Divine DNA2

Onze ware scheppingskracht huist in ons goddelijk DNA

Lieve lezers,

we bevinden ons in extreme verschuivingen. Deze worden kosmisch gezien nog extra ondersteund tijdens bepaalde portaaldagen, waarvan 11-11 een belangrijke is. Maar er zullen nog meer energetische hoogtepunten volgen die – voor diegenen die er voor open staan –  ons in onze ‘zwakste’ en meest kwetsbare plekken zullen raken. Want daar valt de meeste winst in bewustwording te behalen!

Misschien merken jullie zelf ook dat er enorm openbrekende krachten zitten in de gebeurtenissen van de laatste weken. Ongetwijfeld zul je op diverse aardse manieren ook ‘aan de tand gevoeld zijn’ en een diepe roep gevoeld hebben om, meer dan ooit tevoren, helder te krijgen wat op dit moment de kern is van al jouw processen.

Herken je hoe de imprints uit jouw verleden je verhinderden om je eigen fysieke wezen als ‘perfect’ te omarmen? Vanuit onze persoonlijke identificaties bestonden er altijd ‘onvolkomenheden’. Deze zorgden voor schaamte- of schuldgevoelens, voor angst en pijn. We voelden ons verantwoordelijk om daar iets mee te doen. De meesten van ons hebben heel diep moeten graven om de grootste lasten uit ons verleden te kunnen verwerken, om alle identificaties waar we een hekel aan hadden toch te kunnen omarmen, en om dat wat echt verstoord was te kunnen helen.

Tijdens de komende weken zullen we ons nog meer bewust worden van wat de energie, die door onze goddelijke essentie stroomt, zo lang heeft kunnen verzwakken. We zullen ons nog meer gaan beseffen dat ‘de imperfecties’ in oorsprong nooit bij ons als mensen gehoord hebben. De illusies van ‘onvolkomenheden’ komen voort uit het gemanipuleerde DNA (ontstaan tijdens experimenten op Atlantis – er zijn aanwijzingen dat deze zich nu in andere vormen voortzetten…).
Het zijn gecodeerde boodschappen die zich in ons hebben vastgezet, en ons keer op keer verteld hebben dat we onze goddelijke essentie nooit meer zouden kunnen belichamen. Terwijl ons oorspronkelijke DNA juist alleen maar coderingen van onze goddelijke essentie bevat!
Al die negatieve overtuigingen, al die pijn, frustraties, aversies en angsten maakten dat velen van ons een enorme heimwee naar die hogere werelden kregen waarin er geen verstoringen konden doordringen. Veel Lichtwerkers – zeker diegenen die als voorlopers naar de Aarde gekomen zijn – vinden het heel lastig om zich thuis en geborgen te kunnen voelen in hun fysieke lichaam. Ze hebben moeite met intimiteit, moeite met grenzen aan te geven of juist moeite met ‘maat te houden’.
Juist in het diepste van ons fysieke lichaam worden alle gebroken genetische codes voelbaar. Ons vertrouwen in ‘aan het goddelijke gelijk’ te zijn is beschadigd geraakt. En ook ons vertrouwen om vanuit die verbinding met de Bron iets te kunnen scheppen dat de schoonheid van de Bron kan weerspiegelen is tot een minimum geslonken. We doen ons best, al vele levens, maar voelen ook dat er iets ‘niet klopt’.
Hoe dieper het onvoorwaardelijk liefdevolle Licht indaalt in onze lagere chakra’s, des te meer erfenissen we tegenkomen die door de manipulaties van ons DNA ontstaan zijn. Door die genetische gebrokenheid ervaren we al vele levens lang dat het magnetisch zijn voor liefde & licht geen vanzelfsprekendheid meer is. Maar diep in ons wezen zijn we blijven verlangen naar die vanzelfsprekende Eenheid, omdat dat ons ware erfgoed is…
Samen met Moeder Aarde zitten we midden in een hergeboorte. We zijn aan het baren, we zitten in een overgang die ALLES van ons vraagt. Het moment is daar om alles wat niet klopt te laten gaan.
Wij zijn niet het gemanipuleerde DNA, wij zijn niet de resultaten noch de reacties, noch de gedachten en de wonden van de vernietigende krachten die met de manipulaties kwamen.
Het is vergelijkbaar met een baringsproces. We zullen allen veelvuldige impulsen ontvangen, als krampen die komen opzetten. Deze energetische contracties worden al een tijd bekrachtigd door alles wat er nu gaande is op aarde. De aarde zelf zal haar energie versnellen overeenkomstig de goddelijke timing die in alle geboorteweeën aanwezig is. Ook zij gaat door een heftige overgang heen, en de overgang is altijd een moeilijk onderdeel van de bevalling. Maar de aanvaarding van alle uitdagingen die we tegenkomen, samen met het vertrouwen in hogere leiding tijdens deze intensieve overgangsmaanden, zullen de frequentie van Eenheid weer voelbaar in ons maken.
Deze resonantie van Eenheid is ultiem, omdat het iedere magnetische vorm ook magnetisch zal beïnvloeden. Ieder magnetisch punt op de planeet zal zich als vanzelf op harmonie richten, en de
vortexen zullen als centrifuges draaien die alle gebroken verbindingen versneld zullen herstellen!
Steeds meer mensen worden zich bewust van hun oorspronkelijke DNA dat geen angst kent, geen vervormingen, maar zuiverheid, waarheid, liefde en licht zoals het als potentie in de scheppende Oerbron van Al dat Is aanwezig was en is.
Moge dit artikel bijdragen aan het herstel van het besef dat jij Goddelijk bent, en dat al het andere in jou dat dit ontkent zich enorm vergist heeft. Hoe verwarrend ook; het maakt wel deel uit van jou, dus omarm het, maar laat het niet langer macht hebben over jou. De grootste macht zal altijd en eeuwig van de liefdevolle en bewuste Goddelijke Aanwezigheid in jezelf en in elkaar komen. 🙏
Mieke