FB_IMG_1555223021631

Waardevolle Zelfbescherming

Artikel geplaatst in:

‘Heilige tijd’ is zeer waardevol en essentieel, voor ieder mens die de innerlijke weg wil gaan. Ontwaken gebeurt meestal in een lege ruimte waar geen enkel zelf-belang of agenda aanwezig is. God en Godin-in-jou zullen vooralsnog ontdekt worden als je bij jezelf naar binnen gaat. Eerlijk kijken naar waar en waarom jij jezelf uit de verbinding met jouw eigen Goddelijke Zelf houdt is geen liefhebberij van het ego, maar wel van de ziel.

De illusies die nog verbonden zijn met dualiteit, afscheiding en tekorten dienen zich aan om opgeruimd te worden, maar het ego zal zich niet zo maar gewonnen geven.

Durf jij nog te dromen, nadat je gedurende tientallen, wellicht honderden levens voor je gevoel alles bent kwijt geraakt? Durf jij je Hart te volgen ondanks alle waarschuwingen die vanuit je overlevingssysteem ‘PAS OP!’ roepen?
Door traumatische herinneringen blijven velen van ons nog steeds synchroon lopen met programma’s die ons vast houden in een schijnzekerheid van wat we ‘hebben’.

Maar kijk eens diep naar binnen. Besef je hoe oneindig veel er in jou ZELF is wat echt van waarde is? Welk deel in jou heeft de neiging om dit te willen bagatelliseren? Elke keer als je naar binnen gaat, zul je zo liefdevol ontvangen worden! Hoor hun boodschappen maar:

“Hey jij, prachtig mens: jij bent niet VAN de aarde. Schud al die aardse beperkingen maar van je af! Jij bent een Goddelijk vrij wezen, dat een leven mag gaan leven dat uit LOUTER LIEFDE zal bestaan. We zullen je helpen om te ontdekken waar die Liefde nog niet in jouw gedachten kan doordringen, waar oude zelfbeelden jou nog ontkrachten, en waar er nog geen vertrouwen in jouw eigen nieuwe weg kan zijn.”

We zijn multidimensionale wezens die vanuit het Christus Licht naar de aarde zijn gekomen, om mee te helpen aan de grote ascentie van al wat leeft – inclusief de aarde zelf. Onze hulp en toewijding werkt zelfs in vele andere dimensies door!

We zijn allemaal met een unieke boodschap geïncarneerd, die een belofte in zich draagt van een indrukwekkende nieuwe tijd. Deze boodschap heeft zich in al onze vorige incarnaties gevormd, waarin we vanuit het hoogste licht door diepe duisternis geleid zijn.

In de duisternis is er ruis op de lijn gekomen tussen ons en de Bron. Ruis die zegt dat het nu ‘weer niet zal gaan lukken’.
Om die ruis in onszelf boven tafel te krijgen is het zó nodig dat we met en voor onszelf heilige tijd en ruimte maken.

Bescherm jezelf. Durf NEE te zeggen tegen alles wat ruis toevoegt, en tegen wat jou bij jouw Bronverbinding weghoudt.
Durf JA te zeggen naar alles wat jou voedt en bij kan dragen aan de relatie met jouw Goddelijke Zelf.

Het bewustzijn en het licht van de Bron bezielt en heelt ons. Wij kunnen elk duaal, afgescheiden deel van onszelf weer terugbrengen naar de oorsprong: naar onvoorwaardelijke, Goddelijke Liefde die Eenheid creëert en boven alles uitstijgt.
In de overgang van 3D naar 4D, 5D en hoger kunnen we ervaren dat Alles wat er gebeurt vanuit deze allerhoogste Bron van Liefde en Wijsheid naar ons toe komt.

MV