sphinx

De Goddelijke Elfdaagse naar 08-08; het baren van je ‘IK BEN’

Artikel geplaatst in: ,

Lieve mensen,
de Thuisreis is begonnen! Wereldwijd zijn duizenden Lichtdragers zich vol toewijding aan het afstemmen op de Goddelijke Aanwezigheid in zichzelf. De mensheid is op het punt gekomen om de macht van de mind, die tot zo veel vernietiging heeft geleid, te ontdoen van alle angsten. Deze angsten waren het gevolg van één grote leugen: dat God buiten ons was. Maar God is IN ons, springlevend, en oneindig liefdevol aanwezig! We gaan terug naar onze eigen goddelijke hartenklop.

Er wordt al veel gepubliceerd over de voorbereiding naar 08-08, over de Leeuwenpoort en over Sirius. Vanuit ons Goddelijke IK BEN’ overstijgen we echter alle voorgaande kennis en transformaties die verbonden zijn met de Leeuwenpoort.
Tijdens een lange initiatie vannacht werd ik meegenomen naar de Geheime Kamer van ons Hart. Daar zag en begreep ik, dat de komende elf dagen ons zullen voorbereiden op de innerlijke reis naar de geheime ruimte in ons Hart, en naar de geheime ruimte onder de Sphinx.

08-08-2019: Door de Poort van de Sphinx

Numerologisch toont deze datum ons een 1. Deze 1 kunnen we heel letterlijk op onszelf plakken: ze staat voor een compleet nieuw begin; een nieuw leven. Dit nieuwe leven kan dankzij ons vele innerlijke werk aanvangen. Door onszelf totaal te zuiveren van alles wat we vanuit angst gecreëerd hebben, van alle illusies die ons van God afgesneden hebben, hebben velen nu het punt bereikt van de definitieve, onomkeerbare terugkeer naar hun heilige hart.

Wat er in ons zielenplan geschreven staat kunnen we alleen volbrengen door ons te verbinden met de geheime kamer van ons hart. Daarmee lossen we de heilige belofte in die we aan het begin van deze incarnatie aan onszelf en aan God gedaan hebben.

De geheime kamer van ons Hart

In de oeroude geschriften wordt al over de geheime kamer van ons hart gesproken. In wereldwijd verspreide Mysteriescholen is in iedere tijdsperiode aandacht gegeven aan deze geheime kamer. Hoe kan het dan dat wij er nog maar zo weinig van weten? Wat is hier dan zo geheim aan?

Het geheim heeft alles te maken met de Goddelijke creatiekrachten. De geheime kamer in ons hart is de conceptiekamer van God Zelf; van JOUW innerlijke, Goddelijke Aanwezigheid, die co-creëert met Vader en Moeder God. Het is het beginpunt in de mens van iedere nieuwe scheppingsimpuls die vorm aanneemt vanuit onze eigen liefdespotentie, onze intentie en de dienstbaarheid van het geschapene aan het ontwaken van de mensheid. ALLES wat er in onze schepping aanwezig is, is begonnen in deze geheime kamer. Hier vindt de conceptie plaats vanuit het allerhoogste, goddelijke Licht en vanuit de alles omvattende goddelijke Liefde.

De geheime kamer van het hart is de verbinding naar het Huis van de Vader, zoals Yeshua zo mooi verwoorde. In het geheime kamer kwamen Isis en Osiris samen, Sheba en Solomon, Maria Magdalena en Yeshua. Hier is de Moeder aanwezig, om iedere goddelijke scheppingsimpuls te ontvangen en tot rijpheid te laten volgroeien, in de zachte geborgenheid van haar baarmoeder.

De roep om terug te keren

Het is dat onze vervormde mind, onze lagere gedachten en de materiële en emotionele behoeftes van ons overlevende ego zich met de creaties bemoeid hebben. Als dat niet zo ware geweest, dan hadden we nog steeds in het Paradijs geleefd. Als we terugkijken naar de ondergang van Atlantis kunnen we heel fysiek reacties waarnemen. Het is de pijn van het verlies van het vertrouwen in God-in-ons-eigen-Hart. We hebben ontelbare keren meegemaakt hoe het Goddelijke Vrouwelijke is overruled door het Aardse, Martiaanse mannelijke. Deze gigantische verschuiving in de mens zelf was echter ‘all in the game’. Het heeft ervoor gezorgd dat we vele lessen konden leren tussen goddelijk scheppen en menselijk vernietigen in.

Waar de mens vanuit zijn overheersende mind voorop ging lopen verloor hij zijn verbinding met de goddelijke Liefdesbron en met de geheime kamer in zijn eigen Hart. Het heeft lang geduurd totdat de mens de roep van het Hart, om terug te willen keren naar Huis, gehoord heeft. Het heeft minstens zo lang geduurd tot de mens op het punt aankwam om deze roep ook daadwerkelijk te gaan volgen, en om het vertrouwen in de hogere leiding achter de roep weer terug te krijgen.

Maar, lief mens: Ook jij ontwaakt! Het is zo ver! Als jij innerlijk voelt dat er geen andere weg meer is dan die van Liefde, dan kun je er op rekenen dat er alle hulp voor je klaar staat om je te begeleiden bij deze grootse, grandioze en vreugdevolle terugkeer naar jouw ‘IK BEN’, naar het ontmoeten van de Goddelijke Aanwezigheid in jezelf.

De elfdaagse in totale overgave en vertrouwen

Bij deze Elfdaagse is het niet zo dat je eerst de eindstreep moet halen voordat je beloond wordt. Op ieder moment waarop jij bewust kiest om uit je oude angstprogrammeringen te stappen, en jezelf radicaal terug te leggen in de ongekend liefdevolle handen van jouw Schepper, zul je overladen worden met liefde, applaus en prachtige bloemen. Je zult van alle kanten tekens ontvangen, bemoediging voelen en synchroniciteiten ontdekken. Wat je een paar jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden en als wonderen had aanschouwd; ze zullen nu in nog veel glorieuzere vormen op je weg verschijnen.

Bij ieder moment van twijfel en niet-weten: Juich erom! Want dan besef je hoe de macht van je ego aan het afbrokkelen is. Dan weet je dat je door je eigen ‘IK BEN’, door die prachtige, stille en grootse kracht in jezelf geroepen bent om jouw nieuwe leven vanuit de hoogst mogelijke liefdepotentie te laten ontstaan.
JIJ bent de Schepper, samen met Vader en Moeder God. JIJ bent de schakel tussen Hemel en Aarde, waar de Lichtwereld doorheen kan werken. JIJ bent de ultieme overgave, JIJ bent het radicale vertrouwen in het proces waar je jezelf nu in kunt laten dragen, totdat je op 08 -08 voor de Poort van de Sphinx zult staan. JIJ bent het, die jouw eigen Goddelijkheid aan het baren bent.

Meervoudige bekrachtiging van elkaars Goddelijke Wedergeboorte

Tijdens de komende elf dagen gaan we van een individueel bewustzijn versneld terug naar het Christus Bewustzijn. Wanneer je vanuit het Christus Bewustzijn leeft, draag je ook een belofte in je Hart naar je medeschepselen. Ik kan zelf heel sterk voelen: Pas wanneer de laatste mens op Aarde de weg naar Huis terug heeft gevonden, is het werk gedaan.
Christus Bewustzijn is Universeel Bewustzijn. Het gaat niet meer alleen om mijn eigen heil, om mijn eigen bewustwording, heling en vervulling; het gaat om het beVRIJden en verLICHTen van heel de schepping!

Terwijl ik de afgelopen dagen in mijn eigen afstemmingen zat, en zó diep die overgave kan voelen aan deze reis, heb ik dagelijks JA gezegd, ook tegen het medium en het Lichtbaken dat ik ben. Dat kun jij ook!
Laten we onze velden verbinden en onze Liefde bundelen.
Wanneer je met mijn teksten resoneert, kun je je opgeven voor een gezamenlijke, energetische reis naar de Poort van de Sphinx, waar we op 08-08 zullen aankomen.

Ik heb zelf nog geen idee wat er innerlijk door zal komen, maar ik geef je mijn woord dat ik iedere zinvolle en dienstbare aanreiking met jullie zal delen. De datum 08-08-2019 geeft een enorm krachtige werking van twee lemniscaten die tot EEN-wording leiden. Het betreft de vereniging van alle tegengestelden in ons: man-vrouw, boven-beneden, buiten-binnen, donker-licht, geven- ontvangen. Om de volheid van de Goddelijke levensstroom te ontvangen worden we nu naar het hart van de acht geleid. Het kan zijn dat je je vaak overwhelmed voelt door licht, door energie, door alles wat er los komt en als stress aanvoelt die je naar diepere angstlagen zal brengen. LAAT gebeuren, sta het toe, blijf vertrouwen en omring alles met de Liefde van de Goddelijke Aanwezigheid in jou.

Na inschrijving (en evt. donatie) zul je in je eigen mailbox de boodschappen en inzichten ontvangen die mij worden aangereikt. Op 08-08 zal ik, wanneer wij en de Lichtwereld er klaar voor zijn, AL JULLIE NAMEN in een cirkel leggen en deze meenemen in gebed en meditatie. De ontvangen channeling en boodschappen werk ik uit; deze ontvang jij vervolgens per mail. Ze zullen de toon zetten voor de vijf dagen t/m 13-08.
Het is een menselijke gedachte om allemaal ‘s ochtend om 8 uur in meditatie te moeten gaan. Niet iedereen zal op dat moment die gelegenheid hebben. Bovendien zal de energie de hele dag en avond doorwerken en zullen onze velden de hele tijd ook verbonden zijn, totdat ‘het werk gedaan is’.

Inschrijven voor ‘Samen op reis naar 08-08’

Om je aan te melden kun je de volgende stappen volgen. Lees dit even heel zorgvuldig en zorg dat je mailadres klopt (zo niet, dan ontvang je niets…)!

 1. Stuur een mail naar: secretariaatmv@gmail.com
 2. Zet in de balk van het onderwerp: 08-08
 3. Zet in je mail ALLEEN jouw naam en emailadres.
  SVP verder niets!
  Dus in mijn geval ziet dat er zo uit:
  Mieke Vulink; secretariaatmv@gmail.com
 4. Als donatie voor dit initiatief kun je €8,81, €18,80 of €88,10 (wat voor jou maar klopt) overmaken naar:
  W.J.H. Vulink, NL17 RABO 0155023306
  Vermeld daarbij ‘donatie 88’.

In deze drie bedragen zit de energie van 08-08, het openen voor en totaal omarmen van de Goddelijke Levensstroom en de 1, die jouw Goddelijke wedergeboorte aankondigt.
Voor mij is deze stap om een bijdrage te vragen geen kleine, maar wel een essentiële. Gezien 8 mijn levensopdracht-getal is dien ik ook zorg te dragen voor de vrouwelijke, ontvangende kant. Zit je financieel zó krap dat je vindt dat je niets kunt missen, dan is het aan jou om verder te beslissen of en wat je wilt overmaken.

Dit bericht staat ook op facebook. Voel je vrij dus om dit bericht door te sturen naar gelijkgestemden, dankjewel daarvoor. De volgende boodschappen ontvang je, na inschrijving, per mail.
Ik wens iedereen, vanuit een zo diep mogelijke overgave en een Hart boordevol vertrouwen een hele liefdevolle en vreugdevolle Thuisreis toe!

MV ♥

Meer informatie kun je in de onderstaande artikelen vinden.

*♥*

Massale Oproep voor Lichtdragers

Graag deel ik deze boodschap, vannacht ontvangen:

“Vanaf 16 juli tot en met 13 augustus zal er een enorme toename zijn van lichtkrachten die naar de bewust wordende mensheid op Aarde zullen toestromen. Deze krachten kunnen diegenen die hun bereidheid hebben aangetoond om de oude werelden achter zich te laten heel diep gaan raken. Maar deze mensen zullen ook, dankzij al hun transformatieprocessen van de afgelopen jaren, over voldoende ruimte en innerlijke veerkracht beschikken om deze vloedgolven van hoge coderingen op een goede manier te ontvangen.

Bij anderen kunnen deze sterke, ongeziene krachten veel oude angsten en emoties gaan losmaken. Dit is nodig, omdat er anders een stagnatie optreedt in zowel het persoonlijke, individuele transformatieproces, als in het collectieve proces van ascensie. Deze diepliggende angsten zullen echter verwelkomd en opgevangen worden in een bedding van vertrouwen en liefde, die door de pioniers en voortrekkers van de grote verandering al gemanifesteerd is.

Je kunt dit hele proces zien als een herhaling van de Missie van onze geliefde Broeder Yeshua. Hij daalde op Aarde neer met de volledige potentie om, in een menselijke gestalte, de Christuskrachten in zichzelf te gaan dragen. Dertig jaren heeft hij nodig gehad om zichzelf daar, in alle lagen van zijn wezen, op voor te bereiden. Zijn hele leven was toegewijd aan het volbrengen van deze heilige Missie. De mensen die hij dicht om zich heen verzamelde waren diegenen die vanuit hun eigen zielenlicht en hartenliefde konden bijdragen aan het in stand houden van dit hoogfrequente veld van het Christus Bewustzijn.

Iedereen die met Yeshua, Maria Magdalena en hun verwanten verbonden was, was zich ervan bewust dat dit een enorme uitwerking zou hebben die duizenden jaren zou gaan voortduren. Wij nodigen jullie uit om je met dit bewustzijn te verbinden, en ten diepste te beseffen dat je een drager bent met eenzelfde Goddelijke evolutie-potentie.

Durf voorbij het kleine in jezelf en in jouw leven te kijken. Voel dat je aangesloten bent bij een onuitputtelijke Bron van wijsheid en liefde. De mogelijkheden die in jouw zielenplan besloten liggen zijn niet langer dromen of wensen; ze zijn gemanifesteerde scheppingen aan het worden.
De mate waarin je je voor jouw eigen Goddelijkheid kunt openen, en de scheppingskrachten die je daarbij zult gaan aanroepen zijn overeenkomstig het niveau van bewustzijn dat je inmiddels bereikt hebt.

We spreken hier in de hogere dimensies niet langer meer over transformaties. Velen van jullie bevinden zich al in de voorbereidende fase van transmutaties. Het fysieke lichaam zal opnieuw besnaard en afgestemd dienen te worden om de veel hogere en verfijndere frequenties te kunnen dragen. Zouden jullie zoals wij in staat zijn om de frequenties die jullie uitzenden te horen, dan zou je verbaasd en verheugd zijn over de prachtige klanken, die als kristallen van licht en liefde om jullie heen beginnen te verschijnen.

Want dit is de tijd waarop velen van jullie in een nieuw octaaf zullen aankomen, waarvan de klanken velen zullen herinneren aan hun verblijf in de hogere werelden. Het zijn de klanken van Thuis, de jullie zo vertrouwde vibraties van je Schepper. Het is de Liefdeskracht waarmee wij, Yeshua en Maria Magdalena, wonderen konden verrichten, versteende harten konden laten smelten en ontelbaar veel mensen weer hoop konden geven.
Het is ons radicale vertrouwen in de aanwezigheid van de Goddelijke Vader en Moeder in onszelf geweest waardoor we vanuit onze Missie onuitwisbare, glorieuze wegen van Licht voor jullie op Aarde konden achtergelaten.

Probeer op 08-08 een deel van de dag voor jezelf te reserveren. Richt je innerlijk dan naar onze aanwezigheid.
Je zult door een Poort kunnen gaan waarbij de sluiers tussen de verschillende werelden tijdelijk opgeheven zullen worden. Deze dag is essentieel voor het verdere verloop van je leven, bezien vanuit het hogere zielenplan dat wij met iedere wenselijke, dienstbare en mogelijke bijdrage zullen ondersteunen.

Gebruik de Violette Vlam die jullie geschonken is om alle overgangen en omzettingen vanuit liefdevolle overgave te laten verlopen. Wij zullen geen moment van jullie zijde wijken, omdat wij bekend zijn met deze intense processen waarin fundamentele omzettingen gaan plaatsvinden die soms beangstigend kunnen zijn voor de mens. Vrees echter niet, verheug je eerder, omdat dit de tijd is die aangekondigd werd als de aankomst in het Beloofde Land.

Dit Land heeft geen andere fysieke verschijningsvormen dan die jij zelf kunt dragen, en buiten jezelf zult scheppen. Het Licht wat daar schijnt is het Licht dat, vanaf het eerste moment waarop jij je bewust werd van jouw van individualiteit, jij als ‘God buiten jezelf’ hebt ervaren. Gedurende de komende weken zal echter een grootse innerlijke hereniging gaan plaats vinden met dit Licht. Op zielsniveau zullen gelijkgestemden elkaar vinden en elkaar bemoedigen om krachtig en rechtop, in liefdevol vertrouwen te blijven staan. Je zult daarbij onophoudelijk naar binnen geroepen worden, door de enige en onsterfelijke Goddelijke Aanwezigheid in jezelf.”

Namens Yeshua en Maria Magdalena, Saint Germain en Saint Guilhem gesproken,

MV

 

De voorbereiding naar 08-08; totaal in het Licht gezet

De universele energieën en onze hogere Zelven zijn bezig om ons voor te bereiden voor de grote initiaties die op 8 augustus aanstaande zullen plaatsvinden. Wat fijn dat dit allemaal binnen de zomervakantie valt, nu velen van ons wat minder aardse ‘verplichtingen’ hebben.

Het is heel wat, wat er gebeurt! Vanuit het hogere perspectief bezien krijgen we (zonne-)goud in handen. Dit goud maakt dat we de ogen en het hart nog meer naar onsZelf kunnen openen. Met een warm hart boordevol liefde kunnen we ons oude, zich klein-houdende en minder waard voelende zelf zien, dat niet gelooft en niet vertrouwt. In ons hoofd ontdekken we beperkende woorden, die vaak niet overeen komen met wat Liefde zou zeggen.
Al het dagelijkse zonlicht en alle intense, nachtelijke lichtactivaties openen ons naar wie we werkelijk zijn en naar alles wat nog niet durft te vertrouwen op de levensstroom.

We zijn er rijp voor om a la minute om te keren wat niet meer klopt. Wat is oud, wat houdt je nog vast in de beklemmingen van 3D; wat is onvoorwaardelijk, waar en zuiver en ondersteunt je gang naar 5D? In de naaktheid van radicale eerlijkheid zien we alle angsten, oordelen en de ‘waarom, wanneer en hoe-‘vragen die ons bij ons innerlijke, goddelijke weten vandaan houden.
Per dag nemen de lichtkrachten toe, neemt ook onze draagkracht toe, en daarmee het verlangen naar waarheid. Niets van het weten van het Hart wil nog ontkend worden! Gaan we de hogere waarheden en het goddelijke plan leven, of laten we onszelf nog in de steek in vernauwde bewustzijnskaders en in oud slavengedrag? Hebben we de patronen van wegstoppen, uitstellen, bagatelliseren, vechten of vluchten ècht nog nodig?

Neeee, zul je voelen bij de laatste vraag. Toch zijn er dagelijks nog verleidingen en ‘stoorzenders’ uit de derde dimensie in ons, en om ons heen, die dwaalwegen aanbieden. Ons oude, kleine zelfbeeld zit diep verankerd. Het is niet moeilijk om daar in te blijven hangen. Maar in plaats daarvan kun je je verlangen volgen naar verLICHTing, naar weer volop leven in volledige Liefde, naar vertrouwen, naar onbekommerd en vreugdevol zijn, naar het erkennen en omarmen van alle Goddelijke aspecten in jezelf.

Velen van ons staan midden in de grote ommekeer. Het is zo de tijd om je zegeningen op je weg bewust te maken en het Licht en de Liefde te gaan vieren! Een focus op persoonlijke delen die zichzelf nog buiten de Bronverbinding wanen blijft nodig, die zal ons bij tijd en wijle weer in een proces brengen, maar neem daarna weer je plek in het licht in! Je geest en je lichaam streven een nieuwe balans na, die het manifesteren van het goddelijke in jouw leven zal ondersteunen.

Er is een toenemende instroom van hulp uit allerlei delen van het universum. Planeten- en sterrenvolkeren volgen onze ontwikkelingen. Zij bieden ons allerlei inzichten en energieën die ons willen laten ontspannen, verteren, afvoeren, herinneren, ontvangen en helen.

We weven individueel, collectief en universeel mee aan een onverwoestbaar Tapijt van onvoorwaardelijke Liefde. Daarop kunnen we onszelf gedragen voelen door alles wat de Aarde en de Hemel ons te bieden hebben bij ons opklimmen naar hogere lagen van bewustzijn. Daarop kunnen we elkaar omarmen, uitrusten, genieten van alles wat we al verworven hebben en ontvangen wat ons van binnen gegeven wil worden. Gun jezelf alle rust en tijd om op dat Liefdestapijt te relaxen, jezelf te laten resetten en de nieuwe, hogere en verfijndere coderingen te incorporeren.
Let your God & Goddes inside embrace all of you.

Ik kom over een paar dagen (op facebook en ook via de Nieuwsbrief, aan te vragen via mijn website: www.miekevulink.nl) met een aanbod van meditatie, channeling en/of begeleiding voor de komende tijd naar de zeer essentiële Leeuwenpoort van 08-08 toe. Er is me innerlijk gevraagd om te gaan staan voor dit deel van mijn levensopdracht. Mijn levensopdrachtgetal is een acht, die me uitnodigt om uit iedere vorm van misplaatste bescheidenheid te stappen. Ik dien mijn oude verlegenheid voorgoed aan de wilgen te hangen, en te erkennen dat de begeleiding vanuit de Lichtwereld door me heen wil spreken (net als bij zo veel anderen van jullie!). Vol in de stroom gaan staan dus!
Één dezer dagen, op het ‘door God gegeven’ goede moment zal ik jullie uitnodigen om jouw plaats in te nemen op dat collectieve, onvoorwaardelijke Liefdestapijt. Onze harten willen zich weer bewust verbonden kunnen voelen. Onze lichtkrachten willen gebundeld worden, waardoor hun werking als een beschermend schild van Licht verveelvoudigt, en we met zo veel mogelijk mensen op 8 augustus heel bewust door de Poort kunnen gaan. Daarbij wil ik graag als boodschapper met jullie delen wat er vanuit hogere dimensies zo liefdevol aangereikt wordt.🌟🌞💛

Een goede week gewenst, vol vertrouwen en overgave. Deze week leert ons niets te moeten, niets te forceren. Gun jezelf per moment waar je hart van open gaat en je ziel ruimte van krijgt 🙏

MV ♥