Nieuwe Lichtcirkels 2022: 15 t/m 18 Juli & 5 t/m 8 Augustus

Voor mensen die nog niet eerder aan onze online Lichtcirkels hebben meegedaan: hier kun je er alles over lezen. Dan kun je inschatten of het wat voor jou zou kunnen zijn!

* De eerstvolgende Lichtcirkel is van Vrijdag 15 t/m Maandag 18 Juli.
Vier dagen lang ontvang je vanuit hogere dimensies oppeppers voor de geest, voedende boodschappen voor de ziel, inzichten over wat er gaande is in ons, healings voor je overgevoelige lichaam, fijne meditaties om innerlijke rust en vrede te kunnen ervaren, en een geleide Lichtreis die je mee zal nemen naar je zusters en broeders in de Lichtsferen. Dit alles zorgt ervoor dat de verbinding met jouw hogere Zelf zich verder kan openen en bestendigen.

Via de liefdevolle Lichtcirkel word je vanuit je eigen huis energetisch met spiritueel gelijkgestemden verbonden. Zo kunnen we elkaar ondersteunen en samen een enorme bijdrage leveren aan het bekrachtigen van het Universele Liefdesveld.

* Deelname is vanuit je eigen huis.
Voor deze Lichtcirkels hoef je de deur niet uit. Je kunt lekker in je eigen energie blijven, terwijl je ondertussen gedragen wordt in het veld van de Lichtcirkel. Jouw bewuste intentie om je bij de Lichtcirkel aan te sluiten zal je nog meer verbinden met wat zich in jou wil voltrekken. Dit proces wordt vanuit hogerhand geleid!

Hoe ontspannener je bent, des te opener je wordt. Hierdoor kunnen oude energieresten afgevoerd worden en zul je gemakkelijker de nieuwe, hogere frequenties kunnen ontvangen. Ga lekker zitten of liggen, liefst in een stille kamer waar je ongestoord en bewust voelend de boodschappen kunt laten binnenkomen terwijl je ze leest of beluistert.

* Dagelijks om 20.00 uur is er een gezamenlijk moment van afstemming.
Vanuit de bedding van de Lichtcirkel kun je tijdens dit moment stilstaan bij wat er in jou is. Ook kun je dan de ontvangen teksten lezen of een meditatie doen (als die op die dag ook voor de Lichtcirkel is doorgekomen). Het tijdstip van 20 uur is niet verplicht, en niet voor iedereen mogelijk, bv. omdat er andere afspraken zijn, of men op vakantie is e.d.

Pak jouw afstemmoment wanneer jij de rust en ruimte voelt om in te keren, dan kan het ook echt binnenkomen en indalen. Zelfs als dit een paar dagen later is, dat is geen probleem. Maar wel is het raadzaam om alles in de volgorde te doen zoals het naar je gemaild wordt, omdat er een bepaalde opbouw in zit. Daarom kiezen we ook voor een besloten Lichtcirkel, waar alleen mensen met bewuste en oprechte intenties aan deelnemen. Ieders toewijding werkt door in dit veld.

* Meditaties & Healings beluisteren gaat via SoundCloud.

Tijdens de Lichtcirkels komen er teksten door die afgestemd zijn op waar we innerlijk zitten. Op sommige (dus niet op alle!) dagen komen er meditaties of healings. Wanneer ik die ingesproken heb plaats ik ze op SoundCloud, en ontvang je de link daarvan per mail (voor 20 uur s’ avonds). Daarna schrijf ik deze met wat liefhebbers uit de Lichtcirkel uit en ontvang je dit ook per mail. Ik zal steeds via Facebook een paar mensen vragen om me met het uitschrijven te helpen.

* Zorg dat je opgegeven mailadres klopt!

Je ontvangt alles, dus de boodschappen, en (links naar) meditaties en healings per mail via het door jou opgegeven mailadres (waar je een aparte link voor ontvangt om je in te schrijven). Een vergissing, spatie of punt te veel zorgt ervoor dat je niets ontvangt! Dubbelcheck dus even wat je hebt ingevuld voordat je je mailadres bij aanmelding naar ons toe zendt. Mensen met een hotmail-adres ontvangen onze berichten meestal in de spambox of bij ongewenste berichten. Check dus ook deze emailboxen. Vincent en ik verlenen geen technische hulp rondom mailproblemen (vraag svp iemand in je eigen omgeving indien nodig).

* Zo vaak als je wilt kun je alles doorlezen of beluisteren.

De ontvangen boodschappen dragen meerdere lagen. Hoe vaker je ze leest of afluistert, des te meer je erin zult ontdekken wat voor jou van toepassing is. Staat er echter een keer niets in waar je wat mee kunt, of ontvang je een boodschap die je niet aanspreekt, laat het dan gewoon voor wat het is. Soms kan één zin in een boodschap net datgene aanraken wat bij jou aangeraakt wilde worden (en dit kan ook weerstand zijn vanuit oude ervaringen). Vraag innerlijk om begeleiding, zodat jij de parels er voor jezelf uit zult pakken …

* Met jouw intentie begint de Lichtcirkel-energie al in jou te werken!

Jouw bereidheid om je liefdevol te verbinden en te openen voor wat ons allen aangereikt gaat worden zal jou als vanzelf met de helende energie van de Lichtcirkel verbinden. Maak ruimte voor wat de boodschappen in jou aanraken; meer hoef je niet te doen. Hoe meer je jezelf toestaat om te voelen, wat er ook maar in beweging gaat komen, des te meer het heilige werk in jou kan gebeuren. Laat de Lichtcirkelboodschappen maar in alle zachtheid en kracht in jou doorwerken…

* Vrijwillige bijdrage.

Omdat we iedereen die resoneert met de inhoud van ons Lichtwerk de gelegenheid willen geven om deel te kunnen nemen, vragen we voor deze vierdaagse Lichtcirkel een richtbedrag van €55. Voor dit bedrag ontvang je de complete Lichtcirkel. In termijnen, of later betalen is ook prima. Zit je krap bij kas, maak dan over wat voor jouw gevoel past en mogelijk is, zelfs als dat maar een symbolische gift is. We vertrouwen op ieders zuiverheid hierin! Je hoeft dus niet te overleggen over jouw donatie. Deelname is altijd mogelijk. Bankgegevens volgen na inschrijving.

* Deelnemen op basis van eigen verantwoordelijkheid

Deelnemers aan de Lichtcirkel delen een zielsverlangen om te ontwaken. Ze zijn bekend met innerlijk werk, transformaties en persoonlijke processen en kunnen zichzelf daarin ook begeleiden. Veel mensen uit de Lichtcirkels hebben het gevoel dat de doorgegeven boodschappen speciaal voor hen geschreven zijn. Ze sluiten vaak naadloos aan bij de processen die op dat moment spelen. Daar zorgen onze hogere Zelven wel voor, samen met diegenen uit de Lichtwereld die zich deze keer met onze Lichtcirkel verbinden! Vincent en ik hebben tijdens de Lichtcirkel geen ruimte om persoonlijke mails te beantwoorden of begeleiding te bieden. Wij trekken ons terug om volledig afgestemd te kunnen blijven op het collectieve veld van deze Lichtcirkel.

* Om te checken of het lukt met SoundCloud, kun je deze link naar mijn pagina aanklikken en daar een Meditatie uit eerdere Lichtcirkels uitproberen:
Druk na keuze van meditatie op het witte pijltje in de oranje cirkel, linksboven, en zet het volume van je laptop of pc op de gewenste sterkte. Stel je laptop zo in dat die niet in de spaarstand gaat.
Wil je nogmaals lezen over de achtergronden van onze huidige processen? Hier is de link naar mijn laatste artikel daarover:
De inschrijflink voor deze Lichtcirkel vind je in het volgende artikel: ‘Ons leven op Aarde is een reis naar Liefde’.
We verheugen ons op de komende Lichtcirkel. Alvast dank voor je deelname, en fijn als je deze uitnodiging met gelijkgestemden wilt delen, zodat zij ook kunnen instappen in de Lichtcirkel.
Liefs,

Mieke Vulink & Vincent Rikkerink

Afbeelding: Sanat Kumara & Lady Venus, met de 144.000 vrijwillige Lichtdragers die mee afgedaald zijn naar de Aarde. Ze bouwden het etherische rijk Shamballah, om van daaruit het Liefdesveld op de planeet in stand te kunnen houden en een weg te plaveien voor de nieuwe Gouden Tijd ❤