other dimension 3762914497_d07392b23b_z.jpg flickr

Grootse veranderingen voor de mens

Het web van dualiteit

Zoals velen van jullie al gemerkt hebben: er zijn grote veranderingen op komst! Voor het eerst sinds vele levens gaan we als mens ons Goddelijke Meesterschap weer in eigen handen nemen. Dat maakt dat we in het oude web van dualiteit niet meer binnen allerlei polariteiten als een pion heen en weer geschoven kunnen worden, maar dat we nu zelf onze koers zullen gaan bepalen over het aardse speelbord.

We krijgen te maken met drastische omwentelingen die ons veel dichter bij onze Goddelijkheid zullen brengen. In dat opzicht is het amper te benoemen hoe groots het is wat er nu gebeurt. Om nu in deze overgangstijd op Aarde te zijn is echt iets waar velen van ons heel lang naar uitgekeken hebben! We kunnen echter nog niet overzien welke gevolgen deze ommekeer in de stof gaat hebben. Het ‘dichter bij God zijn’ is een collectief verlangen, maar hoe we de nieuwe geboorte moeten doorstaan is een ander verhaal.

Verstrikt in het oude web

De universele voorbereidingen voor ‘de nieuwe mens’ zijn al in volle gang, en dat is goed voelbaar. In alle opzichten vraagt ons wezen nu om voeding voor de ziel, en dat geeft aan dat we collectief op steeds grotere schaal uitreiken naar hogere wijsheid en oude kennis over initiatiewegen. Want het dichter bij God-in-jezelf komen vraagt om inzicht, zelfkennis en begeleiding van hogerhand. Onze persoonlijkheid is ontwikkeld om onszelf staande te kunnen houden binnen de polariteiten. Nu we vanuit alle uitersten echter naar het midden toegroeien, zullen er heel veel conditioneringen achtergelaten dienen te worden.

Deze conditioneringen zijn tot een web gegroeid waarin we onszelf gevangen hebben gezet. We blijven net zo lang binnen dit web functioneren totdat de reis binnen de dualiteit voltooid is. Ofwel: totdat we met ons bewustzijn boven dit web uit kunnen stijgen. In de geest zitten we al een aantal jaren in revolutionaire hervormingen.  Steeds meer mensen houden zich bezig met bewustzijnsgroei, en hebben zich losgemaakt van oude overtuigingen en beperkende, negatieve gedachten. Maar vooralsnog ervaren we vooral hoe intens we verkleefd zijn geraakt met het web.

Leren schouwen naar, in plaats van ergens in verdwijnen

Op het moment dat we ons gaan ontspannen, kan het lichaam signalen af gaan geven vanuit waar het zich nog beklemd voelt. Juist als je de levensmoeheid van eeuwen overleven begint toe te laten komt er een evenredige onrust naar de oppervlakte toe, die maakt dat je je onbestemd, raar of ‘anders dan normaal’ gaat voelen. Terwijl je van binnen weet dat je goed bezig bent, kun je je fysiek toch allerbelabberds gaan voelen. De persoonlijkheid zal de aandacht onmiddellijk richting oude angstcirkels gaan trekken, van ‘oh jee, wat is er nu weer mis’. Maar vanuit je ziel weet je dat er een nieuwe weg op je wacht. Hoe die te vinden?

Begin opnieuw met leren schouwen. Schouwen wil zeggen dat je neutraal, vanuit een afstand kijkt naar wat zich aandient. De oude bekende weg is dat je  ‘lagere zelf’ zich één maakte met wat je er zelf op geprojecteerd had. Het ego had er vanuit wat hij kende al een etiket op geplakt van ‘goed’ of ‘fout’.

De nieuwe weg is heel dicht bij jezelf blijven en vanuit je hogere Zelf schouwen naar wat zich aandient. Hierdoor kun je in verbinding blijven met hogere dimensies!  Daardoor leer je nieuwe waarheden te omarmen. Maar de oude gedachten en gewoontes verliezen pas hun grip wanneer je heel diep hebt leren schouwen naar jezelf, en ontdekt hebt wat er in jou oud is. Op dat punt ontstaan er nieuwe keuzes en nieuwe kansen.

Mutaties op celniveau

Velen van ons zijn al jaren bezig met transformerende therapieën. Dat maakt dat we in de geest al aardig uit de voeten kunnen met liefdevolle scenario’s. Maar ons lichaam, ons gekwelde lichaam dat op celniveau nog zo veel signalen afgeeft van trauma’s, gevaar en liefdeloosheid … Dáár is op dit moment het meeste werk aan de winkel. Vanwege alle nare ervaringen die nog in ons celgeheugen zitten, hebben we ons kleiner gemaakt (of juist groter, het tegenovergestelde scenario). We hebben zo lang vanuit verkrampingen geleefd dat er op celniveau ook fysiek een verdichte ‘gewoonte’laag is ontstaan die ons nog in het oude web wil houden.

Nu we uit de dualiteit groeien, en onszelf klaar maken om in hogere dimensies te kunnen functioneren, wordt ons lichaam omgevormd. In wezen zijn we zeer fijngevoelige instrumenten, die zich één kunnen voelen met alles wat is vanuit hun transparant- zijn. Maar dit was niet vol te houden in de verhardingen en verdichtingen van de 3D. Daarom hebben we allemaal bufferzones in ons lichaam gecreërd, die de te harde klappen van buitenaf op konden vangen.

Opruimen en tegelijkertijd ontvangen

Nu het gemiddelde bewustzijn echter heel snel is gestegen, stijgen ook de frequenties van onze chakra’s. De meridianen krijgen andere, verfijndere functies. We trillen dus op hogere snelheid. Maar dat is iets wat die bufferzones niet voor mekaar krijgen; zij verzetten zich in eerste instantie tegen alles wat mogelijk door hun verdichting heen kan breken.

We beginnen enerzijds dus meer Licht en Liefde te belichamen; anderzijds krijgen we meer last van de bufferzones die op de één of andere manier opengebroken en opgeruimd dienen te worden. Het grote omvormingsproces zal alle bufferzones op al onze niveaus gaan aanspreken. En wat dat fysiek teweeg brengt? Heel veel onrust, kramp, stijfheid, kou, ongemakkelijk voelen, een veel grotere behoefte aan slaap en rust, behoefte om je verdriet, angst, boosheid etc. te uiten. Alles komt van binnen naar buiten wat jou nog in het oude web gevangen hield. En ondertussen juicht je geest, want er komt tegelijkertijd van buiten naar binnen wat jou dichter bij jouw ware, goddelijke aard zal brengen.

Op weg naar vrijheid!

Hoe meer je loskomt van het oude web, des te vrijer je je gaat voelen. Ware Liefde kent geen verplichtingen, geen verwachtingen, geen voorwaardelijkheid en geen dualiteit. Sterker dan ooit zul je de behoefte gaan voelen om jouw leven helemaal op jouw manier vorm te gaan geven, en je door niets of niemand daarbij te laten beperken of sturen. Waar mensen zelf nog in het web gevangen zitten zullen ze onbewust aan jou gaan hangen, omdat ze ergens voelen dat jij er al uit bent en toegang hebt tot ‘the way out’. Maar: je helpt ze niet door ze op jouw kracht te gaan meetrekken. De bevrijding uit het web gebeurt uit vrije wil, vanuit de innerlijke wens om te ontwaken, daar zelf verantwoording voor te nemen met hulp van het eigen hogere Zelf.

In alle lagen van jouw wezen zal jouw Goddelijke Meesterschap verankerd willen worden. Het universum helpt momenteel krachtiger dan ooit, door de vinger te leggen op waar je nog in het oude web bent blijven hangen. Niet als oordeel, maar zodat je jezelf daar bewust van gaat worden. Hoe meer je los komt van dit web, des te meer je gaat doen wat jou vreugde geeft, waar je vanuit je hart naar verlangt, waarmee je vanzelf anderen stimuleert om hun leven ook vanuit hun Goddelijke Meesterschap vorm te gaan geven.
Hoe meer ruimte jij jezelf geeft om, in alle rust, eerst te mogen ontdekken wat het nieuwe leven JOU wil geven, des te meer ruimte er ontstaat voor de Lichtwereld om jou de leiding te bieden waar je zo naar uitkijkt. Het mooie is dat je tijdens deze wisselwerking steeds meer Licht en Liefde vanuit hogere dimensies zult gaan ervaren.

Blijf dus alert op waar jij jouw tijd, energie en ruimte aan geeft. Bij iedere keuze die je maakt kun je even checken: “Wil dit echt vanuit het goddelijke belang ontstaan, of zit hier een oud persoonlijk belang achter?” Hiermee zul je al heel snel helder krijgen wat jouw bevrijding uit het oude web wel of niet ondersteunt. Vraag jezelf af wat echt liefdevol is. Hoe dan ook zal dit verbonden zijn met het zichtbaar worden van de Hemel op Aarde, die je toch echt allereerst in jouzelf zult gaan zien 🙂

03-02-2020