inner sanctum

Het is tijd om je Goddelijke Autoriteit te gaan volgen

Omdat we allemaal teruggeworpen worden op onszelf, en vanwege het Corona virus en de Lock-down te maken hebben met allerlei ontwikkelingen waarvan niemand weet waartoe ze zullen leiden, heb ik besloten om deze volledige Lichtcirkel-boodschap te delen! Het beste is om alleen verder wanneer je echt tijd hebt, want het is een lange boodschap. Lees deze post ook het liefst over een paar dagen voor een tweede keer door; dan kunnen er weer andere delen in jou aangeraakt worden.

“Lieve mensen,
wat fijn om op deze manier weer samen te zijn en ons heel bewust vanuit het Universele Liefdesveld verbonden te weten! Vanuit dit Liefdesveld zijn we los van alle chaos die nu op Aarde aanwezig is. Vanuit dit veld kun je weer voelen dat die chaos maar één bedoeling heeft, namelijk om de mensheid te laten ontwaken.

Dankjewel dat je bereid bent om ons te ontvangen; jouw Zusters en Broeders uit de Lichtwereld. We komen vandaag met een boodschap die niet alleen grondig is voorbereid, maar die ook veel processen omvat. Vandaar dat we jullie vragen om pas verder te lezen wanneer je daar ook de ruimte voor voelt. Lees niet over de woorden heen, maar laat ze binnen komen. Laat de energie je aanraken waar bedoeld.

Zo’n twee maanden geleden werd de halve wereld stilgezet. Met het angstaanjagende nieuws over een dodelijk virus, en met de beelden van mensen die in ademnood hun laatste strijd op Aarde voerden, gingen jullie een onzekere toekomst tegemoet met veel vraagtekens en onzekerheden.

Inmiddels lijkt het erop dat ‘men’ het duidelijk heeft wat er gaande was: ‘We hebben een strijd gevoerd tegen een virus, en hebben het aantal mensen dat de Aarde verlaten heeft weten te beperken. Om ons leven te beschermen zijn er een aantal praktische regels ingevoerd waarmee we de zogenaamde vijand van ons af kunnen houden, en kunnen voorkomen dat anderen er mee te maken krijgen.’ Maar tot hoever reikt deze ‘waarheid’?

Tijdens deze Lockdown-periode zullen jullie geconfronteerd worden met de ene ‘belangrijke’ ontdekking na de andere. Uit grijze mistwolken doemen complottheorieën, waarschuwingen en angsten op; priemende vingers die naar daders wijzen die anderen weer zo snel mogelijk zouden moeten uitschakelen.
In diverse bewustzijnsvelden verlegt de aandacht zich van het dodelijke virus naar door satanische krachten aangestuurde mensen die jullie leven compleet onder controle willen krijgen; naar kwade machten die jullie tot robotten willen maken en ons ‘nog veel slechtere tijden’ zullen bezorgen.

Atlantis en valse profeten

Dat alles klinkt als een soort herhaling van wat jullie ooit in Atlantis hebben meegemaakt. Maar wat voor nut zou het hebben om dat hele doemscenario opnieuw te herhalen? Moeten jullie dan opnieuw afdalen naar lagere velden? Nee natuurlijk niet! Tenzij dat voor jou persoonlijk zou kloppen, vanuit jouw zielenplan. Indien dat zo zou zijn, dan is de zegen en de Liefde van ons vanuit de Lichtwereld bij je, en zul je ook die reis volgens plan doorlopen. Maar dit scenario geldt slechts voor een – in verhouding – heel klein deel van de mensheid op Aarde.

Indien jij nu de Liefdesenergie tot je neemt, die we met deze boodschap meezenden, herken je dat je vanuit een innerlijke impuls bent aangezet om te gaan lezen. Deze impuls kwam uit een hoger Zelfdeel van jou dat niet met een afdaling richting een volgend doemscenario bezig is, maar juist met een ascensie die je gedurende veel vorige levens al hebt voorbereid.

Voor de leesbaarheid van alles wat we nog graag willen doorgeven, zullen we niet steeds praten over ‘ons’ en ‘jullie’. Wij zijn één. Velen die hebben meegeholpen aan deze boodschap hebben veel levens op Aarde gehad. Sommigen zijn hier net teruggekeerd en hebben voelen zich nog meer in jullie wereld dan in de onze.
We zullen hier nu even verder spreken vanuit ‘Wij’. Er is echter één verschil met jullie ‘wij’ en ons ‘wij’; onder ons bestaan er geen oordelen, slechts ervaringen. Probeer het volgende deel dan ook vanuit schuldeloosheid te lezen en begrijpen.

Ja, het is waar dat we de Aarde misbruikt hebben, net zoals in Atlantis. Ja, het is waar dat we opnieuw een materiële gekte hebben veroorzaakt. En masse zijn we voor materiële verleidingen gevallen, voor geld, imago, status en uiterlijk vertoon. Daarbij zijn de meesten van ons onze innerlijke, goddelijke koers opnieuw uit het oog verloren. Maar zal deze dwaling opnieuw tot een ondergang van de mensheid leiden, misschien wel van de Aarde, zoals een aantal woordvoerders op Aarde beweren?

Te midden van de chaos die we gedurende de afgelopen eeuwen hebben opgebouwd zullen er valse Profeten gaan opstaan. We zullen voorlopig om de oren geslagen worden met meningen van ‘experts’ die de waarheid en de leugens achter het virus ontdekt hebben. Zelfs in de spirituele wereld zullen er velen van zich gaan laten horen, en al snel zal blijken dat men elkaar tegenspreekt. Discussies over wat er allemaal ‘mis’ is en hoe we alles weer onder controle kunnen krijgen zullen tot felle strijden leiden, ja, zelfs onder wat jullie ‘Nieuwetijdsmensen’ noemen.
Wat moet jij er mee? Moet jij er überhaupt iets mee?

Verwarring doet uitreiken

Het is heel veel wat er allemaal in beweging komt. Om er een zuiverder zicht op te krijgen is het belangrijk dat je afstand neemt. Blijf niet hangen bij een bepaalde ‘waarheid’. Laat je niet vangen door woorden van zogenaamde wetenschappers die met allerlei bewijzen aankomen. Er zijn ontelbare Meesters, Engelen, Verlichten en zielen die vanuit de Lichtwereld met jullie meekijken. Nogmaals: wij zijn één. Er is eigenlijk niet ‘onze wereld’ en ‘jullie wereld’. We delen één wereld, en wij weten dat het heel lastig is om op Aarde neutraal te blijven.

De persoonlijkheid van de mens is gewend om een mening te hebben of een standpunt in te nemen. Dat geeft een gevoel van kracht, alsof je daarmee steviger staat dan wanneer je zou zeggen: “Ik weet het niet”.
Midden in alle verwarring en het niet-meer-weten kun je neigen uit te reiken naar bakens waaraan je je kunt vastklampen. Het is ook niet fijn om als een soort stuurloze pion heen en weer te drijven. Soms is dit heen-en-weer-gaan echter nodig om te ontdekken dat je je eigen autoriteit hebt verlaten, en je je opnieuw hebt uitgeleverd aan een schijnbare, ‘beter-wetende’ autoriteit buiten jezelf.

In diezelfde verwarring zullen ego’s, die zich vanuit hun kleinheid willen verheffen, zichzelf naar de voorgrond stuwen en zich tot een ‘baken’ gaan voelen, of verklaren. Zij hebben het voor hun ontwikkeling nodig om een tijdelijke leidersrol op zich te nemen, en zullen dan ook een soort vaderlijke of moederlijke energie uitstralen waarbij de zoekende en angstige mens zich even veilig zal gaan voelen.

Het spel binnen de dualiteit

Lieve mensen, dit is allemaal niet verkeerd! Het hoort allemaal bij het spel dat de meesten van ons, vanuit onze eigen vrije wil en binnen de regels van de dualiteit, tot de laatste zet wensten uit te spelen. Vanuit de werelden die los staan van dualiteit is hier geen enkel oordeel op. De mensen die de ‘slechteriken’ spelen vervullen een rol waarbij ze de ‘zwakkere dwalers’ aantrekken. Het lijkt misschien niet zo, maar beide partijen hebben hun Goddelijke Autoriteit verlaten en leveren zich uit aan aardse machten. Binnen deze setting speelt het driedimensionale spel zich af; dan vallen er weer slachtoffers, dan is er opnieuw lijden gecreëerd.
In onze ogen zijn het allemaal mensen die op weg zijn , en die elkaar – zo lang als nodig – zullen aantrekken en verwonden vanuit bepaalde bewustzijnslagen. Ze resoneren met elkaar vanuit de regels van het spel. Uiteindelijk zullen ze er allemaal rijker uitkomen, met doorleefde ervaringen en een groeiend onderscheidingsvermogen.

Dat wil niet zeggen dat we alles toejuichen! Vanuit de menselijke laag die we allemaal in ons dragen zouden we al het lijden, en de angsten die daaruit voortkomen, het liefste willen wegnemen. Maar daarmee zouden we de mensen tijdens hun reis door lagere bewustzijnsvelden ontkrachten, en hen de kansen uit handen nemen om op eigen kracht op te kunnen klimmen in bewustzijn.
We gaan er nog wat dieper op in, want het is belangrijk dat er een hogere waarheid zichtbaar gaat worden die zich achter de huidige toestand van de mens op Aarde bevindt.

Ontzielde en bezielde vormen

Alles wat er geschapen is, valt terug te leiden naar Eenheid. Toen de mens pas ging scheppen, was die Eenheid in alles nog zichtbaar. De goddelijke Liefdesenergie stroomde door in iedere creatie die vorm aan wilde nemen. Naarmate de mens zich als schepper verder van de Bron af bewoog, versplinterde en verzwakte deze goddelijke Liefdesenergie zich. Het werd steeds minder van God, en steeds meer van de mens.

Zowel op Aarde als in de mens zijn er vormen (in de mens patronen, overtuigingen en gedachten) waarin amper nog goddelijke Liefdesenergie in kan doordringen. Sterker nog; sommige vormen zijn zo in de verdichting geraakt dat ze alles wat goddelijk is van zich af proberen te houden. Dit heeft een gigantische doorwerking in de mens! Een mens die dagelijks met ontzielde vormen werkt, in en buiten zichzelf, zal zich zelf steeds leger, betekenislozer en meer afgescheiden van de Bron en van zijn Scheppers gaan voelen.

Op dit moment zijn er echter ook veel mensen op Aarde aanwezig die de ontzieling in al haar vormen kunnen doorzien. Ze voelen hoe deze lege vormen (gedachten, neigingen, handelingen, emoties) de leegte in zichzelf, en het vermeerderen van materiële, zielloze creaties buiten zichzelf in stand hebben gehouden. Vanwege allerlei moeilijkheden in hun huidige leven, die ze vanuit hun zielenplan ook als Inwijdingen op hun weg uitgenodigd hebben, zijn ze gelouterd. Tijdens alle innerlijke processen hebben ze zich kunnen ontdoen van vele verdichte persoonlijke lagen. Ze zijn open gegaan, hebben hun kwetsbaarheid doorvoeld en daarmee in hun hart de kracht teruggevonden die het Goddelijke op Aarde terug wenst te brengen.

Hand in hand met God de mallemolens van de dualiteit sluiten

Misschien ben jij één van deze mensen? Het lijkt er misschien op dat je nu in de wacht staat, om deze taak op je te kunnen nemen. Maar in de wachtkamer gaat jouw loutering op volle toeren door!
Hoe bijzonder passend is het dat deze periode een ‘Lock-down’ wordt genoemd … Vele dolgedraaide mallemolens die jou weg probeerden te houden van jouw hogere Bronverbinding zijn inmiddels gesloten. De laatste resten van dualiteit worden in jouw bewustzijn gebracht zodat jij je daar vrij van kunt maken. Het is een periode van afronden van dat wat niet langer dienstbaar is. Wat van werkelijk belang is voor de ascensie zal zich steeds verder voor jou gaan openen.

Het essentiële van deze fase is, dat deze afronding niet op jouw eigen kracht kan gebeuren. Na de Lock-down volgt er een ‘Open-up’; deze kan alleen onder goddelijke leiding, vanuit jouw eigen Bronverbinding plaats vinden.

Herken je dit? Dan zit je midden in jouw ontwakingsproces. Dan zul je voelen dat je niet langer naar buiten wilt uitreiken, maar de stilte op wilt zoeken. Vanuit die stilte kun je jouw eigen, directe Godsverbinding ervaren en daarbij de routewijzers ontvangen die jou uit de dualiteit zullen leiden.
Er zullen een heleboel lege en ontzielde vormen binnen en buiten jouw aandachtsveld uit elkaar gaan vallen. Deze vormen deden alleen dienst om de mallemolens binnen de dualiteit draaiende te houden. De restanten van deze oude vormen zullen zowel in jouzelf als op Aarde opgeruimd gaan worden. De behoefte in jou, om ruimte te gaan maken voor ‘het nieuwe’, wat dat dan ook moge zijn, zal alleen nog maar gaan toenemen.

Dit ‘nieuwe’ is uit veel hogere frequenties opgebouwd. Het komt uit energievelden die veel meer Liefde en hogere Wijsheid bevatten. Je zult blij worden van alles wat in overeenstemming is met wat zich in die hogere velden bevindt. Op het moment dat je jouw verbinding met hogere dimensies in jezelf begint te bekrachtigen, dan gaat wat je als een magneet naar je toetrekt jou niet langer verzwakken maar versterken.

De Goddelijke Autoriteit in jezelf teruggevonden

Je herkent de weinige mensen om je heen die jou écht kunnen helpen om meer bij je eigen Goddelijke Autoriteit te komen. Ze zullen niet zeggen wat jij moet doen of moet laten. Vanuit hun eigen Bronverbinding zullen ze jou in jouw eigenheid en uniciteit spiegelen. Binnen dit proces van overgave aan de hogere leiding zul je zelf regelmatig ‘terugvallen’ in je eigen oude gewoonten, of in een negatief denken vanuit een door dualiteit beïnvloede geest. Hoe vaker dat gebeurt, des te helderder jij het krijgt hoe het in jou werkt. Val je terug, keer dan bewust naar binnen, en vraag bewust om onze Aanwezigheid. Wij zullen jou helpen om dat deel van jou te zien wat nog vatbaar is voor de zuigkracht van de mallemolens uit de dualiteit. We laten je onze Aanwezigheid voelen om jezelf te kunnen bevrijden.

Herken je de terugvallen? Dit zijn Inwijdingen! Ze zullen je aanmoedigen om de geestelijke wereld nog meer te verkennen, en diens hogere leiding serieus te nemen. De doorbraken uit te terugvallen zullen krachtig zijn, omdat het nu van het grootste belang is om het vertrouwen in die hogere leiding echt opnieuw te verankeren.
Er zullen steeds meer ‘Nieuwetijds-Mensen’ wakker worden. Dit zijn oude zielen, die al honderden levens geleefd hebben in lichte en donkere tijden. Ze hebben talloze opkomsten en ondergangen meegemaakt, en zijn als ervaringsdeskundigen op Aarde gekomen om een rol te gaan spelen in de grote Omwenteling.

Vanuit hogere dimensies bezien is het groots hoe men ontwaakt binnen de dualiteit! Momenteel staan er heel veel mensen op vanuit hun innerlijke Lichtkracht. Zij zijn diegenen die vaak zijn onderdrukt en vermoord, in de levens dat ze Licht en Waarheid op Aarde kwamen brengen. In even zo veel levens hebben ze hun mond moeten houden of hebben ze zich moeten verschuilen. Met een onwankelbare innerlijke power en toewijding zijn ze teruggekeerd naar de Aarde, om zichzelf te bevrijden van al die oude traumatische imprints, en ondertussen hun innerlijke veiligheid en vrijheid weer terug te kunnen veroveren. Na jarenlange transformaties kunnen ze in alle oprechtheid zeggen dat ze de verbinding met de Goddelijke Aanwezigheid in zichzelf als een onaantastbaar rijkdom met zich meedragen, naar waar en naar wie ze ook gaan.

Harmonie en rebellie

Nu komen we bij een volgend punt van verwarring. In de wereld die we met aardse zintuigen waarnemen zal er steeds meer gaan wankelen. Wàt er gaat wankelen is alleen datgene wat niet vanuit onvoorwaardelijke Liefde en hogere Waarheid gecreëerd is. Wat al wel de vingerafdrukken van God draagt, zal de mens blijven dienen om het Goddelijke in zichzelf weer te gaan herkennen, en hun verbinding met de hogere dimensies terug te vinden.

De oude, verdichte vormen dragen hetzij weinig Bronlicht, of een schijnlicht. Op dit moment maken nog heel veel mensen gebruik van de velden waarin deze verdichte vormen aanwezig zijn. Zoals we al eerder zeiden, zullen deze mensen in deze verdichtere velden blijven functioneren totdat het spel is uitgespeeld, de ervaringen verinnerlijkt en de lessen geleerd zijn.

Als je jezelf iets boven deze velden verheft, dan zul je met ons, de Lichtwereld, mee kunnen kijken. Er zijn op dit moment drie groepen uitermate actief op Aarde:

1. Mensen die in deze velden het spel en hun rollen willen uitspelen. Ze maken alles zichtbaar en hebben een voorbeeldfunctie voor diegenen die kunnen schouwen. Ook helpen ze indirect om onvoorwaardelijke Liefde te beoefenen.
2. Mensen die de oude vormen aan het wankelen brengen. Zij zijn de rebellen (op Aarde gekomen als Indigo’s) die de kracht, moed en middelen dragen om oude vormen af te breken, door schijn-autoriteiten en leugens heen te prikken en indien nodig muren af te breken waarachter waarheid verscholen ligt.
3. Mensen die de hogere Liefdesvelden vasthouden (op Aarde gekomen als Kristal- en Regenboogkinderen). Zij zijn in staat om vanuit onvoorwaardelijke Liefde alle processen die bij het ontwaken van de mensheid horen te beschermen en te zegenen, vanuit het hartenweten dat alles voortkomt uit, en weer terug zal keren naar de ene, ware Goddelijke Bron.

De scheiding ligt natuurlijk niet zo zwart-wit. Er zijn nog veel meer wezens op en bij de Aarde die hun bijdragen en steun leveren, maar daar zul je jezelf in deze fase wat minder in herkennen.
Je zult jezelf soms al heel versplinterd voelen doordat je in deze drie velden tegelijk probeert te functioneren, zoekende naar jouw rol in dit geheel.

Wat we met deze driedeling eigenlijk willen aanreiken, is dit:
Er is niet één waarheid in de velden waarbinnen jullie jezelf nu ontwikkelen. Ieder mens is met een eigen voorgeschiedenis, met een verschillend plan en met een andere route op weg. Ieder mens zal alle rollen, die nodig zijn om tot een volledig volgroeid bewustzijn te kunnen komen, doorlopen en willen afronden. Vanuit de hogere dimensies bezien is alles dienstbaar aan het grote ontwaken van de mensheid en aan de blijvende omwenteling op Aarde.

Wat kun jij doen?

Kijk voor jezelf waar je innerlijk blij van wordt! Onderzoek wat jouw innerlijke vrede kan versterken! Voel of je jezelf dieper wilt verankeren in het Goddelijke Zijn (vanuit het goddelijk vrouwelijke, ontvangende en zwangerende deel in jou) of juist in actie wilt komen en iets nieuws in de wereld wilt brengen (vanuit je goddelijk mannelijke, manifesterende kant). De behoefte kan per dag verschillen! Onderscheid daarbij of het echt afkomstig is van de Goddelijke Autoriteit in jou, of vanuit een oud zelfdeel dat jou binnen de oude patronen van de dualiteit nog tot handelen wil aanzetten.

Voel je je thuis en gelukkig bij het bewaken van de harmonie, bij het in stand houden van de hogere Liefdesvelden, in de stilte van jouw Bronverbinding? Dan ligt daar, voor dit moment, jouw levenstaak.
Voel je dat je innerlijke, goddelijke kracht toeneemt bij het idee dat jij op gaat staan en gaat rebelleren tegen het onrecht en de leugens die in de duale velden in stand worden gehouden? Dan kun je, hand in hand met de Goddelijke Aanwezigheid in jou, onderzoeken hoe je dit vanuit non-dualiteit kunt doen.

Uit alle kringen, zelfs ook uit de meer spiritueel georiënteerde ’Nieuwetijdsmensen’, zullen er mensen gaan opstaan die elkaar gaan beschuldigen van ‘Jij doet het fout, jij bent de vernietiger, jij loopt nog te slapen en ziet niet hoe mis jij het hebt, jij denkt het te weten maar het klopt niet, hoe durf je zulke dingen te zeggen, weet je wel wat je op je geweten hebt’ etc.
Besef dat dit een deel is van het oude spel, dat deels op dualiteit en onopgeloste persoonlijke zaken gebaseerd is. Jij kunt kiezen om hier niet langer aan bij te dragen, of jezelf er helemaal niet meer mee te verbinden. Dat betekent tevens een keuze en een verantwoordelijkheid om volledig te leven vanuit de verbinding met de Goddelijke Autoriteit in jezelf.

Waar je in gelooft, dat trek je naar je toe. Je zult altijd gelijkgestemde velden aantrekken vanuit de energie en de gedachten die je uitzendt. Onze raad zou zijn: Geloof in Liefde. Behandel jezelf en je medemens zo liefdevol mogelijk, want deze chaotische tijden maken de mens heel kwetsbaar. Dat is ook nodig, want hoe kwetsbaarder je wordt, des te opener, en des te sneller je door alle transformaties heen kunt groeien. Beweeg zo liefdevol mogelijk door de wereld, bezie alles vanuit onvoorwaardelijke liefde en blijf vooral in verbinding met die hogere delen van jou die meer Liefde en Waarheid op Aarde willen brengen.

Het hogere plan dienen

ALLES staat onder hogere leiding! Buiten de dualiteit bestaat er geen goed of fout meer. Hoe moeilijk om te geloven soms: ook de schurken en de leugenaars, de onwetenden en de moordenaars worden liefdevol vanuit de Lichtwereld begeleid. Iedere kans om hen met Liefde aan te raken zullen we ten volle benutten! Indien er krachten zouden zijn die het erop gemunt hebben om de mensheid uit te roeien en de Aarde over te nemen, zal de Kosmische Raad op het cruciale moment ingrijpen. We doen er alles aan om de louteringen in het klein en in het groot te ondersteunen; een volgende ondergang van de Aarde behoort niet tot het hogere plan.

Er voltrekt zich een heilig plan op Aarde, namelijk het ontwaken van de mensheid en de terugkeer naar hun Goddelijkheid. Er is dus geen grotere kracht dan die, die de mens vanuit zijn eigen Bronverbinding kan ontvangen. Dat geldt ook voor wat je zou ‘moeten doen’.

Alleen vanuit de één-op-één-verbinding met de Goddelijke Autoriteit in jou kom je bij de hoogst mogelijke Waarheid die voor jou geldt. Dan nog is het die Waarheid die voor jou bereikbaar is vanuit de bewustzijnstrede waarop jij je bevindt. Je kunt niet anders dan de intentie te zetten om jezelf eerst met die Goddelijke Autoriteit te verbinden, voordat je gaat denken, handelen en voelen.
Wij reiken jou de hand; neem hem alsjeblieft aan. We vragen dit vanuit deze toon, omdat we alleen samen het volledige Licht van Gods Schepping terug kunnen brengen op Aarde. Wij hebben jou nodig, om samen met jou en door jou heen te kunnen werken.

Voel je je aangezet tot rebelleren, om de oude vormen omver te werpen, daarin een leidersrol op je te nemen? Vraag dan innerlijk, zoals een Jeanne d’Arc, om de hoogst mogelijke leiding vanuit het Goddelijke. Ontketen geen nieuwe strijd, maar wees een woordvoerder van het Goddelijke. Oordeel niet, maar schouw, wees een tot vlees geworden spiegel van Waarheid en Wijsheid, die een strijder ook in oog met zichzelf zal brengen zodat hij de vijanden in zijn eigen ogen zal herkennen.

Voel je dat je je wat afzijdig wilt houden van alles wat er binnen de driedimensionale wereld gebeurt, omdat je innerlijk weet dat jouw taak zich niet langer binnen die driedimensionale velden bevindt? Vraag ons dan om jou te leiden naar die hogere frequentievelden die de verbinding tussen Hemel en Aarde kunnen bewerkstelligen. Word een instrument dat alleen nog door het Goddelijke tot klinken gebracht wil worden. Help anderen te herinneren aan hun Goddelijke Essentie, door de Goddelijke Autoriteit in jezelf te verankeren en tot vlees geworden Liefde te Zijn.

Wij zijn één! Alleen samen kunnen we deze Thuisreis voltooien. Onze dank is groot, onze vreugde neemt toe bij iedere beweging naar binnen, waar je onze aanwezigheid zult kunnen vinden. Bewandel die wegen waarop je de aanwezigheid van God zult vinden. We zegenen ieders reis en zullen weer op het goede moment een volgende boodschap doorgeven.”

In Liefde, samen met Mieke geschreven,

Jullie Zusters en Broeders uit de Lichtwereld

***

Nawoordje
Ik, als Mieke, hoop van harte dat deze boodschap zal bijdragen aan meer heilige voetsporen die we op Aarde achterlaten.

Mijn nieuwe boek: ‘Onsterfelijke Liefde in Heilige Voetsporen’ en mijn eerste boek, ‘a Book of Love’, zijn te bestellen via deze link:
https://uitgeverijoorsprong.nl/

Dank jullie wel voor alle waardevolle uitwisselingen. Houd vertrouwen in het hogere plan, waar de reis je ook naar toe zal leiden!

Mieke Vulink