white rose

Een compleet nieuw begin!

Het is tijd om de laatste losse eindjes uit ons verleden af te hechten. We mogen onszelf volledig vrij maken van alles wat ons nog vertroebelt, beperkt, verzwaart, ontmoedigt, in verwarring brengt over ‘klopt het wel wat ik voel’ en in angst gevangen houdt. Er ligt een volkomen andere weg klaar, waarvan we ons nu nog niet kunnen voorstellen hoe krachtig en moeiteloos we die zullen gaan bewandelen!
Alles wat ons geluk tegenhoudt, alle overtuigingen die zeggen dat ‘het weer niet gaat lukken’ willen hardop uitgesproken worden, zodat we ze kunnen horen en opnieuw kunnen overwegen. Wanneer je jezelf iets hardop hoort uitspreken wat niet meer klopt, zul je meteen voelen dat de energiestroom blokkeert. Alsof je de woorden niet meer uit je keel kunt krijgen. In hoeverre komen die overtuigingen nog voort uit oude denkbeelden?
Wat ons ware geluk – geluk dat verbonden is met het voluit leven van ons zielenplan- tegenhoudt komt niet uit onze ware essentie, maar uit onze gewonde menselijke delen, uit collectieve angstvelden. De banden met die velden willen nu echt voorgoed doorkliefd en achter ons gelaten worden. We hebben allemaal een nieuwe, schone ruimte nodig waarin er geen ingeslikte mitsen en maren meer zijn vanuit een piekerend hoofd, maar een open en ontvangend hart dat zich volledig op de geestelijke bezieling gericht heeft. Vanuit een lege ruimte kunnen we eerst voelen, aftasten, laten rijpen en omarmen of verwerpen. We zullen steeds meer vanuit een balans van mannelijke en vrouwelijke aspecten gaan leven, en dat is goddelijk!
Leven vanuit die goddelijke stroom zal altijd eerst beginnen met het innerlijk ontvangen van een nieuwe impuls. Wanneer we vragen om waarachtige, innerlijke leiding zal er altijd vanuit hogere dimensies iets naar ons toekomen. Indien we voelen en innerlijk weten dat we daar ‘iets mee willen’, dan zal onze mannelijke kant dat ook oppikken en er vorm aan willen geven, vanuit een hogere Wil.
De oude weg was eerst creëren, vanuit een drang om te kunnen overleven en het binnen de derde dimensie ‘goed te hebben’. Eeuwenlang stond de mannelijke kant aan het stuur van ons leven. Die kant in ons was de redder, de rechter, de vechter en de volhouder binnen de dualiteit en de 3D. Wat daar ontbrak was een liefdevolle gerichtheid op de geestelijke wereld en het vertrouwen van onze eigen verbinding daarmee.
Maar de nieuwe weg zal altijd vanuit die verbinding voortkomen; altijd vanuit vertrouwen, vanuit ‘eerst geloven, dan zien.’ We zullen in staat zijn om alles wat er vanuit hogerhand naar ons toe komt te verwelkomen in ons hart. Vanuit ons onderscheidingsvermogen en bewustzijn zullen we de liefdevolle en schone Bronenergie herkennen, waarmee iets bezield kan gaan worden wat we vervolgens in de vorm op aarde willen brengen.
Wanneer we ons op die bezieling richten zal er altijd eerst een gevoel van schoonheid en opluchting binnenkomen. Onze ziel zal meteen kunnen voelen dat ze weer ruimte krijgt; ruimte waarin we onszelf volkomen vrij en vreugdevol kunnen ontplooien, zonder dat er nog verstoringen van lagere frequenties uit collectieve velden kunnen binnensluipen.

De aanloop naar het portaal van 09-09-2021 is een hele bekrachtigende tijd, die ons een enorme energetische impuls geeft om af te ronden, en straks schoon te beginnen met een compleet ander leven! Ik zal er de komende dagen nog meer over delen, vanuit verschillende invalshoeken, want het is mooi om hier een veel ruimer beeld van te krijgen. Er wacht echt pure rijkdom op ons, maar we zullen nog even wat innerlijk werk moeten verzetten om tot dat onomkeerbare punt van ontvangen en vertrouwen te kunnen komen.

Tijdens de komende Lichtcirkel, van 5 t/m 9 september, stemmen we ons gezamenlijk dagelijks af op alle innerlijke stromen en processen, zodat wat we ontvangen zo goed mogelijk kunnen inzetten voor die nieuwe tijd, waar we allemaal zó aan toe zijn!
Hier kun je je aanmelden voor de Lichtcirkel (deelname is op basis van een vrijwillige bijdrage naar draagkracht):

Wil je eerst nog meer info over de Lichtcirkel, kijk dan even naar dit artikel op deze site:
Fijn dat we blijven focussen op wat er achter alles sluiers gaande is!
Liefs,
Mieke & Vincent