revolutionary shift

De finale tussen angst en vertrouwen deel 3

Artikel geplaatst in:

Een revolutionaire verschuiving

In ons huidige proces van bewustwording stappen we met velen voorgoed uit een voorbereidingsfase. Deze ‘proeftijd’ heeft ons doen inzien dat we het echt blijvend anders willen. Door de erkenning dat de wereld niet anders kan veranderen dan van binnenuit zijn we inmiddels bij een revolutionaire shift aangekomen die veel, zo niet alles overhoop haalt wat nog disharmonie in zich draagt.

Tijdens onze voorzichtige en aftastende inkeer, die volgde op essentiële levensvragen zoals “Wat doe ik hier, wie ben ik eigenlijk, wat is de bedoeling, waarom gebeurt dit allemaal”, zijn er deuren open gegaan die zich niet meer zullen sluiten. Eenmaal onderweg naar ‘Waarheid’ zal de roep van je ziel je niet meer losgelaten hebben en je buiten de platgetreden paden van de dualiteit hebben geleid.

De weg wordt lichter

Steeds wanneer je een stap uit een duaal veld zet laat je (veelal onbewust) lichtgevende richtingaanwijzers voor andere mensen achter, die vervolgens net iets gemakkelijker een weg uit hun persoonlijke verstrikkingen zullen vinden. Daarmee ontstaat er – vanuit de aardse werkelijkheid bezien – een heel nieuw Licht-netwerk dat prachtige, loepzuivere frequenties draagt en steeds magnetischer wordt.

Waar Jezus en Maria Magdalena 2000 jaar geleden baanbrekend werk hebben verricht in hele zware, dichtgeslibde velden door een mannelijke en vrouwelijke Christus op Aarde te worden, lopen wij nu eind 2018 met steeds meer mensen op veel transparantere wegen naar Verlossing. Met steeds liefdevollere handen tillen we onszelf en elkaar op uit alles wat ons onwetend en afgescheiden heeft gehouden.

Winst van beneden en boven

Aards bekeken haak je eerst af uit het oude, onderdanige of juist overheersende slavenbestaan. Met steeds meer moed zoek je naar het vreugdevolle nieuwe dat beter bij je past en minder van je vraagt. Na een tijd van persoonlijke Zelfreflectie en transformatiewerk verandert je bewust-zijn en daarmee je uitstraling. Je bent krachtiger én kwetsbaarder (opener) geworden en je begint een liefdevolle eerlijkheid te verspreiden die harten aanraakt.

De grootste winst zit ‘m echter van binnen: je begint voeling te krijgen met je authentieke Zelf, met wie jij in je puurste essentie bent,; van Goddelijke komaf. De verbinding hiermee is echter nog broos, waardoor ze nog vele keren verstoord kan worden door allerlei dualistisch vervormde zelfbeelden. Deze tonen je vooral je schijnbare tekortkomingen en zuigen je weer terug in de lagere percepties van de werkelijkheid. Maar juist dat heen-en-weer-pendelen tussen de hoge en lage frequenties, tussen je Goddelijkheid en je persoonlijkheid geeft energetisch een ongekend krachtige push aan het collectieve veld van ontwaken.

Frequentiestijgingen

We zien steeds vaker grafieken voorbij komen van frequentiestijgingen die ver in de rode kleuren lopen. Kloppen die ‘metingen’ wel? Jazeker! Enig idee wie of wat deze stijgingen teweeg brengt? Dat zijn we grotendeels zelf, met onze louteringsprocessen! Ieder moment waarop er iemand ontwaakt en heel bewust uit een oude duale programmering stapt gaat de frequentie van het veld van deze persoon omhoog, doordat de atomen op een hogere snelheid kunnen gaan trillen. Iedere huilbui of uitbarsting die een diepe emotionele ontlading van opgehoopt oud lijden teweeg brengt maakt ruimte voor meer harmonie en hogere frequenties.

Ieder mens die vanuit een oprecht verlangen uitreikt naar Goddelijke Waarheid, Wijsheid en Liefde, en daarbij bewuste keuzes maakt om alles uit te bannen wat afbreuk doet aan zichzelf of aan een ander, zet een deur open naar de hemel waaronder wij ontwaken. Daarmee wordt er hulp vanuit de Lichtwereld gemobiliseerd en geaccepteerd. Alles wat er vanuit hogere dimensies naar ons toekomt doet de collectieve velden in frequentie stijgen, en dit geeft ons innerlijk weer een zetje om een volgende stap richting onze Goddelijkheid mogelijk te maken.

Verstoringen en ontladingen

Midden in dit proces is er een andere stroom die zich verhevigt. Van alle kanten krijgen we last van fysieke klachten, slapeloosheid en ascensie-verschijnselen. Natuurlijk raakt dat ook angstvelden aan! Want veel fysieke ongemakken, gevoelens van shock en een enorme kwetsbaarheid die je ineens kunnen overvallen zijn maar niet zo verklaarbaar. Als je lichaam allerlei signalen van dis-harmonie afgeeft, wat is er dan werkelijk gaande? En hoe is het mogelijk dat, juist nu velen van ons zó consciëntieus bezig zijn met Zelfrealisatie, we fysiek zo af lijken te haken en op de blaren moeten rusten?

Ik ben niet de enige die een compleet verstoord slaapritme heeft, weet ik. Wanneer ik mijn lichaam heel bewust toestemming geef om zich zo diep mogelijk te ont-spannen, dient zich vaak een volgende lading van eeuwenlang opgebouwde spanningen aan. Het is zowel een sterfproces als een opnieuw geboren worden, in alle lagen van ons Zijn. De grootste weeën stuwen zich midden in de nacht, wanneer ons ego het minst actief is, door de meest verdichte delen heen. Dat heeft tot gevolg dat we energetisch heel hard aan het werk zijn en ook nog eens uren wakker liggen. Er is een schrale troost: we liggen niet alleen …

Versneld ontwaken zorgt voor massale ont-stressing

De veranderingen en groei die we in ons eigen veld opmerken, zijn steeds vaker gelinkt aan collectieve velden. Daardoor vliegen er momenteel massaal deuren open die gedurende honderden levens gesloten moesten blijven, omdat daarachter veel lijden zat wat we nog niet konden aanschouwen. We droegen nog niet het bewustzijn om dit buiten de dualiteit te kunnen bezien en te neutraliseren.

Van achter die deuren komen er oude delen van ons tevoorschijn die tijdens vele (vorige en huidige) incarnaties ‘gestorven’ zijn in hun angst en pijn. Steeds meer mensen beginnen te voelen dat er allerlei spanningen vrij willen komen, zonder vaak te kunnen aanwijzen waar de kern van deze spanningen ontstaan is. Ze verschijnen vanzelf in ons dagelijkse leven, en laten ons voelen hoe ernstig onze lichamen verkrampt zijn, onze stemmen verstomd, onze harten verkild en ons middenrif tot het uiterste aangespannen van ‘ons best moeten doen’.

We hebben ons van top tot teen moeten vermannen om in vele onveilige en veeleisende werelden met een schrijnend tekort aan Liefde, Licht, Wijsheid en Waarheid te kunnen leven.
Maar de fysieke grens is bereikt. De laag-frequente erfenissen beginnen zich in de vorm van stress en burn-outs massaal aan te dienen en om ontladingen te vragen. Ze zijn de alarmsystemen van de gewonde healers in ons, die terecht protesteren bij iedere huidige situatie die nóg meer stress en spanningen oproept. Ze zijn de aangevers die STOP zeggen waar we in velden treden die onze heel-wording met het Goddelijke tegenwerken.

Voorbij alles wat nog tegenstribbelt

Als je jezelf jarenlang binnenstebuiten hebt gekeerd, als je de oude gewonde delen in jezelf alle mogelijke reflectie en hulp hebt gegeven, dan kom je op een gegeven moment in een fase terecht waarin slechts overgave je rest. Deze overgave is inclusief ALLES, er zijn geen mitsen en maren meer. Je gaat zelfs voorbij aan het ‘je veilig moeten voelen’. Het is een reuze-sprong op de weg naar de mannelijke en vrouwelijke Christus in jou. Deze sprong komt niet voort uit persoonlijke ambitie; het is een besluit dat door je hogere delen genomen is en alle menselijke conditioneringen overstijgt.

Op dat moment word je een stille getuige van wat zich in jou wil voltrekken. Tijdens die overgave zul je, voorbij alle strijd en angst, de winst gaan zien van alles wat je ooit geïnvesteerd hebt. In jou keert een Oer-vertrouwen terug in je Goddelijke Zelf en in de Lichtwereld. De Christus-krachten die eerst onbereikbaar leken ervaar je nu IN jou aan het werk, en dat heb je mede te danken aan je jarenlange zoektocht en liefdevolle toewijding.

Met rente terug ontvangen

Pas nu beginnen we ook echt te voelen en te zien dat alles met alles verbonden is. Het is niet waar dat je eenzaam en alleen deze moeizame tocht aan het ondernemen bent. Het is niet waar dat alle gedane moeite voor niets is geweest en het je in dit leven weer niet gaat lukken waar je gedurende vele levens naar toe hebt gewerkt. Integendeel: alle investeringen in jeZelf zul je met rente gaan terug-ontvangen.

We zullen nog lang met de invloeden van hogere frequentievelden te maken houden. Zij zorgen voor een revolutionaire verschuiving op Aarde. Deze op een steeds hoger niveau vibrerende velden worden door iedereen gevoed die meer vanuit Liefde, Licht en Waarheid begint te leven. Samen bundelen we de krachten die ons aansporen om alles uit onszelf en uit ons leven te laten gaan wat niet in overeenstemming met onze Goddelijke essentie is.

Zoals Meester Saint Germain zo mooi tijdens een afstemming zei: “The Love that I bring, can make matter sing”. Ja, zó is het bedoeld; we brengen de Liefde weer terug in de materie, in onze botjes, in ons hart en in de wereld om ons heen. De prachtige, ontroerende werkelijkheid is dat we massaal, van hart tot hart verbonden, aan de Uittocht uit de dualiteit zijn begonnen.

MV 

Wil je nog een extra steuntje of verdieping rondom alles wat vrij wil komen bij jouw persoonlijke Uittocht? Er zijn nog maar een paar plekken vrij: Zaterdag 17 november: https://miekevulink.nl/…/voorbij-de-angst-van-vernietiging…/

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.