Christ_on_the_Mount_of_Olives.Dallas_Cathedral_window_

De finale tussen angst en vertrouwen deel 2

Artikel geplaatst in:

Vind de waarheid van de Geest

Alle krachten die in de schepping aanwezig zijn dragen bij aan ons ontwaken. Dus ook de krachten die wij vanuit de dualiteit duister noemen. Ze zijn in onze beleving duister omdat ze niet opbouwend zijn vanuit het Goddelijke Licht, maar juist gepoogd hebben dit te ‘stelen’ of af te breken. Hoe lager de frequentie is die in scheppingsvormen aanwezig is, des te meer er nodig is om die vormen in stand te houden.

Lagere krachten hebben dus veel van ons licht moeten aftappen om zichzelf in leven te kunnen houden. Wij hebben hier zelf toestemming voor gegeven, ooit, door vanuit de vrije wil in deze velden binnen te treden. Niet wetende dat we hierbij ‘gebruikt’ en leeggezogen zouden worden, gemanipuleerd en gebrainwasht.

Hoe werken de krachten?

Maar dit is het waar we ons nu, laag voor laag bewust van worden; van hoe deze krachten werken, vanuit het allerhoogste perspectief van de Geest bezien. Er zijn geen krachten sterker dan de Christus-krachten, maar aangezien we zijn meegegaan in de illusies dat andere ‘machten’ boven deze krachten zouden staan, dragen we nog wel de sporen van ontkrachting en vernietiging. We kunnen onszelf van deze sporen bevrijden door de enige Waarheid te omarmen dat de Goddelijke wetten boven alle andere wetten staan, en dat geen enkele Goddelijke kracht of Licht vernietigd kan worden.

Jij bent een mannelijke of vrouwelijke Christus op Aarde aan het worden. Tijdens dat proces zul je die zelf-delen ontmoeten die overtuigd zijn van hun menselijke kleinheid en beperkingen. Deze overtuigingen stammen uit levens waarin je te maken hebt gehad met bestaansvormen die aangestuurd werden door liefdeloosheid en onwetendheid. Tijdens hun (vaak robotachtig) handelen werd hun eigen oorspronkelijke afkomst ver buiten beeld gehouden.

We zijn hiermee ‘besmet’ geraakt, zou je kunnen zeggen. Want ook onze natuurlijke verbinding met de Goddelijke werelden is verstoord en verzwakt geraakt. Vanuit het steeds dieper incarneren in de dualiteit zijn we het vertrouwen in de Lichtwereld gaandeweg kwijtgeraakt. Heel persoonlijk: Jij was je er niet langer bewust van dat jij het zelf was, die vanwege je wens om te groeien in bewustzijn ook met die hele lage, afbrekende krachten te maken wilde krijgen.

Jezelf leiden

Nu je de innerlijke Weg op bent gegaan, ben jij het Zelf die jou gaat leiden. Jouw Goddelijke Zelf alleen kan en zal jouw zelf-delen bevrijden uit alle lagere velden. Dat je vanuit je persoonlijkheid twijfelt aan of je het wel goed genoeg doet, en of je het uiteindelijk wel gaat redden, hoort bij het herwinnen van vertrouwen in jouw Goddelijkheid. Dat je je daarbij soms heel eenzaam kunt voelen hoort er ook bij. Juist die eenzaamheid maakt dat je naar binnen gaat uitreiken, omdat de leegte en onwetendheid in de wereld om je heen je niets meer te bieden hebben.

Hoe groter de confrontatie met tegenkrachten, des te essentiëler de inwijding. Het is dus niet niets, waar je als Lichtdrager mee te maken hebt gehad, en soms nog hebt. Nu je aan het herstellen bent van alles wat je ooit in hebt moeten zetten tijdens die inwijdingen, mag je vooral beseffen dat jouw Christus- licht nooit verzwakt noch vernietigd kon worden. Het is er, ongeschonden, in volle glorie, zoals het er in het begin van de schepping was. Hoe meer je jouw persoonlijke wonden geheeld hebt, des te meer je van dit Christus- licht kunt gaan belichamen.

Tot de essentie komen

Deze mooie woorden las ik gisteren in een post van Omraam Mikhaël Aïvanhov, en sluiten mooi aan bij bovenstaand proces.

“Je begrijpt de waarheden van de ziel en van de geest niet wanneer je je gelukkig, voldaan en door vrienden omringd voelt, maar wel wanneer je je alleen en verlaten voelt. Op een of ander moment in zijn leven, beleeft iedereen die vreselijke ervaring van de eenzaamheid. In die leegte, in die duisternis, weet hij niet meer waar hij is of waar hij naartoe gaat…

Zelfs Jezus aan het kruis ging door deze donkere woestijn van de ziel toen hij uitriep: ”Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”
Alle mensen, zelfs de grootste Ingewijden, ervaren op een dag dit onbeschrijflijke leed. Waarom? Omdat het een noodzakelijke ervaring is om tot de essentie te komen.

In werkelijkheid is nooit iemand verlaten. Zelfs wanneer hij de verschrikkelijkste beproevingen moet doorstaan, is ieder mens omringd door geesten en entiteiten, die tot hem spreken en over hem waken.
De eenzaamheid bestaat niet, ze is slechts een voorbijgaande bewustzijnstoestand en om die toestand zo vlug mogelijk te boven te komen, bestaat er geen ander middel dan zich te verheffen tot Hem die alle werelden draagt.”

Houd de waarheid van de Geest vast

Probeer om tijdens momenten van diepe wanhoop, waarin je de duisternis van heel dichtbij ervaart, toch de WAARHEID vast te houden dat jij niets dan Goddelijk Licht bent. Schenk vertrouwen aan deze Waarheid. Draag alle gewonde zelf-delen die nog in pijn en angst verblijven op aan dit oneindig liefdevolle Licht, erop vertrouwende dat je altijd zult ontvangen wat op dat moment kan bijdragen aan jouw innerlijke reis terug naar je Goddelijke Zelf.

MV 

Wil je een steun in de rug bij deze reis?
Zutphen, zaterdag 17 november: https://miekevulink.nl/…/voorbij-de-angst-van-vernietiging…/