn met de Bron.

Tegelijkertijd word je bij elk afscheid energetisch geconfronteerd met het traumatische moment ooit, waarop je voor het eerst van je Tweelingstraal gescheiden werd. Daarna ben je zonder hem of haar dieper de verdichting in gegaan, en heb je misschien levens (onbewust) lopen zoeken naar die éne. Dit leidt je hoe dan ook naar elk deel van jezelf dat zich nog afgescheiden waant.

Fysiek contact

Door het fysieke contact met je Tweelingstraal worden alle chakra’s geactiveerd. Je zult steeds meer gaan voelen wat er in de onderste chakra’s verborgen en ingekapseld zit op gebied van relaties en de Kundalini-energie. In onze onderste chakra’s zit veel oude verkramping, als gevolg van traumatische ervaringen en de ontheiliging van ons fysieke lichaam.

Daardoor ervaren veel mensen alleen vanuit hun hogere chakra’s de verbinding met de Bron. Als gevolg daarvan kunnen het eigen Zielenlicht en het Goddelijke Zelf niet volledig indalen. Zo blijven de problemen rondom intimiteit, veiligheid en aarding in een lager frequentieveld ‘hangen’.

Alle vervormingen die je in je draagt over lief- hebben zullen alleen maar in een onvoorwaardelijk Liefdesveld geopend kunnen worden. Dit is wat Tweelingstralen elkaar moeiteloos bieden. Maar juist daardoor dienen zich oeroude velden aan. Vervolgens moet alle vrijgemaakte energie ook door jouw fysieke lichaam geïntegreerd kunnen worden. Dit vraagt om toewijding en een groot Zelfbewustzijn.

De hel en de hemel

Tijdens dit proces word je naar de allerdiepste pijnlagen geleid. Het is het sterfproces van het ego in de derde dimensie dat het zo heftig maakt. Maar tevens leidt dit ook, vanuit de vijfde dimensie, jouw hergeboorte en heelwording in jouw Goddelijkheid in.

Je kunt de hemel (het ultieme, Goddelijke samenzijn dat de doorgang naar hogere dimensies vrijmaakt) en de hel (de rauwe afscheidingspijn) naast elkaar ervaren. Het voelt bijna cru, om na een samenzijn met je Tweelingstraal, in welke vorm dan ook, weer een tijd zonder hem of haar in je eentje, of in je eigen relatie, verder te moeten.

Juist in dit proces zit de ultieme Zelfrealisatie! Steeds weer nodigt deze spagaat je uit om terug te gaan naar je eigen heilige grond. Daar leer je hoe je jezelf volledig kunt onthechten van alles wat zich vanuit de persoonlijkheid nog wil hechten aan iets of iemand buiten jezelf. Zelfs van jouw Tweelingstraal!
In jou zal het Heilige Huwelijk zich gaan aandienen, waardoor jij als een steeds completer vrouwelijk en mannelijk, androgyn Lichtwezen in je lichaam aanwezig zult kunnen zijn.

Jouw eigen hogere Zelf zal je steeds opnieuw terugbrengen naar de verbinding met jouw Goddelijke Zelf. Dit proces vraagt om werkelijk alles in hogerhand te leggen, en je vanuit groeiend vertrouwen in de hogere regie naar elke volgende stap te laten leiden.

Als je door dit proces heen bent, zal er langzaam een diepe rust gaan indalen. Je zult niet alleen weten, maar juist ook voelen dat deze Liefde het hoogste goed van AL nastreeft. Persoonlijke liefde gaat steeds meer vervangen worden door Universele Liefde. Deze is altijd dienstbaar aan het grotere, Goddelijke plan.

Goddelijke Missie

Tweelingstralen kunnen vroeger of later voor een gezamenlijke weg opgeroepen worden. Niet het ‘ik’ bepaalt of, en wanneer het tijd is om samen te gaan werken en te leven. Die wijsheid en dat weten liggen bij ons hogere Zelf en bij de Lichtwereld.

Specifieke, spirituele verworvenheden van vele oude levens zullen hierbij ingezet worden. Veel Tweelingstralen zijn momenteel bezig om hun eigen kanalen naar hogere dimensies weer volledig te openen. Ze oefenen om zich hun heldervoelendheid, helderziendheid en andere hogere vermogens weer toe te eigenen.

De meeste Tweelingstralen hebben al in vele eerdere levens, op aarde en daarvoor, samengewerkt. Er is geen enkel veld dat zo krachtig resoneert als hun gezamenlijke veld. Hun velden sluiten naadloos op elkaar aan. Daarom verstaan ze elkaars zielentaal als geen ander, en dat maakt hen heel open voor de ontvangst van Goddelijke velden.

Heel de wereld

De begeleiding en heling van zichzelf en elkaar gebeurt vanuit een hoger belang. Veel opgestegen Meesters hebben taken vervuld vanuit hun Tweelingstraalverbinding, zoals Yeshua en Maria Magdalena, Aartsengel Raphael en Moeder Maria.

Het is helend om open aanwezig te zijn in een Tweelingstralenveld, vanwege de oorspronkelijke coderingen die beiden dragen van de Goddelijke Eenheid. Vandaar ook dat veel Tweelingstralen ingezet zullen worden, en al voor dit leven de zielenafspraak gemaakt hebben, voor een gezamenlijke Goddelijke Missie.
Na een diepe Zelfheling zullen ze de mensheid en de aarde vanuit hun hogere vermogens bij kunnen staan in deze bijzondere tijden van grote Transformaties.

*♥*

Waar twee of meer in Mijn Naam verenigd zijn,
ben Ik in hun midden.

 

Mieke Vulink

Deel I van deze serie ‘Relaties in de Nieuwe Tijd’ vind je hier:
De mannelijke en vrouwelijke weg

Deel II vind je hier:
Zelfvertrouwen en eigenwaarde