innerlijke weg

De innerlijke Weg op Aarde gaan

Artikel geplaatst in:

De vibratie van 09 -09 -’18 ( = 999) en 09 -09 -2018 ( = 99 11) begint ons steeds dieper te raken en te vervullen. Enerzijds is het de bekroning van een collectieve afronding van de oude wereld die op angst gebouwd is. Anderzijds is het een doorgang naar een nieuw octaaf van de bewuste mens, die de nieuwe wereld op louter Liefde zal bouwen. De oude verstoringen van een ontstemde wereld maken plaats voor een nieuwe harmonie. Binnen deze heilige klankgeometrie zal jouw zielenklank zich moeiteloos weten te voegen.

Moeilijke start

Zó veel jaren zijn velen van ons bezig geweest om zware, oude velden bewust te leren krijgen. Daarbij hebben we geen enkele confrontatie of moeilijke omstandigheid geschuwd; integendeel. Veel Lichtwerkers van het eerste uur zijn juist op plekken geïncarneerd die een heel afwijkende frequentie hadden. Als hooggevoelige ‘nieuwetijds-mensen’ zijn we heel bewust, met een uniek zielenplan, ingedaald in velden die de oude matrix van dualiteit benadrukten.

Daarbij zijn er talloze oude verwondingen en onafgewerkte zaken in ons aangetrild. Velen van ons hebben etiketten opgeplakt gekregen die vanuit de mentale mens kaders schiepen. Kaders waarbinnen we, als vreemde eenden in de bijt, nog enigszins te plaatsen waren. We zijn ontkracht, vernederd, bespot en uitgestoten. We zijn als mislukt, zwak en te gevoelig of als ‘niet passend in de maatschappij’ weggezet. Maar van bovenaf bezien waren we de pioniers, de open-brekers en de brengers van een nieuw, hoger bewustzijn op Aarde.

Door het donker heen

In je huidige leven gingen er loodzware deuren open naar beschadigingen en ontheiligende ervaringen van lang geleden. Stap voor stap en laag voor laag ben je afgedaald naar de donkere spelonken waarin vele oude gewonde zelf-delen een schuilplaats hadden gevonden. Hoe eng ook; je was in staat om er een kaars aan te steken. Dapper begon je te schouwen naar deze verminkte delen die het goddelijke licht steeds meer zijn kwijtgeraakt.

Achter de maskers van pijn en angst begon je je eigen schoonheid te her-ontdekken. Je begon je eigen wijsheid en hogere vermogens, die je ooit volop hebt ingezet om de mensheid zo lang mogelijk aan hun goddelijke afkomst te helpen herinneren, weer te voelen. Na vele zoektochten, therapieën, consulten, en cursussen begon het verloren vertrouwen in jezelf en in de Lichtwereld zich weer te verankeren en te stabiliseren.

Innerlijke vervulling

Met al je nieuwe ontdekkingen moest je je opnieuw zien te verhouden met de mensen en de maatschappij om te heen. Je hebt veel geofferd om jezelf te kunnen bevrijden van alles wat je tegenhield om naar hogere velden te kunnen doorstappen. Er is veel onbegrip geweest waartegen je jezelf moest wapenen. Vooral in tijden waarin je bijna te open en kwetsbaar was om op deze wereld te kunnen zijn. Maar wat er binnen in jou aan het groeien was, hoe fragiel ook, maakte dit alles de moeite waard.

De grote ommekeer heeft plaats gevonden! Globaal gezien is de kracht van het licht op Aarde boven de kracht van het duister uitgestegen. Dat is onomkeerbaar en werkt in de collectieve velden door. Het Christus bewustzijns-grid is mede dankzij de mensen die het duister in zichzelf hebben overwonnen weer gaan stralen. En het werkt minstens zo krachtig in jou door.

Goddelijke blauwdruk

Je kunt niet meer definitief terugvallen in de oude matrix en in het oude, vernauwde bewustzijn. Natuurlijk zijn de magnetische krachten van macht en overheersing, waarmee men de mensheid in hun beperkingen, kleinheid en zwakte heeft kunnen houden, nog werkzaam. Af en toe zul je tegenkrachten ervaren. Ze verschijnen vooral daar waar er in jou nog ‘zwakke’ plekken zijn die nog om heling en uitharding vragen.

Maar hoe meer je de innerlijke, geestelijke rijkdom hebt leren kennen, des te minder grip die materiële krachten en lagere bewustzijnsvelden op je hebben. De goddelijke blauwdruk heb je samen met de Lichtwereld voor dit leven ontworpen. Deze is zich nu zó krachtig aan het ontvouwen, dat ze met geen mogelijkheid meer genegeerd of niet geleefd kan worden.

Voltooiing en onthulling

Op de drempel tussen de derde en vierde dimensie in heb je voor je gevoel enorm veel achter je moeten laten. Dit betrof alles wat verkleefd was met oude patronen. Met name tijdens Atlantis hebben deze overlevingscoderingen zich in de mensheid op Aarde vast gezet. Bij het uitreiken vanuit de vierde naar de vijfde dimensie voel je dat er vanuit hogere dimensies met minstens net zo veel verlangen, liefde en begrip naar jou uitgekeken en uitgereikt wordt.

Je bent de laatste loodjes aan het omzetten in goud. Het zijn de alchemistische transmutatie-processen waar we nu mee te maken krijgen. Ze liggen buiten het zicht en buiten het gehoorveld van onze aardse zintuigen. We kunnen het soms voelen, als we aangeraakt worden door iets groots. Als we ons innerlijk openen kunnen we ons gedragen voelen door een troostend en geruststellend Liefdesveld. We hebben nog geen idee van de ongekend prachtige mogelijkheden die er op ons liggen te wachten, omdat we grotendeels nog steeds geregeerd worden door alles wat onze persoonlijkheden zelf gecreëerd hebben. Maar in het Nieuwe Leven zullen we hand in hand met de Bron gaan scheppen.

Je kunt niet alles weten

Soms weet je gewoon even niet meer hoe je verder moet. Durf ook niets te doen en af te wachten als er geen sterke impuls is om te handelen. Het nieuwe leven vraagt ook om heel aandachtig in jezelf te kunnen zijn met de laatste resten van angst en pijn, van ziekte en vermoeidheid. We zijn bezig met de laatste loodjes, die vaak de diepste onzekerheid, twijfels en wanhoop oproepen.

Velen van ons doen al heel lang en trouw hun innerlijke werk. Daardoor zijn er al veel oude collectieve velden opgeschoond en is er veel onwaarheid en schone schijn opgeruimd. Wat er nu nog vrij wil komen komt meestal van heel ver en van lang geleden. Dat kunnen maar zo galactische levens zijn geweest waar je je nog niet eerder bewust van was.

Heb vertrouwen, en ontvang!

Herinner je jezelf er dagelijks aan dat alles onder hogere leiding staat. Jouw vrije wil heeft jou ertoe gebracht om die leiding ook te erkennen en te willen volgen. Hogere leiding volgen wil niet zeggen dat je je eigen verantwoordelijkheid voor je leven weer buiten jezelf neerlegt. Het betekent dat je na honderden levens overleven het stuur van jouw leven in handen van jouw Goddelijkheid hebt teruggelegd. Van nu af aan zul je jouw leven, net als in de begintijd op Aarde, vanuit de hogere bronnen en dimensies vorm laten krijgen.

Ontvang dus eerst, voordat je uitschenkt. Je zult alles aangereikt krijgen wat je nodig hebt. Als je hobbels op je weg tegen komt, grijp dan niet op de oude manier in vanuit je persoonlijkheid. Glij niet af naar lagere vibraties, maar laat liefde spreken en laat het licht schijnen. Misschien heb je al vanaf je geboorte heimwee gevoeld, naar een wereld van vrede waarin je zó gekend en zó geliefd was. Dit heimwee zal zich gaandeweg gaan omzetten naar een vreugde en innerlijke rijkdom, waarmee je jouw huidige wereld zult gaan verlichten.

MV