Jesus knocking on your door

De Goddelijke Man in ons wordt geroepen

Artikel geplaatst in:

Wat een begin van het nieuwe jaar! Mocht je nog niet ècht wakker zijn en beseffen dat 2020 begonnen is, dan zorgt het Universum er wel voor dat je ontwaakt…

Met een enorme drive vanuit hogerhand komen er hoogfrequente ‘pakketten’ naar ons toe. Het zijn dicht op elkaar gepakte energetische lagen, die zich allereerst met ons energieveld verbinden. Het moment van verbinden verschilt per persoon, de duur van de verbinding ook. Maar het geeft herkenbare reacties: je wordt er zo maar ineens heel hyper van. Het kan je ‘out of the blue’ koortsig doen voelen, zweetaanvallen bezorgen, je heel onrustig maken, je onverwachts weer in oude lagen doen belanden en je ‘s nachts een aantal uren uit de slaap houden. Vervolgens lig je op apegapen en komt er weinig terecht van je goede voornemens. Wat is er gaande?

Innerlijk vuurwerk

We worden door twee planeten geholpen, die ons met hun lichtfrequenties raken en met name onze mannelijke delen op scherp zetten. Mercurius staat voor helderheid; deze energie zorgt ervoor dat onze innerlijke man ontwaakt, gaat beseffen waar hij mee bezig is en laat hem overwegen of dit ook overeen komt met zijn Zielenplan (zo niet, dan kun je dit jaar grote veranderingen verwachten).
Pluto staat voor transformatie, chaos, afbreuk en een nieuw begin; zijn aanraking zorgt voor innerlijk vuurwerk! Het haalt echt alles ondersteboven, en deze keer vooral in onze actieve, mannelijke kant die wat ‘met zijn nieuwe leven’ wil. Dat gaat meestal niet zonder protest! Je kunt vanuit je mannelijke kant allerlei reacties verwachten zoals frustratie, boosheid, confrontaties en machtsconflicten, of juist onmacht, moedeloosheid en willen weglopen als het tot echte zelf-confrontaties komt.

We zijn als mens allemaal geconditioneerd, en hebben hoe dan ook onze ingesleten patronen en verwachtingen die we af en toe spuugzat beginnen te worden. Juist nu we in zo’n bijzondere overgangstijd leven komt alles uit onze binnenwereld, wat zich nog niet kan overgeven aan een onzichtbare hogere leiding, onder een vergrootglas te liggen. Dit maakt een scala aan ver weggestopte emoties los, met als gevolg een binnenwereld die regelmatig op z’n kop komt te staan, en een chaos in onze denkwereld. Waar te beginnen?

Het opgestane vrouwelijke

‘The rise of the Divine Feminine’ heeft zo’n 30 jaar geleden een enorme ontwakingsgolf bij oude zielen (in vrouwen èn mannen!) veroorzaakt. Hierdoor is het innerlijke vrouwelijke bij velen van ons al uit haar eeuwenlange slaap ontwaakt. ‘ZIJ in ons’ is het vergeten, verbannen en schijnbaar verloren gegane Goddelijke in onszelf weer gaan zoeken. ‘ZIJ’ heeft het schrijnende gemis van het Goddelijke Liefdesveld alle aandacht gegeven die het verdiende. Vanuit de kruimels liefde die er nog over waren is ze onze gewonde vrouwelijke delen gaan omarmen, heeft ze iedere traan verwelkomd en is er een versneld bewustwordingsproces op gang gekomen.

Eerst kwamen er vele kreten van pijn en ingeslikte waarheid vrij. Vervolgens sloeg het verdriet om naar de andere pool, en kwam de intense woede over de ‘ontheiligde Godin’ naar buiten in de vorm van allerlei projecties; haar pijn was ‘de schuld van het mannelijke’.

Na vele jaren transformatiewerk kwam het (en terecht!) in een veel genuanceerder midden te liggen. We kwamen innerlijk bij een weten dat we zelf onze eigen ervaringen, zowel die van slachtoffers als van daders, hebben uitgekozen om te kunnen groeien in bewustzijn. Wanneer we in verbinding zijn met dat weten, is alles vrij van oordeel en kan er veilig in het Licht gezet worden wat er rijp is om te delen en te helen.

De angst van het innerlijk mannelijke

En nu … nu ZIJ in ons weer verbinding heeft met het Veld van Mededogen, dat door Moeder Maria gedragen en beschermd wordt; nu komt er ruimte en tijd voor onze innerlijke man.
‘Hij’ die ons op de been heeft weten te houden in de meest gruwelijke tijden, die gevochten heeft tot de laatste snik, die alles gegeven heeft om een veilig thuis voor ons en de gemeenschap op te bouwen en bij te dragen aan werelden die voor de zoveelste keer ten onder neigden te gaan … Hoe is het met Hem?

We zullen steeds meer bewustzijn krijgen op de pijn en frustraties van onze innerlijke man. De angsten, die bij onze innerlijke vrouw inmiddels veel dichter aan de oppervlakte liggen, zijn in onze mannelijke kant dieper weggestopt. Hij moest wel. We zijn zo gewend om ons mannetje te moeten staan! Na al het innerlijke werk van de afgelopen decennia komen we nu pas echt tot de ontdekking hoe diep ‘zijn’ overlevingsangsten- en patronen in ons systeem in ons gebeiteld zitten.

Samen met God opnieuw beginnen

Onze innerlijk mannelijke kant is diep in zijn hart zò dienstbaar aan de Godin! Hij wil niets liever dan, als het kan, vandaag nog de Nieuwe Wereld en een prachtige Tempel voor haar bouwen. Maar voordat het zo ver is, dienen wij zelf eerst een volledig beeld te krijgen van zijn overlevingsmechanismen (dus van de mannelijke kant die zowel in vrouwen als mannen aanwezig en actief is).
We zijn nu aan het ontdekken dat we eigenlijk nog geleefd worden door onze eigen onbewuste, vastgezette overtuigingen, die nog steeds in ons oor fluisteren dat wij als mens heel begrensd en beperkt zijn. Deze overtuigingen maken dat we nog steeds allerlei oude patronen herhalen. Maar er is ook een andere stem in ons: Die van de Godin. Van ‘Zij die weet’.

De Lichtwereld nodigt ons, samen met Mercurius en Pluto, de komende dagen en nachten met klem uit om naar háár stem te gaan luisteren. Zonder God, zonder de Bron, zonder de Ene zijn wij niets. Dat beseft de Godin, die in ieder van ons aanwezig en gewekt is. Hoe minder we samenwerken met de Goddelijke krachten en machten, des te minder wij op Aarde kunnen bereiken.
Dit hebben we geweten, dat dit zo werkt! Met een ego, dat als een kameleon geleerd heeft om zich overal aan te passen en zich op het ergste voor te bereiden, hebben we ons vele levens uit de naad gewerkt om het aardse leven leefbaar te maken. Net zo lang totdat het ego op ‘buigen of barsten’ kwam te staan

Inmiddels staan we op het prachtige punt om te ontdekken dat het andersom dus ook geldt: met God, met de Bron, met de Ene zijn en kunnen wij Alles. Hoe meer we samenwerken met de Goddelijke krachten en machten, des te onbegrensder onze vermogens en mogelijkheden zijn! Het gaat nu dus om de momenten van bewustwording, de pauzes die we nemen, waarin we ‘niets doen’. Dit ‘even niet handelen’ is nodig om helder te krijgen welke oude lasten onze innerlijke man achter zich mag gaan laten.

Oude erfenissen achterlaten

Indien je leven nog niet loopt zoals jij hoopt of verwacht dat het gaat: wát gebeurt er dan? Ga je je mouwen weer opstropen en je spieren aanspannen? Ga je nadenken over ‘waarom het nog niet lukt’, en over hoe je dit kunt oplossen? Raak je gefrustreerd, of in paniek, en verlies je het vertrouwen in ‘dat het okay is’? Zak je weg in laag-frequentere velden die je in oude emotielagen trekken?

Dit zijn allemaal oude reacties die nog aan overlevingsmechanismes haken. Het mannelijke in ons voelt zich verantwoordelijk en springt op waar het ‘anders zou moeten gaan.’ Wanneer je werkelijk doorziet dat dit volstrekt logische erfenissen zijn, uit vele vorige levens waarin je het zonder God hebt willen (en moeten) doen, kun je dan je hart openen en alle liefde naar dit deel in jezelf laten stromen?

Mercurius houdt je een spiegel voor: Kijk, zie hoe je mannelijke kant reageert op alles wat nog niet ‘in het Nieuwe Veld’ is verankerd.
Pluto schudt je door mekaar, veroorzaakt chaos zodat je gaat zien wat je nog krampachtig vast houdt wat je dacht onder controle te hebben.
Begin 2020 haalt heel zorgvuldig en liefdevol de onderste stenen naar boven, en zorgt ervoor dat je alles in jezelf, wat er nog getransformeerd wil worden, gaat LIEF hebben.

Open de deur voor God in jou

LIEFDE opent het hart van de Godin voor haar innerlijke man.
De ZACHTHEID van haar stem, die “Wacht maar even” tegen hem zegt, raakt zijn hart aan.
HAAR VERTROUWEN geeft hem de kracht om zich om te keren naar nieuwe deuren.
WIJSHEID valt hem ten deel wanneer hij zich opricht naar hogere dimensies, wetende dat dààr de bouwplannen klaarliggen voor de Nieuwe Wereld.
VREUGDE zal in al zijn cellen neerdalen wanneer hij vanaf nu rechtstreeks vanuit zijn Bronverbinding gaat manifesteren.

Je bent op een compleet andere Weg gestapt dan die waarop vele anderen nog slaapwandelen. Niet het einddoel van jouw nieuwe Weg is belangrijk, maar het bewust wandelen èn het bewust stilstaan. Onderweg zal er vaak op je deur geklopt worden. Je kunt veel liefdevol bezoek verwachten …

MV