The_Death_of_King_Arthur_by_James_Archer_(1860)

Ziekte? Of juist heling?

Artikel geplaatst in:

Er komen steeds meer openhartige berichten van mensen die iets ‘onder de leden’ blijken te hebben. Het zijn bekentenissen van mensen die onzichtbare taboes doorbreken rondom ‘ziek-zijn. Juist de mensen die al lang met bewustzijnsontwikkeling bezig zijn krijgen te maken met het opschonen van oer-oude, en diep vastgezette ballast.

Bijna ieder mens krijgt op Aarde te maken met ziektes, met confrontaties die al eerder voorbij kwamen, of met kwalen die hen ‘als vanuit het niets’ ineens overvallen. Ik kan mezelf ook aansluiten bij dit rijtje. Alleen ben ik, door voorbij de plaatjes, emoties en 3d-overtuigingen heen te voelen, een heel andere waarheid gaan zien.

Er zijn genoeg boeken geschreven over de achterliggende oorzaken van allerlei ziektes. Daar zal ik niets aan toevoegen. Maar … mensen die al heel veel energie gestopt hebben in het uitzuiveren van hun persoonlijkheid, zijn qua trilling vaak al in een hogere vorm van ‘heling’ gekomen. Hoewel de uiterlijke verschijnselen nog wel op een bepaalde ‘ziekte’ lijken, blijkt er zich toch iets anders te ontvouwen, dat van een veel grotere betekenis is.

Negatieve lading van het woord ziekte

Alleen al het woord ziekte klopt (in mijn beeld) voor heel veel mensen niet meer. De kwaal of ziekte die zich aandient geeft vooral een richting aan waar onvoorwaardelijke liefde, gerichte aandacht en hoger bewustzijn het hardste nodig zijn. Een ziekte is hoe dan ook verbonden met wat iemand hier op Aarde komt doen, wil ervaren en eventueel uit kan werken. Het wijst een oude disbalans aan, die zich gedurende vele vorige levens heeft opgebouwd, en die zich nu opnieuw manifesteert in een deel van de huidige persoonlijkheid.

Ik heb heel lang gedacht dat hier oude, onuitgewerkte stukken uit vorige levens achter zaten. En voor een groot deel klopt dat ook wel, maar er is ook nog veel onwetendheid (zonder enig oordeel daarover), die maakt dat we oude etiketten plakken op nieuwe symptomen. We doen nieuwe verschijnselen daarmee tekort, want ze zijn juist verbonden met onze steeds krachtiger wordende verbindingen met hogere dimensies.

Heling via bewustwording

De mate waarin heling kan plaats vinden varieert per persoon. Dit is afhankelijk van in hoeverre het bewustzijn van de persoon het uitwerken van weggestopte emotionele of mentale blokkades kan ondersteunen. Hoe het helingsproces ook door ons ingezet en gestimuleerd wordt; de afloop wordt grotendeels bepaald door wat er in jouw Goddelijke plan voor dit leven geschreven staat.

Ik ben vorig jaar geconfronteerd met twee epileptische aanvallen. Juist toen het ‘zo goed ging’. Nadat ik heel diep van binnen had gevoeld wat ik door wilde geven, vanuit de diepe bezieling die mijn drive was, groeide mijn praktijk en de groepen die ik samen met Vincent gaf uit zijn voegen.

Uitnodiging tot meer zelfreflectie

Ik was zowel door het succes rondom mijn praktijk als door de aanvallen overrompeld. Nog steeds droeg ik een te klein zelfbeeld, dat mij in wezen te hard liet werken. De gedroomde praktijk, waar ik al 30 jaar naar toe was gegroeid, en die ineens werkelijkheid werd, bracht me in contact met honderden oprechte zoekers naar bewustwording en onvoorwaardelijke liefde. Die zou ik zo maar niet in de steek laten…

Daarnaast was ik er zeker van dat ik de ‘epilepsie’, waar ik in mijn twintiger jaren mee te maken kreeg, overwonnen had. Ik heb er talloze sessie en transformatiegroepen aan besteed om mezelf er van te overtuigen dat ik dit leven echt op Aarde wilde voltooien. Ik zou niet eerder opstappen dan dat mijn zielemissie was volbracht. Met heel veel geduld en een groeiend zelfvertrouwen kon ik de (destijds heel versuffende) medicijnen afbouwen. Mijn besluit stond vast: wat ik van binnen aan liefde en waarheid voelde, daar zou ik niet meer van afwijken, ondanks alle angsten die ik nog voelde.

Liefdevolle struikelblokken

Ik begreep er eerst niets van, dat ik na prachtige ervaringen in een groot liefdeslicht, dat door groepen en krachtplekken geactiveerd was, aanvallen kreeg. Het raakte vooral mijn oude schuldgevoel aan van ‘oh jee, ik doe blijkbaar nog steeds iets verkeerd’. Veel mensen om me heen zeiden dat ik nog véél liever voor mezelf moest worden. Ik heb flink gas terug genomen, zodat ik mijn angsten rondom de aanvallen diep kon aankijken. Ik heb er alles aan gedaan wat voor mij gevoel kon bijdragen om deze aanvallen, die mij totaal verrasten, te kunnen begrijpen en plaatsen.

Het moeilijkste om mee te dealen vond ik nog dat veel mensen heel dramatisch of medelijdend deden over de aanvallen. Hun benadering gaf mij het gevoel dat ik tekort geschoten was. Ze zagen Mieke niet meer, ze benadrukten vooral ‘de epilepsie’ en ‘dat ik het maar rustig aan moest doen’. Alsof ik een heel breekbaar mensje was dat echt zorg nodig had.

Sommigen zeiden dat me iets was overkomen wat niet had ‘mogen gebeuren’. “Wat jammer nou, je ging juist zo lekker”. Al deze reacties kwamen eerst heel diep binnen, omdat ze aan de oude Mieke appelleerden, die het gevoel had dat het ‘mijn schuld was’.
Een paar maanden was ik vrij van die oude Mieke – delen en kon ik er om lachen; het waren allemaal hun projecties vanuit hun eigen onverwerkte angsten, onzekerheid en onwetendheid.

Fysieke oproep tot doorbraak

Ik had voor mezelf het gevoel dat het juist een inwijdingsperiode was, die me iets totaal nieuws wilde laten zien. Iets dat los stond van alle duale en driedimensionale plaatjes, van alle negativiteit die mensen vanuit het persoonlijke denkkader aan welke ‘ziekte’ dan ook kleven.

En dat is waar gebleken. Ineens werd het via meerdere berichten en doorgevingen bevestigd. Ineens zag ik channellings voorbij komen van spiritueel hoog-ontwikkelde mensen die ver voorbij de onmacht, machteloosheid en slachtoffergevoelens van het lijdensverhaal van de mens konden kijken.

Velen onder ons zijn niet opnieuw ziek aan het worden. We zijn aan het HEEL – worden. We groeien terug naar de Eenheid, naar de verbinding met Al dat leeft in de schepping. De weg terug naar die Eenheid meldt zich echter juist via de afgescheiden delen in onszelf. Uiteindelijk leidt het ons naar ware verrijking.

Via kwetsuren naar nieuwe inzichten

De heilige geestkracht die ons bezielt is tijdens veel vorige levens geblokkeerd geraakt. Dat heeft geleid tot diepe verdichtingen in ons fysieke lichaam.
Nu we ons via steeds krachtiger wordende, collectieve velden verheffen naar hogere waarheden, die nieuwe inzichten brengen, gaan we ons opnieuw verbinden met de levenskracht die door ons fysieke lichaam heen werkt. Stap voor stap kunnen we een andere betekenis gaan geven aan de kwetsuren, die de heftige reis door de dualiteit met alle ontheiliging heeft achtergelaten in ons fysieke lichaam.

We zijn op reis naar ons hogere Zelf; ons aardse leven mag vanuit hogere Zelf-kwaliteiten zoals vreugde, overvloed en onvoorwaardelijke liefde vorm gaan krijgen. Velen van ons zijn de laatste resten van oeroude kwetsuren aan het opruimen. Daarbij hebben we nu een heel ander pallet van (goddelijke) mogelijkheden tot onze beschikking. De heelwording die ons geschonken wordt loopt synchroon met de ontwikkeling van ons bewustzijn, en met hoe zorgeloos, goddelijk en groots we ons nieuwe leven voor ons durven te zien.

Van veiligheid naar openheid

Mijn twee epileptische aanvallen hebben mij bij de diepste, nog uit te werken angsten gebracht. Ondanks al mijn innerlijke werk van tientallen jaren was ik blijkbaar nog niet krachtig genoeg om mijn diepste angsten onder ogen te komen. Ik stopte ze weg, niet bewust, maar mijn 3D-leven moest nog voortgezet worden.
Maar nu die tijdelijke 3D-veiligheid vervangen kon worden door openheid, vertrouwen en het volgen van hogere leiding, heb ik mogen zien wat het werkelijke geschenk was van de zogenaamde epileptische aanvallen.

Zoals Judith Moore bevestigde: vanuit mijn zich steeds verder openende verbinding met hogere dimensies krijg ik vaak te maken met sterke krachten die door mijn geest heenwerken. Er zijn door de geschiedenis heen altijd Ingewijden geweest, met bepaalde taken als visionair en/of medium, die af en toe aanvallen hadden. Deze hadden niets te maken met epilepsie, of met aanvallen van ‘kwade machten van buitenaf’ o.i.d. Ze dienden puur het fysieke aanpassingsproces, om de hogere energieën en lichtcoderingen te kunnen integreren en verankeren.

Kijk vanuit het allerhoogst haalbare perspectief

Ik zal in een volgend artikel nog meer schrijven over hoe ‘ziekte’ (lees: het proces van heelwording) ons dient om ons nog bewuster te maken van waarvoor we naar de Aarde zijn gekomen. Door ziekte word je gedwongen om verbinding te maken met wat er nog in je geheeld wil worden, of wat er vanuit het ego nog gebroken wil worden.

Probeer, zoals ze mij ook vanuit de hogere dimensies lieten weten, altijd vanuit het allerhoogst haalbare perspectief naar jouw leven en naar jouw struikelblokken te kijken. De meeste mensen kijken vanuit het duaal ingekleurde niveau van drama en ellende, vanuit het oude lijden. Ze geven groeikansen de negatieve lading van ‘moeilijkheden’. Dat is een keuze, die merendeels uit een lager bewustzijn afkomstig is (nogmaals zonder oordeel; ook deze keuze dient een groter plan, en zal op het goede moment vervangen worden door andere inzichten).

Besef dat je echter altijd ook de keuze hebt om als een wijze en behulpzame Lichtmeester vanuit hogere dimensies naar jouw leven te kijken. Dan zul je gaandeweg andere waarheden over jouw levensweg ontdekken, die jou eigenlijk naar pure liefde en naar een steeds hoger bewustzijn willen leiden. De Lichtwereld staat klaar om je daarbij te ondersteunen.

MV 

Image: The death of King Arthur by James Archer