a. Heilige Huwelijk Paolo_Veronese_-_Mars_and_Venus_United_by_Love_-_Google_Art_Project.jpg-wikimedia

Het Heilige Huwelijk van Mars en Venus

Artikel geplaatst in:

We mogen een nog groter bewustzijn krijgen over wat er met onszelf gebeurt in relaties. In hoeverre is ‘Het Heilige Huwelijk’ bereikbaar binnen onze dagelijks relaties? En heeft het wel met de ander te maken? Er is nog zo veel ontheiligd in onszelf dat om aandacht vraagt, en nog zo veel wat ons uit onze eigen Bronverbinding kan halen.

Juist wanneer we in een liefdesverbinding door iets getriggerd worden kan een reactie extreme vormen aannemen. Door een paar woorden, of een op zich onschuldige daad van een geliefde, kunnen we in een heel verdicht deel van ons emotionele lichaam belanden. Ineens lijkt iets in jou het over te nemen. Het is als een steen die in het water gegooid wordt; de rimpelingen op het water nemen heel snel toe.

Collectieve velden

Dit komt doordat we veel meer dan alleen onze eigen, persoonlijke ladingen bij elkaar in beweging brengen. De ingang zit wel in het persoonlijke veld, maar dat is verbonden met gelijk resonerende velden. Als we ruimte geven aan wat zich wil vrijmaken kunnen we ineens gigantische, collectieve ladingen ervaren die via ons vrij willen komen. Maar het lijkt alsof de pijn of de angst helemaal ‘van ons’ is; we identificeren onszelf ermee.

Pain

Als we dit vanuit de gewonde persoonlijkheid naar elkaar uiten, begint het te wankelen in onze liefdesverbindingen. Er ontstaat verwarring en we raken niet alleen de ander, maar ook onszelf tijdelijk kwijt, althans, zo voelt het. We zullen steeds meer merken dat de ladingen die we naar elkaar toe ervaren en uiten, heel oude stoom is die eindelijk vrij kan komen uit collectieve ketels.

Liefde is daarbij de eerste voorwaarde om deze velden te kunnen openen en verzachten. Juist in diepe liefdesrelaties (tussen zielen die elkaar uit vele levens kennen) zullen de Venusiaanse en de Martiaanse velden zich volop gaan aandienen. Uiteindelijk zal er wijsheid en inzicht bij komen. Het helingswerk wat hierna mogelijk wordt kan de deuren open zetten naar het Heilige Huwelijk.

Het Heilige Huwelijk

Deze éénwording gaat niet alleen over het samenkomen van twee mensen die – voor zover hun bewustzijn dat toelaat – zich vanuit hun eigen I AM met elkaar verbinden. Bij het Heilige Huwelijk staat zeker niet de persoonlijke wens voorop om het gat van de afwezigheid van Liefde in jezelf door de ander te laten vullen. Dit gaat over een trouwbelofte aan je eigen Goddelijkheid, en daarmee verhef je niet alleen jezelf, maar ook de ander tot hogere dimensies.

“Where two or more are gathered in My name, there am I in the midst of them”.

Het Heilige Huwelijk begint in jezelf, nadat je begonnen bent om je wens tot éénwording met jouw I AM handen en voeten op aarde te geven. Als een innerlijke drive kun je het verlangen naar geestelijke voeding herkennen, en die voeding ook steeds meer van binnenuit gaan ervaren. Het zal jouw aardse zijn, spreken en handelen gaan doorschijnen en naar een hoger plan tillen.

In de verbinding met het hogere Zelf kunnen vrouwen zich weer als de Bruid van God gaan ervaren; mannen trouwen innerlijk met de Godin. Vanuit deze innerlijke verbindingen vinden er bijzondere, ontroerende en gezegende ontmoetingen plaats.

Achter het Heilige Huwelijk ligt de hele diepe wens om je weer met jouw eigen Goddelijkheid te verbinden. Daarbij ben JIJ het die Jezelf erkent, en bevestigt dat jij een geestelijk, goddelijk wezen bent. Jouw overgave aan de Goddelijke Wil leidt je naar het (vaak jarenlange) louteringsproces. Vanuit je hogere Zelf kun je je meer verdichte, aardse zelf laten zuiveren van alle vergissingen die in de dualiteit ontstaan zijn en zich in jou hebben vastgezet.

Het naar een hoger plan tillen van wie jij BENT, verbonden met onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde, is een Venus kwaliteit. Hoe jij vanuit Goddelijke Wijsheid en dienstbaarheid kunt handelen is een getranscendeerde Mars kwaliteit.

Opklimmen naar het I AM

Dit is het grote transformatie- en ascensieproces, waar elke lezer van dit artikel in meer of mindere mate mee bezig is. In welk fase je ook zit; elk mens is even waardevol en belangrijk. Iedereen loopt op aarde een eigen louteringspad, en zal dit vanuit het goddelijke plan voor dit huidige leven ook vorm willen geven.

Jacobsladder

Het is als een ladder die je uitnodigt om op te klimmen naar hogere frequenties en een hoger bewustzijn. Jij bepaalt óf je gaat klimmen, en tot op zekere hoogte kun je dit op eigen kracht doen. Dan komt er een moment waarop je vanuit jouw huidige bewustzijn het niet meer zonder hulp van boven (eigenlijk van binnenuit) kunt doen. Trede voor trede zul je worden opgewacht door hen die ons de weg zijn voorgegaan. Je hogere Zelf zal je leiden, verbonden met alle mogelijke hulp uit de Lichtwereld.

Boodschap van St. Germain

Na het uitschrijven van bovenstaande inzichten kreeg ik nogmaals bezoek van St. Germain. Graag deel ik met jullie zijn boodschap, vanuit het vertrouwen dat wat hij gegeven heeft in jullie harten zal resoneren. Ik heb het zo min mogelijk aangevuld met mijn eigen woorden, en ook alleen maar om de holografische beelden die ik ontving te kunnen overbrengen.

Disbalans tussen Venus en Mars

“De disbalans tussen Venus en Mars heeft ervoor gezorgd dat zowel Venus als Mars in lagere frequentievelden zijn gekomen. Venus is, als een groots liefdevol levend wezen, tijdens de vierde bestaansfase vanuit een heel hoge dimensie naar een lagere dimensie gegaan. Vervolgens had dit zijn weerslag op Gaia, Moeder Aarde die haar wezen aan de mensheid beschikbaar heeft gesteld om zich via de dualiteit haar Goddelijkheid weer te gaan herinneren.

Op aarde is wat de mens als ‘houden van’ ervoer nog verder in frequenties gedaald. Onvoorwaardelijke Liefde is tot persoonlijk afhankelijke en voorwaardelijke liefde geworden. Als een zoete troost en vervulling van egobehoeftes heeft de vervormde persoonlijkheid deze Goddelijke Kracht geromantiseerd via beelden die eigenlijk verwijzen naar een veel hogere werkelijkheid, zoals rozen, hartjes, Valentijn, de prins op het witte paard, de sensuele vrouw etc.

Hieros Gamos

De heilige eenwording vanuit Goddelijke Liefde en Wijsheid is ontheiligd geraakt. De gewonde mens heeft dit oorspronkelijke scheppingsritueel veranderd; het is verlaagd naar behoeftige seksualiteit. Het gemis van aanwezigheid van Bron in zichzelf heeft de mens doen uitreiken naar buiten, vanuit de behoefte om de leegte te gaan opvullen. Via allerlei (ontheiligde) lagere vormen van liefde vond men slechts tijdelijke troost en heling.

Divine UnionVoorwaardelijke liefde is het enige wat de persoonlijkheid nog kent. Ware, onvoorwaardelijke Liefde is alleen mogelijk als je voorbij kunt gaan aan alles wat duaal is, en je je tijdens intimiteit laat leiden door je hogere Zelf. Dit kan alleen door een bewuste overgave aan wat er in de verbinding met je partner wil ontstaan.

Het Hieros Gamos is van oorsprong een goddelijke zegening, die alleen in het heilige der heiligen kon plaats vinden. Het heeft niets te maken met een verheerlijkt orgasme. Noch dient het voor het verwekken van een Godenzoon of – dochter om je aardse macht te vergroten of veilig te stellen. Het is het Heilige Huwelijk tussen God en de mens, waarbij de mens zich innerlijk totaal overgeeft aan de Goddelijke Wil. Alleen dan kunnen de hogere vormen van Liefde en Wijsheid tot één versmelten.

Scheppen of vernietigen

Het Venusveld is meer dan een Liefdesveld. Er schuilt een diep weten in van de Moedergodin, een kennen van de onmetelijke scheppingskrachten. Nadat die misbruikt zijn moest het vrouwelijke teruggebracht worden naar één veld, één geheel, om vanuit die verbinding het veld voor het mannelijke in bewaring te houden.

Er is veel schade aangericht, met name in goddelijke velden waar splitsingen hebben plaatsgevonden. Velen zijn van Venus vertrokken. Er was nog een derde planeet bij betrokken: Pluto. Galactische oorlogen ontstonden vanuit grote misverstanden. Maar dit alles was een onderdeel van Creatie. We wisten dat dit ooit rechtgetrokken zou gaan worden, mede door veel van onze dierbaren die nu op aarde aanwezig zijn.

Goddelijk werk op aarde

Het kan niet anders dan via de aardse verbindingen, omdat daar, alleen daar, de toegang mogelijk is tot de meest vervormde en omgepoolde velden. Veel Lichtwerkers met oeroude zielsverbindingen zullen elkaar in deze tijd weer terugvinden. Zij zijn de ompolers die wij begeleiden. Allereerst zullen zij het ontheiligde in zichzelf weer terugbrengen naar de ware Goddelijke verbinding en eenheid. Daarna zullen zij dit werk vanuit zichzelf in de wereld kunnen voorzetten.

Venus attracted by Anchise, Love meets Beauty

Vraag ons altijd om jullie bij te staan, ook als er verwarring optreedt door het vele wat er vrijkomt. Wij zegenen jullie en zullen altijd de verbindingen beschermen waarbinnen jullie het werk dienen te doen. Behoed en bescherm elkaar, weet dat er grote krachten aan te pas komen en twijfel er niet aan of je ze wel aankunt.

Balans herstellen

Zie het goddelijk vrouwelijke in haar gedaante als vroedvrouw, die nieuwe wegen en velden zal baren voor het aardse vrouwelijke. Daarin zal alles wat versplinterd was zich weer tot één kunnen keren. Één leven-gevende, ontvangende Graal van goddelijke scheppingskrachten.

In de goddelijk mannelijke, zuiver en veilig gebleven handen zal deze kracht zich door bewust geworden mannen heen in de wereld willen manifesteren. Maar eerst dienen jullie innerlijk de balans te herstellen en een nog dieper begrip te ontwikkelen over het werk wat jullie samen ogenschijnlijk slechts op aarde doen, maar wat in veel grotere mate zijn doorwerking heeft.

Ik groet jullie met respect en dankbaarheid namens de raad van de Witte Broeders en Zusters. Laat de Heilige Vlammen branden, op het altaar van jullie leven. We zijn samen, we zijn één. ”

Heb je de vorige delen gemist? Zie hier:
Deel I : ‘De Opstanding van onze Goddelijkheid‘ (1 april)
Deel II : ‘Waar Wijsheid en Liefde elkaar hervinden – Mars en Venus in relaties’ (2 april)