pillar of Light

Zware maar lonende tijden voor Lichtwerkers

Artikel geplaatst in: ,
Het is hard werken geblazen voor velen van ons! Los van alles wat er om ons heen gebeurt, met alle geboden, verboden, beperkingen en vele vraagtekens over de toekomst, opent zich in iedere Lichtwerker iets dat wezenlijker is dan al het andere. En dat is de kernopdracht van deze incarnatie: de frequentie op Aarde te helpen verhogen, zodat steeds meer mensen zich (het gemis van) hun afkomst gewaar zullen gaan worden.
Iedere Lichtwerker zal zich gedurende de afgelopen jaren steeds bewuster zijn geworden van de diepgewortelde hartenwens om iets te kunnen betekenen rondom bewustwording en heling. Deze wens zal zich gedurende het eigen ontwakings- en bewustwordingsproces steeds verder uitkristalliseren:
“Wie ben ik eigenlijk, wat heb ik zelf nodig om mezelf uit de oude illusies te bevrijden, om op krachten te komen, om steeds meer Mezelf te kunnen zijn, en hoe kan ik op Aarde van betekenis zijn in een vorm die volledig overeenstemt met waar ik nu zelf innerlijk zit?”
In ieder mens schuilt een authentieke Lichtvonk. We komen allemaal uit het Licht, en zullen uiteindelijk ook allemaal weer één worden met dit Licht. Licht is wat ons overal en altijd met alles uit de schepping verbindt.
Maar in veel mensen is de Lichtvonk nog slapende. Zij zijn zich nog niet bewust van een innerlijke wens in hun ziel om zich weer met het ‘Licht van Thuis’ te verbinden. Sterker nog: ze missen het niet eens (althans niet bewust), omdat hun aandacht en energie volledig opgeslokt wordt door alles wat er nu op Aarde gaande is.
Maar diegenen die zichzelf al wel herkennen als zijnde afkomstig van het Licht voelen de druk toenemen. Zij hebben lang genoeg afgewacht, toegekeken en hun eigen wonden geheeld. Zij hebben alles op alles gezet om zichzelf uit de aardse mallemolens te kunnen bevrijden en hun hart te durven gaan volgen. En zij zijn nu bezig met iets dat boven alle andere mogelijke ervaringen uitstijgt: de innerlijke Weg gaan, stap voor stap, laag voor laag, net zolang totdat de goddelijke aanwezigheid in zichzelf niet meer ontkend kan worden en de reis van de ziel voltooid kan worden.
Zij richten hun aandacht vaak naar binnen om verbinding te kunnen maken met hogere dimensies waarin hun eigen hogere Zelfdelen vertoeven.
Ze reiken uit naar aspecten van het Goddelijke en naar de Christus Energie, omdat ze die nodig hebben voor hun eigen heling en bewustwording.
Ze oefenen vergevingsgezindheid en onvoorwaardelijke liefde om met een schone lei verder te kunnen gaan.
Ze zijn dienstbaar aan wat er innerlijk van hen gevraagd wordt en zullen hun hogere zielskwaliteiten graag inzetten voor hun medemens.
Hun dankbaarheid groeit omdat ze steeds vaker de zegeningen gaan opmerken die hen dagelijks toevallen.
En ze geven zich over, om te kunnen samensmelten met het Licht en de hogere leiding, zodat ze hun weg kunnen vervolgen.
Zie dit allemaal maar eens te doen in een wereld die een compleet andere ‘werkelijkheid’ en ‘zingeving’ toont aan de mensheid! Als je jezelf deels, of helemaal herkent in bovenstaande aspecten, zul je waarschijnlijk nog meer beseffen in wat voor een enorme spagaat jij op dit moment leeft. Er zijn steeds meer kracht en inzichten nodig om jouw eigen weg, jouw openheid, gevoeligheid, harmonie en zoektocht naar waarachtigheid te beschermen, te midden van alle chaos.
Lieve Lichtwerker, je leeft momenteel met één been in de hogere dimensies, en met het andere been op Aarde. Je bent als een lemniscaat tussen hemel en aarde, die dagelijks energie van ‘boven’ verzamelt, en die vervolgens zo goed mogelijk probeert te integreren in het hart van de lemniscaat: in jezelf.
Dat is op zich al een heel proces, want iedere nieuwe, hogere frequentie zal in jou processen teweeg brengen die tijd en energie kosten. Voor ieder volgend proces geldt hetzelfde: na doorleving en loskoppeling van de verwerking volgt de afronding. Daarna zal de nieuwe frequentie zich in jou verankeren, waardoor die in jouw veld zichtbaar, voelbaar en herkenbaar zal zijn. En dat is van grote betekenis, want daarmee vloeit de steeds puurdere energie door in het onderste deel van de lemniscaat. Daarmee draag je uit wat jij dankzij alle bovenstaande stappen verwezenlijkt hebt.
Het constante schakelen tussen werelden is vermoeiend, maar van oh zo’n grote betekenis! Juist nu – meer dan ooit zijn er Lichtwerkers nodig die dat kanaal tussen hemel en aarde kunnen vertegenwoordigen. Laat je niet ontmoedigen door je vermoeidheid of door allerlei fysieke klachten, die waarschijnlijk al maandenlang meer of minder de kop opsteken! Laat je niet ontmoedigen door oude gedachten die je weer omlaag duwen in dat veel te kleine mensbeeld!
Jij bent een vertegenwoordiger van hogere dimensies op Aarde.
Daar mag je je steeds bewuster van worden. Bevestig jezelf daarin, vraag om reflectie van de Engelen en Meesters die jou begeleiden op jouw innerlijke Weg. En vooral: blijf aanwezig, liefdevol, in jouw volle Licht. Jouw Licht komt voort uit het alles overkoepelende Licht van de Bron. Vind een goede balans tussen proceswerk en rust, zodat je nog zo min mogelijk uit je kern geslingerd zult worden.
DANK voor alles wat ons gegeven is en zal worden;
DANK voor wie we in wezen zijn;
DANK voor alles wat we kunnen doorgeven!

❤
Credits Image: Brent Borup, Pillar of Light