Grail Light& Love

Lemurië en Atlantis herenigd

Artikel geplaatst in:

Een spirituele reis

Velen van ons zijn bezig om bewust te krijgen wat er nog geheeld wil worden vanuit vorige levens in Lemurië en Atlantis. Inzicht in, en het doorvoelen van de meest essentiële levens die we daar geleefd hebben, draagt bij aan de balans tussen het goddelijke vrouwelijke en mannelijke in onszelf. Lemurië en Atlantis droegen enorm verschillende energieën en frequenties, gaandeweg ontstonden er steeds meer polariteiten. Beiden hebben ons, mede door hun ondergang, veel trauma’s bezorgd.

Tijdens een afstemming op Lemurië en Atlantis kwam er een duidelijke, innerlijke roep naar Malta. Deze werd even later bevestigd door de aankondiging van een ‘Crystal City Conference’ op Malta zelf. Ja, daar ‘moesten’ we bij zijn! Zeker toen het begon door te dringen dat deze geheim gehouden, heilige kristallen stad in de binnenaarde verbonden is met de Lemurische beschaving in Telos, onder Mount Shasta, geleid door Lord Adama.

Dromen, ingekleurd door donkere zware velden van Atlantis begonnen, en nog meer herinneringen aan Lemurische en Atlantische levens werkten zich door ons heen naar het licht. We werden naar nieuwe inzichten geleid over alles wat we ooit, vanuit de verbinding met de Bron, gecreëerd en daarna verloren hadden.

Stars Lemuria

Door de dimensies heen

Vele Lemuriërs hebben, toen de frequentie op Aarde daalde waardoor de planeet met haar bewoners naar een lagere dimensie zakte, in de binnenaarde hun prachtige 5D beschaving en hun verbindingen met o.a. Sirius, Venus, de Pleiaden, Arcturus, Andromeda etc. voortgezet. Zij zijn bewust bij de Aarde gebleven om de mensheid te dienen en te helpen herinneren aan hun ware afkomst. Later zijn een aantal Atlantiërs als hoeders van deze plekken doorgegaan met het bewaren en bewaken voor de mensheid van alle hogere kennis, grotendeels opgeslagen in kristallen.

Alle oude en nieuwe Inwijdingswegen, waarop velen hun voeten hebben gezet, zullen via Liefde en Wijsheid gaan samenkomen in ons hart. Dankzij ons toenemende bewustzijn zullen we onze multidimensionale verbindingen met de vierde, vijfde en hogere dimensies weer als werkelijk gaan ervaren. Zij zullen ons helpen om uit de verstrikkingen, slavernij en illusies van de dualiteit te komen, waardoor we uiteindelijk weer ons ware Lichtkleed zullen gaan dragen!

Krachtcentrum Malta

Malta, Gozo en Comino (het kleine eilandje er tussenin) zijn het bruisende centrum van Atlantis geweest. Dit was, en is nog steeds (als je achter alle 3D vervormingen kunt voelen) één groot krachtcentrum. De Tempels waren reuzen- ontvangers van kosmisch licht, vol met vijf dimensionale etherische entiteiten, scheppingspotentie, levenskracht en liefde. Hier werd de hemel met de aarde verbonden, hier bevonden zich portalen van vele Star Beings en hoogfrequente wezens.

Maar liefst 64 tempels, krachtplekken, oude heiligdommen en andere overblijfselen uit Atlantis zijn er rondom Malta boven water te zien en te ervaren… En wie weet wat er allemaal nog op de zeebodem aanwezig is, van voor de laatste overstroming die dit centrum van Atlantis grotendeels onder water heeft doen verdwijnen!

foto MV

Hagar Qim Temple Malta

Van vier naar zeven chakra’s

Waar de hoog-sensitieve en vredelievende Lemuriërs op aarde neerdaalden leefden ze, vanuit vier chakra’s (de bovenste vier) in de vijfde dimensie. De Atlantiërs daalden hier vanuit de vijfde naar de derde, de chakra’s breidden zich uit tot de zeven hoofdchakra’s, en het liefdevol creëren vanuit het hart verschoof naar regeren en overheersen vanuit lagere, persoonlijke belangen.

Door de komst van vele andere, buitenaardse geïnteresseerden met een veel lager trillingsgetal naar deze prachtige planeet van vrije wil, konden we niet langer zo transparant en etherisch blijven zoals we in Lemurië gewend waren. Atlantis dwong ons om heel diep in een fysiek lichaam en op aarde te landen. Om als Sterrenwezen in die veel lagere en verdichte velden te kunnen functioneren ontwikkelden we een ego met allerlei overlevingsmechanismen, regels en structuren binnen dualiteit.

Het stuur in hogerhand leggen

Het is datzelfde ego, dat het stuur van ons leven in controlerende, en vaak vanuit angst reagerende handen gepakt heeft. Het zijn al die oude angst-programmeringen waar we nu tegenaan lopen, nu we het stuur willen terugleggen in de wijze en veel liefdevollere handen van ons hogere Zelf, dat verbonden is met de Bron.

Op veel oude krachtplekken op Aarde zijn de sluiers dunner, waardoor het gemakkelijker is om dieper inzicht te krijgen in hoe jouw ego je nog beperkt. De energie van die plekken helpen je om oude zelf-delen te helen, voorbij driedimensionale beperkingen verbindingen met hogere dimensies te kunnen ervaren en boodschappen van de Opgestegen Meesters te ontvangen. Het waren de oude Maltese en Gozitaanse tempelgronden die ons precies daarvoor hadden geroepen.

Mnajdra Temple Malta

Terug naar de vijfde dimensie

Daar gingen we dan, Vincent en ik, op weg naar wat Malta en Gozo ons wilden vertellen. Vorig jaar had ik met mijn dochter al een aantal tempels en grotten kunnen bezoeken, en na een dag op pad te zijn geweest met de tempelkenner bij uitstek Francis Aloisio (die samen met zijn vrouw Christine de Crystal City Conference organiseerde) ontving ik van hem bijzondere ‘sacred symbol cards’. Zij dragen de energieën van de tempelplekken waarin we de laatste resten van de oude velden van Lemurië en Atlantis konden laten samensmelten in onszelf.

Waar we jarenlang samen in allerlei details zijn gedoken, om te kunnen doorvoelen en doorzien wat de ware essentie betrof van honderden mensenlevens in zowel Lemurië als Atlantis, wisten we nu dat dit een energetische afronding zou zijn, en tevens een bekrachtiging van een nieuwe fase: de Golden Age van Saint Germain.

Reisleiding door Atlantis

Eenmaal in het vliegtuig stemden we ons af. Waar moesten we naar toe? In de twee dagen die we hadden, buiten de georganiseerde Conference van de Crystal City of Atlantis om, moesten we een keuze maken uit 64 geweldige plekken! Het zou één dag Malta en één dag Gozo worden, dat hadden we al besloten. Maar zoals altijd was er innerlijke leiding, waardoor alles weer als vanzelf stroomde, en we achteraf meer en meer begrepen waarom het op deze manier allemaal verlopen was.

Innerlijk ging mijn aandacht naar de wat rustigere zuidkust van Malta. We logeerden – voor deze dagen centraal – in een baai in het noorden, dat veel drukker is. Ik haalde de tempelkaarten tevoorschijn, we trokken er allebei een kaart uit zonder die van elkaar te zien, en ja hoor: zowel bij Vincent als bij mij kwam dezelfde kaart tevoorschijn: Mnajdra.

Filfla Malta

We lazen: “Mnajdra is the Prehistoric Observatory Keeper of Cosmic and Earth time; the Birther of New Life on Earth.” Dat klonk al goed, op naar de geboorte van de Golden Age! En ik was blij, omdat ik iets met Filfla heb, het kleine magische eilandje dat tegenover Mnajdra ligt, wat ik daardoor opnieuw zou kunnen zien. De rest van de reis zou zich er wel omheen plooien.

Een Tempelbaai

Ik ging nadenken over waar ons hotel was. We hadden gemakshalve gekozen om in hetzelfde hotel te zijn als waar de Conference zou zijn, in St. Paul’s Bay, ofwel: de baai waar de Apostel Paulus door schipbreuk aan land zou zijn gekomen. Maar er zou vast nog wel meer bedoeling liggen achter waarom we juist dáár moesten zijn.

Om de hoek bij ons hotel lagen heel oude brokstenen en overblijfselen van weer een tempel; een plek waar mensen nu – zonder ook maar iets te beseffen – de stenen op- en af klauteren om verkoeling in de zee te kunnen vinden. De zoveelste plek langs de Maltese kustlijn waar het ene appartementencomplex na het andere uit de grond gestampt wordt, vanwege de commercie en bedrijven die daar met een duizelingwekkende vaart in dit belastingparadijsje maar door blijven groeien.

De Atlantische Tempel die ooit opdoemde aan de kust van St. Paul’s Bay blijkt het ‘House of Wealth and Prosperity’ te zijn geweest; ‘the Centre of Abundance’. Nou, dat was alvast een mooi begin, om daar een tijdje in die energie te kunnen verblijven. Mocht er nog een onbewust deel van mij in het oude armoebewustzijn zitten, dan zou het nu wel geactiveerd worden!

Buggiba Temple, St. Paul’s Bay Malta

Van 3D gekte naar innerlijke vrede

Ik had er echter niet bij bedacht dat deze prachtige woorden in 3D vertaald heel andere vormen en energieën hadden aangenomen: non stop herrie, non stop drukte, non stop grove impulsen, auto’s, motoren en squads onder mijn slaapkamerraam door, en een hoop onzin-geklets tot in de late uurtjes. Mijn hotelkamer bleek recht boven de bar te zijn; dat ontdekte ik pas na 2 halve nachten wakker liggen, me verwonderend over hoe mijn lichaam innerlijk tekeer ging. Ik stond echt onder stroom. Als iemand zich niet voor geluid kan afsluiten ben ik het wel; dat ik nou juist in deze situatie terecht kwam…

Maar tijdens de derde nacht begreep ik hoe het universum mijn groei hiermee ondersteunde. Ik leef veel in de stilte. Zo gauw als de drukte van de 3D wereld me tegemoet komt probeer ik heel bewust in mijzelf te blijven. Indien ik voel dat ik in lagere velden gezogen word, waar een afgescheiden zelf-deel van mij op wil gaan reageren, herhaal ik de zinnen: “I must have chosen for a reason to be in this circumstance. My choice now is to stay with my inner Peace, no matter what the outer circumstances are.”

Veel hoog-sensitieve en ontwakende mensen zoeken momenteel een nieuwe balans tussen binnen en buiten, hemel en aarde. Het vraagt best veel om je er consequent, de hele dag door, bewust van te zijn wat je zelf doet met je energie en focus. Dat Malta me daar op deze manier een zetje in zou geven was verrassend.

Er zouden nog veel meer verrassingen volgen. Na de bijzondere reis naar de vijf-dimensionale Crystal City onder Malta en Gozo zijn maar liefst nog zeven volgende delen verschenen, die op Nieuwetijdskind.com gepubliceerd zijn.  Deze vind je op mijn site en ook hier:

Deel II: Sporen van Goddelijke Liefde
Deel III: Heling bij een Atlantische Tempel
Deel IV: Priesteres na Lemurië en Atlantis
Deel V: Rosa Mystica – Hergeboorte van het goddelijke vrouwelijke
Deel VI: Ascensie na Atlantis; een geheime Crystal City
Deel VII: Lichtwerk met de vergeten Meesters van Lemurië
Deel VIII: In de Crystal City van Atlantis