2022 Lichtcirkel

De Reis waarvoor jij op Aarde gekomen bent

Ieder mens die vanuit de ziel gekozen heeft om in dit huidige leven te ontwaken, heeft het voelen aankomen. We staan nu voor de echte overgang die ons voorgoed uit afscheiding en dualiteit zal leiden. Het is een machtig en mooi proces, dat volledig gestuurd wordt vanuit onze verbinding met de alomvattende Bron. Maar voor aardse begrippen is het heel langdurig, deels onzichtbaar, ongrijpbaar en verwarrend. Het heeft al ons geduld, vertrouwen en Licht nodig!
Vanuit menselijk oogpunt bekeken is het zeker geen gemakkelijke reis. Het is het grootste werk dat we op Aarde kunnen doen: onszelf (en daarmee ook anderen om ons heen) te bevrijden van alle overtuigingen, denkbeelden, patronen, kwetsuren en emotionele blokkades die vanuit afscheiding en dualiteit zijn ontstaan. Tijdens deze reis zullen al deze oude coderingen van beperkingen in onszelf aan het licht komen, zodat ze getransformeerd kunnen worden. Dat gaat vaak gepaard met pijn, weerstand en angst. Deze kunnen alleen vrijkomen wanneer er voldoende veiligheid en bewustzijn aanwezig zijn. De reis naar onze ware, goddelijke essentie begint dus met het grote ontwaken binnen onszelf. Pas daarna zullen de nieuwe bezieling en ingedaalde geestkrachten vormen gaan aannemen in ons dagelijkse leven.
De meeste mensen die zich tot dit artikel aangetrokken voelen zullen zichzelf herkennen in dit langdurige proces, waar ups en downs zich afwisselen. De op- en neergaande bewegingen die we innerlijk ervaren, tussen de ‘lagere en hogere’ delen van onszelf, zijn soms verwarrend, maar echter heel natuurlijk, en zelfs noodzakelijk! We kunnen niet anders dan al die delen van onszelf leren kennen door er tijdelijk mee samen te vallen, ze te omarmen, naar ze te luisteren, gaan begrijpen waarom ze ergens in vastzaten, hun oude emoties en angsten verwelkomen en vrijlaten, onszelf en anderen vergeven voor zover nodig en ze LIEF leren hebben. In het grote Liefdesveld van onze goddelijke essentie zullen ze uiteindelijk die hogere frequenties kunnen dragen die er in de hogere, multi- dimensionale zelfdelen van ons aanwezig zijn.
Als je terugkijkt naar de afgelopen jaren van jouw innerlijke werk zie je dat er steeds een soortgelijk patroon terugkeert. Je wordt met een bepaalde persoon of situatie geconfronteerd die iets in je triggert. Een deel van je oude persoonlijkheid komt in verzet, want die vindt dat die het nu wel moeilijk genoeg heeft gehad (en gelijk heeft die!). Vanuit de ziel ben je ook zeker klaar voor een vreedzaam, veilig, vervullend en gelukkig leven, maar wel met het besef dat je geen stap over kunt slaan op jouw innerlijke weg naar heel-wording. Dan ontstaat er dat spanningsveld waarin die twee delen innerlijk aan je trekken. En dat is precies de beste groeikans die jouw hogere Zelf je biedt. Ineens zit je ergens in gevangen. Wegkijken en negeren wil je niet meer, omdat je innerlijk ook weet dat er een volgend, bevrijdend inzicht over jezelf klaarligt. En dat je rijp bent voor de transformatie en heling die erop zullen volgen.
Veel mensen voelen zich proces-moe. Het duurt allemaal lang, het nieuwe leven laat op zich wachten en de tegenkrachten tekenen zich steeds scherper af. Allerlei fysieke klachten hebben inmiddels de kop opgestoken; functioneren in de oude matrix van de driedimensionale wereld is nog amper te doen (laat staan wenselijk). Wat het er allemaal niet gemakkelijker op maakt is dat het gros van de mensheid in onze nabije omgeving nog in een ander stadium van bewustzijn zit. We worden dagelijks dus met het beperkte, oude denken en handelen geconfronteerd. Oude indoctrinerende machtspelletjes en beïnvloeding vanuit angst komen via alle mogelijke media nog op ons af.
Jouw innerlijke reis lijkt, aards gezien, meestal maar door een handjevol mensen ondersteund te worden. Alleen die mensen die eenzelfde weg als jij bewandelen zijn voedend voor je, en zullen al je strijd, kwetsbaarheid, boosheid, angsten, verzet en overgave met je mee kunnen voelen. De mensen uit jouw Zielenfamilie zullen je helemaal kunnen begrijpen, omdat zij een soortgelijke aanvliegroute naar ontwaken hebben genomen. En de Lichtwereld: die is dag en nacht aanwezig voor je. Om verder te kunnen komen in jouw bewustzijn zul je dus ‘het hogere op Aarde’ moeten zoeken!

Twee bemoedigende Lichtcirkels

De Lichtcirkels die Vincent en ik geven zijn er om al deze processen te ondersteunen, veel inzichten te bieden over jouw specifieke mogelijkheden (ook verbonden met vorige levens) en velden van Zielenfamilies in de energie met elkaar te verbinden. We gaan voorbij de beperkingen van de driedimensionaliteit. Waar Licht Licht ontmoet ontstaat er een krachtveld dat niet meer door de dualiteit te beïnvloeden is.

Liefde is de sleutel. De hele goddelijke schepping is vanuit Liefde ontstaan! Liefde zal jou ook de juiste weg terug naar die goddelijke scheppingskrachten in jouzelf tonen. Jij hoeft het niet meer alleen te doen, je hoeft het niet meer alleen te dragen. De tijd van afscheiding is voorbij. Vanaf nu gaan we hand in hand met hogere Lichtkrachten en Lichtmeesters door onze processen heen, ontwakend, maar vanuit hogere dimensies gedragen door de Liefde van ons hogere Zelf.

De komende week zullen we alles online voorbereiden zodat je je via een link kunt inschrijven voor de komende Lichtcirkel. Deelnemers ontvangen praktische informatie over ‘Hoe gaat een Lichtcirkel in de praktijk in z’n werk?’. Na inschrijving ontvang je dagelijks per mail, wanneer de Lichtcirkel begint, ontvangen boodschappen vanuit de Lichtwereld, ingesproken meditaties, healings, reizen naar hogere dimensies en nog veel meer. De intentie is altijd gericht op het ondersteunen en verlichten van de gezamenlijke processen van de deelnemers.

Je kiest zelf thuis je moment van afstemming en meditatie, wanneer het jou maar uitkomt. We plannen altijd wel een gezamenlijk afstemmoment, meestal ’s avonds rond 20 uur, maar als je dan niet kunt, geen probleem. De energie die we via de Lichtcirkel doorgeven is altijd aanwezig en beschikbaar. Op het voor jou meest rustige moment zul jij je er helemaal aan kunnen overgeven en het optimale ontvangen.
En mocht je in de periode van de Lichtcirkel zelf al andere afspraken hebben, dan kun je alles bewaren om het op een later moment alsnog allemaal tot je te nemen.

Data komende Lichtcirkels:

Vrijdag 15 t/m Maandag 18 Juli (Verdieping tussen Portaaldagen)
Vrijdag 5 t/m Maandag 8 Augustus (Leeuwenpoort)

Inschrijflink:

De inschrijflink voor de eerste Lichtcirkel in Juli komt er uiterlijk woensdag 6 Juli, hetzij via mijn Nieuwsbrief, op mijn website, op Facebook of via de mail als je aan de vorige Lichtcirkel hebt meegedaan. Indien je ook de Lichtcirkel in Augustus wilt meedoen kun je je daar in Augustus opnieuw voor inschrijven.

Uitwisseling:

We vragen als uitwisseling een richtbedrag van €55 per Lichtcirkel. Mocht dat nu niet op te brengen zijn, dan kun je het later of in termijnen betalen, of je kiest zelf een ander bedrag uit dat voor jouw gevoel klopt. We werken volledig vanuit wederzijds vertrouwen, je hoeft dus geen toestemming te vragen over een datum of bedrag. Bankgegevens volgen na inschrijving.
We wensen iedereen enorm veel liefde, vertrouwen en kracht toe. Het is nu de tijd om innerlijk op te staan in het Licht van onze goddelijke essentie!
Wordt vervolgd,