the bad path

We gaan steeds hoger en dieper!

Artikel geplaatst in: ,
Wie van ons kent niet het gevoel: “Door zulke diepe angstlagen ben ik nog nooit gegaan!” “Tjonge, dit was toch wel het meest heftige proces tot nu toe!”
Op dat moment was dat ook het heftigste wat zich kon aandienen. Maar we gaan nog dieper. Want voordat onze hogere Zelfdelen met hun nog hogere en zuivere frequenties vanuit onze Oorsprong kunnen indalen zullen we als Lichtdragers gaan rechttrekken wat er in bepaalde lagen is scheefgegroeid.
Hoe veelzeggend is het, dat alles wat zich nu om ons heen voltrekt de enorme scheefgroei in het kwadraat weerspiegelt. Vanuit de alles overkoepelende Eenheid gaat het niet langer over een tweedeling in de maatschappij die zich steeds verder uitbreidt. Het gaat ook niet meer over welke vorm van dualiteit er uitgespeeld wordt. Het gaat over het begrijpen waarom beide polen in ons aardse bestaan nog aanwezig zijn en zich zó extreem laten zien; zelfs in ons!
Voor diegenen die de innerlijke Weg naar Bewustzijn en Ontwaken bewandelen is dit een ontdekkingsweg als nooit tevoren. Alle kansen die ons meer en meer bewust kunnen maken van wat er ooit van onze ware, goddelijke essentie losgekoppeld is geraakt liggen klaar.
Binnen de huidige dualiteit worden alle polariteiten vergroot. Kies je voor ‘het ene’, dan zullen veel mensen die voor ‘het andere’ kiezen zich van je afkeren. Want je bent op z’n minst confronterend; jouw keuze raakt aan de onbewuste angstvelden van de ander.
Lichtdragers en mensen die zich in veel aardse levens bewustwording tot doel gesteld hebben worden tot het uiterste uitgedaagd om zich steeds meer te richten op het Licht in zichzelf, en de reacties van anderen bij hen te laten. Maar ze ontkomen niet aan het ontmoeten van wat er in zichzelf nog verduisterd is. Want dat is wat het indalende Licht nog tegenhoudt; dat is wat er werkelijk in het bewustzijn wil komen.
Lichtdragers proberen Waarheid te ontdekken in alles wat zich momenteel manifesteert. Op een afstand blijven schouwen naar wat er gebeurt in ‘het spel tussen licht en donker’ is nog wel veilig. Maar oh wee als dat héél dichtbij komt, en het de polariteiten in jezelf van je diepste angst en je hoogste liefde aanraakt!
Alles wat wij met ons meedragen tussen donker en licht, tussen angst en liefde raakt onze ontkrachte mannelijke en vrouwelijke aspecten aan. We zullen getriggerd worden in die lagen waar herinneringen wachten; herinneringen aan het kwijtraken van verbindingen met hele hoge, goddelijke dimensies waarin het mannelijke en vrouwelijke nog verenigd waren…
Het is een hele andere soort ‘polariteit’ die in de laatste maanden van dit jaar naar de oppervlakte van ons bewuste Zijn gestuwd wordt. Het gaat echt over het opnieuw leren belichamen van wie we werkelijk zijn, in onze volledigheid. Het is het terugvinden van het evenwicht tussen onze mannelijke en vrouwelijke aspecten, en het op Aarde zijn terwijl we in ons fysieke zijn zoveel mogelijk Licht van onze Oorsprong leren te dragen.
Onderweg naar dat evenwicht ontdekt iedereen in zichzelf hoe veel er ooit afgescheiden, bezoedeld en vertroebeld is geraakt. Onze goddelijke afkomst moest verdonkeremaand worden omdat we een bedreiging vormden voor diegenen die de aardse macht en rijkdom in handen wilden houden. Ons Licht is meermaals gedimd, onze wijsheid is sinds de tweede periode van Atlantis meermaals vervloekt en onze fysieke zuiverheid is door alle kerkelijk ingekleurde denkbeelden en acties besmeurd geraakt.
Lichtdragers worden zich bewust van hun Atlantische programmeringen, die een scheefgroei ten opzichte van hun goddelijke essentie veroorzaakt hebben. Nu we zó krachtig en bewust zijn geworden dat we de pijn en angsten van de heftigste littekens onder ogen kunnen komen; nu is eindelijk het moment daar dat wij onszelf van al deze pijnlijke programmeringen kunnen gaan verlossen. Het is deze Weg naar Verlossing, die we zelf te gaan hebben, die ons Vreugde en Vrijheid zal brengen.
Lieve Lichtdragers, we zijn moedig genoeg om onze angsten aan te kijken. We zijn liefdevol genoeg om de littekens, die zich in ons verdichte fysieke lichaam nu versneld zullen gaan tonen, te kunnen helen. We zijn wijs genoeg om het goede in alles en iedereen te kunnen zien. En we dragen genoeg Licht om de goddelijke lichtvonk in anderen te kunnen spiegelen.
Dit is ‘de Weg’ zoals die al sinds de oudheid in de geheime geschriften is opgetekend, als de belofte voor de Mensheid op Aarde. Hoe meer je in jezelf omarmt tijdens je zoektocht naar jouw goddelijke oorsprong, des te meer je de grootsheid van deze Weg zult ontdekken!
Heb jezelf en het leven lief. Er komt een hele nieuwe tijd aan, die mede dankzij jouw Liefde en Licht op Aarde kan neerdalen.
❤

Toelichting op de afbeelding:
Louis Janmot – The Bad Path
‘The couple have grown now, and find themselves walking along a path by the university. In the niches alongside the path are its professors, each offering false learning which might replace their faith. That learning is represented by the combination of papers and a lighted candle. In the niche closest to the viewer is the figure of death itself, its niche decorated with skeletons. The land is rocky and barren, with a wizened tree, on which an owl is perched.’