peace

Gaan voor gelijk brengt geen geluk. Zuiver, liefdevol en belangeloos bijdragen wel.

Lieve mensen,
het is indrukwekkend, onthutsend, en tegelijkertijd enorm bevrijdend wat er nu gaande is! Wat er heel lang verborgen is gebleven zal hoe dan ook ontsluierd gaan worden. We zullen duistere plannen van achter de schermen van de gangbare media vandaan zien komen die alleen op persoonlijke belangen berusten, en enorm veel angst en lijden veroorzaakt hebben.
Het is voor ons al veel om dit innerlijk te verwerken. Hooggevoelige mensen (die de meesten van ons zijn) zullen energetisch reageren op alles wat er mondiaal gezien gebeurt. Dit kan voor grote vermoeidheid en onverklaarbare klachten zorgen, maar gelukkig leren we daar steeds beter mee om te gaan.
Voor niet bewuste mensen zal het shockerend en amper te bevatten zijn hoe ze zijn voorgelogen, door mensen waaraan ze hun vertrouwen en zelfbeschikkingsrecht hebben gegeven.
Maar ook dit maakt deel uit van de grote omwenteling, waar we vanuit hogere dimensies stap voor stap doorheen geleid zullen worden. We zijn echt, van top tot teen, in het klein en in het groot, op weg naar de Nieuwe Wereld!
Echter; we komen daar niet door anderen ongevraagd onze eigen mening en relatieve waarheid op te dringen, als zijnde ‘DE ABSOLUTE WAARHEID’. Die ‘absolute waarheid’ zullen we waarschijnlijk pas kunnen aanschouwen wanneer we aan de andere kant van de sluiers zijn. De grote omwenteling vraagt van ieder van ons om een grote zorgvuldigheid van denken, spreken, schrijven en handelen, willen we ook echt een transformerend en helend Licht kunnen laten schijnen op alle aspecten van deze omwenteling.
Iedereen heeft zijn of haar eigen ontdekkingsreis vanuit het duister naar het licht. Daar horen allerlei tijdelijke waarheden bij. Indien je in een hogere laag van bewustzijn bent aangekomen kun je, achterom kijkend, zien dat wat je daar geloofde niet de ultieme waarheid was. En toch was die ‘waarheid’ op die lagere trede waardevol voor jou, omdat die jou ermee geholpen heeft om de lessen op die trede te kunnen leren.
Ik doe een oproep vanuit mijn hart aan iedereen die nu met een mening, met bewijzen, onthullingen of overtuigingen naar buiten komt:
Blijf vooral overwegen wat werkelijk een zuivere, belangeloze en bewustzijnsverhogende bijdrage zou kunnen zijn in deze fase van ontmanteling en opschoning!
Wat is jouw allerdiepste wens van waaruit je een impuls volgt om te delen? Waar komt het vuur vandaan dat je in jezelf voelt, waarmee je jouw boodschap naar buiten wilt brengen? Zit daarachter jouw eigen hartsverlangen naar vrede, naar een nieuwe wereld zonder dualiteit, leugens, corruptie, armoe, misbruik, dreigingen, strijd, angst en pijn? Voel je hoe we elkaar kunnen bekrachtigen wanneer we wankelend aankomen bij de drempel naar een vreugdevol en vrij leven voor jou en ieder ander levend wezen in het Universum?
Iedereen wil uit de gevangenis van de oude matrix, waarin we ons moesten voegen naar wat ons opgelegd werd om ‘er te mogen zijn’ en een beetje leefbaar leven te kunnen hebben. Na vele duizenden jaren overleven snakken we allemaal naar een leven waarin we zorgeloos onszelf kunnen zijn, geliefd om wie we zijn en wat we te brengen hebben vanuit onze eigen uniciteit, kwaliteiten en verworvenheden.
De meesten van ons hebben zich inmiddels los gemaakt van al deze uiterlijke eisen en autoriteiten. Vanuit onze innerlijke verbinding met de goddelijke Bron beseffen we waarom we juist nu hier zijn, en ontdekken we op eigen kracht een compleet nieuwe weg naar geluk. Door ons zielenplan te volgen zal die nieuwe weg zich vanuit een hogere Wil, Liefde en Wijsheid vanzelf ontvouwen.We mogen daarom nog dieper gaan beseffen dat we onze toekomst in eigen geest, hart en handen hebben, en dat alles wat we vanaf nu in de wereld brengen voor iedereen verheffend zou kunnen zijn!
Het zal niet lang meer duren of de wereld zal op zijn grondvesten gaan schudden, omdat we zullen gaan zien wie en wat ons zò lang in die oude matrix gevangen heeft weten te houden. We zullen daardoor in een enorme versnelling door onze eigen louteringen heen gaan. Maar om dat te kunnen doen, in een wereld die in een staat van chaos verkeert, is er heel veel veiligheid, zachtheid en neutraliteit nodig.
Alles wat niet langer door het hogere plan ondersteund wordt zal zich hoe dan ook allereerst uit jouzelf willen los maken, voordat je vanuit neutraliteit naar de processen in de wereld kunt kijken. Zo kun je zelf, in alles wat er onthuld gaat worden, ontdekken wat er voor jou wel of niet klopt, wat je wel of niet voedt en waar je wel of geen ruimte voelt om jezelf verder te openen. De inzichten die je uit die groeiprocessen meeneemt kunnen waardevol zijn voor een ander die nog net een stapje achter jou loopt.
Wat je ook post, wat je ook vindt, deelt, wat je ook bij wilt dragen aan ieders proces van ontwaken: onderzoek of het echt bijdraagt aan het overstijgen van dualiteit. Overweeg of jouw woorden en daden nog een oude lading dragen. Kun je iets nog niet neutraal aanschouwen? Dan zit daar nog oude lading op, en die gaat er niet af door met een ander te gaan bekvechten over wie er wel of geen gelijk heeft.
Deze lading zal al snel als een trigger voor een ander werken; vanuit het oude veld van dualiteit zul je commentaar of een weerwoord van iemand anders ontvangen. Indien dit gebeurt: ga liever niet in discussie om je gelijk te krijgen, want dit is een herhaling van oude zetten waarmee je bijdraagt aan onveiligheid en afscheiding.
Het is oud, en onnodig, om anderen te gaan veroordelen om hun onwetendheid. We komen allemaal uit het duister, we zijn allemaal vanuit onwetendheid naar een zo groot mogelijk ontwaken onderweg. Gun iedereen onderweg zijn groeikansen en veroordeel niet, want daarmee verbind je je weer met de collectieve velden van dualiteit.

Steeds weer naar binnen gaan, en in de stilte jezelf bevrijden van dat wat nog niet liefdevol is draagt enorm veel bij aan de grote omwenteling, want deze bevrijdingen werken meteen door in de collectieve velden.

Het is ook heel zinvol om jouw eigen onderscheidingsvermogen aan te scherpen. Kijk, lees, luister en onderzoek. Voel wat jou nog intens kan raken en vraag bij je innerlijke werk om hulp vanuit de Lichtwereld. Nodig die Meesters uit die volkomen vrij zijn van dualiteit; zij zullen je hand pakken en je inzichten geven waardoor je onderscheidingsvermogen toe zal nemen.

Er zal ongekend veel vrij gaan komen uit collectieve velden. Angsten die we al duizenden jaren sinds de ondergangen van Lemurië en Atlantis in ons onderbewuste hebben meegedragen zullen als donkere wolken gaan opstijgen uit die velden. Het is niet meer dan normaal dat er veel naar buiten geprojecteerd zal gaan worden, en dat er veel ‘welles-nietes’ situaties zullen ontstaan. Ik vraag je: doe daar niet aan mee.
Wij, als Lichtdragers, kunnen het inmiddels zeer krachtige draagvlak van Licht blijven voeden en vergroten. We kunnen diegenen wiens schellen nog van de ogen zullen gaan vallen neutraliteit, veiligheid en een doorleefd weten bieden; gewoon door er in Liefde te Zijn. We kunnen anderen bemoedigen door hen het vertrouwen te geven dat ze op eigen krachten hun innerlijke, goddelijke autoriteit terug zullen vinden, die hen de weg zal wijzen naar het Licht.
En ja, het is heel belangrijk om jouw waarheid te delen indien je voelt dat je hart wil spreken! Spreek over hoe jij ontdekt hebt hoe je licht van duister bent gaan onderscheiden. Spreek belangeloos, deel vanuit een verinnerlijkt en doorleefd weten. Pak die toorts van Licht vast waaraan geen enkele dualiteit meer kleeft, laat jouw verlichtende richtingaanwijzers naar de Nieuwe Wereld oplichten! Samen ruimen we de oude restanten op en bouwen we bruggen van Oud naar Nieuw. Iedereen zal op zijn of haar eigen tijd uit de oude as herrijzen, dankbaar en vreugdevol een eigen plek in het Licht weer gaan bewonen en van daaruit het allerhoogste belang gaan dienen!
Walk your talk, let’s walk in peace ❤
Mieke Vulink ❤