Arild Rosenkrantz Resurrection

De waarheid over je ware Zelf uit het verborgene halen

Sinds begin November is de werking van alle hogere krachtbronnen toegenomen. We ontvangen veel meer informatie in de vorm van Licht, dat ons DNA activeert. Energetisch zijn er poorten open gegaan waar we innerlijk op reageren. Het verlangen naar verbinding met ons ware Zelf, dat puur Licht is, laat zich niet meer aan de kant schuiven door welke aardse bezigheid dan ook.

Alles wat wij als mens geschapen hebben dat met ons eigenbeeld te maken heeft wordt naar een apotheose gestuwd, om uiteindelijk terug te kunnen keren naar ware essentie. Onze scheppingen waren ooit geleid door de hogere, liefdevolle Wil van het Goddelijke, en zijn dus als geïnspireerde vormen ontstaan van waaruit de Geestkracht voedend in ons doorwerkte. Maar hoe verder we afdaalden, des te meer we vanuit de persoonlijke wil gingen creëren wat de verminderde verbinding met het Goddelijke moest vullen. Door de activering van ons DNA, en daarmee van ons Godsbesef, beginnen we de leegte van bepaalde vormen, gedachten en emoties in en buiten onszelf te beseffen.

Er is enorm veel aan het verschuiven in het collectieve bewustzijn. We voelen dat niet alleen in onszelf, maar zien het ook bij anderen. In ons toegenomen onderscheidingsvermogen wordt alles uitvergroot. Dat maakt dat we heel snel weten wat oud of nieuw is, schijn of echt, persoonlijk belang of dienstbaar aan het grotere belang, koud of warm licht. Maar daardoor komt er ook meer tevoorschijn wat we uit zelfbescherming hebben weggestopt: onze eigen lagere zelfbeelden. Deze krijgen we nu aan de lopende band gespiegeld. En dat is het meest waardevol waar we wat mee kunnen!

De groeikansen liggen in het contact met anderen. Op zielsniveau hebben we elkaar toestemming gegeven om aan elkaar te mogen groeien, zelfs door op elkaars pijnplekken te mogen drukken. Hierdoor maken we elkaar ook bewust van die lagere zelfbeelden. We tonen de ander eigenlijk waar er een doorbraak mogelijk is naar een nog krachtiger besef van onze goddelijke essentie. Dat is pure liefde dus! Maar in de praktijk vergeten we dat vaak en raken we weer in oude duale denkbeelden en verwachtingen gevangen.

Ons vermogen om door de buitenkant van mensen en dingen heen te kijken is toegenomen. We gaan de energie achter de mensen, hun woorden en handelingen doorzien. Soms raken we teleurgesteld, omdat het ineens tot ons doordringt dat een ander, waarmee we ons zo verbonden voelden, echt een andere weg blijkt te gaan dan wij. In een ontmoeting krijgen we ineens bewust dat hij of zij ons niet meer kan verstaan. Waar de onderlinge verbinding eerder zo vanzelfsprekend leek te zijn, stroomt het niet meer.

‘Is die ander dan niet goed bezig?’ is wat ons ego dan graag oppert. Hiermee houdt het ego zichzelf buiten schot, en voelt zich al snel ‘de meerdere’. Maar… dat is duaal en veroordelend denken, beide kanten op! Ieders aanwezigheid op Aarde heeft een functie in het collectieve veld. Als je merkt dat de energie stokt, dat jij je niet begrepen voelt en dat de ander maar vanuit eigen plaatjes en normen blijft reageren; dan is die ander eigenlijk goud waard voor je. Want die daagt je uit om trouw te blijven aan jouw eigen innerlijke weten en je liefdevolle hartsfrequentie. Vanuit die verbinding doet ieder waarde-oordeel van buitenaf er niet meer toe! Wat overblijft is jouw naakte besef van eigenwaarde…

Veel Lichtdragers weten dat de werkelijke waarde van het leven diep in onszelf ligt te wachten om onthuld te worden. Ont-hullen wil zeggen uit het verborgene halen. Pure esoterie dus! De verbinding met ons goddelijke Zelf is verborgen geraakt onder al onze lagere zelfbeelden. Bij iedere uitreiking naar ons goddelijke Zelf, bij iedere vraag om bevestiging van onze ware essentie, zullen we dus die lagere zelfbeelden tegenkomen. Maar zij zijn niet onze vijanden! Zij zijn de monumenten van onze moed, kracht, gevoeligheid, doorleefdheid, bereidheid om ervaringen op te doen, van ons vermogen om lijden en angst te overstijgen en van onze toewijding tijdens alle zoektochten naar ons Goddelijke Zelf.

Het is enorm bevrijdend om jouw dankbaarheid niet alleen naar die lagere zelfbeelden te uiten, maar ook naar degenen die die zelfbeelden hebben aangeraakt! Daardoor kun jij ze eindelijk weer liefdevol opnemen in jouw Licht. Puur Bronlicht dringt in het verborgene door, om jouw ware essentie te onthullen, en zal meer en meer door jou heen de wereld in gaan stralen.

Tijdens de komende online Lichtcirkel Intensive van 9 t/m 13 December zullen we hier via meditaties en visualisaties dieper op ingaan, zodat je de aanwezigheid van jouw ware Zelf nog krachtiger kunt gaan ervaren. Deze link leidt je naar de pagina van de komende Lichtcirkel ‘Ontwaken in het Licht van de Ene’, met daarop een link om je aan te melden:

Info Lichtcirkel Intensive 9 – 13 December 2022