pixabay religion-3452582_1920

Zwanger van de Goddelijke Bron

Artikel geplaatst in:

Of je nou een vrouw, man of kind bent: we zijn collectief op weg naar de Goddelijke Bron in onszelf. Ooit zijn we er behoorlijk ver van afgedwaald. We dachten dat we ‘slechts’ aardse, sterfelijke mensen waren. Nu kijken steeds minder mensen raar op als je zegt dat je van Goddelijke komaf bent. We zitten verheugend veel dichter bij die liefdevolle Bron. Maar of we dat ook zo ervaren, te midden van alle veranderingsprocessen in en om ons heen?

Gedurende deze zomerweken worden we flink ondergedompeld in allerlei kosmische energieën en downloads. Zij zorgen voor krachtige transformatieprocessen en frequentieverhogingen. Als gevolg daarvan wordt onze persoonlijkheid aardig door het sop gehaald. Diepe reinigingen gaan emotioneel en energetisch letterlijk tot op het bot. We worden tot een zo zuiver mogelijk ontvangstkanaal gemaakt van ons Goddelijke Zelf.

Ascentieverschijnselen voelen en weten

Deze reinigingen gaan gepaard met allerlei fysieke ongemakken. Sommige reacties zijn zo heftig dat je je onnodig zorgen kunt gaan maken. Google maar eens op ascentieverschijnselen. Totaal onbekende klachten kunnen zo maar ineens de kop op steken. Dat komt omdat ons lichaam zich voorbereidt voor hogere frequentievelden die om nieuwe fysieke functies vragen. Je zult vast veel van de verschijnselen herkennen! Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee de rust kan wederkeren.

Soms kun je even helemaal het vertrouwen kwijt zijn. Je kunt je verloren voelen in alle chaos, of vergeten voelen door de Lichtwereld. Pijn, heimwee en allerlei schijnbaar onmogelijke verlangens kunnen tevoorschijn komen. Het kan oude wanhoop aanraken die zegt dat er nooit iets zal gaan veranderen. Om moedeloos van te worden …

Vanuit het hogere perspectief bekeken loopt er altijd een heldere draad door jouw eigen proces heen. Sta jezelf toe om te voelen welke lagen en oude ladingen momenteel in jou om aandacht vragen. Blijf niet onnodig lang in oude gedachten-riedels en emotielagen dwalen. Dat geeft geen garantie voor een blijvende transformatie. Het weten en begrijpen van wat er speelt is de andere pijler die je nodig hebt.

De vroedman

Het is tijd om jouw innerlijke ‘vroedman’ van stal te halen. Hij is de heldere en krachtige mannelijke aanwezigheid in jou. Zijn aandacht is niet naar aardse gebeurtenissen buiten zichzelf gericht, maar naar jouw innerlijke, vrouwelijke gevoelskant. Hij neemt je serieus en vertrouwt op zijn eigen weten. Hij zal rust creëren als er wat nieuws uit jou geboren wil worden.

Als beschermer en volger van de Goddelijke wil is hij diep geworteld in de aarde en kan jouw hogere zielendelen, die in willen dalen, een stevig en liefdevol fundament bieden.
Vanuit zijn innerlijke Bronverbinding hebben angstvelden geen grip meer op hem. Vele levens in lagere, liefdeloze velden hebben hem tot een Strijder van het Licht gemaakt. Hij kent de oude scenario’s die hem ooit uit zijn eigen Christus-krachten hebben gehaald en hem het leven hebben gekost.

Onze hogere wezensdelen zijn hoog-sensitief en verbonden met persoonlijke lagen die nog veel oude angst in zich dragen. We hebben onze innerlijke vroedman nodig om deze delen in ons fysieke lichaam te kunnen laten indalen, zodat ze niet opnieuw gevangen raken in collectieve angstvelden. Zijn toegewijd zijn aan de hogere wil waarborgt een soort veilige lichtsluis, waarbinnen elk geboorteproces ongestoord plaats kan vinden.

De Nieuwe Mens in de Godin

In jouw vrouwelijke gevoelskant zit zowel jouw gewonde vrouw als jouw Goddelijke heelheid. Zij heeft een innerlijke vroedman nodig die dit begrijpt. Haar emoties zijn verbonden met gevoelslagen die gestagneerd zijn door de velden van dualiteit. Als je deze gevoelens weer toelaat, als golven van de zee die komen en gaan, kom je bij waarheid, liefde en jouw diepe verbinding met de Bron uit.

Lang geleden is er in haar oorspronkelijk zuivere DNA een zaadje van onsterfelijkheid geplant. Het is het mosterdzaadje waarin het oer-vertrouwen in de schepping huist.
Jezus zei: “If you have the faith of a mustard seed, you can move mountains”. Vanuit dit zaadje ben je verbonden met grootse Goddelijke krachten en de onophoudelijke levensstroom.
Doordat de frequentie van ons collectieve bewustzijn steeds sneller stijgt, en we meer en meer in onze liefdesvelden kunnen blijven, begint het zaadje zijn geheimen prijs te geven:
Onze Godin is zwanger van ‘de Nieuwe Mens’ uit de Goddelijke Bron.

Onbevlekte ontvangenis

De Nieuwe Mens vraagt om een onbevlekte ontvangenis. Dat wil zeggen dat wat er vanuit jouw eigen Bron geboren wil worden ook in een zo zuiver mogelijke afstemming ontvangen wil worden. Het is onmogelijk om deze geboortes in velden te laten gebeuren waar nog oude karmische ladingen zitten die gebonden zijn aan angst, oordelen en liefdeloosheid. Alles wat uit hogere dimensies in kan dalen heeft een afstemming nodig op de Goddelijke wil, zowel van onze innerlijke man als van onze innerlijke vrouw.

Dit proces is gebaat bij stilte en liefde, mededogen met je gewonde zelf, een wakker aanwezig zijn en vertrouwen.Met je innerlijke vroedman als heldere hoeder van deze transformaties komt er meer overgave en balans in je systeem. Hij veroordeelt niets, maar moedigt jou aan om te laten komen wat er wil komen.

Zwanger van de Goddelijke Bron

Messias

In veel heilige geschriften wordt er over deze tijd geschreven. Het is de wederkomst van de ‘Messias’ op aarde. Maar niet zoals velen gedacht hebben … Onze eigen, innerlijke Messias begint wakker te worden! Hij belichaamt zowel de Meester (Man & Vrouw) als het Christuskind in ons.

Heel lang heeft dit hogere deel van ons zich schuil moeten houden, omdat het gemiddelde bewustzijn niet hoog genoeg was. De vervuilde, duale velden zou meteen een aanslag plegen op zijn Licht. Maar nu steeds meer mensen beginnen te beseffen dat de Goddelijke Bron in onszelf zit, groeien we naar transparantere, kristallijnen levensvormen die in ons DNA opgeslagen zijn. Hoe meer zich kan ontvouwen vanuit ons oorspronkelijke DNA, des te helend / heilig de collectieve velden worden.

Het ‘Heilige Huwelijk’ is geen loze kreet meer. Nu de God en Godin beginnen op te staan in onze aardse, overlevende, man en vrouw, kan het Christuskind in ons volwaardig uitgroeien tot wie het als Goddelijk wezen vanuit de allerhoogste essentie bedoeld is.

De komst van Jezus naar de aarde is honderden jaren zorgvuldig voorbereid. Er is alles aan gedaan om zijn hogere wezensdelen zo beschermd mogelijk te kunnen laten indalen, om te voorkomen dat zijn Goddelijke DNA enige schade zou kunnen oplopen. Hoe zuiverder dat zou blijven, des te meer Goddelijke delen van hem op aarde aanwezig zouden kunnen zijn.

Zwanger van de Goddelijke Bron

foto M. Vulink

Goddelijke Zelf, ooit

Ooit waren we nog verbonden met onze eigen Goddelijkheid en volledig afgestemd op de hogere Liefdesvelden. Dat was lang voordat we in Lemurië en Atlantis de ondergang mee maakten en vervolgens de verdichting in duikelden. Tijdens die processen hebben onze hoog-sensitieve delen volledig onverwacht met veel geweld te maken gekregen.

Door buitenaardse manipulatie van ons DNA werden we slachtoffers en daders van de meest gruwelijke experimenten. Daardoor heeft onze innerlijke man zich moeten verharden en heeft onze innerlijke vrouw haar fijngevoelige vermogens zo veel mogelijk moeten afsluiten. Vervolgens hebben we onze onderste chakra’s aan moeten passen aan de lagere dimensies, om daar te kunnen overleven.

Nu we, in omgekeerde volgorde, weer dichter bij de Bron in onszelf komen, komt alles vrij wat destijds voor onveiligheid, afsluiten en overleven gezorgd heeft. Bij velen zit er een diep gewortelde angst om hun Goddelijke vermogens weer toe te laten. Bij elke activering van zo’n vermogen (bv. helderziend waarnemen, je helder-voelende vermogens helend inzetten) komt bijna automatisch een gedachte vrij van ‘oh jee, als ik maar niet weer beschadigd, verkracht, verbannen of vermoord word’. Dankzij de aanwezigheid van onvoorwaardelijke liefde en bewustzijn kan dit nu echter allemaal verwerkt worden.

Zwanger van de Goddelijke Bron

https://www.flickr.com/photos/mara_earthlight/5950937839/

Goddelijke Zelf, nu

Het besef begint door te dringen dat we allemaal uit eenzelfde, liefdevolle Bron afkomstig zijn. Als je jezelf eenmaal losmaakt van het oude overlevingsmechanismen waarin je persoonlijkheid gevangen zat, zal je aandacht steeds meer bij jouw Goddelijke Zelf in dat heilige veld willen zijn. Dat kan gewoon thuis op de bank, in de natuur of in een gewijde ruimte, alleen of met gelijkgestemden; wat jou maar kan bekrachtigen in je Bronverbinding.

Daarbij worden we enorm ondersteund vanuit de kosmos. Hoge energietransmissies, zonnevlammen en downloads komen en gaan. We worden aan alle kanten aangeraakt, geopend en gestimuleerd om de aandacht volledig op onze eigen heelwording en transformatie te richten.

Een hele bevalling

We bevallen niet zo maar ineens van ons Christuskind. We geven eerst geboorte aan alles wat onze Goddelijkheid nog in de weg zit. Het is een proces van ‘last hebben van’, van geraakt worden door triggers, van ‘er niet meer omheen kunnen.’

Alles wat lager vibreert dan wat er vanuit de vier- en vijf-dimensionaliteit geleefd wil worden, zal niet langer met ons resoneren. Dit ervaren we heel direct door fysiek ongemak dat samen kan gaan met heftige emotionele reacties. Juist deze energetische druk op ons systeem wil ons gidsen naar bevrijding van alles wat nog niet synchroon loopt met het hogere plan.

Kort gezegd zal elk deel in jou dat nog op overleven geprogrammeerd staat in trilling worden gebracht, zodat het in je bewustzijn kan komen. Alles is de moeite van het onderzoeken waard. Niets is fout of verkeerd! En je mag jezelf alles gunnen wat deze intense overgangstijden leefbaarder kan maken.

 

Deze zomer brengt diepe reinigingen en maakt ruimte voor vernieuwing, ook in ons dagelijkse leven. Het is goud waard om deze reis met een gelijkgestemde te kunnen delen, die de rol van vroedman tijdelijk in kan vullen. Je hoeft het echt niet allemaal alleen te ‘kunnen’.
Maar in Meesterschap leren we dat we zelf onze gevoelens kunnen eren, en vanuit ons hogere Zelf kunnen zeggen: “Kom maar, lieverd, laat maar gebeuren wat wil. Ik ben bij je en je bent veilig.”

Moe en diep

Geef vooral eindelijk toe aan wat men ‘vermoeidheid’ noemt. Moe zijn is ook iets waar in onze maatschappij een oordeel op zit. Als je moe bent, ben je vast over grenzen gegaan, zeggen velen. Of ben je zwak, overgevoelig, of niet stressbestendig genoeg… ?
Nee, dit zijn allemaal oordelen en vergissingen. Je lichaam kan zich eindelijk, na honderden levens, gaan ontkrampen en ontspannen. Gelukkig hoef je niet langer meer te voldoen aan onmenselijk hoge eisen, die van onze oorspronkelijke samenleving een verharde en verkilde maatschappij hebben gemaakt.

Vermoeidheid is eigenlijk een vraag van je lichaam om ruimte te gaan maken voor verwerking, integratie, heling en verdieping. Toegeven aan vermoeidheid houdt een opwaardering van jouw Zelf-liefde in! Zegen maar elk stil moment met jezelf, waarop je je kunt wijden aan wat zich innerlijk in jou wil voltrekken.

Zwanger van de Goddelijke Bron

https://www.flickr.com/photos/mara_earthlight/5642684334/in/photostream/

Jouw missie

Het mosterdzaadje staat voor het vertrouwen dat jouw oorspronkelijke DNA-coderingen precies op het goede moment ontsloten zullen gaan worden. Vanuit jouw ziel heb je besloten om precies nu, tijdens deze grote transformaties, op aarde te willen zijn. Als eerste om jezelf te gaan bevrijden uit alle oude velden van karma. Dat was jouw eerste missie voor dit leven, en het kan zijn dat je daar nog midden in zit. Sowieso is dat zo’n grote en intensieve klus, dat je hier wellicht je hele leven aan zult willen wijden. Prachtig, want het is heilig werk…

Mocht je inmiddels het verlangen in je hart ontdekt hebben om de rest van je leven volledig toe te wijden aan het belichamen en het uitdragen van jouw Goddelijkheid op aarde; go for it! Je hebt niets meer te verliezen! Blijf op jouw eigen wijsheid en weten vertrouwen en koester jouw verlangen om Liefde te belichamen.

Je kunt te maken krijgen met flinke tegenkrachten. Weet dan dat zij op je weg zijn gekomen om je wakker te schudden en je nog onwankelbaarder te maken in de erkenning van jouw ware Goddelijke afkomst. Juist de tegenkrachten zullen je diep doordringen van het besef hoe kostbaar het is wat jij hier op aarde brengt. Dát is jouw volgende missie, die helemaal jouw eigen vorm, kleur en klank zal krijgen. Verlicht de wereld, Nieuwe Mens, precies zoals jij bedoeld bent vanuit de Goddelijke Bron.

Bless You ♥