The Nativity

Een Ware Kerst -Dankbaarheid en Overgave

Artikel geplaatst in:

Whow, zóóó veel Liefde en dankbaarheid komen er hier langs via al jullie reacties … ze raken me dieper dan ooit! Mede door jullie reacties besef ik hoe groot het netwerk van bewustwording, Liefde en samenwerking met de Lichtwereld geworden is. Het was altijd een grote wens van mij om dáár iets aan bij te dragen. Hier ligt echter ook een persoonlijk aandachtspuntje dat ik graag benoem, en het licht van de Venus-ster op wil laten schijnen. 
Voor mij is het bijna vanzelfsprekend om mijzelf en mijn leven te ‘offeren’ voor het goede doel. Ik heb me gedurende veel levens ingezet voor bewustwording, voor het vinden, uitdragen en behoeden van de ware boodschap van Liefde van Yeshua en andere heilige, wijze Meesters (mannen en vrouwen).

Daarbij ben ik vaak ver voorbij mijn eigen grenzen gegaan en heb veel met vernietiging te maken gekregen. Mijn laatste leven, als Jodin in Auschwitz, heeft me daar heel bewust van gemaakt. Zonder dat ik ooit iets over Auschwitz gelezen of gezien had (dat durfde ik niet aan) kon ik heel Auschwitz uittekenen. Ik heb er een aantal sessies op gedaan; het heeft een tijd geduurd voordat ik er doorheen kon. Ik kon over de monsterlijke experimenten vertellen bij de Chirurgische Abt, en hoe ik mijzelf ‘beschikbaar stelde’ zodat het lichaam van andere jongere meisjes nog even gespaard bleef…ik had immers ontdekt hoe ik uit mijn lichaam kon gaan en er later weer in kon komen.

Stap voor stap kon ik navertellen hoe ik, als de Poolse Anna, in mijn grijze jurkje vanuit dat horror- gebouw naar de zesde Barak terugliep, waar ik met een aantal vrouwen en kinderen geleefd heb. (Twee jaar geleden ben ik er met Vincent samen geweest om er zo veel mogelijk licht en liefde terug te brengen; alles klopte zoals ik het innerlijk had gezien). Het verwerken van dit Poolse, joodse leven heeft sluizen open gezet naar die delen van mij die ooit met duistere tegenkrachten te maken hebben gehad. Maar het heeft me ook geopend naar het licht van de onsterfelijke Geest die ik daarachter zó aanwezig voelde.

In dit leven zijn basisveiligheid en de balans tussen geven en ontvangen echt issues geweest (en soms nog). Maar, met name door het respecteren en serieus nemen van mijn fysieke, fijngevoelige grenzen, leer ik nu steeds meer: hoe liefdevoller ik met mezelf omga, des te krachtiger dat doorwerkt de wereld in. En niet andersom dus!
Vandaar dat ik voorlopig de praktijk even op ‘met vakantie’ zet, totdat ik me helemaal uitgerust voel en het helder is wat een mogelijk volgende stap zou kunnen zijn. Daarbij laat ik alles open, ook de tijd en vorm. Lekker zakken, Zijn en genieten van hoe veel er ten goede veranderd is, da’s genoeg…

Laten we sowieso alle ‘onszelf-verbeter’plannen maar achterlaten in 2018, en een onvoorwaardelijke omarming van wie we zijn en de dankbaarheid daarvoor meenemen naar 2019.
Ik wens ons allen een heel ontspannen, ongecompliceerde Kersttijd en doorgang naar het Nieuwe Jaar toe, vol overgave aan wat er ook maar wil komen of gaan. Mogen we daarbij zo veel als mogelijk achterlaten wat nog oude stempels van ‘moeten voldoen aan’ draagt, inclusief de illusies dat we geluk, gezondheid, geld en liefde alleen naar ons toe zouden kunnen halen door uitermate ons best te doen. Zo werkt het niet, ook al is het ons zo veel levens wijs gemaakt dat we ‘het goede moeten verdienen’. We wisten nog niet beter. 
Maar nu we meer open beginnen te staan voor andere, hogere waarheden durven we misschien te vertrouwen dat het Goddelijke naar ons toe wil komen. En dat gebeurt ook, wanneer wij er klaar voor zijn.

Voel hoe oneindig kostbaar je bent! Besef hoe veel je dierbaren en het leven zelf voor je betekent…. Als je je kwetsbaar en open durft te voelen, en kunt omarmen dat donker en licht beiden deel uitmaken van het leven op aarde, dan opent zich een diepere laag. Deze laag gaat ver voorbij alle uiterlijke vertoningen rondom Kerstmis; het laat alle aannames achter zich over hoe en wie jij zou moeten zijn. Deze laag is verbonden is met de grootsheid van de Goddelijke kracht achter al het leven; een grootsheid waarin jij gekend en gedragen wordt. 
Weet dat er oneindig van jou gehouden wordt. Het ego dat zich ‘niet goed genoeg’ voelt mag definitief sterven en begraven worden.
Ik wens ons toe dat we onszelf ALLES gaan gunnen wat ons hogere Zelf en de Lichtwereld voor ons hebben klaargezet.

Tot in 2019, Bless You,

Mieke 

PS De Praktijk is met Vakantie tot en met Drie Koningen