Master El Morya

Leven met de Meesters: de hogere Wil

Artikel geplaatst in:

Meester El Morya, ook wel Master More genoemd, dient op de eerste Goddelijke straal van de Goddelijke Wil. Dat betekent dat hij Meesterschap heeft verkregen over alle aspecten die een mens tegenkomt rondom wilskracht en geloof.
El Morya heeft op aarde vele levens geleefd, waarvan wij er ook een aantal kennen (o.a. Abraham, Melchior, King Arthur). Maar wat houdt het in, om te leven volgens de hogere, Goddelijke Wil?

‘Uw Wil geschiede’ is vaak verkeerd uitgelegd. Het is een verbastering van de kerk, van religies die het Goddelijke buiten de mens zelf hebben geplaatst. Het hogere zou als mens niet te bereiken zijn zonder inmenging van een tussenpersoon die zich door God zelf als ‘de uitverkorene’ aangewezen verklaarde. Alleen via die persoon zou je weer in verbinding met Vader (en Moeder) God kunnen komen. Maar enige nuancering is nodig.

Ontkracht

Je kon je uiterste best doen, processen en werken aan jezelf wat je wilt, maar uiteindelijk was je – volgens hen – toch overgeleverd aan hogere machten die ‘dichter’ bij het goddelijke zouden komen dan waar jij zelf toe in staat zou zijn. Dit heeft ongelijkwaardigheid, hiërarchie, dualiteit, ego-scenario’s, pijn, ontkrachting, vernedering en nog veel meer ellende teweeg gebracht.

Deze onwaarheid heeft de mens tijdelijk verzwakt, en de macht van de kerk (of van wie dan ook buiten jezelf zoals een goeroe, therapeut of zelfs de aarde regering) tijdelijk versterkt.
Maar … zoals vaak zit er wel een hogere bedoeling achter dat de zaken lopen zoals ze lopen. En kunnen we ergens ook een kern van waarheid terugvinden. In dit geval geldt, dat zo lang als wij in de derde dimensie leven, we niet ‘zo maar’ bij hogere waarheden en werelden kunnen komen, maar de weg daar naar toe vinden we wel in onszelf.

Een beperkt bewustzijn

Ons bewustzijn is nog altijd beperkt, hier onder de sluiers. Daardoor moeten we altijd rekening houden met dat we zelf, vanuit de persoonlijkheid, nog altijd slechts een heel klein deeltje van ‘de waarheid’ kunnen zien. Enerzijds wordt wat wij kunnen zien / waarnemen beïnvloed door de persoonlijke ervaringen die ons als mens gevormd hebben, gedurende honderden levens op aarde en elders. Anderzijds werken de frequenties van de velden mee (of tegen) waar we in verblijven. Ga je naar een heel zuivere plek waar de energie hoogfrequent en de lucht ijl is, dan kun je gemakkelijker voorbij alle aardse sluiers en dualiteiten kijken, en spirituele ervaringen hebben, dan wanneer je bijvoorbeeld in een druk bezochte supermarkt rondloopt waar allerlei mensen in verdichting en stress bijdragen aan het daar aanwezige energetische veld.

De wil van onze persoonlijkheid is dus altijd afhankelijk van de bril waardoor we ‘de waarheid’ zien. Wat we willen, of wat we menen dat er ‘moet gebeuren’is vaak gekoppeld aan overleven, in plaats van aan een hoger belang. Velen van ons zijn aan het oefenen om die hogere Wil te gaan onderscheiden, door ons regelmatig af te vragen ‘Wat dient er nu te gebeuren overeenkomstig mijn eigen Goddelijke plan? Is dat ook in het belang van het allerhoogste goed?’

Vaak weten we zelf niet meteen het antwoord. Door het open te laten, niet in te willen vullen met onze gedachten, dient zich altijd iets aan. Dat kan – als reactie op het niet weten – verdriet of frustratie zijn, dat je vast zit in jezelf en maar al te graag zou willen weten wat ‘n godsnaam de bedoeling is’. Maar als je blijft vertrouwen, en met een open vizier aanwezig blijft, dient zich vaak toch een impuls aan van buitenaf; een teken dat weer bevestiging geeft aan wat je diep van binnen al wel wist.

Lastig

Dan komt een volgende fase; die van overgave aan het Goddelijke plan. Het is voor onze persoonlijkheid vaak lastig, soms bijna onmogelijk, om zich over te geven aan iets wat ons uit onze menselijke comfort-zone haalt. Ook al resoneert er wel iets zo gauw we synchroon lopen met die hogere Wil; het kan voor ons 3D leven grote gevolgen hebben. Zo zijn er vele spirituele Meesters gedurende hun aardse levens voor uitnodigingen vanuit de Lichtwereld komen te staan waarbij ze in eerste instantie zeiden: “Nou… nee dank je”.
Zelfs Yeshua zei in de Hof van Gethsemane: “Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan.”

De hogere Wil kan van alles van je vragen! Wij mensen noemen dat de offers die we moeten brengen… Ja, vanuit je persoonlijkheid bekeken ervaar je dat ook zo. Bovendien krijg je geen garantie dat het leven daarna leefbaarder of gemakkelijker wordt. Dus waarom zou je ja zeggen… Maar:

Gedurende alle twijfeltijden worden we echter van binnen gevormd. De diamant die we zijn wordt aan alle kanten geslepen. We zien onszelf keer op keer voor soortgelijke innerlijke keuzes gesteld, we lopen in cirkels langs pijnlijke processen en vragen steeds weer naar antwoorden die we alleen in het diepste van ons eigen hart kunnen vinden. In het heiligste der heiligen. Maar om dáár te kunnen komen, heb je nou juist weer die complete overgave aan de Goddelijke Wil nodig.

Eenzaam ploeteren

El Morya laat ons ervaren dat de Goddelijke Wil niet in een God of Godin ver buiten onszelf op een troontje zit, maar in onszelf. Je weet of je voelt het, in een split second waar geen speld tussen te krijgen is. Zonder die Goddelijke Wil zul je je aardse patronen vanuit dualiteit blijven herhalen, net zo lang totdat je dát deel in jezelf ontdekt wat ervan overtuigd is dat je al je zware klussen nog op eigen houtje moet zien te klaren.

Dat is ook vaak een deel dat zich heel eenzaam of verlaten voelt. Het is het deel dat kan blijven zeggen ‘Ik moet het ook altijd allemaal alleen doen’. En ja, dat is aards gezien ook vaak wel waar geweest. Maar dat is niet het eindeloze scenario, rond blijven draaien in dezelfde oude groef, wat de Goden voor jou in petto hebben.

Ik of hogere leiding?

Je loopt in een aantal aardse stukken vast, en herhaalt soms onnodig dezelfde patronen vanwege je persoonlijke inmenging. Vanuit angst volg je soms niet de weg van je Ziel; hoe dan ook zal er net zo lang bij je aangeklopt worden totdat je innerlijk voelt dat je je wilt overgeven aan die weg.
De Lichtwereld zet soms letterlijk boodschappers – vaak afgezanten vanuit de eerste Straal onder leiding van El Morya – op je weg om je wakker te schudden, of even aan de hand te nemen. Maar dat doen ze alleen nadat jij zelf om hulp gevraagd hebt; ze respecteren ten allen tijden onze vrije menselijke wil!

De Goddelijke Wil is onze eigen hogere Wil, het is onze innerlijke blauwdruk, het is het verlangen van de ziel die altijd wil groeien. Als je daar tegenin gaat, ga je tegen jezelf in.
‘Follow the flow’ lijkt soms zo cliché, maar de flow is ook de liefdesstroom waarmee de Opgestegen Meesters ons onophoudelijk aanraken, zodat we ontwaken en gaan doen wat we vanuit onze ziel eigenlijk van plan zijn.

Opgestegen Meesters

Waarom de Opgestegen Meesters? Omdat zij ervaringsdeskundigen zijn. Zij hebben gelijksoortige wegen zoals de onze hier op aarde bewandeld. Ze kennen iedere menselijke valkuil, verleiding, illusie en twijfel. Uiteindelijk zijn ze niet alleen boven de dualiteit uitgestegen, maar hebben ze er voor gekozen om ons vanuit hogere dimensies bij te staan. Niets menselijks of duaals kan hen nog uit hun licht of waarheid halen.

Dat is bij ons nog niet altijd het geval; we kennen allemaal nog de triggers die ons nog weer in lagere velden kunnen laten belanden. Zo lang we nog wonden hebben die geheeld moeten worden zal de dualiteit ook nog vat op ons houden en zullen we nog emotionele processen ervaren.
Maar de Meesters zijn niet langer beïnvloedbaar door de dualiteit, door onze emoties, of door illusies uit lagere velden. Vandaar dat zij ons als geen ander naar ons zielenpad kunnen brengen als we innerlijk vanuit overgave vragen “Leid mij maar”…

Weg uit voorwaardelijke liefde

In feite buig je dan zelf het hoofd van je ego, dat je altijd zo trouw en zijn best doende geleid heeft door de driedimensionale velden. Het ego kent de weg in de wereld van overleven, angst, dreiging, onveiligheid, ongelijkwaardigheid, tekorten en leugens.
Maar op de weg naar hogere dimensies staan helpers klaar die dáár de weg zien en kennen. Terwijl wij voetje voor voetje de velden verlaten van voorwaardelijke liefde, wordt onze blik ruimer, onthechter, en leveren we langzamerhand alle brillen van onze persoonlijkheid in. Hoe heerlijk dat we er steeds minder nodig hebben.

Dan kijken we niet langer met onze stoffelijke ogen, omdat die niet kunnen ‘zien’ hoe het werkelijk is. Dan kijken we met het oog van de pijnappelklier, dat altijd op de Bron gericht was en zich weer opnieuw zal richten. Het verlangen in ons hart geeft ons de kracht en moed om voor de Goddelijke Wil te kiezen, in plaats van ons aan te passen aan wat de maatschappij van ons verwacht. Innerlijk weten we door dat alles dichter naar ons hogere Zelf geleid zullen worden.

Hoe meer je vanuit je hogere Zelf gaat leven, des te minder je je klein, alleen, tekort schietend, in de steek gelaten of minderwaardig zult voelen. Vanuit ons menselijke zijn kennen we deze gevoelens en overtuigingen maar al te goed, maar dat alles valt weg als je één wordt met de Goddelijke Wil.

Over jezelf minder voelen ontving ik een prachtige boodschap (een pep-talk, daar is hij heel goed in! ) van El Morya, die ik in een volgende post zal delen.

MV 

With lots of credits for the wonderful image of Master El Morya, painted by Grev Kafi
See www.grevkafi.org