Angel FLickr

Advent: het Christus-Licht daalt dieper in

Artikel geplaatst in:

Lieve lezers,

Het jaar 2018 gaat haar laatste maand tegemoet. Wat hebben we veel geïnvesteerd, gereset en geïntegreerd! Wat zijn we door diepe dalen en pittige processen heen gegaan. En wat hebben we daarbij veel ontvangen vanuit de Lichtwereld, juist omdat we onszelf er zo oprecht voor geopend hebben.
Het beeld wat we van ons hogere en Goddelijke Zelf hadden is verfijnder en helderder geworden, en we hebben meer voeling gekregen met wat het betekent om dragers van Liefde en Licht te zijn.

Lagere versies van jezelf

Dit is allemaal niet zonder moeite gegaan. We hebben hogere versies van onszelf leren kennen, en vaak gebeurde dat doordat we tegen ‘lagere’ versies van onszelf aanliepen. Dat is bewust heel duaal gezegd, want die delen van onze persoonlijkheid die nog in de denk- en gedragspatronen van dat duale veld gevangen zitten, ervaren zichzelf ook nog vanuit dualiteit. Lagere versies van onszelf blijven maar terugvallen in angst- en pijnvelden, mede gevoed door ervaringen uit vorige levens.

Ze denken dat ze, ondanks al het innerlijke werk dat je de afgelopen jaren verzet hebt, nog steeds niet de moeite waard zijn. Ze voelen zich afgekeurd en/of vergeten door de Lichtwereld en vragen zich af of ze echt wel geliefd zullen worden. Hun gedachten staan op negatief geprogrammeerd, en hoe hardnekkiger die negatieve overtuigingen zijn, des te pijnlijker en troostelozer het leven was wat erachter zit.

Het is gemakkelijk om van een hogere versie van jezelf te houden, maar hoe zit dat met een lagere versie? Vaak komen er oordelen tevoorschijn op dat deel, waardoor dat deel zich keer op keer heeft moeten afsluiten, uit zelfbescherming. Juist in die delen die de Liefde zo hard nodig hebben zijn er deuren gesloten waardoor Liefde niet binnen kan komen.

Onze lagere versies zijn er van overtuigd dat ze niet van betekenis zijn, niet goed genoeg zijn, het verkeerd hebben gedaan en mogelijk daar ook nog boete voor moeten doen. Kun je liefde voor hen voelen, of trots zijn op wat zij voor jouw ziel doorstaan hebben? Kun je evenveel licht ervaren wanneer je je innerlijk op hen richt, als wanneer je aan je Goddelijke Zelf denkt?

Onze drievoudige weg naar het Goddelijke

De weg van Zelfrealisatie en ascensie is er één boordevol transformaties en transmutaties. De enige manier om van lood goud te maken, dus om de (zogenaamde) lagere versies van onszelf om te zetten naar hogere versies, is door ze volledig te omarmen met onvoorwaardelijke liefde en ons eigen Goddelijke Licht. Daarbij treden er legioenen van Engelen in actie om ons daarbij te ondersteunen!

We kunnen onszelf in dit bewustwordingsproces vanuit drie delen beschouwen: het mannelijke, het vrouwelijke en het kind in ons.

Het lagere mannelijke draagt bijvoorbeeld het idee dat hij pas de moeite waard is wanneer hij heel veel gepresteerd heeft. Hij meet zijn eigenwaarde af aan wat hij neergezet en gedaan heeft, of aan hoeveel macht hij verworven heeft over de materie.

Het lagere vrouwelijke is bijvoorbeeld verstrikt geraakt in haar emoties en tekort aan bevestiging. Haar lagere versie heeft altijd een negatief zelfbeeld. Eeuwenlang is haar eigenwaarde beïnvloed geweest door voorwaardelijke liefde die gekoppeld was aan haar uiterlijke verschijning en dienstbaarheid.

Het lagere kind in ons is het kind dat zich afgestoten en vergeten voelt. Het heeft geen bedding gehad tussen liefdevol verbonden ouders. Het heeft niet goed kunnen landen, waardoor het zich onveilig voelt op Aarde en zich vaak terugtrekt uit het lichaam.

Versluierd Licht

Het bewustwordingsproces brengt ons die inzichten die nodig zijn om onze lagere versies uit de afscheiding en het oordeel van hoger en lager te halen. Als je vanuit de Engelensferen kijkt naar ‘wat er aan scheelt’ zien we alleen maar Licht dat hier en daar versluierd is; licht dat vastgeraakt is in sluiers van verdichting en onwetendheid.

Achter die sluiers bevinden zich onze Goddelijke man, Goddelijke vrouw en het Christuskind. Als we daar op gaan focussen, en beseffen dat de rest verbonden is aan illusies die alleen binnen de dualiteit bestaan. wordt het proces letterlijk een stuk lichter.

Adventstijd en Kerst Inkeer

We naderen de Adventstijd. Dat betekent dat we ons innerlijk voorbereiden op de komst van het Christuskind. Eeuwenlang vierden we de geboorte van Jezus, vaak zonder te beseffen dat dit zo vreugdevol was omdat hij de mensheid een verlossingsweg uit de dualiteit heeft getoond. Juist Jezus heeft tijdens zijn leven laten zien welke wonderen er kunnen gebeuren wanneer je uit de onuitputtelijke Bron van onvoorwaardelijke Liefde geeft aan ‘lagere versies’ van de mens. En nu we beginnen te zien dat dát de ware boodschap is, in plaats van het lijdensverhaal waarop de kerk altijd de focus heeft gezet, kunnen we deze Goddelijke Liefde in onszelf gaan toelaten en haar helende werk laten volbrengen.

In de voorbereiding voor de Kerst Inkeer, die Vincent en ik op 15 december verzorgen, kregen we nu met regelmaat tekenen vanuit de Engelensferen. Zij gaven duidelijk aan dat de Engelen een grote bijdrage willen leveren aan deze Kerst Inkeer, naast de Heilige Familie die ons inspireert bij het maken van een programma voor deze dag.

Voor nu wens ik ons allemaal een periode toe van vertrouwen, rust en overgave. Laat het Goddelijke Licht dat wil indalen zich maar in jou nestelen. Is het niet prachtig om dit jaar juist alle ‘lagere’ versies van jezelf uit te nodigen, om samen met jou, te midden van brandende kaarsen en een warm huis, toe te leven naar een liefdevol Kerstfeest?

Met een lieve groet,

Mieke Vulink