Johfra Herrijzend Atlantis - 1990_tn.jpg www.johfra.nl

Bewust worden van innerlijke heling

Artikel geplaatst in: ,
Velen van ons zijn in de afgelopen intense zomerweken flink bezig geweest om helder te krijgen wat er nog geheeld wil worden. Zonder dat je je dat misschien bewust was, waren hier ook vorige levens uit Lemurië en Atlantis mee verbonden.
Het doorvoelen en begrijpen van de meest essentiële erfenissen uit de levens die we daar geleefd hebben, draagt bij aan een nieuwe balans van het goddelijke vrouwelijke en mannelijke in onszelf. Onder de erfenissen kun je allerlei emoties en triggers plaatsen, niet alleen pijn, verdriet of angst, maar ook boosheid, afkeer of wantrouwen.
 
Nu hoef je niet letterlijk de informatie van vorige levens binnen te krijgen om te kunnen verwerken wat er, na de opschudding van vele oude lagen die deze zomer ons gebracht heeft, is los gemaakt. Lemurië en Atlantis droegen enorm verschillende energieën en frequenties, en in onze huidige transformatieprocessen lopen al deze frequenties vaak door elkaar. Daardoor is het extra lastig om aan te geven wat je voelt of wat er precies gebeurt.

Lichte en zware frequenties

De ene keer voel je misschien heel veel licht bij je, dat amper binnen lijkt te kunnen komen. Je voelt ergens al de verbinding met hogere velden (dat vaak gepaard gaat met een heimwee naar een licht- en puurheid die je nog kent vanuit o.a. Lemurië), maar het is alsof je steeds wordt tegengehouden door iets in je gedachten, in je emotionele zijn of in je fysieke gestel.
 
Je durft, na vele levens overleven, nog maar amper te geloven dat het in dit leven eens voor langere tijd van een leien dakje zou mogen gaan. Toch voel je dat je vertrouwen groeit, en dat je verbinding met jouw eigen hogere Zelf en met de Lichtwereld toeneemt. Eigenlijk kun je ook niet meer helemaal terugvallen; het is slechts een tijdelijk afdalen naar je eigen lagere velden, om daar te transformeren en’/of los te maken wat nodig is.
 
Een andere keer voel je juist heel veel zware frequenties die je letterlijk verstoren. Dan is de kans groot dat er een onverwerkt deel uit een Atlantisch leven aangetrild is. Daar waar een deel van jou destijds dieper de verdichting in is gegaan, wil het zich nu juist vrijmaken uit die verdichting en weer kunnen mee stromen. Maar dat levert vaak wel innerlijk proceswerk op, waarbij je moet doorvoelen wat je nog beklemt, wat er nog vast zit en moeite heeft met veranderingen.

Maak ruimte voor jouw innerlijke reset

Er steken daarom ook allerlei fysieke klachten, krampen en pijntjes de kop op. Ze willen je aangeven waar er nog blokkades zitten die de instroom van hogere frequenties tegenhouden. Door deze blokkades kan jouw zielenlicht nog niet volledig binnenkomen. Alleen al van het heen en weer gaan tussen al deze verschillende frequentievelden kun je doodmoe worden! Dit opruimen en ‘herijken’ kost gewoon heel veel energie.
 
Veel gebeurt ook buiten je bewustzijn om. Het is onmogelijk om te bevatten hoeveel er energetisch gaande is, in jou en in de wereld. Zou je er iets meer van kunnen zien of weten, dan zou je jezelf veel minder veroordelen wanneer je wéér niet lekker in je vel zit, of wanneer je voor de zoveelste keer voelt dat je eigenlijk niet meer kunt opbrengen wat je vroeger allemaal ‘gewoon’ vond. Stop, waar mogelijk, met er een negatieve label aan te hangen wanneer je niet langer kunt voldoen aan al die oude verwachtingen.
 
Geef jezelf vooral de Liefde en toestemming om af te haken, moe te zijn en niet langer te bagatelliseren wat je dwars zit. Probeer iedere dag opnieuw ruimte te maken voor wat er innerlijk om aandacht vraagt. Alleen op deze manier kunnen jouw hogere Zelf en de Lichtwereld optimaal door je heen werken, en jou de heling en vernieuwing brengen die je nodig hebt.

Kijk op jouw Atlantische erfenis

Gaandeweg Atlantis ontstond er steeds meer dualiteit, waarbinnen we een ego moesten ontwikkelen om onszelf staande te kunnen houden tussen alle verschillende polariteiten.
Atlantis begon met een krachtige ontwikkeling van het goddelijke mannelijke, dat gaandeweg door steeds meer lagere velden op aarde beïnvloed werd.
Buitenaardse wezens werden vanuit de vrije wil toegelaten op aarde; een aantal van hen hadden een eigen programma dat het persoonlijke belang boven het goddelijke stelde.
 
De scheiding tussen het vrouwelijke en mannelijke was een feit en beide periodes hebben ons, mede door hun ondergangen, veel innerlijke pijn en trauma’s bezorgd.
Door al het innerlijke werk dat velen van ons nu al jaren doen, groeien we ‘terug’ naar een veel hoger perspectief waardoor onvoorwaardelijke Liefde weer terugkeert op aarde. Vanuit die onvoorwaardelijkheid kunnen we alle opgelopen pijn weer in het licht zetten.
 

Kijk op jouw Lemurische erfenis

Lemurië is een miljoenen jaren lange periode geweest waarin we onze Bronverbinding en heelheid vanuit de bovenste vier chakra’s sterk geleefd en ervaren hebben.
De focus was altijd gericht op het scheppende Licht. Wat we deden, deden we vanuit onvoorwaardelijke Liefde voor het allerhoogste goed. Daar waren we in ingebed, er was altijd van alles genoeg. Duisternis en gevaar kenden we nog niet.
 
We zitten nu in een teruggaande beweging. Nadat we ons Lemurische erfgoed zo goed als vergeten waren, beginnen we ons opnieuw te herinneren hoe het leven op Aarde zou kunnen worden als we het vanuit hogere dimensies laten ontstaan.
 
We verbinden zelf wat zich vanuit onze mannelijke en vrouwelijke kanten heeft afgescheiden van onze Goddelijkheid. Hoe meer we in onszelf die verbinding erkennen en toelaten, des te meer we onze hogere vermogens weer gaan voelen en willen gaan toepassen in ons leven. Bij velen sluimert al een totaal nieuw besef van wie we werkelijk zijn: goddelijke, geestelijke en onsterfelijke wezens.

Lemurië en Atlantis herenigd in een Crystal City

Vincent en ik zijn in eind mei naar Malta en Gozo geweest. Het was een geschenk dat we de Atlantische en Lemurische velden zo letterlijk in de stof konden ‘bewandelen’! De innerlijke leiding volgend hebben we een aantal tempels en krachtplekken bezocht die ons nog helderder getoond hebben wat een enorme impact Atlantis en Lemurië op onze mensvorming gehad hebben.
 
Het hoogtepunt was een bezoek aan een heilige, bewust geheim gehouden Crystal City of Atlantis met een ingang onder Malta.
De bewoners en Meesters van deze vijfdimensionale leefgemeenschap in de binnenaarde hebben gewacht tot voldoende mensen een dusdanig level van bewustzijn hadden bereikt om zich met hen te kunnen verbinden. Hier zijn oud Lemuriërs (die zich na de ondergang van Lemurië bewust teruggetrokken hebben in de binnenaarde om de mensheid bij te kunnen staan in hun ontwikkeling) en Atlantiërs bijeen gekomen, om deze plek te bewonen, uit te bouwen en te hoeden.
Zij zijn verbonden met Telos, zowel vanuit hun hart als ook via een energetische verbinding in de binnenaarde. Telos is een Lemurische beschaving onder Mount Shasta die onder leiding staat van Hogepriester Lord Adama. Sinds het bestaan van Telos bekend werd is het overlopen door vele hongerige spirituele, maar ook sensationele zoekers. Daarmee is de energie van de plek op 3D niveau beïnvloed en vervormd geraakt.

Hogere dimensies

De energie van deze kristallen binnenaardse stad onder Malta en Gozo is nog helemaal puur en onbevlekt. Ze straalt zodanig krachtig uit dat de energie je meteen spiegelt waar je zelf nog in driedimensionale voorwaardelijkheid en in dualiteit denkt en voelt. De boodschappen uit hogere dimensies raken precies deze duale stukken aan, waardoor je ze zelf bewust kunt krijgen.
We kregen na afstemming contact met o.a. Asuara (ofwel Poseidon, leider van Atlantis) en ‘The Forgotten Masters of Lemuria’. Van hen ontvingen we enorm liefdevolle boodschappen en inzichten om onze Lemurische en Atlantische delen, en het vrouwelijke en mannelijke in onszelf te kunnen verenigen. Door deze hereniging worden we vanzelf naar hogere dimensies opgetild.
 
We laten jullie graag delen in deze pure energie die we mochten ontvangen. Dit doen we onder andere via de acht artikelen die ik geschreven heb over deze reis, te vinden op mijn website (eerste deel: https://miekevulink.nl/spiritualiteit/lemurie-en-atlantis-herenigd/).
 
Ook bieden we een extra groepsdag aan rondom dit thema:
op Zaterdag 20 oktober in Zutphen.
Voor meer info zie mijn website:
https://miekevulink.nl/groep/lemurie-en-atlantis-herenigd-extra-dag/
 
MV ♥
 
Bij deze wil ik de afbeelding ook even in het licht zetten, met hartelijke dank voor de toestemming om deze eenmalig te mogen gebruiken! Dit is ‘Herrijzend Atlantis’ (1990) van © Johfra. Hier zit normaal gesproken copyright op, dus deze mag niet gebruikt worden zonder persoonlijke toestemming. Zie www.johfra.nl voor verdere informatie en andere prachtige afbeeldingen!