Baron Arild Rosenkrantz A New Dawn

Een kleed van OERvertrouwen weven

Artikel geplaatst in:
Lieve mensen,
hoe bijzonder zijn deze dagen… Het is niet zo veel gevraagd om zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven, toch? En jouw eigen geluk en vertrouwen niet opnieuw buiten jezelf neer te leggen?
Vol verwachting kijkt iedereen uit naar ‘de Nieuwe Wereld’, en naar of er iets gaat gebeuren zodat het nog broze vertrouwen in ‘dat het Licht het gaat winnen van het duister’ wat sterker zal worden.
Maar … weet je waar die Nieuwe Wereld zich bevindt? Allereerst zul je deze niet ervaren voordat je beseft dat alles wat je ziet spiegels zijn van jouzelf. Zolang je de aandacht buiten jezelf focust, en kijkt naar waar de meeste verdichting, persoonlijke belangen en onwetendheid zich bevinden, dan zul je voorlopig nog ‘de oude wereld’ blijven zien.
Maar … er is wel degelijk een krachtig ontwakende stroom aanwezig die aangestuurd wordt vanuit hogere dimensies, waarin de vreugde van de Nieuwe Wereld al doorklinkt! Deze louterende stroom heeft jou mogelijk al jaren geleden aangeraakt. Als je naar jouw zo veel hogere bewustzijn dan dat van een aantal jaren geleden kijkt, dan weet je welke stroom we bedoelen.
Wat je ook buiten jezelf waarneemt, het grote ONTWAKEN van de mensheid wordt dag en nacht ondersteund! De Nieuwe Wereld, waar je zo naar verlangt, IS al aanwezig; in jou, in jouw bewustzijn, in jouw Liefde en Licht!
We weten dat het soms moeilijk is om dat in je dagelijkse leven op Aarde te kunnen ervaren. We begrijpen dat het moeilijk is om te geloven dat het Licht al vele malen sterker is dan het duister. Dit komt doordat de creaties van het duister òòk steeds zichtbaarder worden. Ineens lijken er uit alle delen van het Universum ‘tegen’krachten tevoorschijn te komen. Maar dit zijn andere polen, die juist jullie versnelde transformaties en bewustzijnsgroei mogelijk gemaakt hebben.
De meesten van jullie zijn, in deze turbulente overgangstijden, heel toegewijd en zorgvuldig aan het werk om de eigen oude, onbewuste en duistere stukken op te ruimen. De werkelijke waarde van dit werk wordt op Aarde nog vaak onderschat.
Weet dat wij ons dagelijks verheugen vanwege de goddelijke aspecten die jullie beginnen te belichamen! En dat we heel goed beseffen hoe zwaar het innerlijke werk kan zijn; velen van ons weten dat uit eigen ervaring.
Indien je afdaalt naar de bodem van de put in jezelf, om Licht te brengen in oude angst of pijn, lijkt het Licht het verste weg wanneer je nog net niet op de bodem bent. Pas op de bodem aangekomen zul je de het diepste duister leren kennen. Maar op exact hetzelfde moment zul je volledig door onze Liefde omhuld zijn, onze uitgestoken handen gaan voelen en de doorgang naar het Licht gaan zien.
Je weet dat deze processen tijd nodig hebben.
Het is begrijpelijk, maar niet nodig om je broze vertrouwen in onze leiding los te laten terwijl je weet dat niet alleen jij, maar ook vele anderen regelmatig onderweg zijn naar een bodem. De afdaling zal niet langer naar een ondergang leiden, integendeel. Afdalen is – vanuit het bewustzijn wat je nu draagt – soms nog even nodig, om je daarna nog hoger te kunnen verheffen!
We vragen je nu om dit zelfde vertrouwen in onze leiding vast te blijven houden, wat er ook om je heen ‘wel of niet’ lijkt te gebeuren.
We vragen aan ieder van jullie die onze woorden verstaat om van dit broze vertrouwen een wereldgroot tapijt van OERVERTROUWEN te weven. Het zal een tapijt zijn waarop iedere geboorte van een volgend stukje Nieuwe Wereld ondersteund zal worden.
Daarnaast zullen jullie liefdevolle Aanwezigheid, jullie Christus bewustzijn en jullie vermogen om onvoorwaardelijk Lief te hebben een stevige koepel van Licht over de Aarde creëren, waarbinnen alle duistere stukken van de oude wereld, die vanuit collectieve velden bevrijd willen worden, ook getransformeerd kunnen worden.
Houd vertrouwen, lieve mensen!
We zijn onderweg, alles staat onder hogere regie en zal precies op tijd gebeuren.
Dankjewel dat jij er bent 🙏
Namens de Lichtwereld,
Mieke  ❤
Image credits: Baron Arild Rosenkrantz – a new Dawn