rested

Dagen om diep te beseffen waarom jij hier bent

Artikel geplaatst in:

Na een korte nacht voel ik dat ik woorden wil geven aan de intense energetische update waar we momenteel mee te maken hebben. We zitten nu (half juli) midden in een aantal portaaldagen; dit zijn 10 aaneengeschakelde transformerende en transmuterende dagen! Wat er energetisch naar ons toe komt en door ons heen gaat verhevigt zich, om ons te helpen dóór te gaan met transformeren en achter-laten.

Iedereen zal van dag tot dag verschillend reageren op deze lange portaalperiode. Tijdens het afgelopen weekend werd je er op voorbereid, dit heb je mogelijk ervaren door onverwachte vermoeidheid, gedub, onrust, spierpijn, hoofdpijn of buikpijn, of slecht slapen. De komende dagen moet je nergens raar van opkijken. Je kunt flinke warmte- en koudegolven verwachten; dit zijn allemaal energiegolven die hun helende en opschonende werk doen in jou.

In je lichaam vinden allerlei processen plaats die definitieve omzettingen teweeg zullen brengen; deze zijn veel diepgaander dan je ooit hebt meegemaakt! Je wordt letterlijk aan de hand genomen en met deze omzettingen ‘geconfronteerd’, omdat het tijd is om het oude land van dualiteit en gebrek te verlaten. Maar voordat dat mogelijk is dienen alle gedachten en verbindingen duidelijk te worden die jou onbewust toch nog in het oude land vasthouden.

Hoe dan ook zal er de komende 9 dagen veel innerlijke strijd tevoorschijn komen. Dat moet je niet dramatisch opvatten; het is een strijd met patronen die al vele levens lang jouw handel en wandel bepaald hebben. Het gaat hier om een definitieve verlossing van jouzelf uit alle illusies, uit alle drama’s, uit alle gedachtencirkels en daarmee ook uit creatiecirkels waarbij je onbewust toch nog uitging (en uitgaat) van onmogelijkheden en tekorten.
Je zult innerlijk gedachten tegenkomen die nog altijd op angst gebaseerd zijn, in plaats van op liefde. Gebrek aan vertrouwen in een ‘goede afloop’ zal je emoties inkleuren. Er zullen oude gevoelens geuit willen worden die lang geleden zijn gaan vastzitten, vanuit oude deprimerende gedachten en overtuigingen dat het je niet gaat lukken, dat je het niet aan kunt, dat het onmogelijk is dat de mensheid nu werkelijk zal gaan ontwaken, dat er eerst nog de nodige rampen zullen plaatsvinden die mogelijk ook ‘verkeerd’ aflopen.

Heel dicht bij jezelf zul je ontdekken dat het vertrouwen, en het gevoel dat jij met God en met de hogere dimensies verbonden bent, soms flinterdun of helemaal weg lijkt te zijn. Het innerlijke weten dat verbonden is met jouw zielentaak voor dit leven kan het ene moment heel krachtig en waarachtig voelen; het andere moment kan het voelen alsof er lood aan je benen zit en je nóóit het beloofde, ‘nieuwe’ land zult halen. Het kan dan lijken alsof je voor eeuwig aan deze dualistische wereld geketend zult blijven en nooit jouw innerlijke weg naar vrijheid, vervulling en vreugde zult mogen bewandelen.

Dit komt allemaal voort uit een oud, fatalistisch denkend deel van je dat gezien wil worden. Je hebt vele malen voor grote ommekeren gestaan, die niet tot een bewustzijnsstijging maar tot een bewustzijnsdaling hebben geleid. Vandaar de zwaarte, de donkerte en de somberheid waarin je soms terug zult vallen. Heel essentieel is het dat je nu blijft beseffen dat je, en op dit moment met velen tegelijk, juist zó bewust bent geworden dat je nu wél in staat bent om die oude schaduw-herinneringen te ontmoeten en te gaan doorzien. Als je werkelijk beseft dat ze niet van NU zijn, maar dat die herinneringen nog wel uit jouw cellen los willen komen om weg te kunnen stromen, dan kun je met heel veel liefde en mededogen het proces kunnen laten gebeuren.

Laat je dragen. Geef je over! Vecht niet tegen wat er uit jou los wil komen. Je hoeft niet verlicht te zijn, of je als een verlichte te gedragen! Je bent een mens dat zich zijn en haar Goddelijkheid begint te herinneren. Daarbij zal er veel pijn loskomen die verbonden is met het verlies van de verbinding met jouw Goddelijkheid. Je bent zo hard aan het werk om te onwaken in de Liefde die jou altijd en overal doorstroomt. Heel de schepping wordt bijeen gehouden door deze goddelijke, onvoorwaardelijke Liefde, die net zo krachtig in de schaduw als in het licht straalt. Laat deze Liefde ook in de delen toe die voor jou juist niet-goddelijk voelen, in de delen die zich niet meer verbonden kunnen voelen met het Goddelijke dat in en om jou heen aanwezig is.

Wees gerust ‘moe, lusteloos of gestresst’ als je je zo voelt. Dat we dat nog altijd moeilijk vinden, komt doordat het oude etiketten zijn die nog een negatieve klank hebben. Het zal je dienen als je ook je woordenschat aanpast aan de alles-omarmende Liefde. Je zit in onophoudelijke transformatie- en verdiepingsprocessen, en de komende dagen zal er enorm veel in je ‘gereset’ gaan worden. Sta het toe, je wordt geleid en gedragen. Doe de komende 9 dagen per dag alleen wat echt nodig is vanuit de 3D bekeken. Stop liever geen onnodige energie in 3D-zaken, want daarmee vertraag je de grote omzetting die zich nu van binnen naar buiten aan het voltrekken is.

Als je je opgefokt, niet geaard of uit je lood geslagen voelt: onderzoek wát het is wat er ónder die onrust zit. Het zal iets heel ouds zijn, wat eindelijk jouw systeem uit kan. Misschien zijn het gevoelens of overtuigingen van onveiligheid, van gevaar, van ‘ik moet wat doen anders gaat het fout’. We voelen ons vaak nog krachtiger vanuit de mannelijke kant, die handelt en gewend is om problemen aan te pakken en op te lossen. Het is nog wennen om juist de vrouwelijke zachtheid toe te laten wanneer het anders verloopt dan we verwachtten.

In deze tijd wordt er veel uitgekristalliseerd van wat exact bij jouw Zielenresonantie past. Dat wat net niet past zal een soort obstructie, een weerstand afgeven. Het kan dan soms voelen alsof je tegen dichte deuren aan loopt en een ‘NEE’ te horen krijgt. Zet daar niet de gedachte op van dat je niet geliefd of niet gewenst bent! Het tegendeel is waar; met grote zorgvuldigheid en geduld word je precies naar die plekken geleid waar jij, vanuit jouw Ziel en Goddelijkheid, het beste tot jouw recht kunt komen. Het is een spiraalvormige weg en je zult af en toe weer op soortgelijke weerstanden stuiten, maar laat je daardoor niet ontmoedigen; weet dat je dit tot in de diepste lagen aan het opschonen bent.

Indien je een hoogsensitief mens bent, dan is de kans groot dat je nu extra hard tegen gevoelens en gedachten aanloopt dat deze wereld, waarin je nu leeft, veel te hard en veeleisend voor je is. Dat het je niet gaat lukken om hierin jouw zachtheid, openheid en kwetsbaarheid te behouden. Dit is een oude, relatieve waarheid, die vertelt over de levens waarin je als Lichtdrager in veel lagere bewustzijnslagen geincarneerd bent, juist om te helpen om het Christuslicht op Aarde brandende te houden. Vele levens lang ben je een baken van Licht en Liefde geweest, in koude, liefdeloze donkere velden, en heb je ‘het offer’ gebracht om jouw trilling dusdanig te verlagen dat je hier op Aarde in een fysiek lichaam aanwezig kon zijn, om je medemensen te herinneren aan de Goddelijke vonk die ook zij nog droegen, maar vergeten waren.

De meeste van die levens zijn anders afgelopen dan je gehoopt had, omdat je ook toen toch in de lagere bewustzijnslagen met alle illusies van dien gevangen bent geraakt. Die levens waren echter zeer waardevol, en nodig om in bewustzijn te kunnen opklimmen. Er is geen andere planeet dan Moeder Aarde, die ons als zielen zó veel kansen biedt om snel te kunnen groeien, dankzij de verregaande dualiteit die zij nog altijd toestaat. Ook zij brengt dit ‘offer van Liefde’, maar met een prachtig doel en vanuit een diep weten dat er geen mooiere bijdrage bestaat binnen het Goddelijke dan bij te dragen aan de bewustzijnsontwikkeling en aan het ontwaken van de mensheid.

Besef JOUW bijdrage, besef JOUW Liefde! Jij bent hier omdat je daarvoor vanuit een diepgewortelde toewijding hebt gekozen. Wanneer je de werkelijke grootsheid van de gouden draad door al jouw levens heen gaat beseffen; dan houdt de strijd op, en is er overgave aan de goddelijke leiding, die tot op het bot gevoeld zal worden.
Denk je nou echt dat jouw hogere delen en de Lichtwereld jou in de steek laten? Ze zijn dag en nacht aan jouw zijde, en geven leiding en richting aan het proces waar jij het niet meer met jouw 3D-zintuigen kunt waarnemen.
Ontvang, wat het ook maar is, zelfs al voel je niet dat je iets ontvangt. Er stromen onbevattelijk veel hogere lichtfrequenties naar je toe, die het beste hun werk kunnen doen wanneer jij in verbinding met jezelf bent, rustend, voelend en toestaand.

Deel met gelijkgestemden wat je ervaart en wat je voelt. Onderschat niet wat één woord of blik van liefde van jou voor jouw medemensen kan betekenen! Indien je een impuls voelt: volg deze. Ontkracht jezelf niet, zoals ik (Mieke) bijna had gedaan door innerlijk te denken ‘Ach, moet ik daar nou wéér wat over schrijven, draagt dat echt bij?’. Het zijn oude gedachten, uit levens waarin we het besef van onze Goddelijke Autoriteit gaandeweg verloren hebben. Dit verlies heeft ervoor gezorgd dat we aan de liefdevolle impulsen in onszelf zijn gaan twijfelen. Stap daar dóórheen, door die gedachten. Volg iedere impuls van Liefde, naar binnen en naar buiten, want zij is afkomstig van de Goddelijke Aanwezigheid die door jou haar verlossingswerk kan doen!

Geef dan de komende dagen maar alle ruimte aan wat er gevoeld wil worden en uit jou weg mag stromen. Het wordt zachter wanneer je dit vanuit dankbaarheid doet, omdat je nu echt op de drempel naar het nieuwe leven bent aangeland. Geen enkel leven, geen enkele strijd is voor niets geweest, want de mensheid staat nu daadwerkelijk op het punt om stap voor stap, laag voor laag collectief te ontwaken. Mede dankzij jouw inspanning tijdens vele vorige incarnaties, en jouw huidige overgave aan de leiding van de Goddelijke Aanwezigheid in jou.

PS Mogelijk starten Vincent en ik een digitale Lichtcirkel-Intensive rondom 08-08.
Rond 22 juli geef ik daar bericht over of het definitief door zal gaan!

MV